• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Documentele necesare pentru a dovedi calitatea de fermier activ la APIA

  Roxana Dobre -

  Calitatea de fermier activ este obligatorie pentru a beneficia de subvențiile APIA. O serie de documente trebuie depuse împreună cu cererea unică pentru a dovedi că desfășurați activitate agricolă.

  Dovedirea calității de fermier activ a rămas o condiție obligatorie pentru accesarea subvențiilor achitate prin Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA), conform unui proiect de ordin publicat de Ministerul Agriculturii în dezbatere publică.

  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a publicat marți, 14 februarie, în dezbatere publică un proiect ordin care stabilește criteriile de eligibilitate, documentele justificative, condiţiile şi modul de implementare a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic. Documentul trebuie publicat în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare.

  Agrointeligența-AGROINTEL.RO vă spune care sunt condițiile pentru agricultorii care vor să încaseze subvenții din 2023, și cum pot demonstra la APIA că sunt fermieri activi. Campania de depunere a cererilor pentru subvențiile APIA din acest an este programată să înceapă din 1 martie.

  Obligația privind îndeplinirea criteriilor pentru ”fermierii activi” se împarte în două categorii: producători agricoli care au încasat subvenții în limita a 5.000 de euro și se încadrează automat și agricultori care au primit plăți peste 5.000 de euro, și trebuie să aducă dovezi în plus la APIA.

  Citiți și: BISS – subvenția de bază la APIA: condiții, cuantum la hectar

  Calitatea de fermierul activ pentru beneficiarii de subvenții până în 5.000 de euro

  Fermierii care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăţi directe care nu ar fi depăşit cuantumul de 5.000 euro, precum și cei care nu au depus cerere de plată în anul anterior, dar calculul estimat al plăților directe nu depășește cuantumul de 5.000 euro sunt fermieri activi şi beneficiază de plăţi directe.

  Calitatea de fermier activ pentru fermierii care nu au mai depus cererea unică sau nu au fost eligibili

  În cazul persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale sau întreprinderilor familiale conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare, cu activitate agricolă, care nu au avut dreptul de plată în anul anterior, dovada îndeplinirii condiției de fermier activ este adeverinţa conform înscrisurilor din registrul agricol, aferente anului curent de cerere.

  Persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale care nu au avut dreptul de plată în anul anterior sunt cele care nu au depus cerere de plată la APIA anul anterior sau au depus cerere de plată în anul anterior dar nu au avut dreptul la plată, neîndeplinind toate condițiile de eligibilitate.

  ”Fermierul activ” pentru beneficiarii de subvenții care depășesc 5.000 de euro

  Conform ordinului publicat de MADR, fermierii, persoane fizice sau persoane juridice, care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăţi directe, care ar fi depăşit cuantumul de 5.000 euro, precum și cei care nu au depus cerere de plată în anul anterior, dar calculul estimat al plăților directe depășește cuantumul de 5.000 euro, sunt fermieri activi dacă furnizează documente din care să rezulte îndeplinirea uneia dintre condiții:

  a) cuantumul anual total al plăţilor directe reprezintă cel puţin 5% din veniturile totale obţinute din activităţi neagricole în ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi verificabile;
  b) veniturile totale obţinute în cadrul exploataţiei din activităţi agricole reprezintă cel puţin o treime din veniturile totale obţinute în ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile dovezi verificabile.

  Fermierii persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, sau întreprinderi familiale conform O.U.G. nr. 44/2008, al căror cuantum anual al plăților directe este de peste 5.000 euro, prezintă adeverinţa eliberată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală privind veniturile totale realizate în cel mai recent an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi şi, după caz, veniturile din activităţi agricole realizate în cel mai recent an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi.

  Fermierii persoane juridice organizate potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și completările ulterioare, Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările și completările ulterioare, entitățile prevăzute la art. 5 alin. (5) din hotărâre, liceele agricole, precum și unitățile de cult, al căror cuantum anual al plăților directe este de peste 5000 euro, prezintă o adeverință privind veniturile realizate conform situațiilor financiare din ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de situații financiare.

  Fermier activ. Documente obligatorii pentru fermierii persoane juridice care au exploatații noi

  În cazul persoanelor juridice nou înființate fermierii trebuie să prezinte dovada înregistrării cu activitate agricolă de la ONRC – Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. În cazul persoanelor juridice nou înființate care nu sunt înregistrate la ONRC, acestea depun la APIA actul de înființare/actul constitutiv/statutul/actul normativ de înfiintare/regulamentul de organizare și funcționare din care să reiasă activitatea agricolă.

  Fermierul persoană juridică nou înființată este fermierul care s-a înregistrat începând cu 1 ianuarie a anului anterior anului de cerere și nu a mai depus cerere de plată la APIA.

  Fermier activ pentru beneficiarii de subvenții care își schimbă forma de organizare

  Fermierii care depun cererea de plată în calitate de persoană fizică, iar cuantumul anual al plăților directe este de peste 5.000 euro şi ulterior, se înregistrează la ONRC ca PFA, II, IF potrivit OUG nr. 44/2008, care desfășoară o activitate agricolă, depun la APIA înștiințarea privind schimbarea formei de organizare, urmând să îndeplinească condiția de fermier activ prin adeverinţa conform înscrisurilor din registrul agricol, aferent anului curent de cerere, depusă de persoana fizică care a depus cererea.

  Fermierii care depun cererea de plată în calitate de persoană fizică, iar cuantumul anual al plăților directe este de peste 5.000 euro şi ulterior se înregistrează la ONRC ca persoane juridice care desfășoară o activitate agricolă, pentru a respecta condiţia de fermier activ, trebuie să prezinte la APIA certificatul de înregistrare şi/sau certificatul constatator eliberat de ONRC, odată cu depunerea notificării privind schimbarea formei de organizare.

  Lista codurilor CAEN aferente activităţii agricole este prevăzută în anexa la Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, cu modificările şi completările ulterioare, la Diviziunea 01, grupele 011-016.

  Citiți și: Listă subvenții APIA 2023. Schemele de plată pentru fermieri începând din acest an

  Principala sursă de informații folosită: Proiect de Ordin privind criteriile de eligibilitate, documentele justificative, condiţiile şi modul de implementare a intevențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) – c) din Hotărârea Guvernului nr. 1571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanţate din Fondul european de garantare agricolă şi de la bugetul de stat

   


  Te-ar mai putea interesa

  Ordin MADR pentru deblocarea unei noi subvenții APIA așteptate de fermieri Ultima oră de la ANM: Cod Galben de ploi torențiale și grindină emis pentru 13 județe Paradisul Cireșelor și-a deschis porțile! Vizitatorii pot mânca fructe pe săturate și să își culeagă cireșe pentru acasă

  Ultimele știri

  De ce nu renunță fermierul Eugen Truetsch la vaca de lapte, deși nu îi aduce profit Bursa de cereale – prețuri azi în portul Constanța și în UE. Rapița a depășit 500 euro/tonă Francezii care au vândut fabrica de zahăr de la Luduș au raportat o triplare a profitului