• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Condițiile ”verzi” pe care toți fermierii trebuie să le respecte pentru a încasa subvențiile pe 2016

  agrointeligenta.ro -

  Condițiile de ecocondiționalitate trebuie respectate de către toți fermierii care solicită subvenții agricole.

  În anul 2016 poți beneficia de sprijin financiar din fonduri europene si de la bugetul national daca respecti normele de ecocondiţionalitate, compuse din:
  – Cerinţele legale în materie de gestionare (SMR) şi
  – Standardele privind Bunele condiţii agricole şi de mediu ale terenurilor (GAEC), grupate pe următoarele domenii:
  * Mediu, schimbări climatice, bune condiţii agricole ale terenurilor;
  * Sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor;
  * Bunăstarea animalelor

  Pentru anul 2016, normele privind ecocondiţionalitatea cuprind şi obligaţia păstrării raportului dintre suprafaţa terenurilor destinate pajiştilor permanente şi suprafaţa agricolă totală, declarate de fermieri în anul 2007, numit raport de referinţă.

  Orice fermier care solicită sprijin financiar din fonduri europene şi naţionale trebuie să respecte aceste norme pe tot pacursul anului, pe toate parcelele agricole din cadrul exploataţiei, indiferent de mărimea lor (inclusiv pe cele neeligibile şi pe cele care nu mai sunt folosite în scopul producţiei).

  Fermierii care participă la „Schema simplificată pentru micii fermieri” nu primesc sancţiuni administrativepentru nerespectarea ecocondiţionalităţii (art. 92 din Reg. (UE) nr. 1.306/2013).

  În anexa la Ordinul MADR nr. 352/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sunt definite normele de eco-condiţionalitate ce trebuie respectate de fermierii români începând cu 1.01.2016, încadrate pe următoarele domenii:

  Domeniul: Mediu, schimbări climatice şi bunele condiţii agricole ale terenurilor

  Aspectul: Apă

  SMR 1 – Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole;

  GAEC 1 – Crearea/menţinerea benzilor tampon (fâşiilor de protecţie) în vecinătatea apelor de suprafaţă;

  1. Se menţin fâşiile de protecţie existente pe terenurile agricole situate în vecinătatea zonelor de protecţie a apelor de suprafaţă stabilite în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu. Lăţimea minimă a fâşiilor de protecţie este de 1m pe terenurile cu panta de până la 12% şi de 3 m pe terenurile cu panta mai mare de 12%, panta terenului fiind panta medie a blocului fizic adiacent cursului de apă.
  2. În cazul în care pe terenul agricol situat în vecinătatea zonelor de protecţie a apelor de suprafaţă nu există fâşii de protecţie, fermierul are obligaţia înfiinţării şi menţinerii acestor fâşii, în conformitate cu prevederile Codului de bune practici agricole.

  GAEC 2 – Respectarea procedurilor de autorizare, în cazul utilizarii apei pentru irigatii în agricultura;
  Se respectă prevederile legale privind utilizarea apei pentru irigaţii în agricultură.

  GAEC 3 – Protecţia apelor subterane împotriva poluării.

  Este interzisă poluarea apelor subterane prin deversarea directă sau prin descărcarea pe teren şi infiltrarea în sol a produselor ce conţin substanţe periculoase utilizate în agricultură.

  Aspectul: Sol si stoc de carbon

  GAEC 4 – Acoperirea minima a solului: Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă şi/sau să rămână nelucrat după recoltare pe cel puţin 20% din suprafaţa arabilă totală a fermei.

  GAEC 5 – Gestionarea minima a terenului care sa reflecte conditiile locale specifice pentru limitarea eroziunii;
  1. Lucrările solului, inclusiv semănatul, pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prăsitoare, se efectuează dea lungul curbelor de nivel.
  2. Se menţin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007.

  GAEC 6 – Mentinerea nivelului de materie organică din sol, inclusiv interdicţia de a incendia miriştile arabile.
  1. Floarea-soarelui nu se cultivă pe acelaşi amplasament mai mult de 2 ani consecutiv.
  2. Este interzisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum şi a vegetaţiei pajiştilor permanente.

