• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • PFA-urile trebuie să depună formularul 600 la Fisc până pe 1 februarie. Ce persoane sunt exceptate?

  agrointeligenta.ro -

  Formularul 600, care se completează de către persoanele fizice care realizează venituri din activități independente (activități de producție, prestări de servicii), trebuie să fie depus la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) până cel târziu pe 1 februarie. Deși termenul limită este 31 ianuarie, fiindcă această zi pică într-o duminică, termenul de depunere se prelungește până la sfârşitul primei zile de lucru următoare. Nu toate PFA-urile au însă obligația să depună acest formular.

  Formularul 600, folosit pentru a raporta la Fisc veniturile care reprezintă baza de calcul a contribuțiilor datorate la pensii de persoanele fizice, a fost modificat recent printr-un ordin ANAF. Începând din acest an, PFA-urile nu mai pot alege baza asupra căreia este aplicată cota CAS, ci aceasta este calculată pe baza venitului net efectiv realizat.

  Cu toate acestea, venitul net obținut nu poate să fie mai mic de 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și nici mai mare de echivalentul a de 5 ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

  Notă: Conform Legii nr. 340/2014 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 942 din 19 decembrie 2015, câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 2.681 lei. Prin urmare, baza de calcul pentru CAS nu poate fi mai mică de 938,35 lei, dar nici mai mare de 13.405 lei.

  Concret, potrivit noilor reglementări, dacă venitul estimat de un PFA este mai mic de 938 de lei pe lună sau 11256 de lei pe an, atunci depunerea declarației 600 nu este obligatorie. În anul 2017, în momentul regularizării, Fiscul va stabili dacă acesta va fi obligat să plătească contribuția la pensii în situația în care venitul net obținut a depășit baza de calcul minimă, de 938 de lei pe lună (11256 de lei pe an).

  Mai exact, formularul 600 „Declarație privind îndeplinirea condițiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii” se completează, din acest an, de către persoanele fizice care:

  A. realizează venituri din activități independente și care determină venitul net anual în sistem real sau pe baza normelor anuale de venit, prevăzute de noul Cod fiscal la art. 148 alin. (1) și (2), cu respectarea legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;
  B. îndeplinesc următoarele condiții, după caz:
  a) venitul realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielilor efectuate în scopul desfăşurării activităţii independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real;
  b) venitul lunar estimat a se realiza potrivit art. 120 alin. (1) din Codul Fiscal depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real şi îşi încep activitatea în cursul anului fiscal sau în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la impozitarea în sistem real;
  c) valoarea lunară a normelor de venit obţinută prin raportarea normelor anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului după aplicarea corecţiilor prevăzute la art. 69 depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care în anul fiscal în curs desfăşoară activităţi impuse pe bază de norme de venit.

  Descarcă Formularul 600

  Cine nu are obligația să plătească CAS anticipat în 2016?

  Potrivit art. 150 din noul Cod fiscal, pensionarii și persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale nu au obligația depunerii declarației 600 și nici obligația asigurării în sistemul public de pensii.

  De asemenea, nici PFA-urile care, în anul 2015, au avut venituri sub plafonul minim de 938 de lei, nu trebuie să facă plăți anticipate și nu au obligația completării declarației 600.

  Notă: Stabilirea de plăți anticipate pentru CAS condiționează existența unei baze de calcul lunară. În plus, regularizarea și stabilirea CAS-ului este valabilă în cazul persoanelor la care au existat o stabilire de plăți anticipate pentru CAS și o bază de calcul lunară. În schimb, PFA-urile în cazul cărora nu s-a stabilit plată anticipată, nu vor avea parte de regularizare și de stabilirea cotei de contribuții la pensii.

  Pe de altă parte, în cazul persoanelor impuse la normă de venit nu există regularizare, iar valoarea sumei stabilite la impunerea inițială este și suma finală.

  Cotă de 10,5% sau 26,3%?

  Persoana fizică autorizată poate opta, conform actualelor reglementări, între aplicarea cotei individuale de 10,5% sau a cotei integrale de 26,3%, opțiune care odată exercitată nu poate fi anulată în cursul anului respectiv, ci doar din anul următor.

  Având în vedere că valoarea câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 2.681 lei, baza de calcul pentru CAS nu poate fi mai mică de 938,35 lei și nici mai mare de 13.405 lei.

