• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Subvenții APIA 2016. Declararea suprafețelor în IPA Online – ce trebuie și ce NU trebuie să faci la completarea electronică a cererii

  agrointeligenta.ro -

  Cea mai așteptată modificare solicitată de fermieri la cererea APIA pe 2016 a vizat identificarea fără echivoc a suprafețelor lucrate. Această procedură a fost simplificată însă declararea terenurilor lucrate rămâne în continuare a fi făcută în sistemul electronic IPA online pus la dispoziție de APIA.

  APIA desfășoară campania de depunere a cererilor în perioada 1 martie – 16 mai. Cererile unice de plată pot fi depuse şi după acest termen, în termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă până la data de 16 mai.

  Fermierii depun o singură cerere unică de plată chiar dacă deţin suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe. Cererea unică de plată, completată de fermieri se depune la centrele locale/judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

  Cererile unice de plată sunt depuse la centrele judeţene ale APIA pentru fermierii care solicită o suprafaţă mai mare de 50 ha teren agricol şi la centrele locale ale APIA pentru fermierii care solicită o suprafaţă mai mică de 50 ha teren agricol.

  Sfaturi utile…de început

  Aplicaţia IPA Online este pusă la dispoziţia fermierilor, în mod gratuit, de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi poate fi accesată la adresa http://lpis.apia.org.ro. Pentru fermierii care nu au acces la internet, se pun la dispoziția calculatoare la primării și în centrele teritoriale/locale ale APIA.

  Pentru a completa declaraţia de suprafaţă folosind această aplicaţie, fermierul are nevoie de un nume de utilizator şi o parolă pe care numai el le cunoaște, ca să fie sigur că numai el are acces.

  Pentru a învăţa cum să foloseează programul, fermierul poate folosi butonul de asistenţă „?“ din aplicaţie, unde va găsi Manualul de utilizare. Poate, de asemenea, să consulte manualul pe Internet, poate participa la sesiunile de instruire realizate de APIA sau poate cere sprijin specialiştilor APIA.

  IPA Online este un program informatic gratuit care permite fermierului să completeze electronic Declaraţia de suprafaţă din cadrul cererii de sprijin pentru Schema de Plată Unică pe Suprafaţă. Aplicaţia poate fi folosită oriunde există un computer conectat la Internet: la domiciliu, la sediul exploataţiei, la primărie, la centrul APIA etc.

  IPA Online pune la dispoziţie lista parcelelor pentru care fermierul a solicitat sprijin în anul anterior, cu suprafeţele determinate în urma controalelor realizate de specialiştii Agenţiei, precum şi schiţa parcelelor agricole.

  Pentru fiecare parcelă în parte fermierul poate modifica, corecta sau completa Declaraţia de suprafaţă şi schiţa parcelei. Programul realizează verificări ale datelor pe care le înscrie şi, dacă acestea nu sunt complete sau au necorelări evidente, va afişa o avertizare, ajutându-l pe fermier astfel să completeze corect Declaraţia de suprafaţă.

  De asemenea, fermierul poate stabili datele finale pe parcursul mai multor zile, aşa încât, dacă are nevoie de verificări, poate să întrerupe lucrul cu aplicaţia şi apoi să îl reia, având păstrate datele completate anterior. Astfel, frmierul se poate deplasa pe teren sau poate solicita sprijin pentru identificarea corectă a parcelei şi completarea suprafeţei acesteia.

  Ce trebuie să știe fermierii

  Dacă au completat electronic Declaraţia de suprafaţă folosind IPA Online, NU UITAȚI că trebuie să vă prezentațila APIA unde veți tipări şi semna Declaraţia şi veți completa, în Cererea unică de plată, datele de identificare şi cele cuprinzând Angajamentele.

  Cererea unică de plată trebuie semnată şi înregistrată la APIA, în registratura electronică a IACS.

  Dacă nu aveți un număr de înregistrare, înseamnă că nu ați mai depus o astfel de cerere.

  Trebuie să fiți atent la mesajele de avertizare pe care le afişează programul IPA Online, pentru a evita să primeşti solicitări ulterioare de clarificare din partea APIA şi pentru a avea o Cerere completă şi cât mai corectă.

  Finalizarea declaraţiei de suprafaţă se va face în prezenţa funcţionarului APIA, odată cu semnarea cererii de plată şi a angajamentelor.

