• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Ecoschemele APIA: 52,72 euro/ha la teren arabil și de 20 euro/ha la pajiști. Cerințe, condiții

  agrointeligenta.ro -

  Eco-schemele cu care fermierii își vor putea asigura subvențiile mai mari la APIA până în 2027. Ministerul Agriculturii a publicat un draft al proiectului cu privire la condițiile eco-schemelor și o simulare de plăți pentru cum vor arăta aceste noi subvenții achitate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură începând din 2023 și până în 2027.

  Eco-schemele vin să înlocuiască actuala subvenție plătită de APIA pentru mediu și climă, plata pe înverzire.

  Șase ecoscheme propuse pentru terenuri arabile și pajiști

  Sunt șase eco-scheme propuse pentru care fermierii pot opta pentru a-și asigura plata ”verde„ ca supliment pe lângă plata unică pe suprafață, transformată din SAPS în BISS.

  Pentru perioada 2023-2027, au fost propuse 6 eco-scheme (3 pentru Terenurile Arabile, 1 pentru Culturile Permanente, 1 pentru Pajiști și pășuni și 1 aplicabilă tuturor categoriilor), respectiv:
  a) Rotația culturilor, pentru fermele cuprinse între 1 și 10 ha;
  b) Diversificarea culturilor, pentru fermele peste 10 ha;
  c) Culturi verzi;
  d) Înierbarea intervalului dintre rânduri în plantațiile pomicole, viticole, pepiniere și de hamei;
  e) Creșterea capacității de sechestrare a carbonului pe pajiști permanente și prevenirea deșertificării;
  f) Conversia la agricultură ecologică.

  Cuantumurile acestor plăți diferă în funcție de tipul suprafeței: teren agricol sau pajiște, plățile fiind mai mic pentru suprafața de pășunat.

  Astfel, pentru anul de cerere 2023, cuantumul eco-schemei pentru un hectar de teren agricol va fi de 52,72 de euro pe hectar iar pentru pajiști numai 20 de euro pe hectar. Plățile pentru ecoscheme ar urma să mai crească până în 2027, ajungând la 57,23 euro/ha pentru terenul arabil și să rămână la 20 de euro pe hectar pentru pajiști.

  Plăți APIA: 2,44 miliarde de euro pentru eco-scheme, din 2023

  Minim 25 din toți banii pentru plăți directe – subvenții, trebuie utilizați pentru eco-scheme. ”Având în vedere nivelul ridicat de ambiție în materie de mediu al PAC din noua perioadă de programare 2023-2027, la nivelul Pilonului 1 în cadrul plăților directe, s-a introdus obligativitatea ca minim 25% din plafonul alocat plăților directe să fie utilizat în cadrul viitoarelor eco-scheme, bugetul total urmând să se ridice pe perioada la aproximativ 2,44 mld. euro”, anunță MADR.

  La acest moment, plata pe înverzire se acordă pentru toată suprafața exploatației care aplică regulile privind rotația culturilor și un procent minim de culturi verzi la exploatațiile peste 15 hectare. Pentru anul de cerere 2021, plata pe înverzire este în cuantum de 57,8931 euro/ha.

  Iată care sunt noile ecoscheme cu condițiile și cerințele propuse pentru fiecare:

  Ecoschema Rotația culturilor în teren arabil (ferme cu suprafețe de până la 10 ha)

  Rotația culturilor în T.A. – constă în schimbarea culturii la nivelul parcelei agricole, cu obligativitatea de a nu cultiva aceeași cultură doi ani la rând consecutivi.

  Rotația culturilor în T.A. – se adresează fermelor cu suprafețe de până la maximum 10 ha, inclusiv.
  – se acordă ca plată anuală unitară pe suprafața de teren arabil, suplimentară BISS

  Rotația culturilor culturilor poate îmbunătăți randamentul și rentabilitatea prin limitarea gradului de îmburuienare limitează apariția bolilor și infestărilor cu dăunători, oferă o sursă alternativă de azot, conduce la reducerea eroziunii solului și la creșterea materiei organice a solului.

  Rotația în T.A. – îmbunătățește calitatea solului și previne contaminare a apelor de suprafață.

  Cerințele minime:
  – 1 ha teren arabil
  – parcela declarată pentru ajutor – de minim 0,3 ha, situată pe hectarele eligibile
  – se adresează fermelor cu suprafețe de până la maximum 10 ha.

  Condiții de eligibilitate:
  – beneficiarul trebuie să fie fermier activi și beneficiar de BISS
  – beneficiarul este utilizatorul unei suprafețe agricole localizate pe teritoriul României, identificabilă în IACS
  – se angajează să respecte cerințele de bază relevante și cerințele specifice angajamentului
  – se angajează să ţină o evidentă a activităților agricole corelate cu implementarea angajamentelor (de bază şi superioare la nivelul suprafeţelor aflate sub angajament).

  Ecoschema Diversificarea culturilor în teren arabil (ferme cu suprafețe de peste 10 ha) – ”Diversificarea culturilor în T.A.”

