Locuri de muncă

Zilierii vor putea fi folosiţi în noi domenii de activitate în agricultură

Noi domenii de activitate în care se pot folosi zilieri au fost introduse de vineri în legislaţie, conform unui act normativ publicat recent în Monitorul Oficial. În acelaşi timp, vor exista schimbări şi în privinţa situaţiilor în care instituţiile publice pot să apeleze la zilieri.

Noutăţile sunt incluse în Legea nr. 254/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2014 privind modificarea şi completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Documentul a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 818 din 3 noiembrie şi va intra în vigoare vineri.

Zilierii vor putea să desfăşoare, potrivit actului normativ, noi activităţi cu caracter ocazional. Mai precis, aceştia vor putea fi folosiţi la creşterea plantelor ornamentale, îngrijirea/curăţarea pomilor, la activităţile pepinierelor, grădinilor botanice şi rezervaţiilor naturale, precum şi la creşterea de animale în sistem semi-liber, tradiţional şi transhumanţă sau la creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite.

Pe deasupra, lucrătorii cu ziua vor mai avea acces în activităţile de cercetare-dezvoltare în biotehnologie şi în cele de cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie.

Practic, din data de 6 noiembrie, domeniile din Clasificarea activităţilor din economia naţională în care se va putea presta munca necalificată ocazională vor fi următoarele:

 • Agricultură, vânătoare şi servicii anexe – diviziunea 01;
 • Silvicultură, cu excepţia exploatărilor forestiere – diviziunea 02;
 • Pescuit şi acvacultură – diviziunea 03;
 • Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase – clasa 3821 şi 3811;
 • Recuperarea materialelor – grupa 383;
 • Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii – grupa 462;
 • Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor – grupa 823
 • Activităţi de întreţinere peisagistică – plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de parcuri şi grădini, cu excepţia facilităţii de locuit particulare – clasa 8130;
 • Creşterea materialului săditor – creşterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operaţiuni de îngrijire/curăţare a pomilor, activităţi ale pepinierelor, cu excepţia celor pentru arbori de pădure – clasa 0130;
 • Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale – clasa 9140;
 • Creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale – clasa 0149;

De precizat că dacă beneficiarul nu va încheia în scris un acord cu zilierul privind plata remuneraţiei la sfârşitul săptămânii sau al perioadei de desfăşurare a activităţii (atunci când acest lucru este necesar), autorităţile vor putea să aplice o amendă între 1.000 şi 5.000 de lei.

Sursa: www.avocatnet.ro


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!