• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Când poți scoate animalele la păscut fără a pierde subvenția. Vezi care sunt regulile de care ține cont APIA

  Roxana Dobre -

  Începerea păşunatului a constituit o adevărată polemică între fermieri mai ales pe marginea Legii Vânătorii  care interzicea pășunatul între 6 decembrie și 24 aprilie. Acum ciobanii sunt liberi să meargă cu oile la pășunat oricând vor, cu condiția să nu tranziteze sau să distrugă culturile altor fermieri. Chiar și cu această modificare pe care ciobanii au obținut-o după ce au protestat în număr mare la București în luna decembrie a anului trecut, crescătorii trebuie să respecte anumite condiții de mediu pentru a putea intra și în posesia subvențiilor plătite de APIA pentru aceste suprafețe.

  Agrointeligența a cerut APIA prevederile obligatorii pe care oierii trebuie să le respecte astfel încât nu fie sancţionaţi dar să pună în aplicare şi modificările la Legea Vânătorii. 

  Prevederile art. 4, alin. (1) ale Ordinului M.A.D.R. nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte precizează că pentru „o utlizare optimă, durabilă, a pajiştilor, managementul păşunatului se face:

  -Cu un număr suficient de animale pentru a utiliza pe deplin masa verde disponibilă şi asigurarea cerinţelor nutriţionale ale animalelor;

  -Prin organizarea păşunatului continuu sau pe tarlale;

  -Cu respectarea timpului de începere a păşunatului înainte de uscarea primei frunze care apare la speciile necesare pentru păşunat;

  – Prin asigurarea monitorizării păşunatului şi oprirea acestuia înainte de a se ajunge la limitele critice pentru plante, înălţime minimă şi grad de acoperire a solului;

  -Prin evaluarea cu precizie a perioadei de odihnă înainte de următoarea perioadă de păşunat, prin monitorizarea ratelor de creştere a ierburilor.

  Începerea păşunatului se face în funcţie de condiţiile pedoclimatice şi de gradul de dezvoltare a covorului ierbos. Se evită începerea păşunatului prea devreme, care poate afecta perioada de regenerare, sănătatea şi supravieţuirea plantelor. Perioada de păşunat se va încheia în luna noiembrie, la o dată stabilită în funcţie de evoluţia temperaturilor şi regimul precipitaţiilor. Data începerii şi încheierii păşunatului, precum şi modul de organizare a păşunatului, continuu sau pe tarlale, se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.

  Amenajamentele pastorale, obligatorii din acest an

  Art. 6, alin. (1) – (3) al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, prevede următoarele: Modul de gestionare a pajiştilor se stabileşte prin amenajamente pastorale. Consiliile locale au obligaţia să elaboreze amenajamentul pastoral, valabil pentru toate pajiştile aflate pe unitatea administrativ-teritorială în cauză, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Conţinutul amenajamentului pastoral se aprobă şi se detaliază prin normele metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.”, aplicarea amenajamentului pastoral fiind obligatorie începând din anul 2016, conform art. 10, alin. (1).

  În anexa la Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, ce cuprinde Ghid-cadru pentru amenajamentul pastoral, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 1.064/2013, cu modificările şi completările ulterioare, sunt specificate durata sezonului de păşunat, în care se precizează data începerii şi încheierii păşunatului, prin stabilirea numărului zilelor de durată a păşunatului, pe fiecare trup de pajişte în parte, ţinându-se seama de altitudine, factori limitativi, condiţii climatice extreme, tradiţie locală în scopul determinării duratei de sezon. În cuprinsul Ghidului-cadru este precizat „Momentul începerii păşunatului raţional”, care se realizează atunci când:

  -Înălţimea covorului ierbos este de 8 – 15 cm pe pajiştile naturale şi 12 – 20 cm pe pajiştile semănate

  -Înălţimea apexului, respectiv conul de creştere al spicului la graminee este de 6 – 10 cm;

  -Producţia de masă verde, denumită în continuare MV, ajunge la 3 – 5 t/ha pe pajiştile naturale şi 5 – 7,5 t/ha pe pajiştile semănate sau echivalent în substanţă uscată 0,6 – 1 t/ha şi 1 – 1,5 t/ha SU;

  -Înflorirea păpădiei (Taraxacum officinalis) în primăvară;

   -după 23 aprilie.”

  De asemenea, dispoziţiile art. 10 stipulează că Introducerea animalelor pe pajişti este permisă doar în perioada de păşunat prevăzută în amenajamentul pastoral.

  Totodată, este prevăzută „Durata sezonului de păşunat”, care se determină în funcţie de durata perioadei de vegetaţie, în corespondenţă cu “perioadele de secetă la câmpie şi deal şi de temperaturi scăzute pentru zona de munte, astfel:

  1.   a) câmpie: 190 – 210 zile la irigat (aprilie – octombrie) sau 100 – 150 zile la neirigat;
  2.   b) dealuri: 140 – 180 de zile (mai – septembrie);
  3.   c) munte: 90 – 150 de zile (iunie – septembrie);
  4.   d) subalpin: 60 – 100 de zile (iunie – august).

  Încetarea păşunatului se face cu 3-4 săptămâni (20 – 30 de zile) înainte de apariţia îngheţurilor permanente la sol.

  Potrivit art. 10, alin. (1) al O.U.G. nr. 34/2013, cu modificările şi completările ulterioare, „În vederea accesării fondurilor europene aferente plăţilor pe suprafaţă, utilizatorii de pajişti – fermieri activi, persoane fizice şi juridice, în calitate de proprietari şi/sau deţinători legali ai dreptului de utilizare a terenului, au obligaţia, pentru anul 2015, să asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, în oricare din zilele perioadei de păşunat, sau cosirea cel puţin o dată pe an a vegetaţiei. Începând cu anul 2016 este obligatorie aplicarea amenajamentului pastoral”.

  În temeiul Ordinului MADR/MMP/ANSVSA nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, în cazul în care fermierii nu respectă normele privind ecocondiţionalitatea, ca urmare a unei acţiuni sau a unei omisiuni direct imputabile fermierului care a solicitat plăţi în anul calendaristic în cauză sunt aplicate sancţiuni administrative prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale prevăzute de regulamentul menţionat.


  Te-ar mai putea interesa

  Ouăle maronii vor fi înlocuite în magazine de ouăle albe. Fenomenul, explicat de fermieri Mușcate: plantare, îngrijire, înmulțire Comunele din România unde fermierii primesc subvenții APIA în plus la hectar

  Ultimele știri

  Comerțul agroalimentar al UE – creștere pozitivă. Excedent comercial de 5 miliarde de euro Polițiștii au prins trei hoți de vaci. Animalele furate au fost returnate fermierului Subvenții APIA 2024. Terenurile care primesc bani la hectar și cele care sunt scoase de la plată