• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Ordin în vigoare: Sancțiuni pentru subvențiile pe cap de animal care intră la plata avansului!

  Roxana Dobre -

  Sancțiuni pentru crescătorii de animale care beneficiază de subvenții plătite prin APIA. Un ordin al Ministerului Agriculturii a intrat în vigoare după ce a apărut în Monitorul Oficial de joi, 7 octombrie, și prevede o serie de sancțiuni pentru crescătorii care primesc bani pentru pachetul 8 – rase în pericol de abandon din cadrul Măsurii 10, Agromediu și climă, pentru cererile depuse în anul 2021.

  Conform detaliilor obținute de Agrointeligența-AGROINTEL.RO,  de la specialiștii APIA, pentru pachetul 8, noutățile din noul ordin sunt legate de actualizarea paragraful referitor la Sancțiunile administrative în ceea ce privește animalele declarate cu prevederile Regulamenului delegat (UE) nr. 841/2021 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 în ceea ce privește normele referitoare la neconformitățile legate de sistemul de identificare și înregistrare a bovinelor, ovinelor și caprinelor și la calcularea nivelului sancțiunilor administrative cu privire la animalele declarate în cadrul schemelor de ajutoare pentru anuimale sau al măsurilor de sprijin legate de animale.

  Astfel, pentru pachetul 8, s-a completat condiția de aplicare a sancțiunilor pentru cerința specifică 1 „Beneficiarul respectă Regulamentul de organizare și funcționare (ROF) a Registrului genealogic al rasei, condus de asociații acreditate de Agenția Națională pentru Zootehnie – ANZ în baza art. 5 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.188/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie ”Prof. dr. G. K. Constantinescu”, cu modificările și completările ulterioare”, cu referire la faptul că animalele pentru care se constată nerespectarea cerinței sunt excluse de la plată pentru anul în curs. De asemenea, s-a eliminat expresia „În plus, animalele pentru care nu s-a respectat cerința nu pot fi folosite la înlocuire”.

  Mai mult, pentru pachetul 8 – cerința specifică 2 – Beneficiarul menține pe o perioadă de 5 ani: numărul de animale femele adulte de reproducție prevăzut la încheierea angajamentului, precum și descendenții femele, necesari pentru înlocuirea acestor animale până la sfârșitul programului. (P)(3)”, s-a prevăzut un sistem de sancțiuni progresiv, pentru aplicarea unor reduceri proporţionale cu gradul de nerespectare al angajamentelor.

  Ordinul în vigoare prevede că sancțiunile administrative în ceea ce privește animalele declarate — pentru pachetul 8 se aplică în următoarele cazuri:

  a) Cuantumul sprijinului pentru anul de cerere în cauză se plătește pe baza numărului de animale determinate în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul nr. 640/2014, respectiv dacă numărul animalelor declarate în cererea unică de plată depășește numărul de animale determinate în urma controalelor administrative sau a controalelor la fața locului, sprijinul se calculează pe baza numărului de animale determinate, cu condiția ca:
  (i) nu mai mult de 3 animale să fie considerate nedeterminate; și
  (ii) animalele nedeterminate să poată fi identificate individual prin orice mijloace prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 sau în Regulamentul (CE) nr. 21/2004.

  În cazul în care mai mult de 3 animale sunt considerate nedeterminate, cuantumul sprijinului ce va fi acordat, precum și nivelul sancțiunilor ce se vor aplica vor fi determinate în funcție de procentul rezultat din raportul dintre numărul de animale nedeterminate și numărul de animale determinate în cadrul cererii unice de plată pentru anul respectiv, denumit în continuare procentul rezultat din raportul menționat, astfel:
  (i) în cazul în care se constată mai mult de 3 animale nedeterminate, cuantumul total al sprijinului la care are dreptul beneficiarul în cadrul pachetului pentru anul de cerere în cauză se va reduce cu procentul rezultat din raportul menționat, dacă acest procent nu depășește 20%;
  (ii) în cazul în care se constată mai mult de 3 animale nedeterminate, cuantumul total al sprijinului la care are dreptul beneficiarul în cadrul pachetului pentru anul de cerere în cauză se va reduce cu dublul procentului rezultat din raportul menționat, dacă acest procent este mai mare de 20%, dar nu mai mare 30%;
  (iii) dacă procentul rezultat din raportul menționat depășește 30%, nu se acordă sprijinul pentru pachet pentru anul de cerere în cauză;
  (iv) dacă procentul rezultat din raportul menționat depășește 50%, nu se acordă sprijinul la care ar fi avut dreptul beneficiarul pentru pachet pentru anul de cerere în cauză. Mai mult, beneficiarul este supus unei sancțiuni suplimentare în cuantum egal cu cel care corespunde diferenței dintre numărul animalelor declarate și numărul animalelor determinate.

