• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Cum pot vinde micii fermieri: reguli, legislație, sancțiuni

  agrointeligenta.ro -

  Prima rundă de programe dedicate dezvoltării rurale, europene sau guvernamentale, care au vizat și sprijinirea micilor fermieri, a făcut ca, încet-încet, micile ferme/exploatații să înceapă să se dezvolte. Odată cu creșterea volumului producției a apărut o nouă problemă: vânzarea produselor agricole. Atunci când cantitățile de produse sunt mici, cea mai la îndemână metodă de valorificare este vânzarea într-o piață, la un preț bun, dar când ferma trece de anumite dimensiuni, valorificarea directă a producției proprii devine aproape imposibilă. Dacă până acum câțiva ani în România existau puțini producători agricoli care întâmpinau astfel de probleme, acum, ca urmare a creșterii numărului de mici fermieri, desfacerea produselor „s-a complicat”. În mod natural, apar nevoia și dorința de asociere și formare de cooperative ca soluție comună de accesare a pieței de către micii producători.

  În principiu, micii producători agricoli își pot valorifica produsele pe următoarele căi:
  • vânzarea directă către consumatorii finali;
  • vânzarea în piețe și târguri sau vânzarea directă la domiciliul consumatorului;
  • vânzarea către intermediari;
  • vânzarea directă în magazine sau supermarketuri (hipermarketuri).

  Noua legislație, aprobată în octombrie 2014 și intrată în vigoare în mai 2015 (Legea 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol), stabilește că agricultorii persoane fizice care vând produse agricole proprii vor avea nevoie de noi documente.

  Astfel, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 145/2014, producătorii agricoli persoane fizice care doresc să își vândă produsele obținute în gospodăria proprie vor fi obligați să dețină un atestat de producător, care va înlocui actualul certificat de producător, iar pe lângă acesta va fi necesar și un carnet de comercializare, care va putea fi asimilat unui chitanțier. Astfel, când vor vinde produse, producătorii agricoli vor trebui să le elibereze cumpărătorilor o filă din carnetul de comercializare.

  Atestat de producator

  Conform Legii nr. 145/2014, atestatul de producător reprezintă documentul eliberat persoanei fizice care desfășoară activitate economică în sectorul agricol, valabil pentru titularul acestuia, și care atestă calitatea de producător agricol persoană fizică.

  Acest document va cuprinde numele și prenumele producătorului agricol, precum și denumirea produselor și suprafața de teren exploatată, respectiv efectivele de animale înregistrate în registrul agricol organizat de autoritățile administrației publice locale pe a căror rază se află terenul/ferma/gospodăria.

  Atestatul de producător va fi valabil un an calendaristic de la data emiterii și va fi vizat semestrial, prin aplicarea ștampilei și a semnăturii primarului comunei, orașului, municipiului, sectorului municipiului București, după caz.

  obtinerea unui atestat de producator

  Noile dispoziții prevăd că documentul va fi eliberat, la cerere, persoanelor fizice, după ce autoritățile vor verifica, atât pe baza datelor din registrul agricol, cât și la fața locului, dacă există suprafețele de teren, respectiv efectivele de animale pentru care se solicită eliberarea atestatului de producător. După aceea, primarul va elibera atestatul de producător în termen de cinci zile lucrătoare de la data solicitării, cu avizul consultativ al structurilor asociative profesionale/ patronale/sindicale din agricultură, după caz, constituite potrivit legii și organizate la nivel local și județean.

  În condițiile în care atestatul de producător înlocuiește certificatul de producător, prevederile recent intrate în vigoare stabilesc faptul că certificatele emise în temeiul HG nr. 661/2001 pot fi utilizate până la expirarea perioadei de valabilitate a vizei aplicate pe ele, dar nu mai târziu de 180 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 145/2014.

  Agricultorii persoane fizice care vor deține atestat de producător vor putea să vândă produsele obținute în ferma/gospodăria proprie fie pe piață, fie altor comercianți, fiind obligați să dețină și un carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol.

  obinerea carnetului de comercializare

  Potrivit Legii nr. 145/2014, carnetul de comercializare este documentul utilizat de persoana fizică deținătoare a atestatului de producător, precum și de soțul/soția, rudele/ afinii de gradul I, după caz, pentru exercitarea actului de comerț cu ridicata sau comerț cu amănuntul al produselor agricole obținute în ferma/gospodăria proprie.

  Vânzarea produselor cumpărate de la terțe persoane în baza carnetului de comercializare este interzisă.

  Carnetul de comercializare va fi utilizat exclusiv pentru produse vegetale, zootehnice și apicole.

