• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Investalim – ghid pentru programul cu investiții de minim 500.000 de euro. Condiții, beneficiari

  Roxana Dobre -

  Investalim – condiții, sume disponibile. Fermierii vor avea la dispoziție un plafon alocat de 2,921 miliarde de lei în cadrul Schemei de ajutor de stat – Program național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM 2023-2026, aprobat prin O.U.G. nr. 65/ 2023. Ghidul cu condițiile și beneficiarii eligibili a fost publicat de Ministerul Agriculturii în dezbatere publică.

  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a lansat marți, 19 septembrie, în dezbatere publică Ghidul Solicitantului aferent Schemei de ajutor de stat – Program național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM 2023-2026, aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 65/2023. Bugetul maxim al schemei este de 2,921 miliarde lei, respectiv echivalentul a aproximativ 590 milioane de euro.

  Document util: GHIDUL SOLICITANTULUI INVESTALIM 

  Ghidul trebuie publicat în Monitorul Oficial pentru a fi în vigoare iar fermierii vor putea să depună proiecte la Agenția  pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), sesiunea urmând să fie anunțată oficial de agenție.

  Citiți și: Se lansează INVESTALIM – ajutor de stat dedicat producătorilor români. Beneficiari, condiții, plăți

  Bani pentru fermieri prin INVESTALIM

  Ce buget va fi alocat pentru fermieri, prin INVESTALIM 

  Prin Schema de ajutor de stat INVESTALIM se asigură implementarea Programului național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026.

  Bugetul maxim al schemei este de 2.921,0 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 590,0 milioane euro, astfel:
  a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanțare pentru perioada 2023 – 2026;
  b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2024 – 2031.

  Bugetul anual mediu al schemei este de 730,25 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 147,5 milioane euro. Bugetul maxim anual al schemei care poate fi angajat cuprinde, pe lângă bugetul prevăzut, sumele stabilite cu această destinație, dar neutilizate în anii anteriori, în limita creditelor de angajament și bugetare aprobate prin legile bugetare anuale.

  Se pot emite acorduri pentru finanţare în baza schemei până la data de 31 decembrie 2026 cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat în vigoare la momentul emiterii acordurilor de finanțare şi a hărţii regionale autorizate de Comisia Europeană, în limita bugetului anual alocat schemei.

  Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2024 – 2031 în baza acordurilor pentru finanţare emise și se realizează de la bugetul de stat în limita bugetului anual alocat schemei.

  Citiți și: Investalim 2023. Asociațiile care primesc subvenții au ”obligația” să facă abatoare pentru crescători

  Investalim – beneficiari eligibili. Cine poate accesa programul

  Ajutorul de stat stat poate fi solicitate de întreprinderile nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înfiinţate conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  Încadrarea solicitanților eligibili în categoria IMM:

  – microîntreprinderi – care au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
  – întreprinderi mici – care au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală și/sau al căror bilanț anual nu depășește 10 milioane euro, echivalent în lei;
  – întreprinderi mijlocii ‐ care au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală de până la 50 milioane euro si/sau al căror bilanț nu depășeste 43 milioane euro, echivalent în lei.

  Încadrarea solicitanților eligibili în categoria de întreprinderi mari:

  – întreprinderi mari – întreprinderi care nu îndeplinesc criteriile prevazute în anexa I la R(UE) nr.651/2014 pentru a fi considerate IMM.

  Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor solicitante, prin alocări de la bugetul de stat prin bugetul AFIR sub formă de sume nerambursabile, în raport de cheltuielile eligibile, în limita intensităţii maxim admisibile şi a nivelului maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere, astfel:

  Sprijinul se acordă pentru investiții de o valoare minimă, fără TVA, de 2.500.000 de lei, echivalentul a 500.000 euro. 

  Beneficiarii ajutorului de stat în cadrul Programului INVESTALIM trebuie să asigure o contribuție financiară de cel puțin 25% din costurile eligibile ale proiectului, din resurse proprii, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public (art. 11 OUG 65/2023).

  Pentru asigurarea contribuției proprii, beneficiarii pot contracta finanțări de la instituții de credit, definite în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007.

  Prin acest program se vor acorda ajutoare de stat regionale pentru susținerea investițiilor în achiziționarea de active pentru înființarea de unităţi noi, extinderea capacităţii unei unităţi existente, diversificarea producţiei prin fabricarea unor produse noi.

  Programul Investalim. Când se pot depune cererile la AFIR

  Depunerea și înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare se realizează în sesiuni de 30 de zile calendaristice si se oprește la expirarea termenului limită prevăzut în nota de lansare a sesiunii de depunere.

  Perioada de depunere si înregistrare a cererilor se comunică de către AFIR pe website-ul www.afir.ro cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data deschiderii sesiunilor.

  Întreprinderea solicitantă depune online pe portalul AFIR o cerere de acord pentru finanţare însoţită de următoarele documente justificative:

  a) situaţii financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, cu excepția întreprinderilor nou-înființate;
  b) planul de afaceri din care să rezulte viabilitatea investiţiei iniţiale şi eficienţa economică a întreprinderii inclusiv actele juridice care demonstrează existenţa unui drept real asupra imobilului/locaţiei sau drept de creanță, care să confere drept de execuție/realizare a investiţiei(actele juridice care demonstrează existenţa unui drept real asupra imobilului/locaţiei sau drept de creanță se depun dacă solicitantul le deține la depunerea cererii de acord, în caz contrar având obligația de a le depune în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanţare ;
  c) împuternicire semnată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea de acord pentru finanţare;
  d) act de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea, în copie;
  e) opis cu documentele transmise.

  La expirarea perioadei de depunere (30 zile calendaristice), AFIR calculează, pe baza criteriilor de evaluare punctajul pentru întreprinderile care transmit cereri de acord pentru finanţare în cadrul sesiunii de depunere şi întocmeşte “Lista întreprinderilor solicitante”, ordonate descrescător pe baza punctajului obţinut, menţionându-se şi ajutorul de stat solicitat în cuprinsul fiecărei cereri de acord pentru finanţare.

  În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii sesiunii de depunere a cererilor de acord pentru finanţare, AFIR publică pe website-ul www.afir.info lista intreprinderilor solicitante . Începând cu data publicării pe website-ul AFIR a listei intreprinderilor solicitante, cererile de acord pentru finanţare care se încadrează în bugetul alocat sesiunii se analizează în ordinea punctajului obţinut.

  AFIR verifică şi evaluează cererile de acord pentru finanţare însoţite de documentele justificative, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în analiză a fiecărei cereri de acord pentru finanţare. Acest termen se aplică şi pentru verificarea şi evaluarea informaţiilor şi documentelor justificative solicitate de AFIR calculat de la data înregistrării acestora la AFIR.

  Solicitanții vor depune Cererea de acord pentru finanțare semnata electronic.


  Te-ar mai putea interesa

  O familie de legumicultori și-a găsit solarii tăiate și toți ardeii furați Subvenții 2024 – listele cu fermierii controlați de APIA în fiecare județ Anunțul unui șef APIA pentru toți fermierii care au cerut subvenții

  Ultimele știri

  Sprijin pentru micii producători! DAJ Giurgiu redeschide piața volantă! Terenuri agricole vândute cu 10.000 euro/ha pentru construirea unui parc fotovoltaic Egiptul și Algeria – achiziții masive de grâu din Rusia, Ucraina și Bulgaria