• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Subvenții APIA 2023: Cine are drept să încaseze plata pe suprafață – noile condiții

  Roxana Dobre -

  Subvenții APIA 2023 – cine are drept să încaseze plata pe suprafață. Noile condiții privind plata oe hectar și pe cap de animal au fost stabilite de Ministerul Agriculturii și publicate în cadrul unui act normativ aflat în dezbatere publică.

  Condițiile care vor fi obligatorii pentru fermierii beneficiari de subvenții pe suprafață și cap de animal începând din campania APIA 2023 – criteriile de eligibilitate au fost anunțate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) într-un document publicat direct pe site-ul ministerului.

  Fermierii care vor să ceară subvenția achitată prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) din 2023 trebuie să respecte o serie de condiții obligatorii, de la depunerea cererii unice până la suprafața minimă pe care trebuie să o lucreze pentru plata pe hectar.

  Ministerul Agiculturii a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic din cadrul Planului Național Strategic 2023 – 2027, finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă și de la bugetul de stat.

  Conform sursei citate, pentru a beneficia de plăţile aferente intervențiilor pentru sectorul vegetal, fermierii trebuie:

  a) să fie înregistraţi în Registrul unic de identificare, administrat de APIA;
  b) să depună cerere de plată în termen;
  c) să utilizeze un teren agricol cu suprafaţa minimă și/sau să dețină un efectiv minim de animale în exploatații cu cod ANSVSA în functie de fiecare interventie prevăzută în PNS 2023 – 2027; suprafața minima a exploatației trebuie să fie de cel puțin 1 ha, suprafața parcelei agricole trebuie să fie de cel puțin 0,3 ha, iar în cazul serelor, solariilor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuștilor fructiferi, suprafața parcelei agricole trebuie să fie de cel puțin 0,1 ha; pentru legume cultivate în sere și solarii, care beneficiază de sprijin cuplat, suprafața minimă a exploatației este de 0,3 ha, iar suprafața minimă a parcelei este de 0,03 ha;
  d) să declare toate parcelele agricole utilizate;
  f) să declare la depunerea cererii de plată datele de identificare şi de contact actualizate şi să notifice APIA despre modificarea acestora în termen de 15 zile calendaristice de la modificare;
  g) să notifice APIA în termen de 15 zile calendaristice cu privire la modificările apărute în înregistrările persoanelor juridice de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului privind: administratorul sau administratorii, sediul social, obiectul de activitate;
  h) să comunice în termen de 15 zile calendaristice, în scris, la APIA orice modificare a datelor declarate în cererea de plată şi în documentele doveditoare survenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii şi data acordării plăţii;
  i) să înscrie, sub rezerva aplicării sancţiunilor prevăzute de art. 320-328 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, date reale, complete şi perfect valabile în formularul de cerere de plată şi în documentele anexate acesteia privind lista suprafeţelor şi/sau în documentele electronice din SNIIA privind efectivele de animale;
  j) să fie informaţi că datele din formularul de cerere de plată vor fi introduse în baza de date a IACS, păstrate, procesate, prelucrate cu alte instituţii ale statului şi entităţi ce au rol de verificare şi control, verificate în vederea calculării sumelor de plată şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, potrivit prevederilor Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, republicată;
  k) să fie informaţi că datele personale şi datele înscrise în cererea de plată despre suprafeţele şi animalele din exploataţie vor fi prelucrate şi utilizate pentru controalele administrative încrucişate cu bazele de date ale altor autorităţi publice cu competenţe în gestionarea acestor tipuri de date;
  l) să respecte normele privind condiționalitatea prevăzute la art. 12 din Regulamentul (UE) 2021/2115, pe întreaga exploatație agricolă, astfel cum sunt stabilite în anexa III la regulamentul menționat și în secțiunea 3.10 din PNS 2023-2027;
  m) să prezinte la depunerea cererii de plată sau a modificărilor aduse acesteia documentele necesare care dovedesc că terenul agricol, inclusiv elementele neproductive, se află la dispoziţia lor, cu excepţia adeverinţelor conform înscrisurilor din registrul agricol, sau o copie a anexei nr. 24 la Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului administrației și internelor nr. 2052bis/1528/2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale, de la starea civilă a unităţilor administrativ-teritoriale, dacă este cazul. Documentele care fac dovada că terenul agricol se află la dispoziţia fermierului, inclusiv adeverinţa conform înscrisurilor din registrul agricol, trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii de plată şi trebuie să fie valabile la data depunerii cererii;
  n) să permită efectuarea controalelor de către APIA sau de către alte instituţii abilitate în acest sens;
  o) să identifice, să delimiteze și să declare, în cadrul blocului fizic, parcelele agricole utilizate și elementele neproductive eligibile utilizând aplicaţia electronică GIS, pusă la dispoziţie de către APIA, care permite prelucrarea datelor spaţiale şi alfanumerice privind suprafeţele declarate. Pot fi utilizate datele cadastrale acolo unde acestea sunt disponibile pentru identificarea localizării parcelelor.

  Ce condiții trebuie să respecte crescătorii de animale

  În cazul plăților pe cap de animal, crescăorii de animale trebuie de asemenea să respecte o serie de condiții obligatorii de eligibilitate. Astfel, fermierii care vor beneficia de plata pentru animalele înregistrate la APIA sunt cei care:

  a) sunt înregistraţi în Registrul unic de identificare, administrat de APIA;
  b) depun cererea de plată în termen;
  c) dețin numărul minim de animale impus de fiecare schemă APIA pe care o solicită la plata subvenției;
  d) se asigură de corectitudinea datelor operate/înregistrate în SNIIA privind datel animalelor operate în exploatațiile cu cod ANSVSA deținute/sau în care se regăsesc animalele pentru care solicită intervenții;
  e) au animalele înregistrare în Registrul Genealogic specific rasei, în cazul plăților pentru Sprijinul Cuplat Zootehnic (SCZ).

  Campania de cereri pentru subvențiile 2023 este așteptată să înceapă din 1 martie anul viitor.


  Te-ar mai putea interesa

  Subvenția-bonus pentru fermieri a fost aprobată de Guvern! Două mari ferme agricole au fost scoase la vânzare de lichidatori! Cea mai scumpă brânză din lume! Este produsă în brânzăria unui fermier și s-a vândut cu 30.000 de euro

  Ultimele știri

  În Grădina Danei. Îngrijirea măslinilor. Soiuri rare de roșii Ministrul Barbu, despre programul Tomata: ”Luni-marți încep plățile” Carburantul OSCAR și ofertele adaptate fermierilor – la standul OSCAR Downstream de la MoldAgro Expo!