• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Vânzarea unui teren agricol. Procedura ANAF pentru plata impozitului

  Roxana Dobre -

  Fermierii care vând terenuri agricole trebuie să plătească impozit pentru suma pe care o încasează în urma tranzacției. În acest articol vă spunem unde se achită impozitul, ce declarație trebuie să depuneți și care sunt termenele de declarare ale acesteia.

  Dacă vindeți un teren agricol statul vă percepe un impozit pe venit, conform Legii nr. 17/2014. Acesta se calculează în funcție de suma pe care ați obținut-o pe teren și se încasează de notarul public înainte de autentificarea actului notarial de vânzare-cumpărare a terenului agricol situat în extravilan şi se declară de către notarii publici integral ca venit la bugetul de stat, lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost încasat, a anunțat Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), vineri, 17 februarie.

  Citiți și: Piața terenurilor agricole în 2023 – prețuri. Suprafață de 100 ha, vândută cu 12.000 euro/ha

  Cum se face declararea impozitul pe venitul din vânzarea terenurilor

  Declararea impozitului se face de către notari prin completarea şi depunerea formularului 100 ”Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, în care se evidenţiază, în mod distinct, impozitul încasat în condiţiile art. 42 alin. (1) din Legea nr. 17/2014.

  Declaraţia se depune la organul fiscal central competent de către notarii publici, împreună cu ”Borderoul privind distribuirea către unităţile administrativ-teritoriale unei sume, reprezentând impozit suplimentar din vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan aferent lunii respective.

  Cum pot achita impozitul fermierii care vând terenuri

  Impozitul poate fi plătit de către contribuabilul care vinde terenul fie la sediul biroului notarului public, în numerar sau prin intermediul unui terminal POS, fie prin virament bancar, în contul biroului notarial.

  Terenurile dobândite prin moştenire, partaj sau alte acte juridice de dobândire, exceptate de la impozit

  Important! În aplicarea art. 42 din Legea nr. 17/2014 nu se percepe impozit în cazul înstrăinării prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan dobândite prin moştenire, partaj sau alte acte juridice de dobândire, cu excepţia contractului de vânzare.

  Restituirea impozitului reţinut din transferul prin vânzare al terenurilor agricole situate în extravilan, datorat în conformitate cu prevederile art. 42 din lege, încasat de către biroul notarial şi virat la bugetul de stat, aferent unor tranzacţii desfiinţate ulterior achitării impozitului, se face la cererea contribuabilului de către organul fiscal competent în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul acesta, aplicându-se în mod corespunzător prevederile OMEF nr. 3.384/2008 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, virate la bugetul de stat, atât în cazul persoanelor fizice, cât şi în cazul persoanelor juridice.

  Impozit pentru terenurile vândute mai devreme de 8 ani de la cumpărare

  Conform art. 42 din Legea nr. 17/2014, alin.(1) terenurile agricole situate în extravilan se pot înstrăina, prin vânzare, înainte de împlinirea a 8 ani de la cumpărare, cu obligaţia plăţii de către vânzători a unui impozit în cotă de 80% aplicată asupra diferenţei pozitive dintre valoarea terenurilor agricole de la data vânzării şi cea de la data cumpărării, determinată potrivit valorii orientative stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici sau a valorii minime stabilită prin studiul de piaţă realizat de către camerele notarilor publici, după caz, din respectiva perioadă.

  În vederea înstrăinării, prin vânzare, a pachetului de control al persoanelor juridice, în condiţiile prevăzute la art. 42 alin. (2) din lege, persoana fizică şi/sau juridică care înstrăinează are obligaţia de a plăti un impozit în cotă de 80% aplicată asupra diferenţei pozitive dintre valoarea terenurilor existentă la momentul înstrăinării pachetului de control şi cea de la momentul dobândirii terenurilor, determinată potrivit valorii orientative stabilite prin expertiza întocmită de camera notarilor publici sau valorii minime stabilite prin studiul de piaţă realizat de către camerele notarilor publici, după caz, din respectiva perioadă.

  Impozitul se aplică asupra valorii totale calculate prin însumarea diferenţelor pozitive aferente terenurilor dobândite cu cel mult 8 ani înainte de înstrăinarea pachetului de control, fără a lua în calcul diferenţele negative, în situaţia în care persoana juridică are în proprietate mai multe terenuri agricole situate în extravilan.