  Documente utile – Anexele 1 și 2 ale Ordinului 249/2016

  Formular CERERE UNICĂ DE PLATĂ – FIȘIER .DOC

  INSTRUCȚIUNI completare formular cerere unică de plată – FIȘIER .DOC

  Conform instrucțiunilor pentru completarea cererii unice, la declararea suprafețelor fermierii trebuie să aibă în vedere două definiții clare:

  „Parcelă agricolă” – o suprafaţă continuă de teren agricol, care face obiectul unei declaraţii din partea unui singur fermier, cu aceaşi categorie de folosinţă, pe care se cultivă o singură grupă de culturi, în conformitate cu art. 67 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013. Trebuie declarate toate parcelele agricole pe care fermierul le utilizează, indiferent dacă acestea sunt sau nu sunt eligibile pentru sprijin, solicitate şi nesolicitate la plată şi pe care trebuie să respecte cerinţele de ecocondiţionalitate.

  „Hectar eligibil” – suprafaţa agricolă utilizată pentru o activitate agricolă din cadrul unei exploataţii. Suprafeţele sunt considerate ca fiind hectare eligibile, numai dacă sunt conforme cu definiţia hectarului eligibil pe tot parcursul anului calendaristic, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau a unor circumstanţe excepţionale.

  În campania 2016, fermierii completează cererea unică de plată, folosind aplicaţia IPA On-line şi realizează electronic operaţiunea de digitizare a parcelelor şi actualizare a declaraţiei de suprafaţă conform Manualului de utilizare IPA Online (accesibil în aplicaţie).

  Fermierul trebuie să declare toate parcelele agricole utilizate indiferent dacă sunt eligibile sau nu pentru sprijin, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 11, alin. 21 din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificări şi completări, respectiv, “(21) În sensul prevederilor art. 72 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, fermierii care dețin parcele agricole cu o suprafață de până la 0,1 ha nesolicitate la plată, pot să nu le declare cu condiția ca suprafața însumată a acestor parcele să nu depășească un hectar. ”

  La actualizarea digitizării parcelelor în aplicaţia IPA On-line 2016, fermierii care anterior au fost controlaţi pe teren clasic sau prin metoda teledetecţiei vor utiliza în mod obligatoriu rezultatele controalelor, prin activarea straturilor de măsurători şi se vor asigura că suprafaţa declarată este conformă cu suprafaţa utilizată.

  Pentru fiecare parcelă se specifică: judeţul (indicativul judeţului), localitatea/comună/oraş, codul SIRUTA al localităţii, numărul blocului fizic în care este localizată parcela agricolă. Numărul parcelei agricole – este un număr serial atribuit de către fermier parcelelor agricole în cadrul blocurilor fizice. Parcelele se numerotează cu numere de la 1 la n. Din campania precedentă se păstrează numerotarea parcelelor agricole. Parcelele primite prin transfer în anul precedent primesc număr de la n+1.

  Fișierele PDF nu se tipăresc, ci se stochează în serverul APIA

  Se generează fişiere PDF cu parcelele digitizate care însă nu se tipăresc şi nu se ataşează la dosar, fiind stocate în serverul APIA. Fermierul poate solicita asistenţă centrelor APIA în vederea realizării unei identificări corecte a parcelelor. Atenţie! Dacă fermierul are cunoştinţă sau se observă pe imagine elemente neeligibile incluse în suprafaţa parcelelor digitizate şi implicit în declaraţia de suprafaţă 2016, fermierul trebuie să le excludă pentru a nu fi supus sancţiunilor.

  Cod Categorie de folosinţă – se indică categoria de folosinţă a parcelei agricole, conform tabelului nr. 3. Suprafaţa agricolă eligibilă are următoarele categorii de folosinţă:
  TA (teren arabil) – „terenuri arabile” înseamnă terenuri cultivate în scopul producţiei agricole sau suprafeţe disponibile pentru producţia agricolă dar lăsate pârloagă, indiferent dacă terenul respectiv este sau nu ocupat cu sere, solarii sau alte mijloace de protecţie fixe sau mobile; Terenul necultivat (cod 970) “pârloagă” înseamnă teren arabil necultivat, lăsat în repaus pentru refacere timp de 1an, pe acelaşi amplasament, întreţinut în bune condiţii agricole şi de mediu;
  PP (pajişti permanente-păşuni şi fâneţe) – „pajişti permanente” înseamnă păşuni permanente şi fâneţe permanente care reprezintă terenuri consacrate producţiei de iarbă şi de alte plante furajere erbacee cultivate sau spontane care nu au făcut parte din sistemul de rotaţie a culturilor din exploataţie timp de cel puţin cinci ani; această noţiune poate include şi alte specii, precum arbuştii şi/sau arborii, bune pentru păşunat, cu condiţia ca iarba şi alte plante furajere să rămână predominante;
  „iarbă sau alte plante furajere erbacee” înseamnă toate plantele erbacee care se găsesc în mod obişnuit pe pajişti permanente naturale sau care sunt incluse în mod normal în amestecurile de seminţe pentru pajişti şi pot fi utilizate în hrana animalelor;
  CP (culturi permanente) – “culturi permanente” înseamnă culturi care nu sunt incluse în sistemul de rotaţie a culturilor, altele decât pajiştile permanente, cultivate pentru o perioadă de mai mulţi ani.
  Include şi terenul plantat cu vii şi pepiniere viticole.
  „Pepiniere” înseamnă următoarele suprafeţe cu plante tinere lemnoase cultivate în aer liber, destinate plantării ulterioare: (i) pepiniere viticole şi vii-mamă pentru portaltoi; (ii) pepiniere de pomi fructiferi şi de fructe de pădure; (iii) pepiniere de plante ornamentale; (iv) pepiniere comerciale de arbori de pădure, cu excepţia arborilor pentru nevoile proprii ale exploataţiei, crescuţi în zona împădurită; (v) pepiniere de arbori şi arbuşti pentru plantarea în grădini, parcuri, pe marginea drumurilor, pe rambleuri cum ar fi, dar fara a se limita la: plante pentru garduri vii, trandafiri şi alţi arbuşti ornamentali, conifere ornamentale, precum şi portaltoii acestora şi materialul săditor;
  „Specii forestiere cu ciclu scurt de producţie” înseamnă suprafeţe plantate cu specii de arbori încadrate la codul NC 06 02 9041; sunt considerate zone cu specii forestiere cu ciclu scurt de producţie zonele cu plantaţii de salcie (Salix L), Plopul alb (Populus alba) şi Plopul negru (Populus nigra) care contribuie la ZIE (zone de interes ecologic).

