• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Tinerii recent instalați ca șefi de fermă – sprijin de 200.000 euro din fonduri europene

  Roxana Dobre -

  Fonduri europene pentru tinerii fermieri care conduc deja o fermă. Tinerii care s-au instalat ca șefi de fermă își pot continua investițiile cu ajutorul fondurilor europene. Acești fermieri pot accesa un sprijin de până la 200.000 de euro per exploatație, cu condiția să nu fi depășit vârsta de 45 de ani.

  Tinerii fermieri care au accesat în exercițiile financiare fonduri europene pot beneficia din acest an, prin Planul Național Strategic (PNS), de o finanțate de până la 200.000 euro pe proiect pentru investiții în exploatațiile agricole. La acest sprijin sunt eligibili și tinerii fermieri care nu au accesat până acum fonduri europene, dar s-au instalat ca șefi de fermă în ultimii 5 ani.

  Plata noului ajutor pentru tinerii fermieri se va derula prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), unde fermierii vor putea să depună proiecte când agenția va anunța deschiderea sesiunilor pentru această intervenție.

  DR-12 – Investiții în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor recent instalați este o intervenție nouă care va putea fi accesată de fermierii care nu se mai încadrează la plățile pentru Intervenția DR-30 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri.

  Această intervenție se adresează tinerilor fermieri instalați prin PNDR 2014-2020 (inclusiv în perioada de tranziție) și a celor recent instalați (în ultimii 5 ani față de momentul depunerii cererii de finanțare), în vederea consolidării fermelor acestora, a unui management eficient, în vederea creșterii viabilității fermelor.

  În cadrul intervenției sunt sprijinite investiții în vederea obținerii producției agricole primare, învestiții în condiționare și/sau depozitare, procesarea produselor agricole la nivelul fermei în scopul creșterii valorii adăugate a propriilor produse agricole primare.

  De precizat că la noua finanțare dedicată tinerilor fermieri, DR-12, finanțarea nu mai este 100% nerambursabilă. Sprijinul din fonduri europene poate ajunge să acopere numai până la 80% din investiție.

  Citiți și: Instalarea Tinerilor Fermieri 2023 – condiții. Proiecte care au prioritate

  Fonduri europene pentru tinerii fermieri. Cheltuieli eligibile

  Intervenția dedicată tinerilor fermieri este una nouă pentru producătorii agricoli și este prevăzută în Planul Național Strategic (PNS). Finanțarea alocată prin AFIR este gândită să contribuie la încurajarea tinerilor fermieri sau a fermierilor recent instalați pentru facilitarea accesului la capital, consolidarea activităților exploatațiilor agricole, reînnoirea generațiilor în agricultură, reducând astfel exodul tinerilor către zonele urbane sau în afara granițelor.

  Astfel, conform celor precizat în PNS, sprijinul de instalare acordat trebuie să se reflecte în echilibrul structural al exploatațiilor gestionate de tinerii fermieri prin continuarea activității acestora, iar această intervenție va facilita consolidarea și creșterea competitivității exploatațiilor acestora. Asigurarea continuității sprijinului acordat acestui segment răspunde în mod secundar obiectivelor de mediu și sociale, de a căror realizare depind funcționarea și revitalizarea zonelor rurale.

  În cadrul acestei intervenții sunt eligibile achizițiile simple de utilaje agricole performante, inclusiv echipamente de gestionare adecvată a gunoiului de grajd. În plus, se are în vedere promovarea tehnicilor și tehnologiilor inovative cu atât mai mult cu cât segmentul de beneficiari cărora se adresează intervenția este cel al tinerilor fermieri care manifestă deschidere către inovare, agricultura de precizie.

  Din perspectiva unei mai bune gestionări a riscurilor, intervenția va contribui și la promovarea accesului fermierilor la utilizarea tehnicilor și tehnologiilor pentru gestionare riscurilor provocate de fenomenele extreme în contextul schimbărilor climatice. Totodată, pentru a răspunde adecvat provocărilor cu care se confruntă zona montană, atât din perspectiva îmbătrânirii populației cât și din perspectiva specificului activităților agricole și a problemelor structurale ale exploatațiilor agricole din această zonă, va fi prevăzută o alocare distinctă pentru zona montană.

