• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Fermierii sunt revoltați! APIA îi penalizează la subvenții dacă animalele mor sau suferă accidente

  Roxana Dobre -

  Fermierii care cresc animale sunt revoltați din cauza unei situații care le-a fost comunicată de funcționarii Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) și care îi pune în fața unor excluderi de la plata subvențiilor, în campania 2023. Crescătorii susțin că nu mai pot folosi clauza de ”forță majoră” în cazul unor incidente în ferme, în care animalele mor sau trebuie înlocuite.

  Ionuț Lupu, director executiv al Asociației Crescătorilor de Vaci HolsteinRO, a semnalat pe pagina sa de socializare că fermierii se află în fața unei situații noi în care sunt penalizați ”pentru că un animal suferă un accident și să li se reține acestora” dreptul de a primi un sprijin financiar european.

  Citiți și: Situație disperată pentru mulți crescători care se tem că animalele lor vor rămâne fără hrană

  Animale pe pășune

  Ionuț Lupu a atras atenția că un animal poate suferi accidente sau poate fi afectat de boli în orice fermă, total independent de voința fermierilor care dețin exploatația. Acesta a completat că este nedrept ca fermierii să fie penalizați la plata subvențiilor pentru faptul că un animal suferă un accident.

  ”O vacă de lapte poate avea un accident, total independent de dorința fermierului. Există riscul să vorbim despre desmorexie ischio-pubiană și sacroiliacă, despre fracturi membre, hemoragii interne consecutiv unor rupturi de organe, edem gloso-faringian sau chiar șoc anafilactic. Să penalizezi un fermier pentru că un animal suferă un accident și să îi reții acestuia dreptul de a primi un sprijin financiar european în contextul în care până acum el putea înlocui acel animal și mai mult nu ai un Regulament UE care să îți interzică în mod expres acest lucru dovedește…că suntem pămpălăi. Cazurile de fraudă trebuie sancționate violent”, a atras atenția crescătorul de animale.

  Citiți și: Atenție, se fură vacile direct din fermă! Animale de 15.000 de euro, luate într-o singură noapte!

  Ce scrie în Ghidul subvențiilor, publicat de APIA

  În Ghidul subvențiilor, disponibil chiar pe site-ul APIA, și care transpune cerințele din Ordinul de ministru nr.80/2023, se precizează că forța majoră poate fi în continuare invocată de crescătorii de animale, în anumițe situații. Astfel, conform sursei citate, prin forţă majoră se înţelege acel eveniment imprevizibil şi imposibil de înlăturat, independent de voinţa omului, intervenit după data semnării angajamentului, care impiedică executarea lui şi care exonerează de răspundere partea care o invocă.

  În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (1) din HG nr.1571/2022, precum și cu prevederile art. 3 alin. 1 din regulamentul (UE) nr. 2116/2021 cu modificările și completările ulterioare, sunt recunoscute ca fiind cazuri de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale situaţii precum:
  – decesul beneficiarului;
  – incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;
  – o catastrofă naturală gravă care afectează puternic exploataţia agricolă;
  – distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe exploataţia agricolă;
  – o epizootie care afectează parţial sau integral şeptelul beneficiarului, respectiv culturile beneficiarului;
  – exproprierea întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii.

  Conform art. 35 din Hotărârea de Guvern (HG) 1571/2023 cu modificările și completările ulterioare, cazurile de forţă majoră şi circumstanţele excepţionale se notifică în scris APIA, furnizându-se în acelaşi timp dovezi relevante care atestă apariția situațiilor prevăzute mai sus, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data la care beneficiarul sau succesorul său în drepturi este în măsură să trimită respectiva notificare (de la data emiterii documentului doveditor).

  În același HG se precizează că, în ceea ce privește plățile, dacă nu a fost în măsură să respecte criteriile de eligibilitate sau alte obligații din cauza unui caz de forță majoră sau a unor circumstanțe excepționale, beneficiarul are în continuare dreptul la ajutor pentru suprafața eligibilă sau pentru animalele eligibile în momentul producerii cazului de forță majoră sau a circumstanțelor excepționale.(3) În situația în care neconformitatea rezultată ca urmare a unor astfel de cazuri de forță majoră sau circumstanțe excepționale se referă la condiționalitate, nu se aplică sancțiunea administrativă corespunzătoare.

  Fermierul nu este sancţionat pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată, a modificărilor, a documentelor aferente intervențiilor sector zootehnic în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale, dacă anunţă APIA în termen legal şi prezintă actele doveditoare, conform art. 35 din HG 1571/2023, cu modificările și completările ulterioare.

  APIA notează că în cazul în care sunt respectate toate celelalte condiţii de acordare, animalele supuse cazurilor de forță majoră sau circumstanţe excepţionale sunt considerate determinate la plată.