  Cerințe minime:
  – 1 ha teren arabil
  – parcela declarantă pentru ajutor – minim 0,3 ha, situată pe hectarele eligibile
  – se adresează fermelor cu suprafețe mai mari de 10 ha

  Condiții de eligibilitate:
  – beneficiarul trebuie să fie fermier activi și beneficiar de BISS,
  – se angajează să respecte cerințele de bază relevante și cerințele specifice angajamentului,
  – se angajează să ţină o evidentă a activităților agricole corelate cu implementarea angajamentelor (de bază şi superioare la nivelul suprafeţelor aflate sub angajament).

  Ecoschema – Culturi verzi

  Cerințe minime:
  – fermierul este beneficiar de BISS;
  – beneficiarul este fermier activ, conform art. 4(5) din propunerea de regulament privind planurile strategice PAC
  – fermierul este utilizatorul unei suprafețe agricole localizate pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS) și care are categoria de utilizare teren arabil
  – fermierul deține o suprafață minimă a fermei de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 ha

  Condiții de eligibilitate
  – semănarea culturilor verzi se face după recoltarea culturii principale declarate în anul de cerere, în perioada 1 iulie – 30 septembrie, utilizându-se cel puțin una dintre culturile: mazăre, măzăriche de toamnă, lupin, linte, năut, bob, fasoliță, latir, arahide, trifoi, lucernă, sparcetă, ghizdei
  – fermierii notifică la APIA data răsăririi culturilor verzi
  – zonele cu culturi verzi nu participă la calculul diversificării culturilor și asigură acoperirea solului pe o perioadă de cel puțin 8 săptămâni de la data răsăririi
  – parcelele pentru care fermierii nu au notificat răsărirea stratului vegetal nu sunt luate în considerare de APIA
  – utilizarea îngrășămintelor chimice este interzisă, doar îngrășămintele organice putând fi utilizate înaintea înființării culturilor verzi
  – desființarea zonelor cu culturi verzi se realizează prin distrugere mecanică
  – zonele acoperite cu culturi verzi nu includ zonele acoperite culturi semnate în mod normal în vederea recoltării sau a pășunatului
  – este interzis aratul sau discuitul pajiștilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare.

  Ecoschema – Inierbarea intervalului dintre rânduri în plantațiile pomicole, viticole, pepiniere și hameiști

  Cerință minimă:
  – se aplică pe toate suprafețele ocupate de culturi permanente existente la nivel național (plantații viticole, plantații pomicole, pepiniere și hameiști)

  Condiții de eligibilitate :
  – se încadrează în categoria fermierilor activi (conform definiției naționale) în înțelesul articolului 4 din propunerea de regulament privind planurile strategice PAC
  – este beneficiar de BISS
  – este utilizatorul unei suprafeţe agricole localizate pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS)
  – se angajează să respecte cerinţele de bază relevante și cerinţele specifice angajamentului
  – se angajează să ţină o evidenţă a activităţilor cu implementarea angajamentului (de bază şi specifice la nivelul suprafeţelor aflate sub angajament)

  Cerinţe specifice:
  – suprafața dintre rânduri, alternativ (un interval înierbat, unul nu), pe toată suprafața plantației pomicole, viticole, pepiniere și hameiști trebuie păstrată înierbată sau se înierbează.

  Ecoschema Creșterea capacității de sechestrare a carbonului pe pajiști permanente și prevenirea deșertificării

  Cerință minimă:
  – fermieri activi, utilizatori ai pajiștilor permanente

  Condiții de eligibilitate:
  – se adresează fermierilor activi (conform definiției naționale) în înțelesul articolului 4 din propunerea de regulament privind planurile strategice PAC
  – Fermierul este beneficiar de BISS
  – Beneficiarul este utilizatorul unei suprafețe agricole localizate pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS)
  – Fermierul se angajează să respecte cerinţele de bază relevante și cerinţele specifice angajamentului
  – Fermierul se angajează să ţină o evidenţă a activităţilor cu implementarea angajamentului (de bază şi specifice la nivelul suprafeţelor aflate sub angajament)

  Cerințe specifice:
  – Beneficiarul trebuie să utilizeze o suprafață minimă de pajiște permanentă de – 0,3ha
  – Este interzisă utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor
  – Utilizarea tradițională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maximum 60 kg N sa/ha (1,5 UVM/ha)
  – Suprafața de pajiște permanentă trebuie cosită sau pășunată cu maxim 1,5 UVM/ha.


  Te-ar mai putea interesa

  Document oficial APIA: Subvențiile pe suprafață și cap de animal care se plătesc în acest an La cererea Asociației Forța Fermierilor, o nouă cultură devine eligibilă pentru subvenția de 4.000 euro/ha Schimbare majoră la APIA. Falșii fermieri pierd subvenția dacă declară teren pe care nu îl lucrează

  Ultimele știri

  Daniel Buda a fost reales vicepreședinte al Comisiei de Agricultură și Dezvoltare Rurală din Parlamentul European Oferte de la BASF. Pachete de fungicide pentru o protecție completă a culturilor Cum a reușit Călin Muscă să evite la mustață impactul dur al scumpirii gazului și electricității