  Aplicând cota CAS de 26,3% asupra acestor valori, un PFA va plăti o contribuție la pensie de minimum 246,78 lei (35% x 2.681 lei x 26,3%) și maximum 3.525,515 lei (5 x 2.681 lei x 26,3%).
  În schimb, dacă un PFA alege să achite o contribuție la pensii de 10,5%, atunci aceasta va plăti la pensie cel puţin 98,52 lei (35% x 2.681 lei x 10,5%) şi cel mult 1.407,525 lei (5 x 2.681 lei x 10,5%).
  Atenție! Cota de 10,5% nu asigură un stagiu complet de cotizare pentru pensie, ci doar o treime din acesta. În cazul în care PFA-urile doresc să beneficieze de o pensie întreagă, atunci pot opta să achite cota de 26,3%, care conține și contribuția angajatorului, de 15,8%.

  Începând din acest an, PFA-urile datorează în mod obligatoriu obligatoriu cota individuală CAS de 10,5% calculată la venitul net obținut, indiferent dacă sunt concomitent salariate. De asemenea, prin intermediului noului formular 600, ele vor putea alege să plătească cota integrală de 26,3% a contribuției la pensii.

  De exemplu, anul acesta, la un venit net anual de 100.000 de lei, PFA va datora CAS de 10.500 de lei sau 26.300 de lei, în funcţie de cota aleasă.

  Opțiunea pentru cota de 10,5%, respectiv de 26,3% este obligatorie pentru contribuabil pentru întreg anul fiscal, inclusiv la regularizarea plăţilor anticipate, şi este considerată reînnoită pentru următorul an fiscal în cazul în care contribuabilul nu cere revenirea la cota individuală.

  Pentru a solicita revenirea la cota individuală de asigurări sociale, contribuabilul trebuie să bifeze căsuța corespunzătoare renunțării la opțiune și să depună formularul 600 la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal pentru care se doreşte revenirea la cota individuală de contribuţie de asigurări sociale.

  În cazul veniturilor determinate în sistem real, organul fiscal definitivează contribuția de asigurări sociale în baza declarației privind venitul realizat depuse de contribuabil. Nivelul obligațiilor anuale de plată a CAS-ului este determinat printr-o decizie de impunere anuală. În acest sens, asupra bazei de calcul va fi aplicată cota individuală sau cota integrală de contribuție, cu încadrarea bazei în plafonul minim și maxim, potrivit unui comunicat remis redacției noastre de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca.

  Definitivarea contribuției de asigurări sociale se aplică și în ceea ce privește persoanele impuse în sistem real care nu au plătit plăți anticipate pentru anul respectiv, dar al căror venit realizat în anul fiscal pentru care se efectuează definitivarea CAS-ului depășește plafonul minim de 35% din salariul mediu brut.

  Exemplu de calcul pentru CAS

  Potrivit reglementărilor în vigoare, persoanele obligate să plătească CAS sunt acele PFA-uri care au realizat în 2015 un venit lunar net mai mare sau egal cu 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat sau care au estimat un astfel de venit dacă se impun în sistem real și își încep activitatea în cursul anului.

  De asemenea, trebuie să plătească CAS și PFA-urile a căror valoare lunară a normei de venit obținută raportând normele anuale de venit la numărul de luni de activitate din cursul anului, după aplicarea corecțiilor prevăzute la art. 69 din noul Cod fiscal, depășește 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

  Să luăm drept exemplu un PFA impus în sistem real care a avut activitate pe întreaga durată a anului 2015, iar pe final de an a înregistrat un venit de 500.000 lei și un total al cheltuielilor deductibile de 382.000 lei, din care 6.312 reprezintă contribuția la pensii plătită în anul 2015. În continuare, putem deduce că venitul net este de 118.000 lei (500.000 – 382.000), iar venitul net, excluzând CAS-ul, folosit pentru venitul lunar este de 124.312 lei (118.000 + 6312). Prin împărțirea la 12 a venitului net calculat anterior se obține suma de 10.359 lei, care reprezintă venitul lunar realizat de PFA.

  Amintim că, în 2016, câștigul salarial mediu brut este de 2.681 de lei, iar plafonul minim lunar este de 938 de lei.

