• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Noile reguli pentru subvenția plătită de APIA pentru pășune

  Roxana Dobre -

  Noi reguli pentru subvenția pe pășune de la APIA. Plata la hectar pe suprafața de pășune rămâne printre schemele directe pe care fermierii le pot solicita și ulterior încasa conform Planului Național Strategic (PNS), în perioada 2023-2027. Documentul a fost trimis Comisiei Europene (CE) în forma sa finală și urmează să fie aprobat.

  Plata achitată prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pentru hectarul de pășune se va plăti din 2023 în cazul suprafețelor, care vor asigura o încărcătură de animale de minimum 0,3 UVM/ha sau fermierii trebuie să efectueze cel puțin o cosire anuală. Astfel, condițiile de eligibilitate ce au fost în vigoare în perioada 2014-2022 vor rămâne în continuare ”în picioare”.

  Fermierii care vor solicita subvenția pentru pășune trebuie să respecte atât condițiile generale pentru plățile APIA cât și cele specifice pentru schema de plată privind pășunile.

  Plata pe pășune din 2023. Condiții

  Fermierii trebuie să respecte o serie de condiții la depunerea cererii unice pentru pășune din 2023. Acestea sunt:

  – Să dețină o încărcătură de animale de minimum 0,3 UVM/ha sau să efectueze cel puțin o cosire anuală;
  – Să demonstreze la depunerea cererii că deține documente din care să reiasă că are pășunea în folosință și la dispoziția sa în conformitate cu legislația națională, cum sunt:
  a) adeverință conform înscrisurilor din Registrul Agricol, aferente anului curent de cerere, care se completează conform modelului-cadru prevazut în legislația națională. Adeverințele sunt acordate de Primărie din arealul UAT ului la care este arondat fermierul, în baza documentelor furnizate de fermieri și care atestă dreptul de folosință al terenului (după caz aceste documente pot fi: titlu de proprietate, act de moștenire, act de vânzare cumpărare, contract de arendă, contract de concesiune, comodat).
  b) copie conform cu originalul a contractului de închiriere/concesiune/comodat a pășunii, încheiat între fermier și unitățile administrativ-teritoriale, după caz.
  c) copie conform cu originalul a contractului de concesiune/arendă a pășunii, încheiat între fermier și Agenția Domeniilor Statului.

  APIA efectuează control administrative la depunerea cererilor de plată de către fermieri, suprafețele declarate în cererile unice de plată pentru care nu se depun documentele prevăzute anterior până la data-limită de depunere a cererilor unice de plată cu penalități de întârziere sunt neeligibile.

  În cadrul pășunilor este inclusă și Livada tradiţională utilizată extensiv – suprafeţele de livezi tradiţionale care sunt utilizate în principal ca pajişti permanente prin cosit şi/sau păşunat. Densitatea pomilor este de maximum 240 pomi/ha, indiferent de specia cultivată, iar intervalele dintre pomi sunt acoperite cu specii furajere erbacee sau din flora spontană.

  Ce scheme pot fi accesate pentru un hectar de pășune

  Fermierii care utilizează sau dețin pășuni vor beneficia pentru anul de cerere 2023, de plățile pe suprafață care se aplică și culturilor arabile și anume:

  Eco-scheme dedicate utilizatorilor de pășuni

  Eco-schemele vin să înlocuiască actuala subvenție plătită de APIA pentru mediu și climă, plata pe înverzire. Ecoschema Creșterea capacității de sechestrare a carbonului pe pajiști permanente și prevenirea deșertificării.

  Cerință minimă:
  – fermieri activi, utilizatori ai pajiștilor permanente

  Condiții de eligibilitate:

  – Se adresează fermierilor activi (conform definiției naționale) în înțelesul articolului 4 din propunerea de regulament privind planurile strategice PAC
  – Fermierul este beneficiar de BISS
  – Beneficiarul este utilizatorul unei suprafețe agricole localizate pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS)
  – Fermierul se angajează să respecte cerinţele de bază relevante și cerinţele specifice angajamentului
  – Fermierul se angajează să ţină o evidenţă a activităţilor cu implementarea angajamentului (de bază şi specifice la nivelul suprafeţelor aflate sub angajament)

  Cerințe specifice:

  – Beneficiarul trebuie să utilizeze o suprafață minimă de pajiște permanentă de – 0,3ha
  – Este interzisă utilizarea fertilizanților chimici și a pesticidelor
  – Utilizarea tradițională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maximum 60 kg N sa/ha (1,5 UVM/ha)
  – Suprafața de pajiște permanentă trebuie cosită sau pășunată cu maxim 1,5 UVM/ha.

  De precizat că PNS nu a fost aprobat încă în forma finală, astfel că nu sunt excluse eventuale modificări. După ce Comisia Europeană va valida propunerea României pentru atribuirea sumelor de 15,8 miliarde de euro alocate țării noastre, Guvernul va elabora legislația națională în baza căreia fermierii vor beneficia de subvenții și fonduri europene pentru investiții.


  Te-ar mai putea interesa

  Sare la găini și pui – beneficii. Câtă sare e bine să dăm păsărilor Alertă meteo! Ninsori și viscol în 26 de județe, până duminică Ce subvenții APIA se dau pentru vaca de lapte. Lista cu scheme, condiții și plăți

  Ultimele știri

  Ungaria introduce un sistem de control al calității pentru cerealele din Ucraina Fermierii care pierd subvenția-bonus la hectar. Lista cu cele 79 de localități excluse la APIA Guvernul a aprobat normele pentru ca Observatorul laptelui să devină funcțional