• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Ajutorul de stat pentru fermieri – în Monitorul Oficial. Cererile se depun la APIA până pe 20 iulie

  Roxana Dobre -

  Schema de ajutor de stat promisă fermierilor a fost publicată în Monitorul Oficial vineri, pe 18 iunie. Fermierii pot depune începând de marți, 22 iunie, cererile pentru ajutorul de 9.745,00 lei alocat producătorilor agricoli în anul 2021.

  Schema de ajutor de minimis pentru legume în spații protejate, care a fost aprobată de Guvern în ședința de miercuri, 16 iunie, se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2021, pentru susținerea producției de legume cultivate în spații protejate: ardei gras și/sau ardei lung, castraveți, tomate și vinete.

  Beneficiarii programului sunt:

  a) producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil pana la 31 decembrie 2021.
  b)persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;
  c) producătorilor agricoli persoane juridice.

  Criterii de eligibilitate:
  a) să fie înregistrați în registrul unic de identificare (RUI) și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA;
  b) să depună cerere de înscriere în program;
  c) să utilizeze o suprafață cumulată de minimum 1.000 mp, cultivată exclusiv cu una dintre culturile
  d) să obțină producțiile minime corespunzătoare culturii înființate;
  e) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu legume în spaţiile protejate, în anul 2021;
  f) să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat începând cu data înfiinţării culturii și avizat de oficiul fitosanitar județean;
  g) să facă dovada valorificarii producţiei minime realizate, prin documente justificative în funcție de forma de organizare .

  Beneficiarii sunt obligați să transmită în scris notificările către centrele județene/locale APIA, respectiv al municipiului București, prin e-mail, fax sau poştă, cu cel puțin 10 zile (calendaristice) înainte de data începerii recoltării legumelor în vederea valorificării. Controlul la fața locului se efectuează în 7 zile de la notificare – APIA +DAJ. APIA verifică existența suprafețelor și culturilor, iar DAJ evaluează producția.

  Cererea de înscriere în program se depune la centrele județene/locale APIA, începând de marți, 22 iunie, având în vedere că luni, 21 iunie, este zi liberă de la Guvern, până la data de 20 iulie 2021 inclusiv.  În situaţia în care soliciantul utilizează suprafeţe de teren cu culturi de legume în spații protejate situate în judeţe/UAT diferite, acesta va formula și depune o singură cerere de înscriere în program, la centrele județene/locale APIA, respectiv al municipiului București unde a depus cererea unică de plată pentru anul 2021 sau unde are domiciliul/sediul social sau suprafața cultivată cea mai mare.

  Documente care însoțesc cererea:
  a) copie a B.I./C.I. solicitant sau al/a reprezentantului legal daca cererea este depusa prin reprezentant legal/împuternicit;
  b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2021;
  c) împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I a unui reprezentant, după caz;
  d)copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;
  e)dovadă cont activ bancă/trezorerie;
  f)adeverinţa în original, din Registrul agricol conform înscrisurilor aferente anului 2021, care atesta suprafaţa de teren cu spatii protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză;

  Dovada valorificării producției de legume obținute în spații protejate o constituie bonul fiscal / factura / fila din carnetul de comercializare. Valorificarea producției se efectuează în perioada 2 noiembrie – 2 decembrie 2021.

  Pentru obţinerea sprijinului, după efectuarea verificărilor în teren urmare a notificării fermierii, au obligaţia să depună la centrele județene/locale APIA și respectiv al municipiului București unde au depus cererea de înscriere, documentele justificative de valorificare a productiei si copia Registrului de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat la zi şi avizat de oficiul fitosanitar judeţean, până la data de 3 decembrie 2021,

  Producțiile minime sunt următoarele:
  a) în sere:
  a. 2900 kg/1000 mp pentru ardei gras și/sau lung;
  b. 5000 kg/1000 mp pentru castraveți;
  c. 8500 kg/1000 mp pentru tomate;
  d. 3000 kg/1000 mp pentru vinete;

  b) în solarii:
  a) 1600 kg/1000 mp pentru ardei gras și /sau lung;
  b) 3000 kg/1000 mp pentru castraveți;
  c) 3200 kg/1000 mp pentru tomate;
  d) 2000 kg/1000 mp pentru vinete;

  Sprijinul financiar se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate numai pentru o singură cultură în anul de cerere și numai pentru o suprafața de 1000 mp.

  Valoarea maximă 2.000 euro / cultură/1000 mp/beneficiar (echivalent 9.745,00 lei, la cursul de schimb de 4,8725 stabilit de către Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2020.
  În situaţia în care după centralizarea tuturor situaţiilor privind sumele necesare reprezentând ajutor de minimis se constată depăşirea sumei maxime, valoarea ajutorului de minimis care se acordă per beneficiar se reduce proporţional în vederea încadrării în bugetul alocat.

  Plafonul alocat este de 30.785 mii euro, echivalentul în lei al sumei de 150.000 mii lei.


  Te-ar mai putea interesa

  Avans APIA 2021: Cuantumul primei tranșe de bani pe care o încasează fermierii din subvenție! Subvenții APIA 2021: Din cauză că 16 octombrie ”pică” sâmbăta, plata avansului – amânată cu 2 zile! OFICIAL! Avansul APIA 2021 – plăți mai mari pentru fermieri! Sumele, în conturi din 16 octombrie!

  Ultimele știri

  Alertă ANM! Vijelii puternice de peste 80…100 km/h și ploi peste 60 l/mp! Județele afectate! Roșiile fermierului Puiu Ilisei, refuzate de un mare supermarket: ”Când vine marfă din afară, nu mai au loc legumele românești” Necesitatea folosirii unui insecto-fungicid la tratamentul semințelor de cereale păioase