• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Programul Investalim – ghid de accesare. Beneficiari, condiții, plăți

  Violina Gorcinschi -

  Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat condițiile accesării fondurilor disponibile pentru procesatori privind finanțarea acordată prin Programul național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM. La Programul INVESTALIM se pot înscrie întreprinderi active sau nou-înființate, mici, mijlocii și mari, dacă îndeplinesc condițiile de eligibilitate enumerate în Ghidul Solicitantului.

  Programul Investalim se lansează începând cu data de 27 octombrie,  când întreprinderile din domeniul agroalimentar pot solicita ajutor de stat nerambursabil alocat perioadei 2023-2026. Astfel, prin această schemă, firmele pot primi sume de până la 57.750.000 de euro. Ajutorul de stat se oferă companiilor solicitante prin alocări de la bugetul de stat prin bugetul AFIR, sub formă de sume nerambursabile, în funcție de cheltuielile eligibile, în limita intensităţii maxim admisibile și a nivelului maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere.

  Scopul Schemei de Ajutor de Stat INVESTALIM este dezvoltarea regională pentru înființarea sau dezvoltarea capacităților de producție din industria alimentară, prin acordarea ajutoarelor de stat pentru stimularea investițiilor cu impact major în economie. Puteți consulta aici Ghidul Solicitantului.

  Programul Investalim. Perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat

  Întreprinderile interesate pot depune cererile de aprobare pentru finanțare începând cu data de 27 octombrie 2023, ora 08:30.

  Aceste acorduri pentru finanțare în baza schemei se emit până pe data de 31 decembrie 2026, iar plățile se vor efectua în perioada 2024-2031, în baza acordurilor de finanțare.

  multe bancnote euro
  Câți bani poate primi o companie de la AFIR (foto: dailybusiness.ro)

  Câți bani poate primi o întreprindere prin Programul Investalim

  Programul național INVESTALIM, care are ca scop dezvoltarea și sprijinirea industriei alimentare, se desfășoară în perioada 2023-2026, dispunând de un buget total de 590 de milioane de euro, asigurat din bugetul de stat. Anual, proiectele de investiții vor fi finanțate cu aproximativ 730,25 milioane de lei, respectiv 147,5 milioane de euro.

  Intensitatea sprijinului nerambursabil are valori cuprinse între 30 și 70%, iar o întreprindere poate primi, în total, maximum 57.750.000 de euro.

  Proiectele de investiții a căror valoare totală este mai mică de 2.500.000 lei nu sunt eligibile pentru finanțarea cu ajutor de stat pe această schemă.

  o persoana intr-o fabrica de branzeturi
  Beneficiarii programului INVESTALIM (foto: msnews.ro)

  Cine beneficiază de Programul Investalim. Condiții

  Companiile din industria agroalimentară care pot primi ajutor de stat în baza acestei scheme sunt întreprinderi nou-înființate sau întreprinderi în activitate, atât cele mici și mijlocii (IMM), cât și cele mari, cu personalitate juridică, înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

  o fabrica de paine
  Activitățile finanțate în cadrul Programului (foto: zcj.ro)

  Programul Investalim. Activitățile eligibile

  Activitățile pentru care se acordă sprijin nerambursabil în cadrul Programului, în perioada 2023-2026, sunt următoarele:

  -Prelucrarea și conservarea cărnii;
  -Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre;
  -Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre);
  -Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor;
  -Prelucrarea și conservarea cartofilor;
  -Fabricarea sucurilor de fructe și legume;
  -Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor;
  -Fabricarea uleiurilor și grăsimilor;
  -Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor;
  -Fabricarea produselor de morărit;
  -Fabricarea pâinii;
  -Fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie;
  -Fabricarea zahărului.

  doua persoane care discuta la un birou
  Finanțare nerambursabilă AFIR – Condiții de eligibilitate (foto: calculatorvenituri.ro)

  Programul Investalim. Condiții de eligibilitate

  În cadrul programului, întreprinderile pot beneficia de ajutor de stat dacă îndeplinesc, cumulativ, la data înregistrării cererii, următoarele condiții de eligibilitate:

  1. Sunt înregistrate în conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la înregistrarea întreprinderilor;
  2. Investiția inițială se realizează în România, în favoarea unei noi activități economice care se numără printre cele eligibile;
  3. Nu se află în categoria „întreprinderilor în dificultate” definite conform art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014;
  4.  Nu este supusă unei proceduri de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii sau nu se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură, prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
  5. Nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost deja executate și ajutorul integral a fost recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă, potrivit prevederilor legale în vigoare;
  6.  Nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul în ultimii doi ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul;
  7. Nu au obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
  8. Sunt înregistrate cu sediul social în România.

  Beneficiarii proiectelor desfășurate în cadrul investițiilor DR-22 – Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole și DR-23 – Investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii unor produse alimentare și produse transformate, altele decât cele prevăzute în anexa 1 la Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, nu sunt eligibile pentru accesarea ajutorului de stat prin prezenta schemă pentru aceeași activitate aferentă unui cod CAEN.

  Întreprinderile care au deja activitate pot obține ajutor de stat în baza Programului INVESTALIM dacă îndeplinesc, cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare, pe lângă criteriile menționate mai sus și următoarele condiții:

  Întreprinderile nou-înfiinţate pot, de asemenea, să beneficieze de sprijin financiar în cadrul Programului, dacă îndeplinesc, cumulativ, la data înregistrării cererii, pe lângă criteriile de mai sus, și următoarele confiții:


  Te-ar mai putea interesa

  APIA a început plata subvențiilor ANT! Când ajung primii bani în conturile fermierilor Subvenții APIA 2024. Ce s-a decis azi la MADR pentru condițiile la GAEC 8 și ecoschema PD-04 Fermieri obligați de APIA să dea subvențiile înapoi, altfel vor fi executați silit

  Ultimele știri

  Când începe plata pentru ANT pentru bovine APIA: Crescătorii de animale primesc ANTZ ovine/caprine – 4,95 euro pe cap de animal Comisia Europeană îi invită pe fermieri să reclame practicile comerciale neloiale