• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • 1 noiembrie – termen limită la APIA pentru fermieri și apicultori. Listă cu documentele necesare!

  agrointeligenta.ro -

  Prima zi din luna noiembrie este termen limită la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Agenția de plăți le reamintește agricultorilor și crescătorilor de animale că 1 noiembrie este, în acest an, ultima zi în care se mai pot depune cererile de plată pentru subvenția la motorină pentru trimestrul al III-lea din 2021.

  Până la data de 1 noiembrie 2021 inclusiv (31 octombrie fiind zi nelucratoare), fermierii pot depune cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei 01 iulie – 30 septembrie 2021 (trim. III al anului 2021).

  Cererile se depun la Centrele Județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al Municipiului București, de către administrator / reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de către administratorul /reprezentantul legal şi este însoţită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite.

  Pentru sectorul vegetal, cererile de plată pentru rambursare se depun însoțite de următoarele documente:
  – documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz;
  – situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate la lucrări mecanizate, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9;
  – copie a facturilor / bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților;
  – copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare;
  – adeverință în original de la Registrul agricol, cu suprafețele aflate în exploatare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare;
  – adeverință în original de la Direcția pentru Agricultură Județeană, pentru suprafețele plantate cu vie nobilă, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare.

  Pentru sectorul zootehnic, cererile de plată pentru rambursare se depun însoțite de următoarele documente:
  – situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru sectorul zootehnic, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 din OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare;
  – copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților;
  -situația privind calculul efectivului rulat/efectivului mediu realizat, întocmită de beneficiar și vizată de medicul împuternicit de liberă practică, după caz, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 10 din OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare;
  – copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre de stupină temporare sau permanente;
  – copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare.

  Pentru sectorul îmbunătăţiri funciare, cererile de plată pentru rambursare se depun însoțite de următoarele documente:
  – situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru irigații, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 din OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare;
  – copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților;
  – situația centralizatoare a cantităților de apă pentru irigații, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.11 din OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare;
  – copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar/procesul-verbal de confirmare a volumului de apă livrat pentru irigații, întocmit de către orice furnizor de apă de irigații;
  – situația suprafețelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se solicită ajutorul de stat;
  – copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare;
  – dovadă cont trezorerie dacă au intervenit modificări ale coordonatelor bancare față de cererea inițială.

  Toate documentele depuse în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitantul sprijinului, însușite prin semnătură și vor purta sintagma “conform cu originalul”.

  Cererile pot fi transmise de către fermieri prin mijloace electronice (poșta electronică, fax etc) / servicii poștale / depuse direct la sediul Centrului judeţean unde este depusă cererea de acord de finanţare.

  Documentele transmise vor sta la baza operării/verificării datelor în aplicațiile electronice de gestionare a ajutorului de stat și la efectuarea verificărilor administrative ulterioare.

  Conform HG. 1051/2021 privind modificarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1174/2014, suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2021 este de 569.039 mii lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2021.


  Te-ar mai putea interesa

  Document MADR: Noua subvenție APIA pentru ovine și caprine – 13,70 euro! Subvenţia APIA bovine 2021: cuantumuri estimate per cap bovină. Data la care încep plăţile! Ministrul Chesnoiu a anunțat subvențiile APIA care se plătesc de la bugetul de stat în perioada următoare!

  Ultimele știri

  Adrian Chesnoiu: Programele benefice pentru sectorul agricol își vor găsi finanțarea! Afacere pornită cu 1.000 de lei de un mic fermier. Cultura pe care a pariat se recoltează în doar 7 zile de la plantare! Fostul ministru al agriculturii, Petre Daea, în vizită la ferma lui Daniel Botănoiu!