  Pentru parcelele agricole pentru care fermierul nu solicită sprijin, se completează codurile categoriei de folosinţă: TAn, PPn, CPn. A nu se confunda parcelele pentru care nu se solicită sprijin cu parcelele a căror suprafaţă este sub limita de eligibilitate.

  Numărul parcelă/cultură reprezintă numărul parcelei, urmat de simbolul parcelei dat în ordine de caracterele (literele) alfabetului (1a; 1b; 1c….). Cultura şi codul corespunzător culturii – se indică conform Anexei (tabelul nr. 1).

  La delimitarea parcelelor agricole, fermierul trebuie sa declare culturile in interiorul parcelelor agricole, in ordine alfabetica. Daca parcela are mai multe culturi, conform localizarii acesteia, prima cultura de la stanga va avea litera a, urmatoarea alaturata acesteia din partea dreapta, va avea litera b, si asa mai departe.

  În câmpul 15 declaraţia de suprafaţă va conţine informaţii privind întocmirea Anexei 17b.

  Dacă fermierul intenţionează să cultive culturi de toamnă (zone cu strat vegetal) care să contribuie la asigurarea proporţiei pentru zone de interes ecologic (ZIE) acestea se vor declara în coloanele 17, 18 utilizând codurile din lista amestecurilor de specii de culturi pentru strat vegetal care contribuie la ZIE cuprinsă în tabelul nr. 5.

  Pajiştile permanente utilizate în comun de mai mulţi fermieri sunt suprafeţele de pajişti în interiorul cărora nu există nici o delimitare naturală sau artificială, iar animalele păşunează liber sau se coseşte pe întreaga suprafaţă a pajiştii în cauză. Această suprafaţă poate coincide sau nu cu suprafaţa blocului fizic.

  Atenţie! Dacă la controlul la faţa locului A.P.I.A. descoperă o neregularitate/neconformitate, fermierii care utilizează suprafaţa de pajişte în comun pot suporta sancţiunea.

  Pentru pajiştile permanente se vor completa următoarele coduri, după caz:
  Codul 603 – Pajişti permanente comunale utilizate în comun: se completează de către toţi fermierii care utilizează în comun pajiştile permenante contractate de la UAT.
  Codul 604 – Pajişti permanente utilizate în comun: se completează de către toţi fermierii care utilizează în comun pajiştile permanente care nu sunt însă contractate de la UAT.
  Codul 605 – Pajişti permanente comunale utilizate individual: se completează de către fermierii care utilizează individual suprafaţa de pajişti permanente contractată de la UAT.
  Codul 606 – Pajişi permanente utilizate individual: se completază de catre fermierii care utilizează individual suprafaţa de pajişti permanente care nu este contractată de la UAT.
  Codul 607 – Fâneţe utilizate individual.
  Codul 608 – Fâneţe comunale utilizate individual (teren luat în concesiune/ închiriere de la UAT).
  Codul 660 – Livada traditională utilizată extensiv prin păşunat şi/sau cosit.
  Codul 661 – Livada tradiţională utilizata ca fâneaţă.
  Codul 662 – Fanete naturale energetice
  Pachetul 2 din M 10 se poate aplică doar în combinaţie cu pachetul 1 pe aceeaşi suprafaţă. P2 se aplică pe categoria de folosinţă pajişti permanente-PP, dar numai pe acele pajişti utilizate ca fâneţe. În acest sens, fermierul va utiliza în declaraţia de suprafaţă doar codurile de cultură 607, 608, 661 după caz.

