• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Începe Programul Rabla pentru sobe – 10.000 lei/gospodărie. Condiții, plăți

  Roxana Dobre -

  Programul Rabla pentru sobe va fi lansat în curând cu un sprijin de 10.000 de lei de gospodărie, a anunțat ministrul Mediului, Mircea Fechet. Acesta a precizat că bugetul alocate pentru ajutorul dat la achiziția de noi surse de încălzire se ridică la 500 de milioane de lei, circa 100 de milioane de euro.

  Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a publicat astăzi, miercuri – 17 ianuarie, în dezbatere publică Proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind acordarea de sprijin în vederea achiziționării de aparate pentru încălzirea locuințelor, pentru localitățile din zona montană. Bugetul propus pentru programul-pilot Rabla pentru sobe se ridică la valoarea de 500 de milioane de lei, iar finanţarea se acordă pentru dispozitivele cu randament de minimum 80% şi emisii mici de poluanţi, a anunţat ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Mircea Fechet.

  Citiți și: Programul Rabla pentru sobe – lansare. Se iau în calcul și sobele pe peleți sau brichete

  Programul Rabla pentru sobe începe în comunele din zona montană

  Rabla pentru sobe va începe într-o primă fază numai în comunele din cele 28 de judeţe ale ţării, din zona montană. Programul este unul pilot şi se adresează pentru început mediului rural, localităților de la munte.

  Programul are caracter multianual şi se aplică în unitățile administrativ teritoriale, organizate la nivel de comună, incluse în Lista localităţilor din zona montană stabilite conform Legii muntelui nr. 197/2018.

  Citiți și: Program de sprijin pentru românii care se încălzesc cu sobe sau centrale pe lemne

  Programul Rabla pentru sobe 2024: cum se desfășoară

  Programul Rabla pentru sobe se desfășoară în mai multe etape, iar un rol important îl vor avea primăriile pentru că ajutorul se va acorda prin intermediul acestora. Astfel, după ce Ghidul de finanțare se va publica pe pagina de internet a AFM, va exista un anunț de deschidere a sesiunii de înscriere pentru solicitanţi UAT şi a sumelor alocate în cadrul programului cu titlu de finanțare.

  Cerearea și documentele se vor depune de către primării într-o aplicație dedicată, iar după analizarea lor, se vor publica rezultatele procesului de analiză a cererilor de înscriere și se vor încheia contractele de delegare. Se va publica o listă a localităților care au încheiat contracte de delegare.

  A doua etapă va fi cea de aplicare efectivă pentru sprijin din partea potențialilor beneficiari. Aceștia vor fi înscriși în aplicație, iar apoi vor primi sprijinul prin intermediul primăriilor.

  AFM poate organiza una sau mai multe sesiuni de înscriere, în limita sumei alocate cu titlu de finanțare.

  Programul Rabla pentru sobe 2024 – condiții

  Rabla pentru sobe 2024: condiții

  Beneficiarii programului Rabla pentru sobe pot fi numai persoane fizice care sunt  proprietari ai imobilului pentru care se achiziționează noul sistem de încălzire. De asemenea, domiciliul beneficiarului trebuie să fie același cu cel al imobilului pentru care se face cererea. În situaţia în care imobilul este deţinut în coproprietate, solicitantul de finanţare va depune la delegat şi acordul coproprietarilor privind participarea în cadrul programului.

  Imobilul pe care se implementează proiectul nu trebuie să fie afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, cu excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară; de asemenea, destinaţia construcţiei, aşa cum reiese din extrasul de carte funciară, este doar pentru locuinţă sau anexe care o deservesc. De asemenea, se precizează că nu este eligibil, dar fără a se limita la acest exemplu, imobilul cu proprietăţi comune şi proprietăţi individuale, sub formă de bloc/condominiu, cu mai mult de două apartamente.

  Pentru a fi eligibil în programul Rabla pentru sobe, beneficiarul nu trebuie să fie este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare.

  Nu se acordă sprijin nici pentru persoanele care sunt condamnate pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă. În cazul acestui criteriu, eligibilitatea se poate verifica prin declaraţie pe propria răspundere a solicitantului de finanţare.

  Rabla pentru sobe 2024: ce surse de încălzire se acceptă în program

  Programul Rabla pentru sobe prevede și ce surse de încălzire sunt accepotate. Astfel, în cadrul acestui program sunt eligibile aparatele pentru încălzirea locuințelor, alimentate cu combustibil solid sub forma lemnelor pentru foc, a peleților și a brichetelor, respectiv:

   1. sobe;
   2. termosobe;
   3. șeminee;
   4. termoșeminee.

