• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Fonduri europene pentru livezi: Cum se calculează punctajul pentru proiectul depus pe Submăsura 4.1a – Investiţii în exploataţii pomicole

  agrointeligenta.ro -

  Finanțarea europeană pentru modernizarea sau extinderea plantațiilor de pomi fructiferi este condiționată de obținerea unui punctaj bun pentru proiectul depus de fermier. Din Ghidul solicitantului pentru Submăsura 4.1a – „Investiţii în exploataţii pomicole” (versiunea consultativă) aflăm că la evaluare se iau în considerare numeroase elemente care pot ajuta proprietarul livezii să obțină fondurile europene nerambursabile prin PNDR 2014-2020.

  Punctele care se acordă unui proiect urmăresc principiile specifice Politicii Agricole Comune, pornind de la încurajarea speciilor locale de pomi fructiferi și până la apartenența fermierului la un grup de producători sau la valorificarea recoltei de fructe printr-un lanț integrat de producție.

  Iată ce punctaje se pot ”aduna” pentru un proiect pentru accesarea fondurilor europene pentru explotațiile pomicole:

  Principiul asocierii (investiţiile realizate de grupurile de producători, membri lor şi cooperativele din sectorul pomicol). Investiţia este realizată de un grup de producători, membri lor sau de o cooperativa

  Grup de producători sau Cooperativă – 20 puncte
  Membru al unui grup de producatori recunoscut preliminar, al unui grup de producători recunoscut sau al unei organizaţii de producători – 10 puncte

  Principiul speciei pomicole prioritare (piersic, nectarin, măr, arbuști, cais, cires)

  Punctajul se acordă proportional în situația în care specia prioritară este majoritară din punct de vedere al dimensiunii economice (SO) în total dimensiune economică a plantatiilor pomicole propuse prin proiect.
  Pentru a beneficia de punctajul aferent acestui criteriu, componenta majoritară a proiectului, din punct de vedere valoric, trebuie să fie reprezentată de investiții in înființarea și/sau reconversia plantațiilor pomicole.
  În cazul formelor asociative pentru acordarea punctajului se va lua în considerare specia prioritară majoritară din punct de vedere al dimensiunii economice (SO), existentă la momentul solicitarii sprijinului, faţă de dimensiunea economică cumulată a plantațiilor pomicole deținute de membri formei asociative (toate speciile eligibile ce pot fi regasite in cadrul capitolului 2.4 al ghidului). Investiția trebuie sa fie destinată speciei prioritare majoritare.

  Piersic și/sau nectarin și/sau cais – 10 puncte
  Arbuști – 8 puncte
  Cireș – 6 puncte
  Măr – 4 puncte

  Principiul sistemului de cultură prioritar (intensiv, superintensiv, ecologic, culturi în spaţii protejate), punctaj maxim/ principiu – 15 puncte

  Investiţia este destinată sistemului de cultură:
  a) Superintensiv si/sau spaţii protejate – 15 puncte
  b) Intensiv – 10 puncte
  c) Ecologic – 7 puncte

  Principiul lanțurilor alimentare integrate, (investiţiile care acoperă lanţul alimentar: producţie-condiționare – depozitare- procesare – comercializare)

  Proiecte care combină cel puţin două operaţiuni care conduc la realizarea unui lanț alimentar integrat după cum urmează:
  a) producție agricolă primară – condiționare și/sau procesare și comercializare – 15 puncte
  b) integrare producție agricolă primară – condiționare și/sau procesare și comercializare prin membrii din cadrul OIPA – 10 puncte

  Atentie! În cazul punctului a) componenta de procesare și/sau condiționare (cheltuieli eligibile) este de minimum 25% din valoarea totală eligibilă a proiectului, iar componenta de comercializare (cheltuieli eligibile) este de minimum 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului.
  Atenție! În cazul punctului b) solicitantul este membru OIPA recunoscută la nivel MADR, demonstrează că procesează și/sau condiționează și comercializează prin intermediul membrilor aceleiași OIPA.
  Punctajul aferent este acordat dacă procesarea și/sau condiționarea și comercializarea prin intermediul membrilor OIPA reprezintă o acțiune de prestare de servicii către fermier (solicitant), cel din urmă (fermierul) deținând controlul asupra produsului și condițiilor de comercializare (de exemplu: stabilirea prețului final al produsului).
  Punctajul se acorda si in cazul in care solicitantul detine o unitate de procesare functionala sau isi propune prin proiect investitii in productia primara si in componenta de conditionare si/sau procesare (minimum 25% din valoarea totală eligibilă a proiectului si realizeaza prin intermediul membrilor OIPA doar comercializarea.
  Solicitantul nu este condiționat să comercializeze și să proceseze prin intermediul aceluiasi membru OIPA. Numărul procesatorilor și al comerciantilor nu este limitat.

  Pentru a beneficia de punctajul aferent criteriului de selectie se impune ca solicitantul sa proceseze și/sau comercializeze prin intermediul membrilor OIPA 100% din producția proprie.