  Fermierii care solicită pachetul 1 (fără pachetul 2) – M 10, pot utiliza în declaraţia de suprafaţă toate codurile de cultură din cadrul categoriei de folosinţă PP, după caz (603/604/605/606/607/608/660/661).

  P2 din M 214 se poate aplica doar in combinaie cu P1 din M 214; se pot utiliza toate codurile de cultură din cadrul categoriei de folosinţă PP, după caz (603/604/605/606/607/608/660/661).
  Fermierii care solicită pachetele 3, 6, 8 din M 10 vor utiliza în declaraţia de suprafaţă codurile de cultură 603/604/605/606/607/608, după caz.

  Fermierii care solicită P6 din cadrul M 11 vor utiliza în declaratia de suprafaţa codurile de cultură: 605, 606, 607, 608, după caz (aşadar, nu poate fi accesat pe PP utilizate în comun).
  Eligibile pentru pachetele 1 şi 2 ale M 10 vor fi numai livezile tradiţionale care sunt utilizate ca pajişti permanente prin cosit şi/sau păşunat în cazul pachetului 1 şi utilizate ca pajişti permanente prin cosit în cazul pachetului 2, parcelele eligibile având dimensiunea minimă de 0,3 ha.

  Pentru pachetul 5 din M 10 se vor utiliza doar codurile de cultură de la 115 la 130 din tabelul nr. 1.

  Pentru pachetul 2 din M 11.1/M 11.2 şi respectiv 5.2 din M 214, categoria de folosinţă a terenului este numai TA. Terenul necultivat (cod 970) nu eligibil pentru M 11 şi nici pentru variantele de pachet 5-agricultură ecologică din M214.

  In cazul în care solicitantul cultivă plante energetice nonalimentare (nonagricole), va declara aceste culturi utilizând codurile din tabelul 1 încadrate în categoriile de folosinţă aferente.
  Pentru parcelele de vii defrişate, daca fermierul nu a înfiinţat altă cultură, completează codul 966 (suprafaţa defrişată prin schema de defrişare a plantaţiilor viticole). Fermierii care au înfiinţat altă cultură după defrişare, înainte de depunerea cererii unice de plată, completează codul culturii respective conform Tabelului nr. 1 din Anexa, iar în aplicatia IPA On-line bifează dacă parcelele solicitate provin din suprafeţe care au beneficiat de schema de defrişare. Pentru parcelele de vii înfiinţate prin programul de restructurare / reconversie, fermierii completează codul 965.

  Pentru accesarea schemelor de sprijin cuplat, solicitanţii vor completa codurile culturilor aferente acestor scheme conform tabelului nr. 7, coduri ce se regăsesc şi în tabelul nr. 1.
  În situaţia în care solicitantul care utilizează teren agricol din sere şi solarii şi aplică pentru alte scheme decât sprijinul cuplat, completează codul 971 – „teren sub sere şi solarii cultivat”.

  Fermierii care declara ,,Alte culturi permanente”, respectiv codurile 950 – teren in pregatire pentru vii, 951- teren in pregatire pentru livezi, 952 – teren in pregatire pentru alte culturi permanente, trebuie ca terenul astfel declarat sa nu fie cultivat. Dacă terenul respectiv este cultivat, se va declara codul culturii înfiinţate şi se completa în IPAonline cu atributul „provine din 951, 952, 953” menţionandu-se codul aferent.

  În vederea respectãrii condiţiei privind anii de conversie (M 11.1) şi a faptului cã angajamentul se urmãreşte la nivel de parcelã, nu este permisã declararea pe aceeaşi parcelã a mai multor culturi cu limitele perioadelor de conversie diferite (anuale şi perene). EX: parcela 1 cu angajament de P5-plante medicinale si aromatice nu poate fi declarata in cerere: 1a musetel – cod 213 (anual) si 1b salvie-cod 2013 (peren), desi ambele culture sunt in TA si sunt eligibile pentru P5 din submasura 11.1.

  Total suprafaţă agricolă utilizată reprezintă numărul total de hectare utilizate pe exploataţie (parcelele eligibile şi neeligibile). Total suprafaţă agricolă solicitată pentru sprijin reprezintă numărul total de hectare pentru care se solicită sprijin.

