• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Ordin ANSVSA cu reguli noi pentru micii fermieri care procesează laptele din fermă

  Roxana Dobre -

  Ordin pentru fermierii care fabrică produse lactate în unitățile de prelucrare a laptelui cu volum mic de producție, publicat în Monitorul Oficial. Documentul este emis de ANSVSA și prevede o serie de norme sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor care se aplică fermelor care își desfășoară activitatea în regiuni supuse unor constrângeri geografice specifice – zona montană, zona Delta Dunării și zonele defavorizate.

  În Monitorul Oficial de de vineri – 30 iunie a fost publicat Ordinul nr. 74/2023 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor privind fabricarea produselor lactate în unitățile de prelucrare a laptelui cu volum mic de producție, care își desfășoară activitatea în regiuni supuse unor constrângeri geografice specifice. Astfel, noile reglementări vizează în special micile fabrici de lactate din zona montană, zona Delta Dunării și zonele defavorizate.

  Ordinul ANSVSA se aplică unităților de prelucrare lapte cu un volum mic de producție a căror capacitate nu depășește 180.000 litri lapte/an, în cazul unităților de procesare a laptelui și 60.000 litri lapte/an, în cazul centrelor de prelucrare lapte integrate/aparținând exploatației și atelierelor locale de prelucrare a laptelui care funcționează în baza înregistrării sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor.

  Citiți și: Subvenția APIA – vaci de lapte. Anunț urgent pentru micii fermieri

  Procesare lapte în zona montană

  Fermele de lapte vizate de noul ordin ANSVSA

  Ordinul publicat în Monitorul Oficial se aplică fabricilor mici de procesare din ”regiuni supuse unor constrângeri geografice specificelocalităţile din Delta Dunării, localităţile prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 97/1.332/2019 privind aprobarea criteriilor de încadrare şi a listei localităţilor din zona montană, precum şi localităţile din zonele defavorizate, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, care au dezvoltat creşterea animalelor ca o parte importantă a economiei locale, au un interes turistic deosebit asociat consumului de produse locale, au un teren accidentat şi alte caracteristici geografice speciale, o reţea rutieră într-o stare precară, un număr insuficient de mijloace adecvate de transport pe distanţe lungi şi condiţii meteorologice adesea nefavorabile”.

  Fermele din zonele menționate nu trebuie să depășească limita de 180.000 l lapte/an, în cazul unităților de procesare a laptelui autorizate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor și 60.000 l lapte/an, în cazul centrelor de prelucrare lapte integrate/aparținând exploatației și atelierelor locale de prelucrare a laptelui care funcționează în baza înregistrării sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor.

  Citiți și: Ordin ANSVSA: Atestate obligatorii pentru fermele de animale

  Ordinul prevede că amplasarea unităților de prelucrare a laptelui cu volum mic de producție, care își desfășoară activitatea în regiuni supuse unor constrângeri geografice specifice, nu trebuie să urmeze o abordare de producție liniară și nu trebuie să prevadă o intrare separată pentru materiile prime directe, o ieșire separată pentru produsele finite, respectiv o intrare separată pentru materiile prime indirecte, materialele de ambalare sau chiar pentru personal.

  În plus, fabricarea de produse lactate la o fermă de animale trebuie să aibă loc într-o zonă separată, distinctă de restul fermei, unde au fost luate toate măsurile necesare pentru a evita riscul de contaminare încrucișată a laptelui cu zona înconjurătoare.

  În schimb, se poate utiliza același spațiu al unității pentru mai multe faze de lucru, cu condiția ca acestea să fie succesive și separate în timp, iar între diferitele faze să se efectueze curățenia și dezinfecția, după caz. De asemenea, se poate utiliza o singură chiuvetă pentru spălatul mâinilor și spălatul produselor din lapte, cu condiția să se ia măsurile necesare pentru a se evita contaminarea încrucișată.

  Ordinul mai prevede că materiile prime și produsele finite pot fi depozitate în aceeași cameră de răcire, cu condiția ca toate măsurile necesare să fie luate în vederea evitării contaminării încrucișate. Suprafețele și echipamentele din zonele în care se manipulează produsele alimentare trebuie să fie făcute din materiale inoxidabile, netede, lavabile, rezistente la coroziune și netoxice, cu excepția cazului în care operatorii din sectorul alimentar pot dovedi autorității competente cu atribuții de control în domeniul sanitar-veterinar și al siguranței alimentelor că alte materiale utilizate sunt corespunzătoare, inclusiv din lemn, când această condiție este impusă de către metoda de producție tradițională utilizată.

  În funcție de procesul de producție și de tipul de produse obținute, trebuie să existe o zonă pentru maturarea brânzei și un depozit pentru conservarea prin refrigerare a produselor finite. Unitatea trebuie să fie racordată la o sursă adecvată cu apă potabilă, care trebuie utilizată ori de câte ori este necesar, pentru a se evita contaminarea produselor din lapte; apa potabilă, în cantitate suficientă, poate fi asigurată din rețeaua publică sau din sursă proprie, dar trebuie să fie verificată de către operatorii din sectorul alimentar în conformitate cu legislația în vigoare, respectiv prin buletine de analiză, când apa este din sursă proprie.

