• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Subvenții APIA 2024 cu procent minim de pârloagă. GAEC 8 – în vigoare

  Oana Timar -

  Subvenții APIA 2024 cu procent minim de pârloagă. GAEC 8 – în vigoare. Reguli, procent minim de terenuri neproductive, inclusiv pârloagă: GAEC 8 a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2024, când a expirat derogarea prevăzută în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1.317. În acest articol veți găsi obligațiile, regulile pentru GAEC 8, inclusiv cu procentul obligatoriu de pârloagă, așa cum se regăsesc ele în legislația actuală, fără derogări.

  Dacă nu va exista, până la 1 martie, când începe depunerea cererii unice, o decizie privind prelungirea derogării (prin legislație europeană sau națională), fermierii vor fi obligați să respecte integral prevederile acestei ecocondiționalități pentru a beneficia de subvențiile APIA pe anul de cerere 2024.

  De precizat că regulile pentru GAEC 8 sunt obligatorii pentru toate exploatațiile de peste 10 hectare de teren arabil, cu câteva excepții care sunt descrise în acest articol.

  Citiți și: GAEC 7 – în vigoare. Regulile APIA pentru rotația culturilor 

  GAEC 8 – reguli pentru subvenția APIA

  Subvenții APIA 2024 cu GAEC 8 fără derogare

  Conform legislației naționale, GAEC 8 vizează procentajul minim din suprafaţa agricolă dedicat zonelor sau elementelor neproductive. Este vorba despre o pondere minimă de cel puţin 4% din terenul arabil la nivel de fermă alocat zonelor şi elementelor neproductive, inclusiv terenuri lăsate pârloagă sau de o pondere minimă de cel puţin 7% din terenul arabil la nivel de fermă dacă acesta include, de asemenea, culturi intermediare sau culturi fixatoare de azot, cultivate fără utilizarea de produse de protecţie a plantelor, din care 3% reprezintă terenuri lăsate pârloagă sau elemente neproductive. Pentru culturile secundare se utilizează factorul de ponderare 0,3.

  GAEC 8 instituie obligații și privind menţinerea elementelor de peisaj, interzicerea tăierii gardurilor vii şi a arborilor în perioada de reproducere şi creştere a păsărilor, precum și măsuri pentru evitarea speciilor de plante invazive.

  Prin GAEC 8 se asigură procentajul minim din suprafaţa agricolă dedicat zonelor sau elementelor neproductive la nivel de fermă, prin aplicarea uneia dintre următoarele opţiuni:
  a) cel puţin 4% din terenul arabil la nivel de fermă este alocat zonelor şi elementelor neproductive, inclusiv terenurilor lăsate pârloagă;
  b) cel puţin 7% din terenul arabil la nivel de fermă destinat zonelor şi elementelor neproductive, inclusiv terenurilor lăsate pârloagă, culturilor secundare şi/sau culturilor fixatoare de azot, cultivate fără utilizarea de produse de protecţie a plantelor, din care 3% reprezintă zone şi elemente neproductive, inclusiv terenuri lăsate pârloagă. Pentru culturile intermediare se utilizează factorul de ponderare 0,3.

  Culturile fixatoare de azot acceptate, conform PNS, sunt mazăre (Pisum sativum), fasole (Phaseolus vulgaris), soia (Glycine max), linte (Lens culinans), lupin (Lupinus perennis), năut (Cicer arietinum), bob (Vicia faba), fasoliţa (Vigna spp. ), trifoi (Trifolium spp. ), lucerna (Medicago sativa), sparceta (Onobrychis viciifolia) şi alte culturi fixatoare de azot.

  Elementele neproductive la nivel de fermă vizează: benzi-tampon; movile; rigole; margini de câmp, petice sau zone-tampon pentru parcele; garduri vii individuale şi grupuri de rânduri de arbori, inclusiv fâşii împădurite, arbori izolaţi, arbori în aliniament, grup de arbori şi pâlcuri arbustive; terenuri lăsate pârloagă; iazuri mici; zone umede mici; terase.

  Se menţin elementele de peisaj, incluzând rigole, garduri vii individuale şi grupuri de rânduri de arbori, terase, movile, existente pe terenul agricol. Elementele de peisaj sunt eligibile pentru calcularea procentului minim din terenul arabil alocat zonelor sau elementelor neproductive la nivel de fermă.

  Este interzisă tăierea gardurilor vii şi a arborilor în perioada de reproducere şi creştere a păsărilor sălbatice (15 martie-31 august).

  Se iau măsuri pentru evitarea instalării şi extinderii speciilor de plante invazive pe terenul agricol.

  Citiți și: Subvenții APIA 2023. Cele 9 GAEC-uri cu condiții obligatorii pentru plata la hectar 

  GAEC 8 – cele mai importante zone și elemente neproductive

  GAEC 8 – cele mai importante zone și elemente neproductive

  Benzi-tampon cu lăţime minimă de 3 m – fâşii de protecţie existente pe terenul agricol în vecinătatea apelor de suprafaţă, cu lăţimea minimă de 3 m pe terenul cu panta de până la 12% şi de 5 m pe terenul cu panta mai mare de 12%, panta terenului fiind panta medie a blocului fizic în care se află parcela agricolă utilizată de fermier, adiacent cursului de apă (obligatorii prin GAEC 4). De-a lungul cursurilor de apă, benzile- tampon pot include zone cu vegetaţie riverană eligibile pentru calcularea ponderii minime până la o lăţime maximă de 20 m, dacă acestea diferă de cele protejate prin GAEC 4, SMR 2 şi SMR 8.