  Ca și atestatul de producător, carnetul de comercializare va fi eliberat la cerere de către primarul pe a cărui rază de competență se află terenul/ferma/gospodăria în care se obțin produsele destinate comercializării, în termen de cinci zile lucrătoare de la data solicitării.

  Prima filă din acest carnet va conține date privind identitatea producătorului agricol ca titular și, după caz, a soțului/soției, rudelor/ afinilor de gradul I. De asemenea, vor fi incluse și informații privind suprafețele cultivate și structurile corespunzătoare pe specii de legume, pomi fructiferi, cartofi, cereale, oleaginoase, viță-de-vie pentru struguri de vin/struguri de masă, alte culturi, respectiv pe specii de animale, care să reflecte producțiile estimate și cantitățile destinate comercializării. Aceasta filă va fi semnată de primar și va rămâne nedetașabilă.

  După cum reiese din actul normativ, carnetul de comercializare a produselor va funcționa practic precum un chitanțier. Concret, atunci când vor vinde produse, în orice cantitate și structură sortimentală, indiferent de calitatea cumpărătorului, respectiv persoană fizică sau juridică, agricultorii vor utiliza filele acestui carnet astfel:
  • primul exemplar se înmânează cumpărătorului;
  • al doilea exemplar îl păstrează vânzătorul;
  • al treilea exemplar se păstrează la carnet.

  Totuși, excepția de la aceste prevederi o reprezintă situația în care vânzarea se va desfășura în piețe agroalimentare, târguri și piețe ambulante. În aceste situații, producătorii agricoli vor fi obligați să înscrie, la sfârșitul fiecărei zile, într-o filă corespunzătoare, produsele agricole și cantitățile totale vândute în ziua respectivă.

  Totodată, carnetele utilizate care vor conține al treilea exemplar al filelor vor fi restituite primăriilor emitente în termen de 15 zile lucrătoare de la data utilizării ultimei file.
  Conform Legii nr. 145/2014, producătorii agricoli persoane fizice care vor deține un atestat de producător și un carnet de comercializare vor putea să-și vândă produsele în spații distincte, amenajate în acest sens în piețe.

  Procentul de alocare a spațiilor de vânzare distincte va fi de minimum 40% din totalul spațiilor de vânzare existente.

  De asemenea, același act normativ stabilește că producătorii agricoli vor fi obligați să afișeze la locul de vânzare eticheta de produs, care va conține informații cu privire la denumirea acestuia, localitatea de origine, data obținerii lui și prețul de vânzare.

  Reglementările care au intrat recent în vigoare prevăd și o serie de sancțiuni pentru producătorii care nu vor ține cont de regulile privind atestatul de producător și carnetul de comercializare.

  Astfel, cei care vor utiliza carnetul de comercializare fără să respecte regimul de utilizare a filelor pot fi sancționați cu amendă de la 200 de lei la 1 000 de lei. De asemenea, producătorii agricoli care vor transporta produse agricole de la locul de deținere la locul de comercializare fără să respecte obligația de a deține o filă completată corespunzător a cantităților și structurii sortimentelor transportate pot primi amendă de la 3 000 de lei la 4 000 de lei. În plus, dacă nu vor afișa eticheta de produs, comercianții vor fi pasibili de amendă cuprinsă între 100 de lei și 300 de lei. Amenzile cresc considerabil în cazul în care producătorii comercializează produse fără să aibă atestat de producător valabil și carnet de comercializare. În această situație, amenzile sunt între 15 000 de lei și 22 500 de lei. Mai mult decât atât, dacă producătorii vor vinde, în baza carnetului de comercializare, alte produse decât cele din producția proprie, fapta constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 7 500 de lei la 15 000 de lei.

  Sursa: Rețeaua Națională pentru Dezvoltare Rurală   

  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Te-ar mai putea interesa

  Afacerea lui Fănel Bogos cu 1.000 ha și 2.000 de angajați. ”Suntem în perioada de conversie la ouă și pui bio” Noi reguli pentru subvenția APIA pe suprafață. Facturile devin obligatorii ca să demonstrezi că lucrezi pământul! Data de referință a ANT – folosită fraudulos. Dacă renunțăm, banii pot merge la SCZ pe animale reale!

  Ultimele știri

  SITUAȚIA PE JUDEȚE! APIA: Lista cu crescătorii de animale intrați la ajutorul de stat de 100 euro/UVM! Ing. Gavrilă Tuchiluș a renunțat să mai întoarcă brazda: ”Semănăm grâul ca în cenușă, nu a plouat din luna mai!” APIA: Documentele pe care fermierii trebuie să le depună începând de mâine, 1 octombrie!

  Căutare în articole