• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Subvenții APIA 2023 – Ecoschema pentru viței la îngrășat. Condiții, acte, plăți UVM

  Roxana Dobre -

  Ecoschema pentru bunăstarea tineretului bovin la îngrășat poate aduce crescătorilor de animale o subvenție în plus care se achită anual prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Lista documentelor pentru această subvenție și condițiile aferente intervenției au fost publicate în proiectul de ordin de ministru lansat de MADR în dezbatere publică pe 14 februarie.

  Sprijinul aferent măsurii pentru bunăstarea tineretului bovin la îngrășat, intervenția PD-08 prevăzută la Cap. 5.1 din PS 2023-2027, se acordă ca plată anuală compensatorie pentru depășirea standardelor minime de bunăstare la tineretului bovin la îngrășat, prevăzute în Ordinul nr.10/2023, pe întreaga perioadă a fiecărui an de cerere pentru care se încheie un angajament voluntar, respectiv 1 ianuarie – 31 decembrie.

  În sensul ecoschemei bunăstare tineret bovin la îngrășat, prin tineret bovin se înțelege tineret femel și mascul din specia bovine cu vârsta de maximum 32 luni la data livrării la abator la greutatea de minimum 450 kg în viu/cap. Intervenția are un cuantum estimat de 109,52 euro/Unitate Vită Mare (UVM).

  Despre condițiile acestei intervenții, așa cum au fost publicate în Planul Național Strategic (PNS), Agrointeligența-AGROINTEL.RO a scris aici: Noua subvenție APIA pentru viței: condiții ecoschemă, plăți pe UVM

  Ulterior, pe 14 februarie, Ministerul Agriculturii a publicat în dezbatere publică un proiect de ordin în care sunt prevăzute și documentele justificative care trebuie depuse la APIA. Despre ordinul care trebuie să fie publicat în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare aici: Ultima oră! Ministerul Agriculturii a publicat noile reguli pentru subvențiile APIA!

  În acest articol despre ecoschema pentru viței la îngrășat:

  Ecoschema pentru bunăstarea tineretului bovin la îngrășat. Condiții la APIA

  Pentru a beneficia de sprijinul aferent ecoschemei bunăstare tineret bovin la îngrășat, crescătorii de animale care se încadrează în categoria fermierilor activi trebuie să îndeplinească cerințele generale prevăzute în fișa intervenției, după cum urmează:

  a) tineretul bovin să fie identificat și înregistrat în Baza Națională de Date;
  b) exploatația de bovine este înregistrată sau autorizată sanitar veterinar, conform legislației în vigoare;
  c) să solicite sprijin pentru un efectiv rulat/an de maximum 5.000 capete tineret bovin la îngrășat;
  d) efectivul eligibil de tineret bovin trebuie să fie deținut în exploatație minimum 6 luni până la data sacrificării;
  e) să livreze animalele pentru sacrificare la abatoare autorizate sanitar-veterinar care sunt supuse controlului autorității competente privind respectarea Ordinului nr. 180/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecția animalelor în timpul sacrificării și uciderii;
  f) greutatea la livrare în vederea sacrificării către un abator autorizat este de minimum 450 kg în viu/cap.

  Condiții specifice pentru ecoschema de bunăstarea tineretului bovin la îngrășat

  Pe lângă cerințele generale, crescătorii de animale trebuie să îndeplinească și cerințele specifice prevăzute în fișa intervenției, după cum urmează:

  a) pentru sprijinul „creșterea cu cel puțin 15% a spațiului disponibil alocat fiecărui animal” să asigure fiecărui animal, exploatat în sistemul semi-intensiv și/sau intensiv, în perioada de stabulație a anului de cerere, un spațiu util din adăpost cu 15 % mai mare decât standardul minim prevăzut în Ordinul nr. 10/2023;
  b) pentru sprijinul „asigurarea condițiilor de confort sporite în zona de odihnă”, utilizează o cantitate de materiale sub formă de așternut de cel puțin 3 kg/cap tineret bovin /zi.

  Plata compensatorie se acordă pentru cele două tipuri de sprijin accesate împreună.

  Cum se calculează un UVM pentru ecoschema de bunăstarea tineretului bovin la îngrășat

  Plata compensatorie se acordă pe UVM, iar pentru calculul echivalent UVM se utilizează următorii coeficienţi de conversie a animalelor:

  a) 0,4 UVM pentru bovine sub șase luni;
  b) 0,6 UVM pentru bovine de la șase luni la 2 ani;
  c) 1,0 UVM pentru bovine peste 2 ani.