  Semnătura titularului de cerere, reprezentant/administrator desemnat/împuternicit – după caz, semnează persoana în cauză. În caz de împuternicire, împuternicitul îşi înscrie numele şi prenumele în clar şi datează. Declaraţia de suprafaţă se tipăreşte, se datează, se semnează şi se ştampilează după caz. La centrul APIA fermierul ia la cunoştinţă şi semnează angajamentele.

  Măsuri de dezvoltare rurală (coloanele 9, 10, 11):
  La completarea declaraţiei de suprafaţă în IPA, în coloana 9, fermierul va selecta pentru fiecare parcelă codul corespunzător pachetului/subpachetului/variantei sau combinaţiilor permise ale acestora, prevăzute în tabelul nr. 9 din prezenta.
  Coloana 10 va fi completată automat de către sistem pentru parcelele situate la altitudini mai mari de 600 m şi pentru care s-a solicitat P1.2.1, P1.2.2 din M 10.
  Coloana 11 din declaraţia de suprafaţă (pentru M 13) va fi completata automat de către sistem cu indicativul (ANC_ZM, ANC_SPEC, ANC_SEMN) dacă parcela se afla în zona eligibilă conform PNDR 2014-2020. Bifa de solicitare aferentă fiecarei submăsuri se aplica atutomat dupa finalizarea declarației de suprafață în IPA.

  Măsura 10: Pentru toate pachetele din M10 nu este permisă solicitarea plăţilor comensatorii pe fracţiuni de parcelă.

  Dacă până la termenul limită de depunere a cererii de plată, fermierii solicită sprijinul aferent pachetului 4 pentru o suprafaţă diferită de suprafaţa parcelei agricole, înscriu două parcele (ex: dacă pentru celelalte scheme se solicită sprijin pentru suprafaţa de 10 ha, iar pentru P4 se solicită sprijin numai pentru 5 ha, aceasta din urmă va constitui o altă parcelă).
  În cazul pachetului 5 se vor utiliza în proporţii egale soiurile/hibrizii cu precocităţi diferite ale culturilor porumb, sorg, floarea soareluii, soia conform tabelului nr. 1 din prezenta. Proporţiile egale se calculează ţinând cont de suprafaţa totală angajată pe fiecare cultură, indiferent dacă utilizarea celor două tipuri de hibrizi/soiuri se face pe parcele/subparcele distincte.

  Având în vedere că se accesează la nivel de parcelă, dacă fermierul înscrie unul dintre codurile de cultură de la 115-130 (tabelul nr. 1) pe o subparcelă, obligatoriu celelate subparcele ale parcelei trebuie să aibă culturi eligibile P5 cu respectarea cerinței specifice privind utilizarea în proporţii egale a soiurilor/hibrizilor cu precocităţi diferite. Condiţia de eligibilitate ,,în cadrul fermei suprafeţe arabile mai mici de 10 ha”, vizeazã suprafeţele de teren arabil eligibile, neeligibile, solicitate şi nesolicitate la platã (TA şi TAn).

  Dacă până la termenul limită de depunere a cererii de plată, fermierii solicită sprijinul aferent P5 pentru o suprafaţă diferită de suprafaţa parcelei agricole, obligatoriu se înscriu două parcele (una cu P5 şi una fără P5).

  În situaţia în care, într-o campanie, pe o parcelă cu angajament pentru pachet 7, a fost înfiinţată cultura de porumb (ex. 2014), în campania următoare suprafaţa nerecoltată de minim 5% şi maxim 10% este eligibilă pentru agromediu doar dacă sunt respectate normele de ecocondiţionalitate, indiferent de cultura existentă pe suprafaţa respectivă. În anul de angajament care urmează anului în care a fost înfiinţată cultura de porumb (ex. 2015), fermierii trebuie să declare o parcelă cu două subparcele, având coduri de cultură diferite. In campania urmatoare (ex. 2016) parcela poate fi reîntregită cu o cultură eligibilă P7.

  Pachetul 8 nu este condiţionat de respectarea criteriului de eligibilitate privind suprafaţa parcelei şi/sau a exploataţiei, plata aferentă acestui pachet nefiind una pe suprafaţă. In acest caz, condiţia de eligibilitate privind suprafaţa este aceea ca în declaraţia de suprafaţă să fie înscrise parcele cu categoria de folosinţă pajişti permanente (PP şi PPn), pe care să se asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha.