  Pentru benzile-tampon, factorul de conversie este 6, iar factorul de ponderare este de 1,5. Astfel, suprafața inclusă în ponderea minimă este 6 X 1,5= 9 mp

  Rigole reprezintă șanţuri sau canale, precum şi cursuri deschise de apă pentru irigaţii sau drenare, exclusiv cele cu pereţi betonaţi, pentru care suprafaţa inclusă în ponderea minimă se calculează până la o lăţime maximă de 10 m.

  Pentru benzile-tampon, factorul de conversie este 5, iar factorul de ponderare este de 2. Astfel, suprafața inclusă în ponderea minimă este 5 X 2= 10 mp

  Margini de câmp, petice sau zone tampon pentru parcele (per 1 m) – margini de câmp petice sau zone tampon pentru parcele agricole, cu lăţime minimă de 1 m. Suprafaţa inclusă în ponderea minimă se calculează până la o lăţime maximă de 20 m.

  Pentru benzile-tampon, factorul de conversie este 6, iar factorul de ponderare este de 1,5. Astfel, suprafața inclusă în ponderea minimă este 6 X 1,5= 9 mp

  Terenuri lăsate pârloagă (per 1 mp) reprezintă teren arabil necultivat pe durata unui an (an de cultură), întreţinut în bune condiţii agricole şi de mediu, pe care se efectuează activitatea minimă de întreţinere. Perioada în care terenul este lăsat pârloagă este de minimum 6 luni într-un an de cultură şi acoperă lunile martie-august. Pentru îmbunătăţirea fertilităţii solului, un teren arabil declarat de fermier ca fiind neproductiv/slab productiv poate fi lăsat în pârloagă o perioadă de cel mult 4 ani.

  Pentru terenul lăsat pârloagă nu se utilizează factor de conversie sau de ponderare. Suprafaţa de teren lăsat pârloagă, determinată în urma controlului, este eligibilă integral pentru calcularea ponderii minime.

  GAEC 8 – ferme exceptate de la reguli

  Sunt exceptate de la obligaţia privind procentul minim din suprafaţa arabilă dedicată zonelor sau elementelor neproductive exploataţiile agricole care îndeplinesc următoarele condiţii:
  a) peste 75% din terenul arabil este utilizat pentru producţia de iarbă sau alte plante furajere erbacee, este teren lăsat pârloagă, este cultivat cu culturi de leguminoase sau face obiectul unei combinaţii între aceste utilizări;
  b) peste 75% din suprafaţa agricolă eligibilă este pajişte permanentă, este utilizată pentru producţia de iarbă sau alte plante furaje erbacee sau pentru cultivarea unor culturi aflate sub apă fie pentru o mare parte a anului, fie o mare parte a ciclului de cultură sau face obiectul unei combinaţii între aceste utilizări;
  c) exploataţiile au o suprafaţă de teren arabil de până la 10 hectare.

  Subvenții APIA 2024 – definiția unui teren pârloagă la GAEC 8

  În aplicarea cerinţei privind procentul minim din terenul arabil alocat zonelor sau elementelor neproductive, sintagma ”teren lăsat pârloagă” are semnificaţia prevăzută la GAEC 7, adică reprezintă teren arabil necultivat pe durata unui an (an de cultură), menţinut în bune condiţii agricole şi de mediu, pe care se efectuează activitatea minimă de întreţinere.

  Perioada în care terenul este lăsat pârloagă este de minimum 6 luni într-un an de cultură şi acoperă lunile martie-august.

  Pentru îmbunătăţirea fertilităţii solului, un teren arabil declarat de fermier ca fiind neproductiv/slab productiv poate fi lăsat în pârloagă o perioadă de cel mult 4 ani.

  GAEC 8 – plante considerate invazive sau toxice/otrăvitoare

  În cadrul GAEC 8 se iau măsuri pentru evitarea instalării şi extinderii speciilor de plante invazive pe terenul agricol. Aceste plante invazive pe terenul agricol sunt plante cu capacitate mare de extindere, având efect dăunător asupra culturilor agricole:

  Plante toxice/otrăvitoare vizate de GAEC 8: Ambrosia artemisiifolia (ambrozie), Aconitum tauricum (omag), Adonis vernalis (rușcuță), Caltha laeta (calcea calului), Conium maculatum (cucută), Chelidonium majus (rostopască), Equisetum palustre (coada calului), Euphorbia cyparissias (laptele câinelui), Galega officinalis (ciumărea), Gratiola officinalis (vaninariţa).

  Fermierii au obligația identificării și combaterii plantelor invazive și a plantelor toxice/otrăvitoare existente pe terenul agricol pe care îl administrează.

  GAEC 8  – interzis la tăiere garduri vii și arbori în perioada 15 martie – 31 august

  De asemenea, prin GAEC 8 există și interdicția de tăierii gardurilor vii și a arborilor în perioada de reproducere și creștere a păsărilor sălbatice.

  Perioada de reproducere şi creştere a păsărilor sălbatice – perioada în care o specie de păsări depune ouă, le cloceşte şi îşi creşte puii până când aceştia sunt capabili să zboare. Fără a aduce atingere restricţiilor din planurile de management şi regulamentele ariilor naturale protejate, perioada de reproducere şi creştere pentru speciile de păsări este 15 martie – 31 august, atât în perimetrul ariilor naturale protejate (SCI, SPA), cât şi în afara acestora.

  Te-ar mai putea interesa

  Fermierii care au pierdut prima pe cap de vacă. Calcul ANT bovine după data de referință Documentul obligatoriu pentru subvențiile APIA din acest an Apelul unui șef APIA către fermierii care vor subvenții

  Ultimele știri

  Hibridul de porumb Olt, potrivit pentru toate regiunile României AgroChatGPT – oportunitate pentru Universități și Companii din agricultură de a inova și a colabora Modelul TRANSAVIA „de la Bob la Furculiță și Înapoi” – premiat pentru Inovație în Sustenabilitate