• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • APIA – mobilizare pentru ajutoarele de Covid. Funcționarii, la datorie și în weekend! Termen cereri – 12 mai!

  agrointeligenta.ro -

  Funcționarii APIA din toată țara s-au mobilizat pentru a a venit în sprijinul fermierilor care vor să solicite ajutorul de Covid. Crescătorii de animale – bovine, porcine și păsări au termen până joi, pe 12 mai, inclusiv pentru a închide cererea pentru acest sprijin care se acordă în cuantum de maximum 290.000 de euro pe fermă.

  ”Le mulțumesc tuturor colegilor din cadru APIA care s-au mobilizat și inclusiv în acest weekend, sâmbătă –  7 mai, și duminică – 8 mai, sunt la datorie pentru a primi și procesa cererile crescătorilor de animale. Pentru noi, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, este foarte important ca fermierii să beneficieze de tot sprijinul, de suportul nostru. Cu această ocazie, le reamintim fermierilor că termenul limită pentru depunerea cererilor pentru ajutorul de Covid, sprijin ce se acordă pentru fermele de bovine, porcine și fermele avicole, este data de 12 mai, inclusiv. Le recomandăm fermierilor noștri să țină legătura cu funcționarii APIA, astfel încât să aibă cererile complete pentru a beneficia de acest sprijin acordat din resurse de la bugetul de stat”, a declarat pentru Agrointeligența – AGROINTEL.RO directorul general al APIA, Adrian Pintea.

  Vă reamintim că, până pe 12 mai, la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) se depun cereri de solicitare pentru crescătorii de bovine, porcine și păsări. Schema de ajutor de stat se aplică pe întreg teritoriul României şi se acordă:

  a) în sectorul bovine, crescătorilor persoane fizice, persoane juridice, întreprinderi individuale sau familiale, persoane fizice autorizate, care, în anul 2022, desfăşoară activitate de creştere a bovinelor;

  b) în sectorul suine, crescătorilor persoane juridice, precum şi întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane fizice autorizate, după caz, care, în anul 2021, au desfăşurat activitate de îngrăşare şi/sau reproducţie a suinelor în exploataţii autorizate sanitar-veterinar;

  c) în sectorul avicol, crescătorilor de păsări întreprinderi individuale şi familiale, persoane fizice autorizate, după caz, precum şi persoane juridice care, în anul 2021, au desfăşurat activitate de reproducţie tineret şi adulte şi/sau de incubaţie şi/sau de creştere a păsărilor pentru carne sau de creştere a tineretului de înlocuire şi a găinilor adulte pentru ouă consum în exploataţii autorizate sanitar-veterinar.

  Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 453.899.000 de lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2022 şi este repartizată astfel:

  a) 170.250,000 lei pentru sectorul bovine;
  b) 167.649,000 lei pentru sectorul suine;
  c) 116.000,000 lei pentru sectorul avicol.

  Cererile se depun la centrele APIA

  Cererile de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative se vor depune în funcţie de tipul de ajutor de stat solicitat la:

  a) Centrele APIA pe raza căruia au sediul social sau îşi au domiciliul sau unde au depus cererea unică de plată în anul 2021, în cazul ajutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin;

  b) Centrele APIA pe raza cărora îşi au sediul social sau unde au depus cererea de solicitare pentru măsura 14 – Bunăstarea animalelor – pachetul a) – Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor, din cadrul PNDR 2014-2020, în anul 2021, în cazul ajutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin;

  c) Centrele APIA pe raza cărora îşi au sediul social sau la centrul judeţean al APIA unde au depus cererea de solicitare pentru măsura 14 – Bunăstarea animalelor – pachetul b) – Păsări, din cadrul PNDR 2014-2020, în anul 2021, în cazul ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol.

  Acte necesare pentru ajutorul de Covid la bovine, porcine și păsări

  Valoarea totală a ajutorului ce poate fi acordată pentru fiecare beneficiar nu depăşeşte echivalentul în lei a 290.000 euro, la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Națională a României, valabil la data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență nr. 51/2022.

  Cererile de solicitare a ajutorului de stat pentru crescătorii de bovine vor fi însoțite de documentul emis de utilizatorii Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor — SNIIA, din care rezultă efectivul de bovine cu vârsta de minimum 16 luni și/sau efectivul de bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2022, deținut în exploatația/exploatațiile cu cod atribuit de ANSVSA, înscrisă/înscrise în cerere. Documentul se va emite la solicitarea beneficiarului și va fi transmis în format electronic de către utilizatorii SNIIA către centrele locale/județene ale APIA.

