• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • 30 septembrie – termen urgent pentru proprietarii de terenuri!

  Roxana Dobre -

  30 septembrie, termen urgent pentru proprietarii de terenuri agricole, inclusiv pentru fermierii care utilizează aceste suprafețe arabile. În acest an, impozitul local pe teren s-a putut plăti în două tranșe egale, termenele legale fiind 31 martie și 30 septembrie. Dacă pentru primul termen fermierii au putut beneficia de scutiri la plata integrală a sumelor datorate, în cazul celei de-a doua tranșă aceștia riscă majorări de întârziere de 1% pe lună, până la achitarea integrală a impozitelor aferente anului 2021, dacă depășesc data-limită.

  Termene pentru impozitul pe teren în 2021

  Plata datorată pentru impozitul pe terenul agricol este stimulată în Codul Fiscal fiind obligatorie și pentru deținătorii de mașini sau clădiri, iar sumele trebuie plătite de către toți cei care aveau în proprietate cel puțin un astfel de bun la sfârșitul lui 2020. Potrivit Codului de procedură fiscală, cei care depășesc termenul de 30 septembrie, riscă să achite impozitul cu o majorare de întârziere de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

  Important de precizat că pe lângă impozitul pe teren există și o ”taxă” pentru suprafețele agricole, care, spre deosebire de impozit, e plătită nu de proprietarul terenului, ci de concesionarul, cel care a închiriat sau a luat în administrare ori folosință un teren proprietate publică/privată a statului ori autorităților locale. Taxa pe teren se datorează similar impozitului pe teren. În cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință ce se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe teren se stabilește proporțional cu numărul de luni pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință. Pentru fracțiunile mai mici de o lună, taxa se calculează proporțional cu numărul de zile din luna respectivă.

  De precizat că pe perioada în care pentru un teren se plătește taxa pe teren, nu se datorează impozitul pe teren.

  Unde se achită impozitul pe teren

  Impozitul pe teren, precum și taxa pe teren se datorează către bugetul local al comunei, al orașului sau al municipiului în care este amplasat terenul. În cazul municipiului București, impozitul și taxa pe teren se datorează către bugetul local al sectorului în care este amplasat terenul.

  Terenurile care prin natura lor și nu prin destinația dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură.

  Cum se calculează impozitul pe teren

  Coform Codului Fiscal, impozitul/taxa pe teren se stabilește luând în calcul suprafața terenului, rangul localității în care este amplasat terenul, zona și categoria de folosință a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.

  În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

  Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, se folosesc sumele din tabelul următor, exprimate în lei pe hectar:

  Suma stabilită conform tabelului de mai sus se înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut în următorul tabel:

  În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulțită cu coeficientul de corecție de mai sus:


  Te-ar mai putea interesa

  Fermierii cu ajutorul de Covid în conturi! Județe unde crescătorii au primit deja banii de la APIA! Benzinăriile din Ungaria au plafonat alimentările subvenționate la maxim 50 de litri de carburant pe zi ANM: Nou cod de vijelii, grindină și ploi torențiale. Alerta este emisă pentru 25 de județe

  Ultimele știri

  Exclusiv pentru fermierii români: Programul Soufflet Agro de garanție la rapiță – Rapița de Aur Utilaje agricole furate din Germania și Franța, găsite în România. Prejudiciul este de peste 350.000 de euro Trader de cereale acuzat de o țeapă de peste 800.000 de euro