  Aspectul: Biodiversitate

  SMR 2 – Conservarea păsărilor sălbatice.

  SMR 3 – Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică.
  Aspectul: Peisaj, nivelul minim de întreţinere

  GAEC 7 – Păstrarea elementelor de peisaj, incluzând arborii izolaţi şi terasele existente pe terenul agricol, luând măsuri adecvate pentru a preveni instalarea vegetaţiei nedorite şi asigurarea unui nivel minim de întreţinere a terenului agricol.
  1. Se păstrează elementele de peisaj, incluzând arborii izolaţi şi terasele existente pe terenul agricol.
  2. Fermierii trebuie să prevină instalarea vegetaţiei nedorite pe terenul agricol, inclusiv pe terenul agricol necultivat.
  3. Pajiştile permanente se întreţin prin asigurarea unui nivel minim de păşunat de 0,3 UVM/ha şi/sau prin cosirea lor cel puţin o dată pe an.

  Domeniul: Sănătate publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor

  Aspectul: Siguranţa alimentară

  SMR 4 – Principii şi cerinţe generale ale legislaţiei alimentare şi proceduri în domeniul siguranţei produselor alimentare;

  SMR 5 – Interzicerea utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal sau tireostatic şi a substanţelor betaagoniste în creşterea animalelor

  Aspectul.: Identificarea şi înregistrarea animalelor

  SMR 6 – Identificarea şi înregistrarea suinelor;

  SMR 7 – Identificarea şi înregistrarea bovinelor;

  SMR 8 – Identificarea şi înregistrarea animalelor din speciile ovina şi caprina.

  Aspectul: Bolile animalelor

  SMR 9 – Prevenirea, controlul si eradicarea anumitor forme de encefalopati i spongiforme transmisibile (EST).

  Aspectul: Produse de protectie a plantelor

  SMR 10 – Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor.

  Domeniul: Bunăstarea animalelor

  Aspectul: Bunăstarea animalelor

  SMR 11 – Norme minime privind protecţia viţeilor;

  SMR 12 – Norme minime de protecţie a porcinelor;

  SMR 13 – Protecţia animalelor de fermă. Sancţiunile administrative pentru cazurile de nerespectare de către fermieri a cerinţelor obligatorii în domeniul bunăstarii animalelor, se aplică începând cu data de 01.01.2016, conform Reg. (CE) nr. 1306/2013, Art. 98.

  Nerespectarea de către fermieri a normelor de ecocondiţionalitate conduce la reducerea plăţilor sau excluderea de la plată, la una sau mai multe scheme de sprijin, pentru unul sau mai mulţi ani cu excepţia cazurilor de forţă majoră şi respectiv a circumstanțelor excepționale (cf. art. 91, 97 şi 99 din Reg. (CE) nr. 1306/2013, respectiv OMADR pentru aprobarea sistemului de sancţiuni, pentru Campania 2016), care au împiedicat respectarea acestor norme (cf. Art.30 din O.U.G.3/2015, cu modificările ?i completările ulterioare):
  – decesul beneficiarului;
  – incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;
  – o catastrofă naturală gravă, care afectează puternic exploataţia agricolă;
  – distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe exploataţie;
  – o epizootie sau o boală a plantelor care afectează parţial sau integral şeptelul sau, respectiv, culturile beneficiarului;
  – exproprierea întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii.

  Sursa: Material de informare APIA pentru campania 2016


  Te-ar mai putea interesa

  Mușuroirea tomatelor. Când și cum se face Vremea se schimbă radical. Meteorologii anunță temperaturi scăzute, dar și vijelii și căderi de grindină Județul unde jumătate din suprafața semănată cu grâu este deja calamitată de secetă

  Ultimele știri

  Fermierul Ștefan Vornicu și-a cumpărat o combină prin sistemul de finanțare LANDE Plantare castraveți: perioade, distanțe între răsaduri Eurostat: România, printre țările din UE cu scăderi ale efectivelor de animale