• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Subvenții APIA 2015 – faza controalelor. Ce verifică inspectorii APIA în fermele de vaci, de capre sau de oi

  agrointeligenta.ro -

  Inspectorii APIA efectuează în această perioadă verificări în fermele de animale care au solicitat subvenții – atât Ajutorul Național Tranzitoriu la ovine și caprine, cât și sprijinul cuplat pentru producția de lapte sau de carne la bovine. Pentru a veni în sprijinul fermierilor, Agrointeligența prezintă care sunt elementele obligatorii ale controlului APIA, ce acte se cer, dar și cum se poate contesta rezultatul vizitei inspectorilor județeni ai agenției de plăți.

   

  Elemente controlate la faţa locului pentru ajutoarele naţionale tranzitorii (ANT) şi sprijinul cuplat în sector zootehnic (SCZ) la ovine şi caprine

  ***Respectarea locaţiei pentru control (comuna / oraşul), declarată de fermier, unde se găsesc ovinele/ caprinele solicitate în cerere pe perioada de reţinere de 90 de zile pentru ANT O/ANT C şi pe perioada de reţinere de 100 de zile şi pentru SCZ-O/SCZ-C, de la data limită de depunerea cererii de plată

  ***Pentru ovinele/caprinele solicitate în cerere şi existente la faţa locului, se verifică:
  – Existenţa unei crotalii (pentru animalele nascute înainte de 01.01.2008) sau a celor două crotalii (pentru animalele născute începând cu data de 01.01.2008) aplicate;
  – Corespondenţa dintre numărul şi numerele de identificare ale animalelelor solicitate în cerere , înscrise în RNE şi cele prezente la control;
  – Sexul animalului;
  – Existenţa formularului F3 pentru pierdere crotalie/ crotalii plus comandă pentru duplicat, pentru animalele născute începând cu 01.01.2008 emis înainte de înştiinţarea controlului/supracontrolului (dacă e cazul);
  – Existenţa Registrului individual al exploataţiei;
  – Pentru SCZ-O/C varsta animalelor să nu depășească 8 ani la femele si 6 ani la masculi la data limita depunerii cererii;
  – Exactitatea înregistrărilor din Registrului individual al exploataţiei deţinut de către solicitant pentru cele 6 luni anterioare controlului/supracontrolului la faţa locului conform documentelor justificative (facturi de vânzare/cumpărare şi certificate veterinare, formulare de intrare – ieşire a animalelor);
  – Extinderea verificărilor controlului asupra înregistrărilor din Registrul individual al exploataţiei deţinut de către solicitant pentru o perioadă de 12 luni anterioare controlului/supracontrolului la faţa locului, în situaţia constatării unor erori la verificarea celor 6 luni anterioare controlului/supracontrolului (după caz).

  Verificarea existenţei documentelor pentru animalele care nu se găsesc la faţa locului în :
  1. cazurile de forţă majoră (dacă este cazul);
  2. cazurile de circumstanţă naturală (dacă este cazul);
  3. cazurile de deces beneficiar (dacă este cazul).

   

  Elemente controlate la faţa locului pentru sprijinul cuplat în sector zootehnic la bovine, carne şi lapte (SCZ-TC/ SCZ-VL)

  ***Respectarea locaţiei declarate pentru control (comuna /oraşul ) unde se găsesc vacile de lapte.

  ***Pentru vacile de lapte si carne solicitate în cerere şi existente la faţa locului, se verifică:
  • Existenţa celor două crotalii aplicate şi corespondenţa dintre numărul şi numerele de identificare ale animalelelor solicitate în cerere , înscrise în RNE şi cele prezente la control; • înregistrarea în RNE conform Raportului extras în ziua/preziua controlului;
  • Paşaportul animalului în original;
  • Înregistrarea corectă în Registrul individual al exploataţiei;
  • Sexul animalului;
  • Existenţa Registrului individual al exploataţiei Prezentarea adeverinţei de înscriere în registrul genealogic al rasei pe fiecare animal în parte;
  • Prezentarea contractului de furnizare a laptelului, încheiat pe o perioada de minim 6 luni, în cazul existenţei unei cotei de livrare;
  • Prezentarea documentelor fiscale de comercializare a laptelui sau carnetul de comercializare al laptelui, în cazul existentei unei cote de vănzare directă;
  • Pentru schema de taurine de carne (SCZTC),vacile de carne nu trebuie sa aiba o varsta mai mare de 12 ani, iar la tauri de 6 ani, la data limita de depunere a cererii;
  • Prezentarea documentului justificativ pentru pierdere crotalie/crotalii formular F3 emis înainte de înştiinţarea controlului dar nu mai mult de 30 de zile înainte de data controlului (dacă e cazul).

  Verificarea existenţei documentelor pentru animalele care nu se găsesc la faţa locului în:
  1. cazurile de forţă majoră (dacă este cazul) sau cazurile de circumstanţă naturală (dacă este cazul).
  2. cazurile de deces beneficiar (dacă este cazul).

