• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Subvenția APIA la motorină în 2024 – ghid complet: condiții, acte necesare, plăți

  Roxana Dobre -

  Subvenția APIA la motorină pentru anul 2024 – informații complete despre condiții, acte necesare, termene la depunerea actelor și plăți la hectar, în funcție de culturi, pe cap de animal sau pe familia de albine.

  În acest articol despre subvenția APIA la motorină, puteți găsi următoarele informații utile:

  Subvenția la motorină completează pentru fermieri lista sumelor pe care le încasează de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – APIA. Subvenția la motorină reprezintă o schemă de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, iar sumele se încasează pentru culturi agricole, pășuni, zootehnie, apicultură și îmbunătățiri funciare – irigații.

  Subvenția APIA pentru motorina pe anul 2024 are două cuantumuri stabilite întrucât, la jumătatea anului, carburanții vor suferi o majorare a accizei. Astfel, conform HG 55/2024, fermierii vor încasa următoarele cuantumuri la subvenția pe motorină:

  a) în perioada 1 ianuarie 2024—30 iunie 2024 inclusiv, diferența dintre nivelul aplicabil accizelor de 1.850,95 lei/1.000 litri, prevăzut în coloana 3, nr. crt. 12 din anexa nr. 1 la titlul VIII «Accize și alte taxe speciale» din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și stabilit în conformitate cu pct. 120 de la art. LIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscalbugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, și rata accizei reduse de 104,47 lei/1.000 litri este în cuantum unitar de 1,746 lei/litru și se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare;
  b) în perioada 1 iulie 2024—31 decembrie 2024 inclusiv, diferența dintre nivelul aplicabil accizelor de 2.183,85 lei/1.000 litri, prevăzut în coloana 3, nr. crt. 12 din anexa nr. 1 la titlul VIII «Accize și alte taxe speciale» din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și stabilit în conformitate cu pct. 120 de la art. LIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023, cu modificările și completările ulterioare, și rata accizei reduse de 104,47 lei/1.000 litri este în cuantum unitar de 2,079 lei/litru și se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare.

  În 2022 fermierii au primit 1,630 lei/litru, iar în 2023, ajutorul sub formă de rambursare a fost de 1,529 lei/litru.

  Agrointeligența-AGROINTEL.RO vă spune cine beneficiază de subvenție în 2024, care sunt documentele obligatorii dar și calcule maxime pe hectar, zootehnie și apicultură.

  Legislația pentru subvenția APIA la motorină

  Subvenția APIA la motorină în 2024. Legislație

  Legislația privind plata subvenției la motorină este reprezentată de acte normative adoptate de Guvern. Astfel, ajutorul de stat pentru acciza la motorină se plătește în baza Hotărârii nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) elaborează anual un proiect de hotărâre de Guvern pentru aprobarea cantităților de motorină decontare și a sumelor care se achită pentru această subvenție.

  Cuantumul ajutorului de stat transferat în conturile fermierilor este de asemenea calculat anual și se achită sub formă de rambursare a diferenței dintre rata accizei standard și rata accizei reduse pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură.

  Citiți și: Se scumpesc carburanții. Prețul la care ar putea ajunge un litru de benzină sau motorină

  Fermieri eligibili pentru subvenția APIA la motorină

  Subvenția pentru motorină în 2024. Fermieri eligibili la APIA

  Subvenția APIA pentru motorină se acordă numai persoanelor juridice. Fermierii sau apicultorii care fac agricultură fără formă juridică, sunt persoane fizice, nu sunt eligibili pentru această plată.

  Conform legislației în vigoare, beneficiarii subvenției pentru motorină sunt:

  a) producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt înregistraţi în Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantaţiilor viticole, alte evidenţe funciare, care exploatează terenuri agricole, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole;

  b) producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute sau organizaţii de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor şi care deţin, cresc sau exploatează animale, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole;

  c) organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, aşa cum sunt definite în Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138 / 2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  d) organismele/organizaţiile de cercetare, respectiv universităţile, institutele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanţare, al căror scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală şi de a-şi face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie.

  Persoanele fizice pot fi acceptate ca potențiali beneficiari ai ajutorului de stat dacă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii notificării privind acordul prealabil, dar nu mai târziu de data depunerii primei cereri trimestriale, se autorizează ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală, conform OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare.