  Măsura 11:
  Pentru toate pachetele din M 11 nu este permisă solicitarea plăţilor pe fracţiuni de parcelă.
  Fiecare parcelă din cadrul pachetelor din M 11 trebuie să fie înscrisă în declaraţia de suprafaţă ca parcelă distinctă pe toată perioada angajamentului (nu se aplică mai multe pachete ale acestei măsuri pe aceeaşi parcelă). Ex. pe o parcela cu nr. 1 nu se poate aplica pe subparcela 1a pachetul 1 (Culturi agricole pe terenuri arabile, inclusiv plante de nutreţ) şi pe subparcela 1b pachetul 5 (Plante medicinale şi aromatice). Această condiţie este valabilă pentru ambele submăsuri. Nu se pot aplica pe aceeaşi parcelă pachete din cadrul submăsurii 11.1 şi submăsurii 11.2 sau variantele de pachet 5 din M 214.
  Pe perioada angajamentului este permisă pe aceeaşi parcelă rotaţia culturilor de la un an la altul între pachetele 1, 2 şi 5, dar numai în cadrul fiecărei submăsuri (11.1, 11.2).

  În cazul în care pe o subparcelă a fost declarată sau determinată o cultură neeligibilă pentru pachetul solicitat atât pentru M 10, cât şi pentru M 11, întreaga parcelă este respinsă la plată.

  Atenţie! În campania 2016, varianta de pachet 6.1-pajişti permanente aflate în conversia/certificate la/în agricultura ecologică localizate în UAT–uri neeligibile M 10 din submăsura 11.1/11.2 se poate aplica numai în UAT-uri care nu sunt eligibile în cadrul M 10 pentru pachetele aplicabile pe pajişti permanente (P1, P2, P3.1, P3.2 şi P6). Combinarea P6.1 cu pachetele din M 214 pe aceeaşi parcelă nu este permisă.

  Varianta de pachet P6.2-pajişti permanente aflate în conversia/certificate la/în agricultura ecologică localizate în UAT–uri eligibile M 10 din submăsura 11.1/11.2 se poate aplica în UAT-urile eligibile P1, P2, P3.1, P3.2, P6 din M 10. Combinarea P6.2 cu pachetele din M 10 şi cu cele din M 214 pe aceeaşi parcelă nu este permisă.

  În campania 2016, fermierii nu pot accesa Clauza de revizuire.

  Angajamentele de M 214 ale fermierilor care în Campania 2015 nu au depus cererea unică de plată şi nici documentul de Clauză de revizuire s-au închis fără recuperare având în vedere închiderea perioadei de programare 2007-2013. În 2016, aceşti fermieri pot începe angajamente aferente M 11/ M 10.

  Măsura 214:
  Conform art. 2 alin. 2 litera d) din O.U.G. nr. 3/2015, cu modificările şi completările ulterioare: ,,efectuarea unei activităţi minime pe suprafeţele agricole, menţinute în mod obişnuit într-o stare adecvată pentru păşunat sau pentru cultivare, prin păşunat, cu asigurarea unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha cu animalele pe care fermierul le exploatează sau un cosit anual pe pajiştile permanente, potrivit prevederilor legislaţiei specifice în domeniul pajiştilor. În cazul pajiştilor permanente situate la altitudini de peste 1.800 m, menţinute în mod natural într-o stare adecvată pentru păşunat, activitatea minimă constă în păşunat, cu asigurarea unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha, cu animalele pe care le exploatează.

  Pe suprafeţele de pajişti permanente care fac obiectul angajamentelor multianuale aflate în derulare în cadrul măsurii 214 „Plăţi de agro-mediu” din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, activitatea minimă constă în păşunat cu asigurarea unei încărcături de cel puţin 0,3 UVM/ha cu animalele pe care le exploatează sau un cosit anual”.

  In consecință, fermierii care în Campania 2016 au angajamente în desfăşurare aferente P1, P2, P3, P6 – M 214 pot utiliza pajiştile permanente situate la altitudini de peste 1.800 m, prin cosit şi/sau păşunat.

  Partea II.B – DECLARAŢIA ZONE DE INTERES ECOLOGIC (ZIE) 2016:

  Conform art. 17 alin. (5) din Regulamentul UE nr. 809/2014: “Beneficiarul identifică şi declară fără echivoc suprafaţa fiecărei parcele agricole şi, dacă este cazul, tipul, dimensiunea şi localizarea zonelor de interes ecologic. În ceea ce priveşte plata pentru ecologizare, beneficiarul specifică, de asemenea, utilizarea parcelelor agricole declarate”. Pentru identificarea, delimitarea şi digitizarea zonelor de interes ecologic (ZIE), solicitanţii vor folosi II B Declaraţia zone de interes ecologic (ZIE) – 2016.

  Conform prevederilor art. 43.1 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013: Fermierii care au dreptul la o plată în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă (SAPS) aplică pe toate hectarele lor eligibile practicile agricole benefice pentru climă şi mediu sau practici echivalente. Practicile agricole benefice pentru climă şi mediu se referă la diversificarea culturilor, menţinerea suprafeţelor de pajişti permanente, zone de interes ecologic.

