• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • ANSVSA și CMVRO au răspuns solicitării Agrointeligența. Ce taxe pot aplica medicii veterinari pentru eliberarea adeverințelor

  Angelica Lefter -

  Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), dar și Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVRO) au transmis un răspuns solicitării făcute de Agrointeligența – AGROINTEL.RO în ceea ce privește modalitatea de eliberare de către medicul veterinar a adeverinței care atestă numărul de animale din exploatație, necesară pentru obținerea subvenției APIA.

  Pentru că la nivel național nu există o regulă unitară cu privire la taxa pe care medicii veterinari concesionari o pot cerere fermierilor pentru eliberarea adeverinței care atestă numărul de animale din exploatație, în vederea obținerii de subvenții de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), jurnaliștii Agrointeligența – AGROINTEL.RO au cerut lămuriri în legătură cu aceste practici, care variau de la a fi gratuite până la sume cuprinse între 10 lei și chiar 350 de lei pentru o adeverință și de cele mai multe ori nu era eliberată o chitanță care să ateste suma plătită.

  ANSVSA: Taxă diferită pentru adeverința eliberată de medicii veterinari care atestă numărul de animale (foto: botosaninews.ro)

  ANSVSA: Taxa pe adeverința eliberată, în funcție de forma de organizare a cabinetelor

  Iată răspunsul ANSVSA remis la redacția noastră, din care reiese că prețul poate varia în funcție de organizarea juridică a medicilor veterinari concesionari:

  ”Ca urmare a solicitării dumneavoastră, înregistrată la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ( ANSVSA), cu nr. 7670/25.04.2023, referitoare la tarifele aplicate de către medicii concesionari pentru eliberarea adeverinței necesare obținerii subvențiilor APIA, vă transmitem informațiile comunicate de către Direcția Juridică:

  Conform prevederilor art.15 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitare-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare:

  (2) Pentru efectuarea în exploatațiile neprofesionale a unor activități sanitare-veterinare cuprinse în programul acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de imobilizare a animalelor care amenință viața sau integritatea corporală a persoanelor prin utilizarea și administrarea substanțelor din categoria stuepfiante, psihotrope, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvinelor, precum și a altor acțiuni prevăzute în alte programe naționale, pe care Autoritatea trebuie să le pună în aplicare, direcțiile sanitare-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București pot încheia contracte de concesiune pe o durată de 4 ani cu medicii veterinari organizați în condițiile legii sau pot angaja personal sanitar – veterinar propriu, în condițiile legii, în situațiile în care nu se pot încheia contracte cu medicii veterinari organizați în condițiile legii.
  Astfel, direcțiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București au calitatea de autorități contractante în contractele de concesiune.

  Potrivit prevederilor art. 28 și art 29 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar, cu modificările și completările ulterioare, medicul veterinar de liberă practică se organizează și funcționează în cadrul:

  a) Cabinetului medical-veterinar, în una dintre următoarele forme:

  1. Cabinet medical – veterinar
  2. Cabinete medicale – veterinare asociate

  b)Societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu obiect principal de activitate activitățile veterinare.

  Art. 29 – (1) Cabinetul medical-veterinar este unitatea fără personalitate juridică, furnizoare de servicii medical-veterinare.

  În consecință, medicii veterinari organizați în una din formele mai sus citate sunt obligați să respecte legislația fiscală specifică formei de organizare.

  Referitor la tarifele aplicate de către medicii concesionari, în relațiile contractuale încheiate cu direcțiile sanitare-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv municipiul București, acestea sunt reglementate în anexa 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1156/2013 pentru aprobarea acțiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvinelor, a acțiunilor prevăzute în programul de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, precum și a tarifelor aferente acestora”, se artă în răspunsul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA)

  CMVRO: ”Tarifele şi onorariile pentru libera practică medical-veterinară se stabilesc de către fiecare medic veterinar”

  Un răspuns legat de taxa percepută de medicii veterinari pentru eliberarea adeverinței care atestă numărul de animale din fermă, necesară la APIA, a fost transmis și de președintele Colegiului Medicilor Veterinari din România (CMVRO), Viorel Andronie.

  ”În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 80 din 27 februarie 2023 emis de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la depunerea cererii de plată la APIA este necesară o copie a cardului exploatației zootehnice în care sunt înregistrate animalele sau adeverință eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploatației înscrise în RNE valabil la data depunerii cererii de plată.

  Eliberarea adeverințelor de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit (medicul veterinar care deține contract de prestări servicii sau contract de concesiune cu DSVSA județeană) constă atât în verificarea efectivelor din BND cât și verificarea realității de pe teren, deoarece multe animale din exploatații au crotalii pierdute sau apar animale noi în exploatații care nu se regăsesc în BND. De asemenea, sunt numeroase cazurile în care animalele au fost scoase din exploatație fără notificarea medicului veterinar, iar rezolvarea acestei probleme necesită un timp mai îndelungat.

  Crescătorii de animale trebuie să cunoască faptul că, medicii veterinari își asumă o responsabilitate foarte mare atunci când eliberează adeverințele care atestă situația efectivelor de animale din gospodăriile populației, ei putând fi trași la răspundere, inclusiv penal, în cazul în care datele înscrise sunt incorecte. Eliberarea de către medicii veterinari de liberă practică a adeverințelor pentru APIA nu face obiectul contractelor de concesiune și nici al celor de prestări servicii. Prin urmare, este dreptul legal al medicului veterinar de liberă practică să-și stabilească tariful pentru emiterea adeverinței, iar suma solicitată variază pentru că este în raport cu numărul de animale pe care le verifică și cu aducerea la zi a situației întregului efectiv, în situația în care acest lucru este necesar. Astfel, la Art.36 din Legea nr.160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se precizează:

  ”Art. 36 Tarifele şi onorariile pentru libera practică medical-veterinară se stabilesc de către fiecare medic veterinar”

  Evident, pentru suma solicitată medicul veterinar de liberă practică trebuie să elibereze chitanță”, a menționat președintele Colegiului Medicilor Veterinari din România (CMVRO), Viorel Andronie.


  Te-ar mai putea interesa

  Subvenția APIA de 100 de euro – fermierii autorizați, urmează plata în conturi! Bursa cerealelor – creșteri la grâu și rapiță! Prețuri pe tonă azi, în portul Constanța Încrețirea sau răsucirea frunzelor la ardei. Cauze, remedii

  Ultimele știri

  Ministrul Agriculturii: Vom aloca sumele necesare pentru despăgubiri în zonele afectate de secetă Florin Barbu: România poate obține 30 de milioane de tone de porumb pe an după reabilitarea sistemului de irigații Micii fermieri din Olt și-au făcut o moară cu pietre ce produce făină integrală de grâu și secară