• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Victorie a fermierilor – Bruxelles a cedat! Derogări la GAEC 6,7 și 8, și protecție pentru micii fermieri

  Oana Timar -

  Comisia Europeană a propus vineri, 15 martie, revizuirea anumitor dispoziții ale politicii agricole comune (PAC), în scopul simplificării, menținând în același timp o politică puternică, durabilă și competitivă pentru agricultura și alimentele UE, potrivit unui comunicat de presă. Marea parte a măsurilor prezentate de CE au fost solicitare președintei Ursula von der Leyen de către fermierii români reprezentați prin Alianța pentru Agricultură și Cooperare și susținute în Consiliul de miniștri Agrifish de ministrul român Florin Barbu.

  Propunerile CE, legate de condiționalitate și de planurile strategice PAC, vizează reducerea sarcinii legate de controale pentru fermierii din UE și le oferă o mai mare flexibilitate în ceea ce privește respectarea anumitor condiționalități de mediu. Autoritățile naționale vor beneficia, de asemenea, de o mai mare flexibilitate în ceea ce privește aplicarea anumitor standarde.

  Citiți și: Fermierii din România și din încă 9 state membre îi cer șefei CE să acorde derogare pentru GAEC-uri

  Propunerea legislativă anunțată vineri reprezintă un răspuns direct la sutele de cereri primite din partea organizațiilor reprezentative ale fermierilor și a statelor membre și completează acțiunile pe termen scurt ale Comisiei aflate deja în desfășurare pentru a contribui la reducerea sarcinii administrative pentru fermieri.

  ”Propunerea asigură un echilibru adecvat între necesitatea de a menține rolul PAC în sprijinirea tranziției agriculturii europene către o agricultură mai durabilă, așteptările fermierilor și ale statelor membre și obiectivul de a ajunge la un acord rapid între Parlamentul European și Consiliu. Acesta este atent calibrat și orientat pentru a menține un nivel ridicat de ambiție în materie de mediu și climă în actuala PAC”, se arată în comunicat.

  Pentru a răspunde tuturor preocupărilor exprimate în ultimele săptămâni, Comisia trimite, de asemenea, Consiliului și Parlamentului European un document de reflecție care prezintă mai multe măsuri de îmbunătățire a poziției fermierilor în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente. Această listă de acțiuni posibile va fi discutată cu miniștrii agriculturii în cadrul următoarei reuniuni a Consiliului.

  Pachetul de sprijin pentru fermierii din UE prezentat astăzi dă curs ultimelor concluzii ale Consiliului European care au solicitat Comisiei și Consiliului să abordeze provocările cu care se confruntă sectorul agricol al UE.

  Citiți și: COPA-COGECA susține poziția fermierilor români și îi cere președintei CE să acorde derogările GAEC și să ia măsuri pentru importurile din Ucraina

  „Comisia ia măsuri ferme și rapide pentru a-i sprijini pe fermierii noștri într-o perioadă în care aceștia se confruntă cu numeroase provocări și preocupări. Propunerile de astăzi – elaborate în strânsă cooperare cu fermierii, cu principalele părți interesate, cu statele noastre membre și cu deputații europeni – oferă flexibilități specifice pentru a-i ajuta pe fermieri să își desfășoare activitatea vitală cu mai multă încredere și certitudine. Transmitem un mesaj clar că politica agricolă se adaptează la realitățile în schimbare, rămânând în același timp axată pe prioritatea-cheie de protecție a mediului și de adaptare la schimbările climatice. Comisia va continua să susțină cu fermitate fermierii noștri, care mențin securitatea alimentară a UE și care se află în prima linie a acțiunilor noastre în domeniul climei și al mediului”, a declarat Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

  Adaptarea condiționalităților la noile realități

  În primul an de punere în aplicare a actualei PAC (2023-2027), fermierii din UE s-au confruntat cu provocări în ceea ce privește respectarea deplină a unora dintre standardele benefice pentru mediu și climă, denumite „bune condiții agricole și de mediu” (GAEC). Deoarece majoritatea plăților PAC pe care le primesc fermierii sunt legate de acest set de nouă standarde, acestea sunt denumite, de asemenea, condiționalități, se arată în comunicarea CE.