  Vă recomandăm și: AFIR a lansat oficial aplicația gratuită pentru accesarea fondurilor europene în agricultură

  Investiții în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor recent instalați. Proiecte care au prioritate

  În cadrul intervenției DR-12 – Investiții în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor recent instalați  vor fi prioritizate proiecte care contribuie la încurajarea și dezvoltarea exploatațiilor gestionate de tinerii fermieri cu un nivel de calificare adecvat și apartenența acestora la structurile asociative, promovarea tehnologiilor și tehnicilor de producție moderne cu impact redus asupra mediului, eficientizarea utilizării resurselor naturale precum și acțiuni în scopul gestionării corespunzătoare a riscurilor de la nivelul exploatației, la incurajarea deținerii în proprietate a exploatație.

  În PNS se precizează că lista proiectelor care vor fi prioritizate va putea fi modificată. Astfel în consultare cu Comitetul de Monitorizare vor fi stabilite criterii de selecție care vor răspunde obiectivelor precizate anterior și vor putea fi identificate și alte criterii relevante pentru asigurarea realizării unor investiții durabile și totodată dezvoltarea sectorului agricol.

  Fonduri europene pentru tinerii fermieri recent instalați. Condiții pentru un proiect eligibil

  DR-12 – Investiții în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor recent instalați este o schemă care se adresează persoanelor juridice, nu pot accesa acest sprijin persoanele fizice.

  Beneficiarii acestor finanțări sunt tinerii fermieri care au finalizat implementarea planului de afaceri în cadrul submăsurii 6.1 din PNDR 2014-2020, inclusiv tranziție sau fermierii care s-au instalat cu cel mult 5 ani înaintea depunerii cererii de sprijin pentru această intervenție, având vârsta de până la 45 ani la momentul depunerii cererii de finanțare și sunt șefi ai exploatației.

  În plus:

  • Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare, cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin;
  • Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 12.000 SO;
  • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice;
  • Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
  • Solicitantul trebuie să dețină calitatea de șef al exploatației (să exercite controlul asupra exploatației) și să demonstreze deținerea de competențe profesionale în raport cu proiectul;
  • Investiția va respecta prevederile legislației naționale în vigoare aplicabilă proiectului;
  • În cazul proiectelor care prevăd investiții în sectorul pomicol se vor avea în vedere condițiile de eligibilitate specifice sectorului în conformitate cu fișa intervenției dedicate pe sectorul pomicol cu excepția celei referitoare la dimensiunea economică;
  • În cazul proiectelor care propun procesare/condiționare/depozitare minim 50% din produsele agricole care sunt supuse procesării/condiționării/depozitarii trebuie să provină din exploatația proprie și/sau din exploatațiile membrilor (în cazul formelor asociative);
  • În cazul în care proiectul prevede investiții în echipamente de irigații la nivelul fermei acestea sunt eligibile doar dacă, îndeplinesc condițiile specificate în art.74 din Regulamentul (UE) nr.
  2115/2021, iar la nivelul proiectului, este demonstrat faptul că:
  a) în urma evaluării ex-ante, investiţia asigură posibile economii de apă de minimum 10%;
  b) în cazul în care investiţia afectează corpuri de apă subterană sau de suprafaţă care au fost identificate ca nesatisfăcătoare în planul corespunzător de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apă, este realizată o reducere efectivă a utilizării apei de minimum 50% din posibilele economii stabilite la punctul a) sau în conformitate cu procentul stabilit de autoritatea competentă (dacă este cazul), care să contribuie la atingerea stării bune a acelor corpuri de apă.

  În plus, beneficiarul plăților de maxim 200.000/proiect este obligat să nu reducă dimensiunea economică prevăzută la depunerea cererii de finanțare a exploatației agricole pe durata de execuție a contractului cu mai mult de 15%. Prin excepție, în cazul pepinierelor marja de fluctuație de maximum 15% a dimensiunii economice poate fi mai mare. Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 12.000 SO stabilit prin condițiile de eligibilitate.