   

  Termenul limită de efectuate a controlului/ supracontrolului pentru schemele de plată este următorul:

  • cod schemă ANTO/ANTC – 90 de zile de la data P ag e 3 B u l e t i n i n f o rm a t i v a l A P I A – C e n t r u l J u d e t e a n G O R J N r . 8 , A U G U ST 2 0 1 5 limită a depunerii cererii
  • cod schemă SCZ O/C – 100 de zile de la data limită a depunerii cererii
  • cod schemă SCZ B,– 6 luni de la data limită a depunerii cererii

   

  Refuzul acceptării controlului la faţa locului

  • În cazul refuzului titularului / reprezentantului / delegatului cererii de plată de a permite accesul reprezentanţilor A.P.I.A. pentru controlul la faţa locului, se va întocmi raportul de control la faţa locului care va fi semnat / datat, dacă este posibil, de către titular / reprezentat / delegat sau martori şi va purta sintagma „Refuz controlul”. Un exemplar al raportului, cu specificaţia că cererea de plată pentru ajutorul specific devine neeligibilă, va fi transmis prin poştă solicitantului cu confirmare de primire;
  • Dacă accesul reprezentanţilor APIA pentru controlul la faţa locului va fi restricţionat, se întrerupe controlul, cererea devine neeligibilă, iar solicitantul va fi înştiinţat prin poştă, cu confirmare de primire;
  • Dacă solicitantul ajutorului specific refuză semnarea documentelor întocmite după terminarea controlului la faţa locului, acestea vor fi semnate de către martori dacă este posibil. Pe raportul de control va fi trecută sintagma „Refuz semnarea Raportului de control”. O copie a raportului va fi trimis prin poştă, cu confirmare de primire. Confirmarea de primire a scrisorii recomandate reprezintă anexă la Raportul de control la faţa locului;
  • Dacă solicitantul ajutorului specific nu este de acord cu rezultatul controlului, are posibilitatea să semneze dacă este de acord / nu este de acord cu rezultatul controlului, iar la rubrica observaţii să precizeze motivul pentru care nu este de acord.
  • Controlorii vor informa beneficiarul că în cazul în care nu este de acord cu rezultatul controlului, pentru a da curs contestaţiei, aceasta trebuie formulată, argumentată în scris şi depusă la CJ APIA în termen de 48 de ore de la comunicarea raportului de control.

   

  Contestaţia cu privire la rezultatul controlului la faţa locului

  ***Nu se va accepta contestarea rezultatului controlului efectuat la faţa locului, în cazul în care solicitantul/ reprezentantul acestuia a semnat pe Raportul de control că este de acord cu rezultatul controlului la faţa locului.
  ***Contestaţia cu privire la rezultatul controlului efectuat la faţa locului se depune la Centrul Judeţean APIA , în maxim 48 de ore de la data controlului / primirea raportului de control, dar nu mai târziu de data limită a controlului la faţa locului.
  ***Reluarea controlului la faţa locului se poate face în maxim 48 de ore de la contestarea acestuia.
  ***În cazul în care, data înregistrării controlului / primirii raportului de control coincide cu data limită de efectuare a controlului la faţa locului, respectiv ultima zi, reluarea controlului la faţa locului se face în maxim 24 de ore de la depunerea contestaţiei.
  ***Fermierii pot fi eşantionaţi, iar controlul la faţa locului poate fi efectuat şi în afara perioadei de retenţie menţionată anterior, ocazie cu care fermierii trebuie sa prezinte documente sanitar veterinare de scoatere/ieşire din exploataţie.
  ***Nerespectarea condiţiilor şi cerintelor prevăzute pentru fiecare schemă de sprijin financiar, constatată cu ocazia controlului la faţa locului, se soldează cu penalităţi care pot reprezenta reducerea cuantumului plăţilor sau excluderi de la plată.

  Sursa: APIA Gorj   


  Te-ar mai putea interesa

  Guvernul a aprobat sumele pentru plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor Subvenții APIA 2024. Noi cuantumuri aprobate pentru plată: 73 euro/ha, 98 euro/ha și 102 euro/ha Mihai Mirițescu, Saaten Union: Sfatul meu pentru fermieri este să semene mazărea cât mai repede Subvenția APIA la hectar care intră la plată mai devreme Crescătorii de animale, în așteptare. Când începe APIA plata ANT zootehnie

  Ultimele știri

  Franța interzice importul de legume și fructe tratate cu substanțe interzise în UE Franța și Polonia au cerut UE monitorizarea mai atentă a producției de cereale din Ucraina Fermierii români au cerut la Bruxelles un preț de intervenție de minim 200 euro pe tona de grâu Fermier cercetat penal pentru depozitarea improprie a 24 de tone de azotat de amoniu Dacian Cioloș va transmite la Bruxelles un set de propuneri pentru Politica Agricolă Comună (PAC)