• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Cum se obțin atestatul de producător și carnetul de comercializare

  Angelica Lefter -

  Atestatul de producător și carnetul de comercializare – procedura de obținere, acte necesare, termene și condiții.

  Pentru a obține cele două documente – atestatul de producător și carnetul de comercializare – producătorul agricol, respectiv fermierul, trebuie să facă un drum până la Primărie și să solicite cele două acte. Ele înlocuiesc în prezent certificatul de producător.

  Fiecare Primărie de pe teritoriul României are obligația să elibereze aceste două acte în termen de cinci zile lucrătoare de la înregistrarea cererii depuse de fermier. În cazul in care cele două acte nu pot fi eliberate, din motive obiective, se va motiva această decizie către producătorul agricol. După ce primăria a înregistrat cererea producătorului, aceasta trebuie sa realizeze o serie de verificări.

  În cadrul primăriei există o persoană desemnată care se ocupă de Registrul Agricol. Aceasta, împreună cu reprezentanții formei asociative înregistrate și recunoscută de către MADR de pe raza comunei UAT în care își desfășoară activitatea fermierul, iar în cazul în care nu există asociații sarcina revine Camerei Agricole sau Direcției Agricole Județene DAJ, verifică dacă producătorul deține sau nu teren, pe care cultivă legume sau cereale (în funcție de produsele pentru care solicită eliberarea celor două documente) sau dacă deține animale. Ulterior, în funcție de rezultatul verificărilor, i se eliberează producătorului cele două documente.

  De asemenea, primăria centralizează cererile primite de la producători și le transmite Consiliului Județean. Pe baza solicitărilor comunicate de primari, consiliile judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti solicită Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională” – S.A. tipărirea necesarului de carnete de producător.

  După ce le primește de la consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, primăria eliberează documentele producătorilor, contra cost, stabilirea acestuia fiind în sarcina autorităților locale. Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se stabilesc de către consiliile locale și sunt de până la 80 de lei, inclusiv.

  Primarii eliberează carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol cu respectarea următorului regim de completare a primei file din carnet, care este nedetaşabilă:
  a) numele, prenumele titularului atestatului de producător – se înscriu numele şi prenumele persoanei fizice care solicită carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol;
  b) domiciliul solicitantului – se completează cu datele privind adresa de domiciliu înscrise în CI/BI;
  c) numele, prenumele soţ/soţie, rude/afini gradul I, după caz – se înscriu numele şi prenumele persoanei/persoanelor fizice care poate/pot utiliza carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în afara titularului atestatului de producător;
  d) domiciliul soţ/soţie, rude/afini gradul I, după caz – se completează cu datele privind adresa de domiciliu înscrise în CI/BI;
  e) suprafeţele de teren exploatate/cultivate, respectiv efectivele de animale/familii de albine/cutii viermi de mătase, deţinute de titular;
  f) produsele pentru care se solicită emiterea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol – se înscriu toate produsele vegetale rezultate din culturi de câmp, culturi în spaţii protejate, plantaţii, pepiniere, păşuni şi fâneţe, după caz, sau toate produsele zootehnice, sericicole, apicole, conservele de fructe şi/sau legume şi/sau sucuri naturale, obţinute din fructele şi/sau legumele produse de solicitant, după caz. Produsele zootehnice, sericicole, apicole, conservele de fructe şi/sau legume şi/sau sucuri naturale se înscriu în carnetul de comercializare cu respectarea prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările şi completările ulterioare;
  g) producţiile estimate a fi destinate comercializării – se înscriu datele declarate de solicitant.

  La nivelul fiecărei primării se înfiinţează, se organizează şi se gestionează Registrul de evidenţă a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol, pe suport hârtie şi în format electronic, care cuprinde cel puţin informaţii privind datele de identificare ale producătorului agricol titular al atestatului de producător, precum şi ale persoanei/persoanelor fizice care poate/pot utiliza carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol în afara titularului atestatului de producător, după caz, produsele gospodăriei/fermei, suprafeţele cultivate, efectivele de animale/familii de albine/cutii viermi de mătase deţinute, producţiile estimate a fi destinate comercializării.

  Atestatul de producător reprezintă documentul care confirmă calitatea de producător agricol, persoanei fizice care desfăşoară o activitate economică în sectorul agricol.

  Atestatul de producător se eliberează pe baza avizului consultativ dat de structurile asociative profesionale/patronale/sindicale care se înregistrează în acest scop la primăriile autorităţilor administraţiei publice locale.

  Organele abilitate, poliția, au dreptul sa verifice certificatul de producător, precum și alte documente necesare pentru comercializarea produselor agricole, în special în piețe și alte zone special destinate acestei activități.


  Te-ar mai putea interesa

  Ploi torențiale și vijelii, în aproape toată țara. Lista județelor sub alertă ANM Doi tineri din București au investit într-o livadă de cireși amari. Au pornit la drum cu un singur pom bătrân Grindina a făcut prăpăd! Culturi puse la pământ și case distruse. ”Era cât oul de găină”

  Ultimele știri

  Semănătoarea strip-till Czajkowski și dezmiriștitorul Kelly Tillage păstrează apa în sol Dezastrul lăsat în urmă de vijeliile cu grindină cât un ou și rafale de peste 100 de km/h! Alexandru Potor, fost secretar de stat MADR, este noul primar al municipiului Slobozia: “Deschidere totală către fermieri!”