  Sursa citată prevede și situațiile în care animalele sunt excluse de la plată:

  Conform ordinului semnat de ministrul agriculturii, condiția de aplicare a sancțiunii și sancțiunile aplicate pentru nerespectarea cerinței specifice „Beneficiarul menține pe o perioadă de 5 ani: numărul de animale femele adulte de reproducție prevăzut la încheierea angajamentului, precum și descendenții femele, necesari pentru înlocuirea acestor animale până la sfârșitul programului,  se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Reamintim că pentru pachetul 8 – Creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon, beneficiarul se angajează să respecte regulamentul de organizare și funcționare a registrului genealogic al rasei condus de asociații acreditate de ANZ. Beneficiarul se angajează să menţină pe o perioadă de 5 ani numărul de animale femele adulte de reproducție prevăzut la încheierea angajamentului, precum și descendenții femele necesari pentru înlocuirea acestor animale până la sfârşitul programului; dacă efectivul angajat se reduce, datorită unor cauze cum ar fi îmbolnăvirea, sacrificarea, moartea sau vânzarea animalelor, beneficiarul are obligaţia de a notifica APIA și de a reface efectivul de femele adulte de reproducție, prin trecere de la tineret sau prin cumpărare; în cazul în care efectivul de animale adulte nu se va reface în maximum 6 luni de la momentul notificării, sprijinul va fi redus proporţional.

  Beneficiarii acestor plăți sunt fermierii care cresc femele adulte de reproducție de rasă pură locală în pericol de abandon din speciile şi rasele prezentate mai jos, înscrise în Registrele genealogice ale raselor – secțiunea principală – conduse de asociații acreditate de Agenția Națională pentru Zootehnie – ANZ.

  Rasele de animale locale eligibile, pe specii, sunt:
  -Ovine: Țigaie cu cap negru de Teleorman (Oaie cap negru de Teleorman), Rațca (Valahă cu coarne în tirbușon), Karakul de Botoșani, Merinos de Suseni, Merinos Transilvănean, Merinos de Cluj, Merinos de
  Palas, Țigaie – varietatea ruginie
  -Caprine: Carpatina, Alba de Banat
  -Bovine: Taurine- Sura de Stepă
  -Bovine: Bubaline – Bivolul românesc
  -Ecvidee: Furioso North Star, Huțul, Gidran, Semigreul românesc, Shagya Arabă, Nonius, Lipițan
  -Porcine: Bazna, Mangalița.

  Conform APIA, plăţile pentru schemele finanțate din FEADR (Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală) se fac în lei, la cursul de schimb valutar de 4,8683 lei/euro, stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 31.12.2020 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 1/03. Ce sume pot să primească oierii și crescătorii de vaci:

  – Ovine – 87 euro/UVM/an adică 423,5421 lei;
  – Caprine – 40 euro/UVM/an adică 194,732 lei;
  – Bovine (taurine şi bubaline) – 200 euro/UVM/an adică 973,666 lei;
  – Ecvidee – 200 euro/UVM/an adică 973,666 lei;
  – Porcine – 176 euro/UVM/an adică 856,8208 lei.

  Conform APIA, plăţile pentru schemele finanțate din FEADR (Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală) se fac în lei, la cursul de schimb valutar de 4,8683 lei/euro, stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 31.12.2020 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 1/03.

  De precizat că această schemă intră și la plata avansului, în procent de 85 la sută,  care va începe la 18 octombrie. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a anunțat deja că îşi propune în perioada de acordare a avansului, 18 octombrie 2021 – 30 noiembrie 2021, să finanţeze fermierii cu o sumă de peste 1 miliard de euro, atât pentru schemele finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) cât şi pentru măsurile finanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

  Plățile în avans se încheie la 30 noiembrie urmând ca de la 2 decembrie să demareze plățile regulare.


  Te-ar mai putea interesa

  Document MADR: Noua subvenție APIA pentru ovine și caprine – 13,70 euro! Subvenţia APIA bovine 2021: cuantumuri estimate per cap bovină. Data la care încep plăţile! Ministrul Chesnoiu a anunțat subvențiile APIA care se plătesc de la bugetul de stat în perioada următoare!

  Ultimele știri

  Adrian Chesnoiu: Programele benefice pentru sectorul agricol își vor găsi finanțarea! Afacere pornită cu 1.000 de lei de un mic fermier. Cultura pe care a pariat se recoltează în doar 7 zile de la plantare! Fostul ministru al agriculturii, Petre Daea, în vizită la ferma lui Daniel Botănoiu!