  Prin urmare, Comisia a propus o revizuire specifică a anumitor condiționalități în Regulamentul privind planurile strategice PAC. Revizuirea se referă la următoarele condiționalități:

  GAEC 8 privind elementele neproductive: Fermierii dinUE vor trebui să mențină elementele de peisaj existente pe terenurile lor, dar nu vor mai fi obligați să aloce o parte minimă din terenul lor arabil zonelor neproductive, cum ar fi pârloagele. În schimb, ele pot alege, în mod voluntar, să mențină o parte din terenul lor arabil neproductiv – sau să stabilească noi elemente de peisaj (cum ar fi gardurile vii sau arborii) – și, prin urmare, să primească sprijin financiar suplimentar prin intermediul unei eco-scheme pe care toate statele membre vor trebui să o ofere în planurile lor strategice PAC. Toți fermierii din UE vor fi stimulați să mențină zonele neproductive benefice pentru biodiversitate, fără a se teme de pierderea veniturilor.
  GAEC 7 privind rotația culturilor: Fermierii din UE vor putea îndeplini această cerință alegând fie să facă rotația culturilor, fie să își diversifice culturile, în funcție de condițiile cu care se confruntă și dacă țara lor decide să includă opțiunea diversificării culturilor în planul lor strategic PAC. Flexibilitatea de a realiza diversificarea culturilor în locul rotației culturilor va permite fermierilor afectați de secetă regulată sau de precipitații excesive să respecte mai ușor această cerință.
  GAEC 6 privind acoperirea solului în perioadele sensibile: Statele membre vor avea mult mai multă flexibilitate în ceea ce privește stabilirea a ceea ce definesc perioade sensibile și practicile care permit îndeplinirea acestei cerințe, având în vedere condițiile lor naționale și regionale și în contextul creșterii variabilității meteorologice.

  Pe lângă aceste modificări specifice, Comisia propune ca statele membre să poată excepta anumite culturi, tipuri de sol sau sisteme agricole de la respectarea cerințelor privind aratul, acoperirea solului și rotația/diversificarea culturilor (respectiv GAECS 5, 6, 7).

  De asemenea, ar putea fi posibile derogări specifice pentru a permite aratul pentru refacerea pajiștilor permanente din siturile Natura 2000 în cazul în care acestea sunt deteriorate din cauza prădătorilor sau a speciilor invazive (GAEC 9). Aceste excepții pot fi stabilite pentru întreaga perioadă a PAC în planurile strategice PAC. Acestea ar trebui să fie limitate în ceea ce privește suprafața și să fie stabilite numai în cazul în care se dovedesc necesare pentru soluționarea unor probleme specifice. Comisia Europeană va revizui modificările necesare pentru a valida derogările și pentru a menține coerența cu obiectivele generale de mediu ale planurilor.

  Statele membre pot acorda derogări temporare

  În cazuri extreme de condiții meteorologice nefavorabile care împiedică fermierii să lucreze în mod corespunzător și să respecte cerințele GAEC, statele membre pot introduce, de asemenea, derogări temporare. Aceste derogări ar trebui să fie limitate în timp și să se aplice numai beneficiarilor afectați.

  Pentru a se asigura că țările UE își pot adapta mai frecvent planurile strategice PAC la condițiile în schimbare, Comisia propune dublarea numărului de modificări permise în fiecare an. Orice exercițiu de simplificare de succes trebuie realizat în strânsă cooperare cu administrațiile naționale.

  Fermierii mici, scutiți de sancțiunile legate de ecocondiționalități

  Nu în ultimul rând, Comisia propune scutirea fermelor mici cu o suprafață mai mică de 10 hectare de la controalele și sancțiunile legate de respectarea cerințelor de condiționalitate. Acest lucru va reduce în mod semnificativ sarcina administrativă legată de controale pentru micii fermieri, care reprezintă 65 % din beneficiarii PAC.

  Planurile strategice PAC alocă 32% din bugetul total al PAC (aproximativ 98 miliarde de euro) pentru acțiuni voluntare de promovare a obiectivelor în materie de mediu, climă și bunăstare a animalelor. Aceste modificări propuse mențin acest buget fără precedent și oferă o flexibilitate sporită pentru a atinge obiectivele de mediu ale PAC.