  Cererile pentru sectorul avicol vor fi  însoțite de un document emis de direcția județeană sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, care atestă capacitatea de producție în condiții minime de bunăstare, calculată cu respectarea prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabilește standarde minime pentru protecția porcinelor, cu modificările și completările ulterioare, reprezentată de locurile de cazare și exprimată în UVM, aferente fiecărei categorii.

  Pentru beneficiarii din sectorul de creștere a porcilor și cel avicol care au accesat măsura 14 — Bunăstarea animalelor — pachetul a) — Plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachetul b) — Plăți în favoarea bunăstării păsărilor, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală — PNDR 2014—2020, APIA va prelua datele operate și verificate din sistemele informatice dezvoltate
  pentru gestionarea măsurilor menționate anterior, referitoare la beneficiarii acestora din anul 2021. Documentele depuse de beneficiari în cadrul măsurilor menționate anterior sunt valabile și pentru acordarea prezentei scheme de ajutor de stat. Beneficiarii vor depune odată cu cererea și copii ale documentelor care au suferit modificări.

  Cererile pentru sectorul de creștere a porcilor și cel avicol care nu au accesat Măsura 14 Bunăstarea animalelor — pachetul a) — Plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachetul b) — Plăți în favoarea bunăstării păsărilor, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală — PNDR 2014— 2020 se depun la centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului București, pe raza cărora își au sediul social, însoțite de:

  a) mișcarea cumulată a efectivelor de suine pentru anul 2021, din care să rezulte efectivele de animale, echivalent UVM, pentru care se solicită ajutor de stat;

  b) fișa urmăririi activității la păsări pentru anul 2021, din care să rezulte efectivele de păsări, echivalent UVM, pentru care se solicită ajutor de stat;

  c) pentru activitatea de incubație, document oficial care să certifice capacitatea stației de incubație, respectiv pui eclozionați pe serie;

  d) documente de transfer către abatorul propriu sau facturi și/sau avize de însoțire către terți, după caz.

  Pentru beneficiarii din sectorul de creștere a porcilor și cel avicol care accesează ajutorul cererile sunt însoțite de copii ale documentelor care atestă proprietatea asupra animalelor sau, în cazul în care beneficiarul nu este proprietarul animalelor, acordul proprietarului animalelor în vederea solicitării ajutorului, împreună cu documentele care dovedesc proprietatea.

  Ce sume se plătesc pe cap de animal

  În cazul speciei bovine și la păsări, cuantumul pe cap de animal eligibil se stabilește prin împărțirea bugetelor alocate la efectivul eligibil la plată. Așadar, nu se cunoaște cunatumul pentru cele două specii, el urmând a fi comunicat după ce se depun toate cererile și se stabilește numărul final al animalelor care vor intra la plată.

  Pentru suine, cuantumul ajutorului de stat este de 10 euro/UVM, echivalent în lei pentru capacitatea de producţie în condiții minime de bunăstare. Pentru efectivele de suine, echivalent UVM, acesta se calculează astfel:

  (i) din plafonul prevăzut se scade valoarea totală aferentă capacității de producţie în condiții minime de bunăstare, echivalent UVM;
  (ii) suma rezultată din calculul de la pct.(i) se împarte la efectivul total de suine eligibile, echivalent UVM.

  Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 30 iunie 2022

  Plata ajutoarelor de Covid pentru anul 2022 trebui achitate fermierilor până pe data de 30 iunie. Se estimează că numărul total al potențialilor beneficiari este de 95.000 de fermieri la nivel național.


  Te-ar mai putea interesa

  Noi alerte meteo. ANM avertizează cu privire la un fenomen periculos în următoarele două zile Noi alerte de vreme severă. Ploi, vijelii și temperaturi până la 37 de grade în mai multe județe Dezastrul lăsat în urmă de vijeliile cu grindină cât un ou și rafale de peste 100 de km/h!

  Ultimele știri

  Plata ajutorului de 25 lei/familia de albine. Termenul oficial privind virarea banilor în conturi Plafonare de preț pentru fermierii care dețin tractoare și alte mașini agricole Auchan aduce în prim plan importanța agriculturii regenerative și a decarbonizării la prima ediție Climate Supplier Event