• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Ecoschema de 100 euro pentru bunăstarea vacilor de lapte: condiții, acte obligatorii la APIA

  Roxana Dobre -

  Ecoschema pentru bunăstarea vacilor de lapte oferă fermierilor posibilitatea de a accesa plăți în plus dacă respectă o serie de condiții obligatorii. Lista documentelor pentru această subvenție și condițiile aferente intervenției au fost publicate în proiectul de ordin de ministru lansat de MADR în dezbatere publică pe 14 februarie.

  PD-07 – Creșterea nivelului de bunăstare a vacilor de lapte va aduce o plată în plus de circa 100 de euro în acele ferme care respectă o serie de condiții de bunăstare, pe lângă cele generale care sunt deja obligatorii în exploatațiile zootehnice. Plata compensatorie se acordă pentru depășirea standardelor minime de bunăstare la vacile de lapte adulte, prevăzute în Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/2023 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte standarde minime pentru protecţia bovinelor din exploataţiile comerciale,  Ordinul nr. 10/2023, pe întreaga perioadă a fiecărui an de cerere pentru care se încheie un angajament voluntar, respectiv 1 ianuarie – 31 decembrie.

  Ulterior, pe 14 februarie, Ministerul Agriculturii a publicat în dezbatere publică un proiect de ordin în care sunt prevăzute și documentele justificative care trebuie depuse la APIA.

  Subvenția APIA pentru bunăstarea vacilor de lapte. Condiții pentru ferme

  Pentru a beneficia de sprijinul aferent ecoschemei de bunăstare pentru vaci de lapte, crescătorii de animale care se încadrează în categoria fermierilor activi trebuie să îndeplinească cerințele generale prevăzute în fișa intervenției, după cum urmează:

  a) dețin vaci de lapte adulte, identificate și înregistrate în Baza Națională de Date, definită potrivit art. 1 pct. 5 din Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor și renilor aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.208/2022;
  b) exploatația de vaci de lapte adulte este înregistrată sau autorizată sanitar veterinar, conform legislației în vigoare.

  Pe lângă cerințele generale, crescătorii de animale trebuie să îndeplinească și cerințele specifice prevăzute în fișa intervenției, după cum urmează:

  a) pentru sprijinul „evitarea mulsului traumatic și bunăstarea ugerului”:
  – verifică starea tehnică a echipamentelor de muls de cel puțin 3 ori/an;
  – schimbă manșoanele aparatelor de muls la un interval de maxim 4 luni, respectiv de cel puțin 3 ori pe an, rezultând un număr mediu de 1,2 manșoane/cap vacă de lapte adultă/an de angajament;
  – utilizează minimum 3 kg produse/cap vacă de lapte adultă/an pentru întreținerea ugerului, premergător mulsului și post muls;
  b) pentru sprijinul „sănătatea ongloanelor”, efectuează anual cel puțin două acțiuni de trimaj pentru fiecare vacă de lapte adultă;
  c) pentru sprijinul „îmbunătățirea zonei de odihnă”, utilizează o cantitate de materiale sub formă de așternut de cel puțin 4 kg/cap vacă de lapte adultă /zi.

  Citiți și: Ce subvenții APIA se dau pentru vaca de lapte. Lista cu scheme, condiții și plăți

  Subvenția pentru bunăstarea vacilor de lapte. Acte obligatorii la APIA

  Documentul care se depune împreună cu cererea de plată pentru ecoschema vaci lapte este copia autorizației/înregistrării sanitar – veterinare aferentă exploatației pentru care se încheie angajamentul voluntar anual.

  Documentele specifice care atestă îndeplinirea cerințelor specifice și care se depun împreună cu decontul justificativ sunt:

  a) miscarea lunară și cumulată din care rezultă efectivul de vaci de lapte aflat sub angajament;

  b) pentru cerința privind verificarea stării tehnice a echipamentelor de muls de cel puțin 3 ori/an se prezintă copie a contractului de servicii /mentenanță, pentru verificările tehnice efectuate asupra echipamentelor de muls;
  – copie a facturii/facturilor pentru serviciile prestate și a documentului care face dovada plății acestora;
  – copie a raportului emis/a procesului/proceselor verbale din care rezultă verificările tehnice efectuate asupra echipamentelor de muls.

