• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Subvenții APIA: Condiție obligatorie pentru fermierii care depășesc plăți de 5.000 euro

  Roxana Dobre -

  Subvenții APIA: fermierii care depășesc plăți de 5.000 euro din subvenții trebuie să respecte o condiție de eligibilitate importantă care vizează demonstrarea calității de fermier activ. Beneficiarii de subvenții trebuie să facă dovada că au dreptul să desfășoare o activitate agricolă, printr-o serie de documente care se depun la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) în campania din acest care va începe la 4 aprilie și se va desfășura până la 7 iunie.

  Respectarea condiției de ”fermier activ” este una dintre regulile de bază pe care beneficiarii de subvenții trebuie să o respecte indiferent de schema pe care o accesează la APIA. Singurii fermieri care face excepție de la această condiție sunt, fie persoane fizice sau persoane juridice , care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul să primească plăţi directe în cuantum mai mic sau egal cu 5.000 euro. Astfel, cei care depășesc această sumă trebuie să depună o serie de documente suplimentare la APIA.

  Citiți și: Subvenții APIA 2024. Cererea unică de plată se depune în perioada 4 aprilie – 7 iunie

  Cum se demonstrează calitatea de ”fermier activ” în 2024

  Fermier activ pentru subvenții – condiție obligatorie la APIA

  Demonstrarea calității de ”fermier activ” este obligatorie pentru toate schemele de plată de la APIA. Condiția trebuie respectată doar de fermierii care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul să primească plăţi directe în cuantum mai mare de 5.000 euro. Astfel, fermierii care au avut dreptul anul trecut la plăți mai mici de 5.000 euro nu trebuie să depună documente suplimentare la APIA fiind deja considerați fermieri activi.

  ”Fermierii persoane fizice sau persoane juridice care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul să primească plăţi directe în cuantum mai mic sau egal cu 5.000 euro, sunt fermieri activi şi beneficiază de plăţi directe”, se arată în ordinul ”subvențiilor” publicat de MADR în dezbatere publică pe site-ul propriu.

  Citiți și: Subvenții APIA. Sprijinul cuplat pentru porumb siloz – condiții, plăți la hectar

  Documente cu care se dovedește calitatea de fermier activ

  Fermierii, persoane fizice sau persoane juridice, care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul să primească plăţi directe în cuantum mai mare de 5.000 euro fac dovada că au dreptul să desfășoare activitate agricolă conform legii prin unul din următoarele documente:

  a) adeverința eliberată de primărie şi/sau extras din Baza Națională de Date (BND) a ANSVSA pentru deținătorii de animale, după caz, în cazul persoanelor fizice;
  b) certificat constatator, eliberat de ONRC – Oficiul Registrului Comerțului, în cazul persoanelor juridice/PFA/II/IF;
  c) actul de înființare/actul constitutiv/statutul/actul normativ de înființare/regulamentul de organizare și funcționare, în cazul altor forme de organizare față de cele prevăzute lit. b).

  Fermierii care exploatează o suprafață de teren de maximum 50 ha solicitate eligibile sunt fermieri activi, dacă îndeplinesc cerințele privind cuantumul de 5.000 euro și sunt implicați în cel putin un nivel minim de activitate agricolă, demonstrat prin îndeplinirea uneia dintre urmatoarele condiții:

  a) cuantumul anual total al plăților directe reprezintă cel puțin 5% din veniturile sale totale obținute din activități neagricole în ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile dovezi verificabile;
  b) au venituri din activități agricole reprezentând cel puțin o treime din veniturile total obținute în ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile dovezi verificabile.

  Persoanele juridice care depun pentru prima dată cerere de plată, sunt fermieri activi dacă prezintă dovada înregistrării cu activitate agricolă de la ONRC, iar în cazul altor forme de organizare actul de înfiinţare/actul constitutiv/statutul/actul normativ de înfiinţare/regulamentul de organizare şi funcţionare, care menționează în mod expres activitatea agricolă.

  În cazul persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale sau întreprinderilor familiale care depun pentru prima dată cerere de plată, cu oricare din formele de organizare prevăzute ȋn OUG 44/2008, dovada îndeplinirii condiţiei de fermier activ este adeverinţa conform înscrisurilor din registrul agricol, aferente anului curent de cerere, care se completează conform modelului-cadru prevăzut în anexa nr.5, iar pentru crescătorii de animale care nu deţin terenuri, extras din Baza naţională de date (BND).

  Condiția de ”fermier activ” pentru fermierii care schimbă forma de organizare

  Fermierii care depun cererea de plată în calitate de persoană fizică, iar cuantumul anual al plăţilor directe este de peste 5.000 euro şi ulterior se înregistrează la ONRC ca persoane juridice care desfăşoară o activitate agricolă, pentru a respecta condiţia de fermier activ, trebuie să prezinte la APIA certificatul de înregistrare şi/sau certificatul constatator eliberat de ONRC, odată cu depunerea notificării privind schimbarea formei de organizare, dar nu mai târziu de date de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere

  Lista codurilor CAEN aferente activităţii agricole este prevăzută în anexa la Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN la Diviziunea 01, grupele 011-016.


  Te-ar mai putea interesa

  Anunțul unui șef APIA pentru toți fermierii care au cerut subvenții O familie de legumicultori și-a găsit solarii tăiate și toți ardeii furați Județul în care toată suprafața de porumb neirigat este compromisă din cauza secetei

  Ultimele știri

  Sprijin pentru micii producători! DAJ Giurgiu redeschide piața volantă! Terenuri agricole vândute cu 10.000 euro/ha pentru construirea unui parc fotovoltaic Egiptul și Algeria – achiziții masive de grâu din Rusia, Ucraina și Bulgaria