  Condiții pentru subvenția APIA la motorină

  Subvenția APIA la motorină în 2024. Condiții de eligibilitate

  Plata subvenției APIA la motorină se face numai dacă fermierul sau apicultorul respectă o serie de condiții.

  Condițiile de acordare în funcţie de sectorul/sectoarele vegetal, zootehnic şi/sau îmbunătăţiri funciare în care îşi desfăşoară activitatea sunt:

  a) să fie înscrişi în Registrul unic de identificare (RUI) al APIA (să deţină ID fermier);
  b) să fie înscrişi în evidenţele APIA cu suprafeţele de teren pe care le exploatează sau în Registrul plantaţiilor viticole, după caz;
  c) să fie înscrişi în Registrul agricol cu suprafețele agricole aflate în exploatare, inclusiv pentru spațiile protejate (sere și solarii), precum și cu efectivele de bovine/ovine/caprine/porcine/ păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz;
  d) să fie înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sau să deţină document de înregistrare/autorizare sanitară veterinară pentru porci/păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz;
  e) să exploateze/să deţină/să crească animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase în vederea obţinerii producţiei agricole pentru care solicită ajutorul de stat;
  f) să utilizeze instalaţii de irigat acţionate cu motoare termice.

  Subvenție motorină – 2024. Suprafața minimă pentru plata APIA

  Pentru a încasa subvenția la motorină per hectar, fermierii trebuie să dețină o suprafață minimă. Aceasta coincide cu suprafața minimă pentru accesarea plăților directe la hectar.

  Pentru schema de ajutor de stat la acciza pentru motorină, suprafeţele de teren pe care le exploatează să fie de minimum un hectar inclusiv, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha, iar în cazul serelor, solarelor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuștilor fructiferi, suprafața parcelei agricole trebuie să fie de cel puțin 0,1 ha și/sau după caz, să dețină un număr minim de animale.

  Pentru legume cultivate în sere și solare, pentru care se acordă schema de sprijin cuplat, suprafața minimă a exploatației este de 0,3 ha, iar suprafața minimă a parcelei este de 0,03 ha. Prin excepție, pentru ciuperci sa iau în considerare suprafețele din adeverințele emise de primării.

  Termene la APIA pentru subvenția la motorină

  Subvenția la motorină – calendar 2024. Termene limită obligatorii la APIA

  Subvenția la motorină se obține în baza unei cereri de acord pentru finanţare care se depune anual, la sfârșitul anului respectiv pentru anul următor, de regulă în luna decembrie. Ulterior, se depun trimestrial cereri de rambursare, în prima lună după încheierea unui trimestru.

  Pentru anul 2024 termele limită pentru depunerea cererii de rambursare sunt:

  Acte necesare la APIA pentru subvenția la motorină

  Subvenție APIA motorină 2024. Listă documente la acordul prealabil

  Cererea de acord prealabil se depune în ultima lună înainte de începerea anului în care se va solicita sprijinul, adică luna decembrie 2023 pentru anul 2024, și presupune o ”estimare” făcută de fermieri privind cantitățile de motorină pe care le vor consuma.

  Cererea pentru subvenție se depune însoţită de următoarele documente:

  a) copie a documentelor de identitate și a documentelor de înregistrare;
  b) adeverinţă eliberată de Primărie cu suprafețele agricole aflate în exploatare, inclusiv pentru spaţii protejate/cu efectivele de animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz;
  c) adeverinţă eliberată de către Oficiul Național al Viei și al Produselor Vitivinicole pentru suprafețele cu vie, după caz;
  d) situația suprafețelor și a structurii estimative a culturilor pentru care solicită ajutorul de stat și/sau producția de ciuperci estimată;
  e) copia documentului care atestă înregistrarea/autorizarea sanitară veterinară pentru porci/ păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz;
  f) situația privind calculul efectivului rulat /mediu estimat anual, în funcție de specie, întocmită de beneficiar;
  g) dovada că solicitantul nu figurează ca debitor la organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, precum şi la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, furnizorul de apă şi de electricitate, după caz;
  h) copie de pe contractul de irigaţii/furnizare a apei, după caz;
  i) cantitățile de motorină pentru care se solicită ajutorul de stat sub formă de rambursare pentru sectorul îmbunătățiri funciare;
  j) angajamentul solicitantului persoana fizică cu privire la autorizarea ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală, conform OUG nr.44/2008, cu modificările și completările ulterioare.