  Având în vedere cele menționate anterior, acest PFA este obligat să efectueze plăți anticipate în ceea ce privește CAS-ul pentru că venitul lunar a fost mai mare decât minimul stabilit de legislația în vigoare. În consecință, va completa și va depune la Fisc declarația 600, unde va alege să îi fie calculat CAS-ul fie la cota integrală de 26,3%, fie la cea de 10,5%.

  Mai precis, dacă va opta pentru plata unei cote de 10,5%, persoana fizică va avea de achitat plăți anticipate în valoare de 1.176 de lei (baza lunară de calcul 938 de lei/lună x 10,50% = 98,49 lei/lună; prin rotunjire, suma devine de 98 de lei/lună sau 1.176 de lei/an).

  În schimb, dacă va plăti cota integrală, suma pe care o va avea de plătit un PFA în calitate de plăți anticipate în 2016 va fi de 247 de lei/lună sau de 2964 de lei/an (938 lei x 26,30% = 247; 247 x 12=2964).

  În ceea ce privește regularizarea, aceasta va avea loc abia în 2017.

  Declarația 600 trebuie depusă la Fisc până la finalul lunii

  În cazul în care datorează plăți anticipate, persoanele fizice trebuie să depună anual la Fisc, până la 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabilesc plăți anticipate, formularul 600. Anul acesta, ziua de 31 ianuarie pică într-o duminică. Prin urmare, declarația trebuie să fie depusă până cel târziu luni, 1 februarie. Codul de procedură fiscală prevede că, în situaţia în care termenele de depunere a unor declarații sfârşesc într-o zi de sărbătoare legală, acestea se prelungesc până la sfârşitul primei zile de lucru următoare.

  Contribuabilii care încep o activitate în cursul anului fiscal pot depune declarația în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

  Persoanele fizice care determină venitul net în sistem real, care în anul fiscal precedent au realizat venituri sub nivelul plafonului minim (35% din salariul mediu brut) nu trebuie să depună declarația 600. Aceste persoane nu datorează plăți anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale.

  Declarația 600 se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Organul fiscal competent la care trebuie depusă declarația este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află adresa de domiciliu a contribuabilului sau adresa unde acesta locuiește efectiv, în cazul în care diferă de cea de domiciliu. Formularul se poate depune și online de către contribuabilii care au un certificat digital calificat de semnătură electronică.

  În bază declarației 600 depusă de PFA, organul fiscal emite decizia de impunere în care stabilește contribuția socială anual datorată și termenele de plată.

  Contribuția la pensii se plătește trimestrial, în patru rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

  Nedepunerea declarației fiscale se sancționează cu amendă

  În noul Cod de procedură fiscală, în vigoare de la data 1 ianuarie 2016, în cadrul Titlului XI Sancțiuni, la art. 336 Contravenții, este specificat că neîndeplinirea de către contribuabil/plătitor la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor şi veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume, precum şi orice informaţii în legătură cu impozitele, taxele, contribuţiile, bunurile şi veniturile impozabile, dacă legea prevede declararea acestora, se sancționează cu o amendă cuprinsă între 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice.

  Având în vedere că formularul 600 este o declarație ce vizează îndeplinirea condițiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii, folosită pentru calcularea contribuției la pensii, persoanele fizice care nu o vor depune la Fisc până la data de 1 februarie 2016 vor fi pasibile de amenda menționată în paragraful anterior.

  Sursa: avocatnet.ro

  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Te-ar mai putea interesa

  În lucru! Fond mutual public-privat: procent din subvenții pentru a interveni în caz de catastrofe! Bulgaria a cerut menținerea ANT cu 2018 ca nou an de referință pentru plata subvențiilor! De vorbă cu fermierii, episodul 2: ”Nu vă faceți griji! Avem capacitate de producție foarte mare!”

  Ultimele știri

  Fermierii care fac bani din paie. Cum funcționează parteneriatul cu fabrica Clariant care le eliberează terenurile după recoltare! Mesaj ferm de la Bruxelles privind subvențiile fermierilor: Nu purtăm negocieri în secret cu statele membre! Bayer a deschis perioada de trimitere a aplicațiilor pentru Grants4Ag! Sprijin financiar pentru abordări noi în cercetarea culturilor

  Căutare în articole