  ”Aparatele pentru încălzirea locuințelor vor putea folosi drept combustibil lemnul pentru foc, peleți sau bricheți, fiind acceptate inclusiv termosobele, șemineele, termoșemineele care respectă standardele din Directiva EcoDesign: putere nominală de 8kw – 35kw, randament de minimum 80%, emisii de particule (PM) sub 40mg/m3, emisii de gaze volatile sub 120 mg/m3, emisii de monoxid de carbon sub 1500 mg/m3, emisii de oxizi de azot sub 300 mg/m3”, a anuțat Ministerului Mediului.

  Rabla pentru sobe: sume, plăți

  Ajutorul acordat prin programul Rabla pentru sobe se acordă unui solicitant de finanțare în procent de 70% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 10.000 lei, inclusiv TVA, pentru fiecare aparat de încălzire care deserveşte o locuință.

  Contribuția proprie în procent de 30% va fi suportată de către solicitantul de finanțare. În cadrul unei sesiuni de înscriere, suma maximă care poate fi acordată unui solicitant este de 500.000 lei.  Finanţarea se acordă beneficiarului numai după încheierea de către UAT a contractului de delegare cu AFM şi în baza contractului de finanţare.

  În cadrul unei sesiuni de înscriere, un solicitant UAT poate transmite o singură cerere de înscriere, prin intermediul aplicaţiei informatice dedicată programului, pusă la dispoziție pe pagina de internet a AFM. Înscrierile în aplicaţia informatică se vor face în limita bugetului alocat unei sesiuni de înscriere.

  Ministrul Mediului a estimat că prin acest program se vor finanţa un număr de 50.000 de sobe.

  Rabla pentru sobe – ghid: banii vor fi alocați doar pentru comunele unde primăriile se înscriu în Program

  Primăriile se pot înscrie în program prin Administrația Fondului pentru Mediu. După publicarea listei cu primăriile acceptate în program, oricine dorește să-și înlocuiască soba veche sau să cumpere o sobă modernă se poate înscrie direct în platforma informatică pusă la dispoziție de AFM, în limita bugetului alocat fiecărei primării în parte. Apoi, fiecare dintre cei care s-au înscris vor primi un voucher cu care vor putea cumpăra noua sobă.

  În cadrul unei sesiuni de înscriere, un solicitant poate transmite o singură cerere de înscriere, prin intermediul aplicaţiei informatice dedicate Programului, pusă la dispoziţia UAT-urilor pe pagina de internet a AFM.

  Astfel, în cadrul sesiunii de înscriere, solicitantul UAT (primăria) depune următoarele documente:

  a) cererea de înscriere, semnată de reprezentantul legal al solicitantului UAT sau de împuternicitul acestuia, cu semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere conform Regulamentului (UE) 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE;
  b) actul administrativ prin care persoana împuternicită să semneze cererea de înscriere este mandatată de către reprezentantul legal în acest sens, după caz;
  c) actul de identitate al reprezentantului legal sau, după caz, al împuternicitului solicitantului UAT, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de înscriere;
  d) documentul doveditor al deschiderii de către solicitantul UAT la Trezoreria Statului a contului de venituri încasate de la Fondul pentru mediu. Contul va avea cod/indicator bugetar „21.43.02.20 – alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru finanţarea unor activităţi“;
  e) hotărârea autorităţii deliberative a solicitantului UAT, din care rezultă acordul cu privire la participarea în cadrul programului.

  AFM comunică solicitanţilor UAT admişi informări prin e-mail, cu confirmare de primire, privind aprobarea finanţării şi le transmite contractul de delegare în vederea semnării.

  Înscrierea solicitanţilor de finanţare în cadrul programului se efectuează în aplicaţia informatică, la o dată ulterioară publicării listei de beneficiari eligibili care va fi precizată în anunţul de deschidere a sesiunii de înscriere. Se pot înscrie în program solicitanţii de finanţare, persoane fizice, cu domiciliul în raza teritorială a UAT-urilor incluse în listă în limita sumelor prevăzute, cu titlu de finanțare, în contractul de delegare.

  Un solicitant de finanţare poate participa o singură dată în cadrul unei sesiuni de înscriere, pentru un singur aparat pentru încălzirea locuinței.


  Te-ar mai putea interesa

  Condiție nouă la APIA pentru fermierii care încasează subvenția pe pășune Furtuni puternice, dar și caniculă. Județele vizate de noile alerte meteo! Prețul grâului s-a prăbușit după noul raport USDA. Cât costă acum tona în portul Constanța

  Ultimele știri

  Austriecii care au cumpărat fabrica de zahăr de la Buzău au anunțat că o închid de la 1 octombrie Furturile de apă devin miză politică. USR îi cere ministrului Agriculturii să trimită Corpul de Control la ANIF Plăți subvenții APIA – banii virați în conturile fermierilor în aceste zile