• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Subvenții 2016: Cine încasează Ajutor Național Tranzitoriu și ce se întâmplă cu exploatațiile de bovine nou înființate

  Roxana Dobre -

  Începând cu anul de cerere 2016, vor primi Ajutor Național Tranzitoriu și crescătorii de bovine pentru exploatațiile nou înființate în perioada cuprinsă între data începerii depunerii cererii unice a anului anterior și ultima zi înainte de data începerii depunerii cererii unice în anul în curs, se arată într-un proiect de modificare a actului normativ cu condițiile pentru încasarea subvențiilor agricole.

  Începând cu anul de cerere 2016, ANTZ se acordă fermierilor crescători de bovine, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
  a) la data solicitării ANTZ, exploataţia să fie înregistrată în RNE în care există cel puţin un animal identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare din speciile bovine, ovine, caprine şi/sau suine;
  b) solicitantul să fi livrat şi/sau vândut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte în anul de cotă de referință corespunzător anului de intrare în schema de plată;
  c) solicitantul să fie înregistrat în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2014-2015.

  Începând cu anul de cerere 2016, ANTZ pentru schema prevăzută la art. 62 lit. a) se acordă și fermierilor crescători de bovine, neînregistrați în sistemul de administrare a cotelor de lapte până
  la data de 1 aprilie 2015, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  a) la data solicitării ANTZ, exploataţia să fie înregistrată în RNE în care există cel puţin un animal identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare din speciile bovine, ovine, caprine şi/sau suine;
  b) solicitantul să fi livrat şi/sau vândut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte în perioada cuprinsă între data începerii depunerii cererii unice a anului anterior și ultima zi înainte de data începerii depunerii cererii unice în anul în curs;
  c) să aibă încheiat un contract pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii cererii unice de plată, cu un cumpărător şi cel puţin un document fiscal care să ateste livrarea a minimum 3 tone de lapte sau, în cazul vânzărilor directe, să deţină carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol/dispoziţie de încasare a valorii aferente laptelui comercializat/factură fiscală care să ateste vânzarea a minimum 3 tone de lapte.

  Începând cu anul de cerere 2016, ANTZ pentru schema prevăzută la art. 62 lit. b) se acordă fermierilor crescători de bovine, și pentru exploatațiile nou înființate în perioada cuprinsă între data începerii depunerii cererii unice a anului anterior și ultima zi înainte de data începerii depunerii cererii unice în anul în curs, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
  a) deţin un efectiv minimum de 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data ultimei zile înainte de data începerii depunerii cererii unice pentru anul în curs înregistrate în RNE;
  b) la data solicitării ANTZ exploataţia să fie înregistrată în RNE în care există cel puţin un animal identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare din speciile bovine, ovine, caprine şi/sau suine;
  (2) Prin excepție de la alin.(1), pentru anul de cerere 2016 exploatațiile noi sunt cele înființate în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2015 și ultima zi înainte de data începerii depunerii cererii unice în anul 2016.

  Solicitanții care au obținut un drept la primă în anii anteriori vor solicita Ajutor Național Tranzitoriu – specia bovine pentru efectivul de animale purtătoare de primă, fără ca acesta să fie detaliat pe coduri unice de identificare în cererea de plată.

  Toţi fermierii care solicită ANTZ trebuie să prezinte adeverinţa emisă de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, care atestă că efectivul de animale existent în exploatația cu cod ANSVSA, la data emiterii adeverinței, identificat şi înregistrat în RNE, este cuprins în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor.”

  Documentele pe care se va face dovada livrării laptelui – cele 3 tone:

  a) copie de pe cel puţin un contract cu un cumpărător, valabil pe o perioadă de minimum 6 luni, însoţită de copii de pe cel puţin o factură fiscală sau de pe cel puţin o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul care efectuează livrare de lapte;
  b) copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul persoana fizică ce efectuează vânzare directă a laptelui;
  c) copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi de pe dispoziţia de încasare a valorii aferente laptelui comercializat pentru producătorul care efectuează vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică;
  d) copie de pe factura fiscală/bonuri fiscale de vânzare directă a laptelui pentru PFA, II, IF şi SC.

  Documentul specific care însoţește cererea unică de plată pentru schema prevăzută la art. 62 lit. este copia de pe paşaportul fiecărui animal pentru care se solicită ANTZ/copie de pe documentele care atestă ieşirile din efectiv, după caz, în cazul exploataţiilor înfiinţate potrivit prevederilor art.651 şi/sau pentru care nu s-a solicitat/beneficiat de primă în anii anteriori.

  Cum se face ”transferul” subvenției

  Dreptul la primă obținut în anii anteriori, pentru schema decuplată de producție, specia bovine poate fi cedat pe baza unei declarații notariale, cu condiția ca cesionarul să dețină o exploatație cu cod ANSVSA, la data solicitării, în care să existe cel puțin un animal identificat și înregistrat, în conformitate cu legislația sanitar-veterinară în vigoare, din speciile bovine, ovine, caprine și/sau suine.

  Propunerile stau la baza unor modificări la completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 care poate fi consultat pe site-ul MADR.

  Documente utile:

  PROIECT – ORDIN privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 și pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate


  Te-ar mai putea interesa

  Grindina a făcut prăpăd! Culturi puse la pământ și case distruse. ”Era cât oul de găină” Rezultate alegeri europarlamentare 2024. Lista cu noii eurodeputați Ferma de familie cu venit anual de peste jumătate de milion de euro și niciun angajat

  Ultimele știri

  Alexandru Potor, fost secretar de stat MADR, este noul primar al municipiului Slobozia: “Deschidere totală către fermieri!” Ucraina va impune prețuri minime la exporturile de cereale și oleaginoase Franța, Ucraina și Rusia – ”lovite” de raportul USDA la producțiile la grâu