  Cerințe care se aplică laptelui crud pentru fabricarea produselor lactate

  Fermierii care fac procesare în zonele menționate trebuie să elaboreze proceduri privind recoltarea probelor de laborator în cadrul programelor de autocontrol, adaptate la capacitatea unității și la tipul de produse obținute.

  Unitățile de prelucrare a laptelui cu un volum mic de producție, care își desfășoară activitatea în regiuni supuse unor constrângeri geografice specifice, sunt scutite de la aplicarea criteriilor care privesc conținutul de germeni la 30ºC prevăzute în secțiunea IX din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică produselor de origine animală, cu amendamentele ulterioare, numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții cumulative:

  a) laptele provine de la exploatații care produc până la 200 de litri de lapte pe zi;
  b) exploatațiile de origine aparțin aceluiași sistem de siguranță, respectiv deținerea de animale identificate și înregistrate conform legislației în vigoare, efectivele de animale deținute indemne de tuberculoză și bruceloză și deținerea buletinelor de analiză a laptelui;
  c) laptele este prelucrat în termen de două ore de la mulgere sau în ziua următoare, dacă operatorul are un sistem de refrigerare.

  Pentru a permite utilizarea estivală a pășunilor de munte înalte pentru creșterea ovinelor și caprinelor pentru producția de brânzeturi, destinația laptelui obținut la pășune se decide pe baza rezultatului ultimului eșantion prelevat înainte de migrarea către pășunile de vară, pe perioada transhumanței nefiind prelevate probe pentru determinarea conținutului de germeni la 30ºC (NTG).

  Centrele de colectare a laptelui care aparțin asociațiilor profesionale ale fermierilor deținători de vaci de lapte sau unităților de procesare a laptelui, situate în regiuni supuse unor constrângeri geografice specifice, pot preleva probe de lapte din cisterna/rezervorul din transportul colectiv, pentru stabilirea mediei geometrice a conținutului de germeni la 30ºC și a numărului de celule somatice, dacă laptele provine doar de la producători care produc mai puțin de 200 de litri de lapte pe zi, cu condiția ca grupul de producători să fie stabilit și menținut ca o unitate, pentru a face posibilă evaluarea calității laptelui, conform Regulamentului (CE) nr. 853/2004, cu amendamentele ulterioare; în cazul rezultatelor care depășesc mediile geometrice, trebuie să fie luate măsurile necesare pentru depistarea fermei de origine a laptelui care are rezultate necorespunzătoare și să se corecteze situația.

  Producătorii de lapte situați în regiuni supuse unor constrângeri geografice specifice se pot asocia, prin înființarea unor ateliere locale de prelucrare a laptelui, care să proceseze până la 60.000 l lapte/an în brânzeturi care să fie comercializate direct consumatorului final sau prin intermediul unităților de desfacere cu amănuntul de pe piața locală ori aflate la o distanță de până la 100 km, cu condiția ca grupul de producători să fie stabilit și menținut ca o unitate, pentru a face posibilă evaluarea calității laptelui, conform Regulamentului (CE) nr. 853/2004, cu amendamentele ulterioare.

  Înregistrarea atelierelor locale de prelucrare a laptelui trebuie să se facă în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau non-animală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine non-animală, cu modificările și completările ulterioare, utilizând aceeași procedură de înregistrare ca în cazul centrelor de prelucrare a laptelui integrate/aparținând exploatației.

  Eticheta produselor lactate trebuie să conțină mențiunea că aceste produse lactate provin din aceste regiuni, respectiv „produs obținut într-o regiune supusă unor constrângeri geografice specifice”.

  De asemenea, în autorizația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor/documentul de înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor trebuie să fie înscrisă mențiunea că unitatea beneficiază de flexibilitate, unitatea fiind situată într-o regiune supusă unor constrângeri geografice specifice.

  Analize mai puține. Care sunt condițiile

  Numărul de unități de prelevare de probe pentru analiza microbiologică în unități de prelucrare a laptelui cu un volum mic de producție, care își desfășoară activitatea în regiuni supuse unor constrângeri geografice specifice, poate fi redus dacă operatorul din sectorul alimentar poate demonstra, pe baza unei documentații istorice, că dispune de măsuri eficiente în cazul unor rezultate nesatisfăcătoare, ca parte a procedurilor bazate pe principiile HACCP. Aceste reduceri pot fi menținute atât timp cât rezultatele obținute sunt în conformitate cu limitele corespunzătoare stabilite în Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare.

  Frecvența analizelor este stabilită de fiecare producător, în baza unor factori ca istoricul sau sensibilitatea produsului; producătorii începători trebuie să facă mai multe analize pe produse până când se adună suficiente date în istoric, reflectând, astfel, modul de instaurare a eficienței procedurilor bazate pe principiile HACCP și pe buna practică de igienă.


  Te-ar mai putea interesa

  APIA – anunț făcut astăzi pentru fermieri! Vremea se schimbă radical. Meteorologii anunță temperaturi scăzute, dar și vijelii și căderi de grindină Încrețirea sau răsucirea frunzelor la ardei. Cauze, remedii

  Ultimele știri

  Fusilade Forte, de la Nufarm, a distrus buruienile din solele de floarea-soarelui lucrate de Biță Răcman Avertismentul unui șef APIA: Fermierii care rămân fără subvenții în acest an! Anchetat de fraudă după ce a câștigat licitația pentru a cumpăra un port la Dunăre