Bio şi organic

Bio-stimulator financiar pentru micii fermieri eco: Ajutor de minimis de 270 euro/exploatație. Banii se vor plăti din noiembrie

Fermierii bio care lucrează cel mult 20 de hectare urmează să primească un ajuntor de minimis în această toamnă. Potrivit unui proiect postat pe site-ul MADR, pentru exploatațiile de până la 5 hectare se va acorda suma de 270/exploatație, în timp ce pentru cele între 5,1 și 20 de hectare, suma va fi de 192 de euro.

Proiectul are toate șansele să fie aprobat în următoarea ședința de Guvern.

Cuantumul sprijinului financiar reprezentând ajutor de minimis care se acordă potrivit proiectului, este următorul:
a) aproximativ 270 Euro/exploataţie, respectiv echivalentul în lei a 1180 lei/explotaţie
b) aproximativ 192 EUR/explotaţie, respectiv echivalentul în lei a 845 lei/exploataţie

Pentru obţinerea ajutorului de minimis, beneficiarii completează şi depun cererea de solicitare a ajutorului la centrul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti al Agenţiei de Plăţi pentru Agricultură pe raza teritorială unde se află exploataţia, în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii în Moonitorul Oficial, însoţită de următoarele documente:
a) copie de pe buletinul/cartea de identitate a titularului, a administratorului sau a împuternicitului;
b) copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz;
c) copie de pe fişa de înregistrare în agricultura ecologică a beneficiarului, pe anul 2013 şi anul 2014, aprobată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
d) copie de pe contractul încheiat între beneficiar şi un organism de inspecţie şi certificare, organism acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
e) o notificare emisă beneficiarului de către organismul de inspecţie şi certificare, care să ateste următoarele:
(i)nu a intervenit nicio cauză de încetare ori de desfiinţare a contractului încheiat între beneficiar şi organismul
de inspecţie şi certificare;
(ii)beneficiarul se află în continuare integrat în sistemul de control al organismului respectiv.
f) certificat de producător emis potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător, cu modificările şi completările ulterioare, pentru producătorii agricoli persoane fizice.

Toate documentele depuse în copie vor purta sintagma “conform cu originalul”, vor fi semnate şi ştampilate.

Sumele reprezentând ajutoare de minimis se vor plăîti fermierilor bio începând cu data de 01 noiembrie 2014.


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


1 comentariu

Scrie un comentariu