  Pentru terenul arabil al exploataţiei > 15 ha, solicitantul plăţilor în cadrul schemelor SAPS şi practici agricole benefice pentru climă şi mediu trebuie să se asigure că începând cu 1 ianuarie 2015 un procent de cel puţin 5% din terenul arabil declarat este acoperit de ZIE, conform prevederilor art. 46 alin. (1) din Regulamentul (UE) 1307/2013.

  Zonele de interes ecologic (ZIE) trebuie să se afle pe terenul arabil al exploataţiei, cu excepţia elementelor de peisaj şi a zonelor de protecţie (tampon) care pot fi adiacente terenului arabil declarat, conform prevederilor art. 46 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

  Această declaraţie se completează de către solicitanţii care utilizează mai mult de 15 ha de teren arabil, cu informaţiile corespunzătoare, folosindu-se codurile ZIE conform tabelului nr. 4. Delimitarea şi digitizarea zonelor de interes ecologic se face în aplicaţia IPA – Online. După declararea acestor zone (terase, elemente de peisaj, zone tampon, specii forestiere, terenuri agricole împădurite) şi aplicarea factorilor de conversie şi ponderare, se calculează total suprafaţă ZIE (1). Suprafaţa ZIE poate fi asigurată şi prin declararea în Declaraţia de suprafaţă a culturilor succesive – zone cu strat vegetal (culturi de toamnă) şi culturi fixatoare de azot (din tabelul nr. 6) care pot determina suprafaţa ZIE (2). Totalul acestora reprezentând TOTAL SUPRAFAŢĂ ZIE se va raporta la total suprafaţă teren arabil din Declaraţia de suprafaţă pentru calculul % ZIE din total arabil.

  În aplicaţia IPA-Online, formularul II.B-Declaraţia zone de interes ecologic (ZIE) – 2016 este afişat la declararea unei suprafeţe de teren arabil mai mari de 15 ha. Pentru suprafeţe de teren arabil mai mici de 15 ha este afişat mesajul “Este recomandat a se declara zonele de interes ecologic (ZIE)”.

  Fermierii care exploatează suprafeţe de teren arabil mai mici de 15 ha trebuie să declare ZIE (terase, zone tampon şi elemente de peisaj) amplasate pe terenul exploataţiei.

  Secţiunea II. B. Declaraţia zone de interes ecologic (ZIE) 2016 cuprinde şi excepţiile de la zone de interes ecologic, respectiv modalitatea de calcul a proporţiilor de culturi care contribuie la înverzire din total arabil/agricol, astfel încăt să se asigure eligibilitatea pentru practicile agricole benefice pentru climă şi mediu.

  În declaraţia menţionată, identificatorul ZIE nu se completează pentru culturi succesive pentru strat vegetal şi pentru culturi fixatoare de azot.

  În aplicaţia IPA-Online, se va afişa după caz un mesaj de forma „Vă încadrati la excepţie ZIE” sau ”Nu vă încadraţi la excepţie ZIE”

  Completarea automată a secţiunii II.C- Calcul pondere culturi pentru diversificarea culturilor 2016:
  Solicitanţii vor declara culturile completând partea II.A Declaraţia de suprafaţă 2016, iar calculul privind respectarea diversificării culturilor se va face în centralizatorul II.C.-Calcul pondere diversificarea culturilor 2016. Pentru asigurarea pe toate hectarele eligibile pentru plată a practicilor agricole benefice pentru climă şi mediu pentru suprafaţa arabilă de peste 10 ha, solicitantul trebuie să facă diversificarea culturilor.

  Se consideră cultura principală cultura preponderentă ca mărime suprafaţă care cuprinde una sau mai multe culturi aparţinând aceluiaşi gen botanic, iar cultură secundară cultura următoare ca mărime suprafaţă care cuprinde una sau mai multe culturi aparţinând aceluiaşi gen botanic.

  În aplicaţia IPA-Online, formularul II.C. Calcul pondere diversificarea culturilor – 2016 este afişat la declararea unei suprafeţe de teren arabil mai mari de 10 ha. Pentru suprafeţe de teren arabil mai mici de 10 ha este afişat mesajul “ Nu este necesară diversificarea culturilor”.