  Documente justificative care se depun odată cu cererea unică pentru subvenții

  Documentele care se depun împreună cu cererea de plată pentru eco-schema bunăstare tineret bovin la îngrășat sunt:

  a) copie autorizație/înregistrare sanitar – veterinară aferentă exploatației pentru care se încheie angajamentul voluntar anual;
  b) schița grajd/spațiu creștere, (din suprafața totală construită se elimină suprafața aferentă spațiului de hrănire dacă este amplasat pe sol, suprafața stâlpi, etc.).

  Documente specifice care se depun împreună cu decontul justificativ

  Documentele specifice care atestă îndeplinirea cerințelor specifice și care se depun împreună cu decontul justificativ (anexa nr. 16), sunt:

  a) documente de intrare, în funcție de proveniență:
  – copia documentului/lor de ieșire (livrări, mortalități);
  – copia documentului/lor de însoțire a animalelor de la exploatația cu cod ANSVSA la destinația de livrare/abator;

  b) documente pentru sacrificare în abatorul propriu:
  – copia avizului de livrare de la ferma de îngrășare la abator;
  – copiile rapoartelor de clasificare;

  c) documente pentru sacrificare în regim de prestare de servicii:
  – copia avizului de livrare de la crescător la abator;
  – copia facturii de prestare a serviciului de abatorizare;
  – copiile rapoartelor de clasificare;

  d) situația centralizatoare a intrărilor și ieșirilor pentru perioada aferentă decontului întocmită pe baza documentelor de intrare – ieșire din care rezultă trasabilitatea de la intrare în exploatație până la livrarea către abator și îndeplinirea cerințelor referitoare la perioada de 6 luni, livrarea către abator la o greutate de minim 450 kg în viu și vârsta la data livrării către abator (anexa nr.17).

  e) documentul din care rezultă că este îndeplinită cerința prevăzută la art. 51 alin.(2) lit.a), adică creșterea cu cel puțin 15% a spațiului disponibil alocat fiecărui animal”,  este situaţia centralizatoare a evidenţelor privind respectarea spațiului disponibil alocat fiecărui animal mai mare cu 15% față de standardul minim, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 18.

  f) documentele care atestă îndeplinirea cerinței prevăzute la art. 51 alin.(2) lit.b), adică asigurarea condițiilor de confort sporite în zona de odihnă sunt:
  – copie a facturii/facturilor de achiziționare / a documentelor de intrare a materialelor folosite sub formă de așternut;
  – copia fișei de magazie, dacă există materiale folosite pentru așternut pe stoc la data de 1 ianuarie a anului;
  – copii ale bonurilor de consum;
  – copie a registrului de evidență de aplicare a materialelor din care să reiasă: data (ziua) aplicării, cantitatea și locul în care au fost utilizate materialele sub formă de așternut, nr. de animale existent la momentul aplicării din care să rezulte cantitatea de 3kg/cap /zi;
  – calculul pentru determinarea suprafeţei de odihnă şi a consumului de materiale sub formă de așternut (anexa nr. 19);

  Decontul și documentele specifice se depun semestrial, respectiv în luna iulie pentru activitatea de creștere și îngrășare desfășurată în perioada 1 ianuarie – 30 iunie, în luna ianuarie a anului următor anului de angajament pentru care se solicită sprijin, pentru activitatea de creștere și îngrășare desfășurată în perioada 1 iulie – 31 decembrie.

  Subvenția APIA pentru viței. Plăți

  Ecoschema PD-08 – Măsură pentru bunăstarea tineretului bovin are prevăzut un buget anual până în 2027, plafonul estimat pentru fiecare an fiind de 21.027.840,000 euro.

  Cuantum total anual estimat se împarte în 2 sub-pachete:

  1. creșterea cu cel puțin 15% a spațiului disponibil alocat fiecărui animal, exploatat în sistemul semintensiv și intensiv în stabulație – 98,71 euro/UVM;
  2. asigurarea condițiilor de confort sporite în zona de odihnă a animalelor – 10,81 euro/UVM.

  Total pachete/cap = 98,71 euro +10,81 euro = 109,52 euro pe UVM.


  Te-ar mai putea interesa

  Fungicidul Cuproxat Flowable învinge mana din culturile roșii, castraveți, ardei și vinete Fermă închisă de DSVSA. Decizia a fost contestată în instanță Canicula se extinde! Lista cu județele unde vor fi temperaturi foarte ridicate astăzi și mâine

  Ultimele știri

  Șef din APIA – anunț pentru crescătorii de animale care vor să ia subvențiile în avans Pajiștile sunt pârjolite, prețul nutrețului a explodat. Crescător de vaci: ”Trebuie să găsim un ajutor” Agrometeo: Secetă puternică la porumbul neirigat. Zonele unde culturile sunt cel mai afectate