  În plus, statele membre vor trebui să își revizuiască planurile strategice PAC până la 31 decembrie 2025 dacă sunt actualizate la nivelul UE acte specifice privind mediul și clima (de exemplu, privind conservarea păsărilor sălbatice și a habitatelor naturale ale speciilor de faună și floră sălbatică și protecția apelor).

  Îmbunătățirea remunerării fermierilor și a poziției lor în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente

  Consolidarea poziției fermierilor în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente este unul dintre obiectivele-cheie ale PAC. Există deja mai multe măsuri în vigoare la nivelul UE pentru a asigura o mai mare echitate și pentru a proteja fermierii împotriva practicilor comerciale neloiale. Deși gradul de încredere și de cooperare între actorii din cadrul lanțului este în creștere, punerea în aplicare deplină și asigurarea respectării instrumentelor de politică disponibile necesită timp și sunt necesare eforturi suplimentare.

  Pentru a contribui la discuțiile în curs cu miniștrii agriculturii și cu Parlamentul European, Comisia prezintă mai multe opțiuni pentru acțiuni care ar putea fi întreprinse pe termen scurt și mediu.

  În primul rând, ca parte a unui rezultat imediat, Comisia va lansa un observator al costurilor de producție, al marjelor și al practicilor comerciale în cadrul lanțului de aprovizionare agroalimentar. Compus din reprezentanți ai tuturor sectoarelor de-a lungul lanțului de aprovizionare cu alimente și din reprezentanți ai statelor membre și ai Comisiei, acest observator va spori transparența în ceea ce privește costurile și marjele lanțului prin publicarea datelor și prin schimbul de informații, în vederea consolidării încrederii între părțile interesate și a stabilirii unui diagnostic comun al situației. Se așteaptă ca prima sa reuniune să aibă loc în această vară.

  În al doilea rând, Comisia propune opțiuni pentru îmbunătățiri specifice ale cadrului juridic actual stabilit înRegulamentul deinstituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole (OCP). Printre aceste opțiuni se numără consolidarea normelor aplicabile contractelor pe care fermierii le încheie cu cumpărători din industria alimentară sau cu amănuntul și consolidarea organizațiilor de producători pentru a le permite fermierilor să coopereze și să acționeze în mod colectiv într-un mod mai eficace față de alți actori din lanțul de aprovizionare cu alimente. Scopul este de a contribui la corectarea dezechilibrelor din cadrul lanțului, menținând, în același timp, principiul fundamental al orientării către piață. În aceeași ordine de idei, Comisia propune posibilitatea unor noi norme privind aplicarea transfrontalieră a normelor împotriva practicilor comerciale neloiale. În prezent, cel puțin 20 % din produsele agricole și alimentare consumate într-un stat membru provin dintr-un alt stat membru. Este necesar să se consolideze cooperarea dintre autoritățile naționale de aplicare a legii, în special prin îmbunătățirea schimbului de informații și a colectării sancțiunilor.

  În al treilea rând, Comisia va efectua o evaluare aprofundată a Directivei privind practicile comerciale neloiale în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente, în vigoare din 2021. Un prim raport va fi prezentat în primăvara anului 2024, care va prezenta situația consolidată a punerii în aplicare a acestei directive de către statele membre. Acest raport va contribui apoi la o evaluare mai detaliată pe care Comisia o va prezenta în 2025, care ar putea fi însoțită, dacă este cazul, de propuneri legislative.

  Discuțiile cu statele membre cu privire la aceste posibile măsuri vor avea loc în mai multe formate, în special în cadrul viitorului Consiliu Agricultură din 26 martie.


  Te-ar mai putea interesa

  Prețul grâului s-a prăbușit după noul raport USDA. Cât costă acum tona în portul Constanța Județul în care toată suprafața de porumb neirigat este compromisă din cauza secetei Subvenții 2024 – listele cu fermierii controlați de APIA în fiecare județ

  Ultimele știri

  Sprijin pentru micii producători! DAJ Giurgiu redeschide piața volantă! Terenuri agricole vândute cu 10.000 euro/ha pentru construirea unui parc fotovoltaic Egiptul și Algeria – achiziții masive de grâu din Rusia, Ucraina și Bulgaria