  Contribuabilul are obligaţia de a declara venitul obţinut în maximum 10 zile de la data transferului, la organul fiscal central competent, în temeiul actului juridic prin care are loc înstrăinarea, prin vânzare, a pachetului de control al persoanei juridice, prin completarea şi depunerea declaraţiei ale cărei model şi conţinut se aprobă prin ordin al preşedintelui ANAF.

  Impozitul la vânzarea unui teren agricol se achită în termen de 60 de zile

  Contribuabilul are obligaţia plăţii impozitului în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere ale cărei model şi conţinut se aprobă prin ordin al preşedintelui ANAF.

  În cazul în care transferul dreptului de proprietate pentru situaţiile se realizează prin hotărâre judecătorească, instanţele judecătoreşti care pronunţă hotărâri judecătoreşti rămase definitive comunică organului fiscal central din raza de competenţă teritorială a instanţei hotărârea şi documentaţia aferentă în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti.

  Organul fiscal central din raza de competenţă teritorială a instanţei transmite hotărârea şi documentaţia aferentă, în termen de 5 zile de la primirea acestora, la organul fiscal central competent pentru stabilirea impozitului datorat.

  În termen de 60 de zile de la primirea documentaţiei, organul fiscal central competent stabileşte impozitul datorat în condiţiile art. 42 din lege, prin emiterea deciziei de impunere ale cărei model şi conţinut se aprobă prin ordin al preşedintelui ANAF.

  Reguli pentru persoanele juridice

  În cazul înstrăinării, prin vânzare, a pachetului de control al persoanelor juridice care au în proprietate unul sau mai multe terenuri agricole situate în extravilan şi care reprezintă mai mult de 25% din activele şi în măsura în care înstrăinarea are loc înainte de împlinirea a 8 ani de la dobândirea oricăruia dintre aceste terenuri, persoana fizică şi/sau juridică care înstrăinează are obligaţia de a plăti un impozit în cotă de 80%.

  Cota se aplică asupra diferenţei pozitive dintre valoarea terenurilor existentă la momentul înstrăinării pachetului de control şi cea de la momentul dobândirii terenurilor, determinată potrivit valorii orientative stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici sau a valorii minime stabilită prin studiul de piaţă realizat de către camerele notarilor publici, după caz, din respectiva perioadă.

  În situaţia în care persoana juridică are în proprietate mai multe terenuri agricole situate în extravilan, cota de 80% se aplică asupra valorii totale calculate prin însumarea diferenţelor pozitive aferente terenurilor dobândite cu cel mult 8 ani înainte de înstrăinarea pachetului de control, fără a lua în calcul diferenţele negative, diferenţe determinate potrivit prezentului alineat.

  În situaţia în care organele fiscale centrale competente nu stabilesc impozitul în condiţiile prevăzute la art. 42 alin. (9) din lege, la expirarea termenului de 60 de zile contribuabilii pot solicita organelor fiscale centrale competente calculul impozitului şi emiterea deciziei de impunere, prin completarea şi depunerea unei cereri şi a documentelor justificative. Modelul şi conţinutul cererii se aprobă prin ordin al preşedintelui ANAF.

  În cazul în care, la primirea documentaţiei transmise de instanţele judecătoreşti, se constată diferenţe care conduc la modificarea bazei de impunere, organul fiscal emite o decizie de impunere, conform procedurii legale.

  Baza legală: Ordinul comun al Ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al Ministrului finanţelor nr.396/2022/883/2023 pentru aprobarea Procedurii privind calculul, încasarea şi plata impozitului, precum şi obligaţiile declarative stabilite în condiţiile art. 42 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului publicat în Monitorul Oficial al României partea I nr. 93/02.02.2023


  Te-ar mai putea interesa

  Cireașa și căpșuna – rezultatele analizelor de laborator pentru fructele românești din piețe Județul în care toată suprafața de porumb neirigat este compromisă din cauza secetei O familie de legumicultori și-a găsit solarii tăiate și toți ardeii furați

  Ultimele știri

  Plăți subvenții APIA! Fermierii care au încasat banii în conturi în ultimele zile Vremea în următoarea lună – unde vor fi cele mai mari temperaturi, dar și ploi însemnate România a scos ”artileria grea” în lupta cu seceta. Județele unde ploaia va fi produsă artificial