  Subvenția la motorină APIA 2024. Listă documente care se depun trimestrial

  Pentru sectorul vegetal, cererile de plată pentru rambursare se depun însoțite de următoarele documente:

  Pentru sectorul zootehnic, cererile de plată pentru rambursare se depun însoțite de următoarele documente:

  Pentru sectorul îmbunătățiri funciare, cererile de plată pentru rambursare se depun însoțite de următoarele documente:

  Toate documentele depuse în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitantul sprijinului, însușite prin semnătura și vor purta sintagma “conform cu originalul”.

  Subvenția pentru motorină în 2024. Unde se depun cererile pentru plată

  Cererea pentru ajutorul de stat la motorina utilizată în activități agricole se depune la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură sau al municipiului Bucureşti pe raza cărora sunt situate exploatațiile agricole pentru care se solicită ajutorul de stat sau unde au fost depuse cereri de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă, de către administratorul/ reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia.

  Citiți și: Subvenția APIA pentru motorină în 2023. Valoarea ajutorului de stat – 1,529 lei/litru

  Subvenția pentru motorină. Cuantum per litru în 2024

  Cuantumul per litru la subvenția pentru motorină se stabilește anual. Pentru anul de cerere 2024, plata subvenției la motorină se face de către APIA la un cuantum de 1,746 lei/litru pentru perioada 1 ianuarie 2024—30 iunie 2024 inclusiv și de 2,079 lei/litru pentru perioada 1 iulie 2024—31 decembrie 2024 inclusiv.

  Plată la hectar pentru subvenția la motorină prin APIA

  Subvenție motorină APIA 2024. Plata la hectar la culturi agricole și pășuni

  Cantitățile de motorină aferente lucrărilor agricole sunt reglementate prin Hotărârea nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură și au rămas neschimbate din 2015 când s-a implementat pentru prima dată acest ajutor, iar Agrointeligența-AGROINTEL.RO a calculat ce sprijin se acordă pentru fiecare cultură agricolă.

  Specificare Consum specific (UM)
  Sector vegetal
  Cereale 78 litri/ha
  Orez 96 litri/ha
  Leguminoase boabe 78 litri/ha
  Oleaginoase 78 litri/ha
  Cartof 150 litri/ha
  Sfeclă de zahăr 139 litri/ha
  Tutun și hamei 140 litri/ha
  Plante medicinale și aromatice 100 litri/ha
  Legume cultivate în câmp 148 litri/ha
  Legume cultivate în spații protejate 75 litri/ha
  Pepeni verzi și galbeni 150 litri/ha
  Flori și plante ornamentale 100 litri/ha
  Ciuperci 80 litri/t
  Pășuni naturale, fâneâe naturale, pajiști temporare 30 litri/ha
  Plante de nutreț + însilozare 130 litri/ha
  Livezi 130 litri/ha
  Căpșun, alți arbuști fructiferi 65 litri/ha
  Vița de vie 125 litri/ha
  Teren în pregătire pentru livezi, vii sau alte culturi permanente 150 litri/ha
  Pepiniere pomicole, pepiniere viticole, plantații portaltoi, altele 40 litri/ha
  Plante energetice nonalimentare
  Îmbunătățiri funciare 
  Instalații de irigat acționate cu motoare termice 50 litri motorină/1.000 mc apă
  Subvenția APIA la motorină pentru ferma de animale

  Subvenție motorină APIA 2024. Calcul plată pe cap de animal

  Pentru sectorul zootehnic, cantitățile maxime se motorină decontate prin APIA și sumele achitate fermierilor sunt următoarele:

  Subvenția APIA pentru motorină la familia de albine

  Subvenție motorină 2024. Plată pentru familia de albine

  Sprijinul la subvenția pentru acciza la motorină este în 2024 de 18 litri pe familia de albine.


  Te-ar mai putea interesa

  Fungicidul Cuproxat Flowable învinge mana din culturile roșii, castraveți, ardei și vinete Fermierii afectați de secetă vor fi despăgubiți. Ministrul Barbu: Cuantum între 200 și 250 euro/ha O familie de legumicultori și-a găsit solarii tăiate și toți ardeii furați

  Ultimele știri

  Plăți subvenții APIA! Fermierii care au încasat banii în conturi în ultimele zile Vremea în următoarea lună – unde vor fi cele mai mari temperaturi, dar și ploi însemnate România a scos ”artileria grea” în lupta cu seceta. Județele unde ploaia va fi produsă artificial