  În baza art. 86 alin. 6 din Ordin MADR nr. 619, cu modificările şi completările ulterioare: „a) Zonele cu strat vegetal sunt suprafeţele arabile cultivate cu amestecurile de specii de culturi incluse în anexa nr. 9, considerate culturi secundare, care nu participă la calculul diversificării culturilor şi care asigură acoperirea solului pe timpul iernii, până la data de 1 martie. Proportia dintre cele doua specii din cadrul unui amestec de specii de culturi se stabileste de fermier, astfel încât ambele specii să fie identificate la controlul pe teren care se efectuează de APIA. Perioada de însămânţare a culturilor secundare este 1 august – 1 octombrie.

  b) Zonele acoperite de strat vegetal nu includ zonele acoperite de culturi de toamnă semănate în mod normal în vederea recoltării sau a păşunatului si nici culturile înfiinţate pentru pachetele 4 şi 7 ale Măsurii 10 „Agromediu şi climă” din PNDR 2014 – 2020 si/sau pachetele 4 şi 7 ale Măsurii 214 „Plăţi de agro-mediu” din PNDR 2007-2013, aflate în derulare. Zonele cu strat vegetal participă la respectarea GAEC 4 şi se pot înfiinţa inclusiv pe parcelele cu suprafeţe mai mici de 0,3 ha.

  Desfiinţarea culturilor secundare se realizează prin distrugere mecanică până la data limită de 31 martie. În cazul în care condiţiile meteorologice nu permit desfiinţarea culturii până la data limită menţionată, aceasta se poate face până la data de 30 aprilie, cu condiţia notificării prealabile a Centrului local/Centrului judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

  Pentru efectuarea plăţii pentru practicile agricole benefice pentru climă şi mediu, conform art. 1, punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 2333/2014, fermierul poate să modifice utilizarea parcelelor agricole în ceea ce priveşte zonele acoperite de strat vegetal prin schimbarea amplasamentului parcelei agricole sau schimbarea amestecului de specii de culturi pentru strat vegetal ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile, fără a modifica procentul zonelor acoperite de strat vegetal declarat iar amestecul de specii de culturi pentru strat vegetal să fie cuprins în Anexa nr. 5 la prezentul ordin.

  Fermierul are obligaţia să notifice APIA asupra modificărilor de la alin. (62) până la data de 15 octombrie 2016.

  Dacă APIA a informat fermierul cu privire la eventualele neconformităţi din cererea unică de plată sau intenţia de a efectua un control pe teren, sau dacă în cadrul controlului pe teren se constată neconformităţi, modificările solicitate de fermier în conformitate cu alin. (62) nu sunt acceptate pentru parcelele agricole la care se referă neconformitatea.”

  II.C. Calcul pondere diversificarea culturilor – 2016: cuprinde şi excepţiile de la diversificarea culturilor, respectiv modalitatea de calcul a proporţiilor de culturi care contribuie la înverzire din total arabil/agricol astfel încât să se asigure eligibilitatea pentru plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu.

  Completarea II.D – Calcul pentru fermele care beneficiază implicit de schema de Plată pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu
  Se completează în aplicaţia IPA-online Formularul II.D- Calcul pentru fermele care beneficiază implicit de schema de Plată pentru practice agricole benefice pentru climă şi mediu conform art. 43 alin. (10) şi (11) Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, astfel:
  Pentru fermele la care suprafaţa este ocupată în totalitate de culturi permanente (100% în coloana 1) în aplicaţia IPA-online nu se afişează tabelul II.C. Calcul pondere culturi pentru diversificarea culturilor. Acestea se califică implicit pentru schema de Plată pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu.
  Pentru fermele la care suprafaţa este acoperită în totalitate cu agricultură ecologică – pachetele de agromediu (100% în coloana 2), în aplicaţia IPA-online nu se afişează tabelul II.C. Calcul pondere culturi pentru diversificarea culturilor. Acestea se califică implicit pentru schema de Plată pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu.
  Pentru fermele la care suprafaţa nu este acoperită în totalitate cu agricultură ecologică-pachete de agromediu (< 100% în coloana 2), dacă suprafaţă de teren arabil este mai mare de 10 ha, se afişează tabelul II.C. Calcul pondere culturi pentru diversificarea culturilor, după caz.

  Dacă cel puţin o parcelă se află în zone cu SCI/SPA, se bifează automat în coloana Suprafaţa Directiva habitate 92/43/CE, Directiva apă 2000/60/CE, Directiva conservare păsări sălbatice 2009/147/CE cu „da” . În această situaţie, fermierul trebuie să aplice practicile agricole benefice pentru climă şi mediu compatibile cu obiectivele acestor directive.


  Te-ar mai putea interesa

  Vaci de rasă donate de fermieri pentru crescătorul căruia i-au ars animalele într-un incendiu în grajd Județul unde jumătate din suprafața semănată cu grâu este deja calamitată de secetă Guvernul a majorat bugetul APIA. Când ar intra în conturi subvenția de 100 euro

  Ultimele știri

  Avertismentul unui șef APIA: Fermierii care rămân fără subvenții în acest an! Anchetat de fraudă după ce a câștigat licitația pentru a cumpăra un port la Dunăre ANAF s-a răzgândit! Noua taxă pentru transport nu se va mai aplica pentru micii fermieri!