  Fonduri europene pentru tinerii recent instalați. Finanțare de maxim 200.000 euro

  Un tânăr fermier recent instalat poate accesa fonduri europene de maxim 200.000 de euro pe un proiect depus în cadrul DR-12 – Investiții în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor recent instalați.

  Vor fi sprijinite investițiile corporale legate de:

  • construcții (noi și/sau modernizări), inclusiv spații protejate pentru culturile agricole, cu dotările și utilitățile necesare desfășurării activității agricole și/sau facilitățile de condiționare și/sau depozitare a produselor agricole obținute la nivel de fermă a căror capacitate se va corela cu capacitatea de producție a fermei;
  • investiții în înființarea și modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înființarea și reconversia plantațiilor pomicole;
  • înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau depozitare;
  • înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de procesare de la nivelul de fermei, inclusiv dotările aferente, doar ca o componentă secundară a proiectului (din punct de vedere financiar);
  • achiziția, inclusiv prin leasing de utilaje agricole, remorci și semiremorci tehnologice (specializate pentru activitatea agricolă, inclusiv cele utilizate pentru obținerea bazei furajere) și echipamente performante, inclusiv cele pentru gestionarea/utilizarea îngrășămintelor și/sau a produselor de protecție a plantelor;
  • înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing la nivel de exploatație, inclusiv magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componentă secundară a proiectului;
  • înființarea/modernizarea facilităților aferente asigurării igienei și biosecurității la nivel de fermă, ca și componentă secundară;
  • echipamente și sisteme de avertizare timpurie asupra fenomenelor meteorologice nefavorabile precum și alte echipamente de diminuare a efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile, ca și componentă secundară;
  • utilajele și echipamente pentru producerea și/sau distribuirea furajelor ca hrană pentru animale din fermă;
  • utilizarea soluțiilor digitale pentru practicarea agriculturii de precizie;
  • înființarea și/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilități și racordări, doar ca o componentă secundară a proiectului
  • investiții noi cât și modernizarea echipamentelor pentru irigații la nivel de fermă doar ca o componentă secundară a proiectului;
  • producerea şi utilizarea energiei (electrice și/sau termice) din surse regenerabile (solară, eoliană, aerotermală, hidrotermală, geotermală etc), ca o componentă secundară a unui proiect de investiții, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu, fără ca solicitantul să aibă calitatea de prosumator;
  • investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES (componentă secundară a proiectului), legate de:
  -o îmbunătățirea eficienței energetice a construcțiilor în care se desfășoară o activitate eligibilă în cadrul intervenție;
  -o achiziționarea de echipamente/utilaje cu un consum redus de energie, precum și alte investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES;
  -o investiții în economia circulară precum:
  a) producerea și utilizarea energiei regenerabile din valorificarea biomasei (ex. din deșeuri provenind de la animale/din resturi vegetale ale plantelor de cultură, produse secundare și subproduse), iar rezultatul va fi destinat exclusiv consumului propriu;
  b) obținerea de fertilizanți organici din valorificarea biomasei (ex. din deșeuri provenind de la animale/din resturi vegetale ale plantelor de cultură, produse secundare și subproduse), iar rezultatul va fi destinat exclusiv consumului propriu.

  Investiții în active necorporale pentru:
  • Organizarea și implementarea sistemelor de management a calității și de siguranță alimentară, dacă sunt în legătură cu investițiile corporale ale proiectului;
  • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente și licențe pentru pregătirea implementării proiectului;
  • Achiziționarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului;
  • Marketingul produselor obținute, etc.

  Tinerii fermieri nu pot solicita fonduri europene pentru următoarele tipuri de cheltuieli:

  • Achiziția de terenuri și clădiri;
  • Construcția și modernizarea locuinței;
  • Achiziția de cap tractor;
  • Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale și plantarea acestora din urmă;
  • Cheltuielile cu întreținerea culturilor agricole;
  • Achiziția de mijloace de transport pentru bunuri/mărfuri, nespecializate pentru activitatea agricolă vizată în proiect;
  • Achizițiile de mijloace de transport persoane/pentru uz personal;
  • Cheltuielile cu spațiile ce deservesc activitatea generală a exploatației agricole: spații administrative, săli de ședințe, spații de cazare, etc;
  • Cheltuielile generate de investițiile sprijinite prin Programele Sectoriale finanțate prin FEGA;
  • Cheltuielile generate de investițiile realizate în sectoarele: hamei, struguri de masa, flori, plante medicinale, aromatice și ornamentale.

