• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Un nou ordin MADR: Ajutor de minimis pentru finanțarea fermierilor

  agrointeligenta.ro -

  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale schimbă ordinul prin care fermierii beneficiau de ajutor de minimis pentru  finanțare în vederea accesării și derulării proiectelor cu fonduri europene. Sunt vizate o serie de completări la Ordinul nr. 1353/2018 pentru instituirea schemei de ajutor de minimis ”Împrumuturi cu partajarea riscului la nivel de portofoliu finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală”.

  Noul ordin, pus în dezbatere publică vineri după-amiază, vizează schimbări la Anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1353/ 2018 pentru instituirea schemei de ajutor de minimis ”Împrumuturi cu partajarea riscului la nivel de portofoliu finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală” publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 12 septembrie 2018.

  Iată care sunt principalele modificări:

  Se exclude la articolul 5 liniatul r, care stabilea ce înseamnă o ”întreprindere aflată în dificultate”.

  La articolul 8, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  ” a) împrumuturi de sine stătătoare pentru proiecte care vizează operațiuni prevăzute în Anexa nr. 2 sau/şi pentru fond de rulment.”

  La articolul 12, alineatul (1) litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:
  ”e) întreprinderea nu face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor săi;”

  La articolul 12, după alineatul (4) se adaugă un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:
  ” (5) Sprijinul excepţional, pentru întreprinderile afectate de criza provocată de pandemia de COVID19, pentru fond de rulment, se acordă IMM-urilor care îşi desfăşoară activitatea într-unul din domeniile enumerate în Anexa nr.1, Sectiunea A şi, respectiv microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural care au obiect activităţile economice din domeniile de diversificare prevăzute în Anexa nr.1, Secțiunea B, la prezenta schemă. ”

  La articolul 13 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, lit.a-1 ) cu următorul cuprins:
  ” a-1) în cazul sprijinului excepţional pentru fond de rulment acordat întreprinderilor afectate de criza provocată de pandemia de COVID-19, solicitantul desfăşoară activități sprijinite prin sub-măsurile 4.2, 4.2a sau 6.4, conform listei de coduri CAEN prevăzute în Anexa 1; în acest scop, activitățile desfășurate trebuie să reprezinte mai mult de 50% din cifra de afaceri netă aferentă anului 2019.”

  La articolul 13, alineatul (2), literele b), f)și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  ” b) solicitantul este viabil din punct de vedere economic, conform evaluării intermediarului financiar;
  ….
  f) pentru sM 4.2 și sM 4.2a, echivalentul subvenție brută aferent creditului acordat va respecta rata standard a sprijinului public în cadrul submăsurii, respectiv 50% din totalul cheltuielilor eligibile, cu excepţia sprijinului excepţional pentru fond de rulment acordat întreprinderilor afectate de criza provocată de pandemia de COVID-19;
  g) valoarea împrumutului nu depăşeşte 1.000.000 euro, iar în cazul sprijinului excepţional pentru fond de rulment acordat întreprinderilor afectate de criza provocată de pandemia de COVID-19, 200.000 euro. ”

  Articolul 14 se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:
  ”Art. 14 (1) Ajutorul de minimis se acordă sub formă de împrumuturi, în baza unei cereri de împrumut și a unui plan de afaceri sau a altor documente solicitate de către intermediarul financiar.
  FEI, acționând ca FdF, cofinanțează împrumuturile acordate de către intermediarii financiari selectați. Proporția de cofinanțare și modalitatea de stabilire a ratei dobânzii se stabilesc prin acordul operațional încheiat între FEI și fiecare intermediar financiar.
  (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) pentru sprijinul excepţional pentru fond de rulment acordat întreprinderilor afectate de criza provocată de pandemia de COVID-19, solicitantul nu trebuie să prezinte un plan de afaceri nou sau actualizat ori documente și dovezi echivalente care să permită verificarea faptului că sprijinul furnizat prin instrumentul financiar a fost utilizat în scopul preconizat.”

  La articolul 15, literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  ”a) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăşi echivalentul în lei, a 200.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru întreprinderea cu activităţi de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi. În cazul întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost ajutoarele de minimis nu pot fi utilizate pentru achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri.
  b) întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost pot beneficia de ajutor de minimis în cadrul schemei pentru alte activități pe care acestea le desfășoară și care se încadrează în codurile CAEN din Anexa nr. 1 la prezenta schemă, cu respectarea plafonului de 200.000 euro menționat la lit. a) și sub condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea activităților sau distincția între costuri, pentru a dovedi că activitatea de transport rutier de mărfuri nu beneficiază de ajutorul de minimis și că ajutorul de minimis nu este folosit pentru achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri;”

  La articolul 20, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(2) Data limită de efectuare a plăților este 31 decembrie 2025.”

  Documente utile:


  Te-ar mai putea interesa

  Plăți de peste 276 milioane de euro efectuate către beneficiarii FEADR, transmise spre decontare Comisiei Europene Fonduri europene pentru achiziția de utilaje agricole – 300.000 euro/proiect. Condiții Schimbări majore în accesarea fondurilor europene. Sunt vizate proiectele depuse de fermieri

  Ultimele știri

  Fermierii sunt revoltați! În România, dacă nu ai diplomă de Bac, nu mai poți face agricultură! Ordin MADR: Subvenții APIA numai pentru fermierii cu certificat de formare profesională Nu scăpăm de ger! Meteorologii au anunțat cum va fi vremea în următoarele două săptămâni