  c) pentru cerința privind schimbarea manșoanele se prezintă la APIA:
  – copie a facturii/facturilor de achiziție a manșoanelor;
  – copie a fișei de magazine, dacă există manșoane pe stoc la data de 1 ianuarie a anului;
  – copii ale bonurilor de consum;
  -copii ale proceselor verbale din care rezultă data operațiunii/operațiunilor de înlocuire a manșoanelor și aparatele de muls pentru care au fost efectuate înlocuirile.

  d) pentru cerința privind întreținerea ugerului:
  – copie a facturii/facturilor de achiziție a produselor folosite pentru igiena ugerului;
  – copie a fișei de magazie, dacă există produse pe stoc la data de 1 ianuarie a anului;
  – copii ale bonurilor de consum;
  – copie a registrului de evidență a aplicării produselor, care va cuprinde date despre locația/grajdul în care se află efectivul de animale, data aplicării (înainte /post muls), efectivul de animale pentru care s-au aplicat produse la fiecare mulsoare și cantitatea produselor;

  e) pentru cerința privind sănătatea ongloanelor:
  – copie a contractului de prestări servicii de trimaj, de la agentul economic care deține codul CAEN 7500;
  – copie a facturii/ facturilor de la medicul veterinar/tehnician/personal specializat/care atestă efectuarea operațiunilor de trimaj;
  – copii ale proceselor verbale din care rezultă data acțiunii / acțiunilor de trimaj însoțite de detalierea efectivului pe crotalii;

  f) pentru cerința privind îmbunătățirea zonei de odihnă:
  – copie a facturii/facturilor de achiziționare/ a documentelor de intrare a materialelor folosite sub formă de așternut;
  – copie a fișei de magazie, dacă există materiale folosite pentru așternut pe stoc la data de 1 ianuarie a anului;
  – copie a registrului de evidență, completat zilnic, din care să reiasă: data (ziua) aplicării, cantitatea și locul în care au fost utilizate materialele sub formă de așternut, nr de animale existent la momentul aplicării din care să rezulte cantitatea de 4 kg/cap/zi.

  Decontul și documentele specifice se depun semestrial, respectiv în luna iulie pentru activitatea desfășurată în perioada 1 ianuarie – 30 iunie, în luna ianuarie a anului următor anului de angajament pentru care se solicită sprijin, pentru activitatea desfășurată în perioada 1 iulie – 31 decembrie.

  Subvenția APIA pentru bunăstarea vacilor de lapte Plăți estimate

  Ecoschema pentru bunăstarea vacilor de lapte, mai exact PD-07 – Creșterea nivelului de bunăstare a vacilor de lapte, beneficiază de plafoane financiare alocate până în 2027. Cuantum total anual estimat prevăzut în PNS ajunge la 100,18 euro/Unitate Vită Mare – UVM/an, subvenție ce este cumulată prin respectarea a trei standarde după cum urmează:

  1. Evitarea mulsului traumatic și bunăstarea ugerului – 50,26 euro/UVM/an,
  2. Sănătatea ongloanelor – 29,09 euro/UVM;
  3. Îmbunătațirea zonei de odihnă – 20,83 euro/UVM/an.

  Total 50,26 euro/UVM +29,09 euro/UVM + 20,83 euro/UVM= 100,18 euro/UVM/an.

  Plata compensatorie se acordă pentru cele trei tipuri de sprijin accesate împreună.

  De precizat că fermierii care accesează de plata pentur bunăstarea vacilor de lapte pot accesa și Ajutorul Național Tranzitoriu și Sprijinul Cuplat pentru Venit în Zootehnie la vaca de lapte.


  Te-ar mai putea interesa

  Prețul roșiilor românești s-a prăbușit după sărbători. Cât costă acum un kilogram de tomate la fermieri Când vine vara – anunțul șefei ANM, Elena Mateescu: Cresc temperaturile! Guvernul a majorat bugetul APIA. Când ar intra în conturi subvenția de 100 euro

  Ultimele știri

  Anunț pentru fermieri: Astăzi s-a făcut plata pentru subvenția de 100 euro la hectar! Ultima oră despre subvențiile APIA! Situația la zi cu fermierii care încasează plăți la hectar! Primii fermieri care intră la recoltat cu trei săptămâni mai devreme din cauza secetei