  Principiul nivelului de calificare (studii superioare în domeniul proiectului, studii medii în domeniul proiectului), punctaj maxim/criteriu 5 puncte.
  Solicitantul deține calificare în raport cu activitatea prevăzută prin proiect, astfel:
  a) studii superioare – 5 puncte
  b) studii liceale sau postliceale – 3 puncte

  Principiul vârstei (tinerii sub 40 ani)

  Investiţia este efectuată de un fermier cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului – 5 puncte

  Atenţie! În cazul tuturor tipurilor de beneficiari se va lua in calcul varsta administratorului sau a managerului

  Principiul reconversiei (investiţii care presupun reconversie)

  Solicitantul accesează sprijinul pentru reconversia plantaţiilor pomicole – 10 puncte

  Punctajul se acordă proporţional proiectelor care prevăd ca şi componentă majoritară (peste 50% din valoarea totală eligibilă a proiectului) reconversie plantaţie pomicolă.
  Punctajul se acorda atât solicitanților care iși propun defrișare prin proiect, cât si celor care au realizat defrișarea cu maxim 3 ani înaintea solicitării sprijinului sau care au terenul în pregatire, în vederea înființării unei plantații pomicole.

  Principiul proprietății (exploatațiile agricole care dețin în proprietate plantațiile pomicole supuse reconversiei și/ terenul pe care se face înființarea de plantații pomicole)

  Solicitantul deţine în proprietate plantaţiile pomicole supuse reconversiei şi/sau terenul pe care se face înfiinţarea de plantaţii pomicole – 10 puncte

  Punctajul se calculează în funcție de proporția de teren în proprietate din total teren pe care se realizeaza investiţia (înfiinţare şi/sau reconversie). Procentul minim de teren în proprietate este de 50%.
  În cazul formelor asociative se va avea în vedere pentru calcularea punctajului proportia de teren ocupat cu plantatii pomicole deținut de membri formei asociative în proprietate in total teren ocupat cu plantatii pomicole. Procentul minim de teren deținut în proprietate de fiecare membru este de 50%.

  Principiul dimensiunii (ferme mici)

  Solicitantul detine în proprietate şi/sau folosință o exploatație agricolă cu dimensiunea economică de 8.000 – 11.999 SO (producție standard), la data depunerii cererii de finanţare – 5 puncte

  Principiul economisirii apei, pentru proiectele care prevăd investiții de modernizare a sistemelor de irigații la nivel de fermă, prin prioritizarea investițiilor care țintesc economii mai mari de apă

  Proiectele care prevăd investiții de modernizare a sistemelor de irigații la nivel de fermă asigură în urma unei evaluari ex-ante posibile economii de apa >20% – 5 puncte

  Atenție! Instalațiile de irigatii utilizate trebuie se fie instalații de irigare localizată.

  Ce fonduri se pot lua pentru livezi

  Prin Submăsura 4.1a se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de 50% până la maximum 90%, astfel:

  1. Ferme mici, medii și obținere de material de înmulțire și material de plantare fructifer

  • Ferme mici 8.000-11.999 SO Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
  – 100.000 € pentru achiziții simple;
  – 300.000 € în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.)
  – 450.000 € pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare)

  • Ferme medii 12.000- 250.000 SO
  Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
  – 200.000 € pentru investițiile care presupun achiziții simple;
  – 600.000 € în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.)
  – 900.000 € pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare)

  • Obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer
  Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
  – 600.000 € în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare).

  2. Ferme mari > 250.000 SO
  Intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
  – 250.000 € pentru investițiile care presupun achiziții simple;
  – 750.000 € în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare,reconversie);
  – 1.050.000 € pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).

  Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, pentru:
  • Operaţiuni sprijinite în cadrul PEI

  Atenție! Majorarea intensității sprijinului nerambursabil in cazul operatiunilor sprijinite in cadrul PEI se va aplica doar în cazul solicitanților care depun pe sM 16.1a proiecte ce vizează si operatiuni similare sM 4.1.a, şi nu solicitanţilor măsurii 4.1a

  3. Forme asociative
  Intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
  – 350.000 € pentru investițiile care presupun achiziții simple;
  – 600.000 € pentru obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer;
  Atenție! In acest caz proiectul trebuie sa fie destinat exclusiv obtinerii de material de inmultire și/sau material de plantare fructifer.
  – 750.000 € în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare,reconversie);
  – 1.050.000 € pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).   


  Te-ar mai putea interesa

  Guvernul a aprobat mecanismul prin care se împart fondurile UE pentru acvacultură și pescuit AFIR a publicat Ghidul solicitantului pentru DR-25 Modernizarea infrastructurii de irigații Schemă de 20.000.000 euro/beneficiar, prelungită până la 15 ianuarie. Cine beneficiază de bani Agenție de plăți: S-au epuizat banii pentru fermierii din zona montană! Fonduri europene pentru achiziția de utilaje prin DR-20: condiții, praguri de punctaj

  Ultimele știri

  Prezentatorul TV Dan Negru, intrigat de prețul urzicilor românești. Val de comentarii pro și contra Fermieri obligați de APIA să dea subvențiile înapoi, altfel vor fi executați silit Prețul rapiței a scăzut cu 30 euro/tonă de la începutul anului. Recolta 2024 – un preț mult mai bun Ultima strigare pentru sămânța de mazăre. Prețurile pe tonă au crescut la nivel mondial Franța interzice importul de legume și fructe tratate cu substanțe interzise în UE