• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Ordin ANSVSA: Noi termene pentru identificarea și crotalierea la bovine, ovine, caprine și porcine

  agrointeligenta.ro -

  Noi termene pentru identificarea animalelor, incluse într-un proiect de ordin publicat de ANSVSA. Crescătorii vor avea de respectat noi termene pentru înregistrarea animalelor la medicul veterinar și identificarea lor prin crotalii.

  Noi reguli pentru identificarea animalelor sunt stipulate în cadrul proiectului de Ordin ANSVSA privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a porcinelor, ovinelor, caprinelor, bovinelor, camelidelor, cervideelor şi renilor.

  ”Prezenta normă sanitară veterinară stabileşte activităţile, atribuţiile, responsabilităţile, regulile şi documentele referitoare la implementarea şi operarea SNIIA pe întreg teritoriul României, astfel cum prevede legislaţia în vigoare, prin înregistrarea utilizatorilor, furnizorilor primari, furnizorilor secundari, mijlocitorilor de afaceri cu animale vii, exploataţiilor, identificarea şi înregistrarea individuală a fiecărui animal, înregistrarea fiecărei mişcări precum şi a evenimentelor suferite de acesta, în vederea stabilirii trasabilităţii”, se arată în proiect.

  ”(2) Animalele din specia porcine, ovine, caprine, bovine, camelide, cervidee și reni circulă pe teritoriul României numai dacă sunt identificate şi înregistrate potrivit prevederilor prezentei norme sanitar veterinare şi însoţite de documente de circulatie, precum şi de alte documente prevăzute de legislaţia sanitar veterinară în vigoare.

  (3) Porcinele, ovinele, caprinele şi bovinele care sunt destinate tăierii în abator trebuie însoţite şi de certificatul de sănătate animală pentru animalele vii transportate de la exploataţie la abator, prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman.

  (4) Persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, asociaţiile înregistrate legal sau persoanele juridice implicate în activităţile SNIIA garantează confidenţialitatea tuturor datelor colectate, inclusiv a datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

  (5) Utilizatorii se supun procedurilor de înregistrare la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, denumită în continuare DSVSA, în vederea obţinerii drepturilor de acces şi editare în SNIIA.
  (6) Porcinele, ovinele, caprinele, bovinele, camelidele, cervideele și renii existente/existenți pe teritoriul României sunt supuse/supuși procesului de identificare şi înregistrare prin realizarea următoarelor acţiuni:
  a) aplicarea a două mijloace oficiale de identificare, conform prevederilor Art. 1, alin. 14, din care unul poate fi mijloacul de identificare menționat la Art. 1, alin. 14, lit a), iar unul dintre mijloacele oficiale de Identificare menționate la Art.1, alin. 14 lit c), d), e) sau f), pentru identificarea individuală a animalelor din specia bovină;
  b) aplicarea a două mijloace oficiale de identificare, conform prevederilor Art. 1, alin. 14, din care unul trebuie să fie conform prevederi Art. 1, alin. 14, lit a), iar unul trebuie să fie dintre mijloacele oficiale de identificare menționate la Art. 1, alin. 14, lit c), d), e) sau f) pentru animalele din speciilr ovine și caprine;
  c) aplicarea unui mijloc oficial de identificare conform prevederilor Art. 1, alin. 14, lit a), în cazul porcinelor din exploatațiile noncomerciale si comerciale de tip A, și, prin aplicarea unui mijloc oficial de identificare conform prevederilor Art. 1 alin. 14, lit a) sau a unui mijloc oficial de identificare conform prevederilor Art. 1 alin. 14, lit. g), în cazul exploatațiilor comerciale industriale;
  d) aplicarea a două mijloace oficiale de identificare, conform prevederilor Art. 1 alin. 14, din care unul poate fi mijloacul de identificare menționat la Art. 1, alin. 14, lit a), sau a unui mijloc oficial de identificare conform prevederilor Art. 1 alin. 14, lit. e) în cazul camelidelor, cervideelor și renilor”, se mai prevede în draftul de Ordin ANSVSA.

  Documentul pus în dezbatere publică luni, pe 4 octombrie, prevede și noile termene pentru identificarea animalelor, astfel:

  1) Animalele sunt identificate cu respectarea următoarelor termene:
  a) animalele din speciile bovine, camelide, cervidee și reni în termen de până la 45 de zile de la naştere;
  b) animalele din specia ovine şi caprine, în termen de până la 185 de zile de la naştere;
  c) animalele din specia porcine, în termen de până la 60 de zile de la naştere, în cazul exploatațiilor de tip gospodărie a populației și comerciale de tip A de porcine, sau la ieșirea din exploatație, în cazul exploatațiilor comerciale industriale de porcine, în funcție de destinația acestora.

  (2) Animalele sunt identificate, în orice caz, înaintea mutării acestora în afara exploataţiei în care s-au născut, dacă aceasta are loc înaintea termenelor prevăzute la alin. (1).

  (3) Animalului care şi-a pierdut unul din mijloacele oficiale de identificare, sau a devenit nefuncțional în cazul mijlocului de identificare electronic, pentru speciile bovine, ovine, caprine, camelide, cervidee și reni sau crotalia, în cazul animalelor din specia porcine, i se aplică un mijloc oficial de identificare duplicat, în cel mult 20 de zile de la înregistrarea evenimentului în BDE.

  (4) Animalului din specia bovine, ovine, caprine, camelide, cervidee și reni care şi-a pierdut ambele mijloace oficiale de identificare sau a devenit nefuncțional în cazul mijlocului de identificare electronic şi pentru care, în urma unei anchete efectuate de medicul veterinar oficial, se face dovada identităţii i se aplică mijloace oficiale de identificare duplicat în cel mult 20 de zile de la înregistrarea evenimentului în Baza de Date Electronică.

  (5) După aplicarea duplicatului, medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau utilizatorul confirmă evenimentul prin proceduri SNIIA.

  Noile termene și reguli privind identificare animalelor vor intra în vigoare după adoptarea ordinului ANSVSA și publicarea lui în Monitorul Oficial.


  Te-ar mai putea interesa

  Un oraș important din România – paralizat de tirurile cu cereale din Ucraina! Germania: Activiștii pentru protecția animalelor cer interzicerea fermelor zootehnice Rezultatul votului din Elveția la referendumul privind interzicerea creșterii animalelor în ferme

  Ultimele știri

  Subvențiile ANT pe hectar și animale. Termen pentru plățile către fermieri! ANM: Cum a fost anul agricol din punct de vedere meteorologic Subvenție pe litrul de lapte pentru salvarea fermelor de vaci! Apelul AFF, ProAgro, LAPAR, Bovicoop și APRIL