  Fonduri europene pentru tinerii recent instalați. Compatibilitate cu alte intervenții

  În capitolul destinat complementarității se regăsesc liniile generale de demarcare și complementaritate, iar prin documentația de implementare se vor detalia regulile privind complementaritatea și evitarea dublei finanțări cu intervențiile din Pilonul I cât și celelalte intervenții pentru dezvoltare rurală sprijinite prin PNS 2023-2027 și programele naționale.

  În mod complementar cu intervenția adresată instalării tinerilor fermieri, se va acorda sprijin pentru consolidarea exploatațiilor acelor tineri fermieri care și-au implementat planul de afaceri privind obținerea sprijinului pentru instalare.

  În ceea ce privește demarcarea cu intervenția Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole, pe componenta de procesare a produselor agricole, aceasta este asigurată sub aspectul:
  • eligibilității investiției în procesare doar ca și componentă secundară din perspectiva valorică și
  • provenienței majoritare a materiei prime din cadrul propriei exploatații care va fi supusă procesării.

  Totodată intervenția este complementară intervenției DR-25 care se axează pe modernizarea infrastructurii existente (din afara fermei, respectiv componenta intermediară între sursa de apă și echipamentul final pentru distribuirea apei la plante) și DR-26 care asigură exclusiv finanțare pentru înființarea sistemelor de irigații care vor fi realizate în zone nedeservite de o infrastructură de irigații existentă, iar prin finanțarea de la nivelul prezentei intervenții, la nivelul fermei, se asigură distribuția apei către plante fiind eligibilă achiziția echipamentelor de irigații.

  Fonduri europene pentru tinerii recent instalați. Sume alocate

  Finanțarea pentru susținerea tinerilor fermierilor se va acorda sub formă de grant prin rambursarea costurilor eligibile suportate efectiv de beneficiar și costuri unitare. Valoare maximă a sprijinului public va fi 200.000 euro/proiect.

  Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi raportată la costurile eligibile per proiect și nu va depăși:
  – 80% din costurile eligibile pentru investițiile efectuate de tinerii fermieri în temeiul alineatului (4) al art. 73 din R (UE) 2115/2021;
  – 65% din costurile eligibile în cazul celorlalte categorii de beneficiari.

  Valoare medie a sprijinului public per proiect investiții tânăr fermier instalat și a fermierilor recent instalați este de 180.000 euro iar cea maximă de 200.000 euro. Alocarea financiară orientativă totală este de 144.000.000,000 euro.

  Fonduri europene pentru tinerii recent instalați. Când se depun proiectele

  Proiectele pentru intervenția DR-12 – Investiții în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor recent instalați se vor depune la AFIR, la deschiderea sesiunii de proiecte pe care agenția o va anunța. Deocamdată nu s-a anunțat un calendar al intervențiilor, pentru anul 2023.

  Din graficul de finanțare pentru DR-12 – Investiții în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor recent instalați reiese că pentru anii 2023-2024 nu sunt sume alocate, ceea ce înseamnă că primii bani prin acest sprijin ar putea fi achitați începând din 2025. AFIR va veni însă cu toate precizările necesare după ce elaborează Ghidurile pentru noile intervenții.


  Te-ar mai putea interesa

  Porumb de 12 to/ha, distrus de secetă în numai 2 zile. Fermier: ”Nu am mai pățit așa ceva!” România a scos ”artileria grea” în lupta cu seceta. Județele unde ploaia va fi produsă artificial Tuta absoluta la tomate. Prevenire, combatere

  Ultimele știri

  Pesta oilor și caprelor se extinde: 5 noi focare de boală. Încă 50.000 de animale – sacrificate și îngropate Oierii și autoritățile – decizie la ANSVSA: Exportul de ovine rămâne deschis, se pregătesc culoare verzi Mugurel Drăgănescu, AGVPS: Îndemnăm vânătorii să aplice responsabil vânarea ursului, conform legii