  Ce documente trebuie să prezinte fermierii pentru forța majoră

  Documentele care atestă cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale şi care trebuie depuse de către beneficiar sau succesorul acestuia, la dosarul cererii de plată declarația sector zootehnic și care însoțesc Înştiinţarea cu privire la cazurile de forţă majoră (al cărei model este prevăzut în Anexa 6) sunt:

  pentru decesul beneficiarului– copii de pe certificatul de deces, certificatul care atestă calitatea de moştenitor/certificat de moştenitor eliberat de notarul public, declaraţia de împuternicire pentru un singur moştenitor în cazul existenţei mai multor moştenitori;

  – copie de pe certificatul medical de constatare a incapacităţii de muncă pentru incapacitatea profesională de lungă durată a fermierului/ adeverinţă medicală din care să reiasă incapacitatea profesională de lungă durată a fermierului, după caz;

  – copie de pe procesul verbal de constatare a calamității, eliberat de Primărie/ copie a procesului verbal de constatare emis de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă pentru catastrofele naturale şi distrugeri accidentale a clădirilor exploataţiei şi formularul F3 de declarare eveniment emis de medicul veterinar de liberă practică împuternicit;

  – documente eliberate de autoritatea competentă pentru epizotii care afectează parţial sau integral şeptelul fermierului şi formularul de declarare eveniment / certificatul de sănătate animală pentru animalele vii transportate de la exploataţie la abator şi buletin de analiză / documentul de circulație emis de medicul veterinar de liberă practică împuternicit, după caz;

  în cazul exproprierii întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii:

  – decizie de expropriere însoţită de extrasul din anexa la decizie cu indicarea poziţiei la care se regăseşte beneficiarul. Aceste documente se găsesc postate pe site-ul CNADNR şi sunt afişate la sediul consiliului local de pe raza localităţii unde se desfăşoară lucrările;

  -convenţie/proces verbal încheiat între beneficiar şi agentul economic care efectuează lucrări de îmbunătăţiri funciare şi/sau lucrări de intervenţie/întreţinere la reţelele de transport apă/canal/gaze/electricitate/drumuri/poduri, lucrări ce au fost efectuate pe suprafeţele declarate de beneficiar la APIA, la o dată ulterioară depunerii cererii şi/sau semnării angajamentului de agromediu/agricultură ecologică;

  – decizia/dispoziţia/ordinul/hotărârea judecătorească în cazul pierderii dreptului de utilizare prin constituirea, reconstituirea dreptului de proprietate urmate de retrocedarea terenurilor agricole prin acte normative emise de autorităţi competente sau prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive, despre care beneficiarul nu avea cunoştinţă la data depunerii cererii de plată.

  În sensul art. 35 din HG nr. 1571/2022 cu modificările și completările ulterioare, în cazul decesului fermierului care a depus cererea de plată, moştenitorul/moştenitorul legal desemnat de către ceilalţi moştenitori aduce la cunoştiinţa APIA, în scris, acest aspect printr-o Înştiinţare cu privire la cazurile de forţă majoră, însoţită de Certificatul de deces, în termen de 15 zile lucrătoare de la data emiterii Certificatului de deces (O copie se păstrează la dosarul cererii de plată a moştenitorului).

  Dacă există o diferenţă mai mare de 15 zile lucrătoare, moştenitorul/moştenitorul legal desemnat completează o Scrisoare justificativă în care trebuie specificate motivele întârzierii depunerii documentului.

  Dacă moştenitorul nu depune Cererea de preluare de exploataţie agricolă în caz de deces pentru că nu s-a dezbătut succesiunea, până la emiterea deciziei de plată pe numele decedatului, se urmează calea legală de succesiune pentru obţinerea sprijinului din contul decedatului (în cazul în care contul bancar declarat de fermierul decedat în cererea de plată nu este închis de către moştenitor).

  Moştenitorul/moştenitorul legal desemnat de către ceilalţi moştenitori poate prelua exploataţia agricolă până la data emiterii de către APIA a deciziei de plată pe numele decedatului, asumându-şi drepturile şi obligaţiile aferente, în baza unei cereri depuse la CL/CJ APIA, unde fermierul decedat a depus cererea de plată, Cerere de preluare de exploataţie agricolă în caz de deces, formular pus la dispoziţie de APIA, iar cererea va fi însoţită de următoarele documente justificative: acte doveditoare privind calitatea de moştenitor (certificat de calitate de moştenitor/ certificat de moştenitor eliberat de notarul public, prin care se stabileşte calitatea succesorilor şi bunurile rămase de la fermierul decedat în copie certificată “conform cu originalul” de către fermier prin semnătură și dată), actul de identitate al moştenitorului (original şi copie certificată “conform cu originalul” de către fermier prin semnătură și dată), dovada contului bancar (activ pe teritoriul României), declaraţie notarială prin care este împuternicit doar unul dintre moştenitori să primească sprijinul (în cazul în care există mai mulţi moştenitori). Copia acestor documente se păstrează la dosarul cererii de plată a moştenitorului.


  Te-ar mai putea interesa

  Vremea de Florii, 1 Mai și Paște 2024. Meteorologii au anunțat prognoza meteo de sărbători Abatorul familiei Gagea exportă carne de oaie în 13 țări: ”Vrem să producem Nuggets de miel” ANM a emis o alertă meteo de vijelii și averse torențiale în 18 județe până joi dimineață

  Ultimele știri

  Fonduri europene pentru achiziția de utilaje – AFIR a publicat a doua versiune a Ghidului Polonia: Fermierii – subvenție de 250 euro/ha pentru grâul vândut până pe 10 martie Fermele și cooperativele pot accesa un nou ajutor pentru gunoiul de grajd