• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • ANSVSA introduce certificatul de competență pentru transportul animalelor vii

  Roxana Dobre -

  Certificatul de competență, introdus de ANSVSA pentru transportul animalelor vii. Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVA) a publicat în dezbatere un ordin prin care se impune pentru toţi conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii în scop comercial, pe distanţe mai mari de 65 km, deținerea unui certificat de competenţă.

  Conform unui ordin publicat de ANSVSA în dezbatere publică, și care are nevoie de publicarea în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare, certificatul de competență este valabil pentru toate speciile de animale, atestă instruirea pentru conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii și este obligatoriu. De asemenea, documentul este valabil pe o perioadă de 5 ani de la data eliberării.

  Agrointeligența-AGROINTEL.RO vă spune tot ce trebuie să știți de documentul obligatoriu pentru transportul animalelor vii:

  Certificatul de competență pentru transportul animalelor. Cine îl eliberează

  Certificatul de competenţă se eliberează conducătorilor auto şi însoţitorilor care sunt absolvenţi ai unor cursuri de instruire în domeniul protecţiei animalelor în timpul transportului, organizate de furnizori autorizaţi de instituţii publice competente, potrivit legii.

  Documentul se eliberează de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, fiind semnat de către preşedintele acesteia şi este redactat în limbile română şi
  engleză.

  Cerințele minime pentru cursurile de instruire în domeniul protecţiei animalelor în timpul transportului sunt:

  1. Condiţii generale pentru transportul de animale vii
  2. Documentaţia de transport pentru animale vii, conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii, transportatorii de animale vii, respectiv mijloacele de transport de animale vii
  3. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească animalele vii pentru a putea fi transportate
  4. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere destinate transportului de animale vii
  5. Modalităţi de încărcare, descărcare şi manipulare a animalelor vii
  6. Noţiuni referitoare la intervalele de hrănire şi adăpare a animalelor, durata călătoriei şi perioadele de repaus, în cazul călătoriilor de lungă durată
  7. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere destinate transportului de animale vii în călătoriile de lungă durată, pentru ecvidee domestice şi animale domestice din specia bovină, ovină, caprină şi porcină
  8. Modul de repartizare a spaţiului pentru animalele vii în vehiculele rutiere destinate transportului acestora
  9. Noţiuni referitoare la jurnalul de călătorie
  10. Impactul conducerii vehiculelor rutiere destinate transportului de animale vii asupra bunăstării animalelor transportate şi asupra calităţii cărnii
  11. Fiziologia animală şi în special nevoile de adăpare, hrănire, comportamentul animalelor şi conceptul de presiune
  12. Îngrijirea de urgenţă a animalelor
  13. Siguranţa personalului care manipulează animalele.

  Cursurile sunt predate de medici veterinari cu experienţă de minim 2 ani în domeniul bunăstării animalelor. Cursurile se pot organiza:

  a) pentru toate speciile;
  b) atât în limba română, cât şi în limba engleză;
  c) atât fizic, cât şi online;
  d) prin susţinerea unor prezentări, cu includerea obligatorie a unor studii de caz exemplificate prin intermediul unor materiale foto/ video;
  e) pentru participanţi care pot fi cetăţeni români sau străini.

  După fiecare curs, participanţii trebuie să promoveze un examen cu durata de 30 de minute. Participanţii trebuie să răspundă corect la minim 24 de întrebări ale unui test grilă, din 30 de întrebări care sunt selectate aleatoriu dintr-un număr total de 120 de întrebări.

  Certificatul de competență pentru transportul animalelor. Ce conține

  Certificatul de competenţă se tipăreşte pe carton de culoare galbenă, format A4 și se eliberează solicitantului sau împuternicitului acestuia prin procură notarială în baza următoarelor documente:
  a) cerere, în care solicitantul menţionează şi adresa personală de poştă electronică;
  b) copia actului de identitate;
  c) certificat de absolvire, eliberat ca urmare a promovării examenului;
  d) dovada achitării, la casieria sau în contul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor pe a cărei rază teritorială s-a organizat examenul, a tarifului pentru eliberarea certificatului de competenţă, conform anexei nr. 8 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

  Certificatul de competenţă se eliberează în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii. Certificatul de competenţă se întocmeşte de personalul din cadrul structurii cu atribuţii de reglementare în domeniul bunăstării animalelor de la nivelul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

  Certificatul de competență pentru transportul animalelor. Valabilitate

  Certificatul pentru transportul animalelor are o valabilitate de 5 ani dar acesta poate fi anulat, în baza unui ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).

  Ordinul de anulare a certificatului de competenţă se comunică titularului prin corespondenţă electronică la adresa indicată în cererea de eliberare. Conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii, care au fost înştiinţaţi cu privire la anularea certificatului de competenţă, au obligaţia de a depune documentul, în original, la sediul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor de pe raza judeţului unde aceştia îşi au domiciliul.

  După anularea certificatului de competenţă, conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii trebuie să urmeze din nou cursurile de instruire în vederea eliberării unui nou certificat de competenţă. După expirarea perioadei de valabilitate a certificatului de competenţă, se va elibera un nou certificat numai celor care absolvă un nou curs de instruire, organizat în condiţiile legii.

  Document util: Modificare_3_Proiect_Ordin_cursuri_transportatori_animale_vii_03.10.2022


  Te-ar mai putea interesa

  Fonduri europene agricultură. Fermierii vor putea accesa mai multe proiecte în același timp Autorizația pentru utilizarea glifosatului a fost prelungită cu încă un an Prețul porumbului este în scădere în bazinul Mării Negre 

  Ultimele știri

  Organizația IPSO Irigații, lansată oficial: ”Scopul acestui departament este de a oferi soluții complet personalizate conform condițiilor din teren” Tânărul fermier Alin Luculeasa a câștigat la Bruxelles premiul pentru ”Cel mai bun proiect digital” Petre Daea: ”Nu vreau să-i pun pe fermieri într-o situație delicată dând banii înapoi”