• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Subvenții APIA 2016: Cum se face dovada calității de ”fermier activ”

  agrointeligenta.ro -

  Subvențiile agricole se achită de APIA doar către fermierii activi, conform legislației naționale și europene. Astfel, beneficiarii de plăți directe trebuie să aibă în vedere o serie de acte cu care să probeze în fața funcționarilor că într-adevăr fac producție agricolă.

  Într-un buletin informativ publicat pe site-ul instituției, APIA Gorj clarifică lista documentelor cu care se face dovada calității de fermier activi. Acestea le găsiți și în articolul Subvenții APIA 2016: Lista documentelor ce trebuie depuse odată cu cererea unică de plată dar le prezentăm separat și mai jos:

  – fermierii persoane fizice, care se înregistrează la Oficiul Național al Registrului Comerțului ca PFA/II/IF sau ca persoane juridice, pentru dovedirea calității de fermier activ, pentru asigurarea trasabilității parcelelor și, după caz, a angajamentelor asumate de către fermieri în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală depun inițial cererea unică de plată ca persoană fizică. După înregistrarea ca persoane autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale sau ca persoane juridice, fermierii persoane fizice depun formularul de transfer al exploatației, în condițiile prevăzute la art. 28 din OUG nr. 3/2015 cu modificări și completări ulterioare, până la data limită de depunere a cererii unice de plată.

  – persoanele fizice care nu au optat pentru înscrierea la ONRC ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau ca persoane juridice prezintă dovezile verificabile prevăzute la art. 6, alin.(5) lit. a) sau b) din OUG nr. 3/2015, cu modificări și completări ulterioare.

  – persoanele juridice care au beneficiat în anul anterior de plăţi directe care depăşesc cuantumul de 5000 de euro şi care sunt înregistrate la ONRC, prezintă cod CAEN din care rezultă activitatea agricolă sau actul de înființare/ actul constitutiv/statutul din care reiese că au activitate agricolă, după caz;

  – persoanele juridice care au beneficiat în anul anterior de plaţi directe care depăşesc cuantumul de 5000 de euro şi nu au cod CAEN pentru activitate agricolă, prezintă la APIA dovezile verificabile prevăzute la art. 6, alin.(5) lit. a) sau b) din OUG nr. 3/2015, cu modificări și completări ulterioare, din care să reiasă veniturile totale şi cele obţinute din activităţi agricole (copiile situaţiilor financiare anuale depuse la ANAF.)

  – persoanele juridice care au beneficiat în anul anterior de plaţi directe care depăşesc cuantumul de 5000 euro şi nu sunt înregistrate la ONRC, sau din ale căror acte de înființare/act constitutiv/statut nu reiese activitatea agricolă (licee agricole, universități, stațiuni de cercetare agricolă, unități de cult, etc.) prezintă la APIA:
  a) bilanțul contabil conform Legii 82/1991 a contabilității;
  b) jurnalul de venituri și cheltuieli;
  c) contul de execuție a bugetului instituției publice și al activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii.

  Dovezile verificabile privind îndeplinirea condiţiilor de fermier activ pentru persoanele fizice/ juridice se prezintă la APIA la depunerea cererii unice de plată şi nu mai târziu de data-limită de depunere a cererilor unice de plată cu întârziere (10 iunie 2016).

  Act normativ util:

  Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

  Extras – Art. 6

  (1) Fermierul care în anul anterior de plată a beneficiat de plăţi directe care nu au depăşit cuantumul de 5.000 euro şi care desfăşoară cel puţin o activitate agricolă minimă în cadrul exploataţiei sale, definită potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c), este fermier activ şi poate beneficia de plăţi directe.

  (2) Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane fizice care în anul anterior de plată au beneficiat de plăţi directe care depăşesc cuantumul de 5.000 euro se pot înregistra la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 sau ca persoane juridice, care desfăşoară o activitate agricolă. Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderi familiale, rezultate ca urmare a înregistrării la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, se subrogă în drepturi şi obligaţii persoanei fizice, în ceea ce priveşte patrimoniul de afectaţiune definit la art. 2 lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008.

  (3) Fermierii persoane fizice care în anul anterior de plată au beneficiat de plăţi directe care depăşesc cuantumul de 5.000 euro şi care nu se înregistrează potrivit prevederilor de la alin. (2) trebuie să furnizeze documente din care să rezulte îndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la alin. (5) lit. a) sau b).

  (4) Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane juridice care în anul anterior de plată au beneficiat de plăţi directe care depăşesc cuantumul de 5.000 euro sunt înregistraţi la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi deţin certificat de înregistrare cu activitate agricolă sau deţin actul de înfiinţare din care să reiasă activitatea agricolă. În cazul în care nu deţin documentele din care să reiasă activitatea agricolă, trebuie să furnizeze documente din care să rezulte îndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la alin. (5) lit. a) sau b).

  (5) Persoanele fizice sau juridice ori grupurile de persoane fizice sau juridice care în anul anterior de plată au beneficiat de plăţi directe care depăşesc cuantumul de 5.000 euro şi care gestionează aeroporturi, servicii de transport feroviar, sisteme de alimentare cu apă, servicii imobiliare, terenuri permanente de sport şi terenuri destinate activităţilor de recreere pot fi considerate fermier activ, dacă îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:

  a) cuantumul anual total al plăţilor directe reprezintă cel puţin 5% din veniturile sale totale obţinute din activităţi neagricole în ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi verificabile;

  b) veniturile totale obţinute în cadrul exploataţiei din activităţi agricole reprezintă cel puţin o treime din veniturile totale obţinute în ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile dovezi verificabile.

  (6) Persoanele fizice sau juridice ori grupurile de persoane fizice sau juridice care în anul anterior de plată au beneficiat de plăţi directe care depăşesc cuantumul de 5.000 euro şi care gestionează firme/companii de construcţii, administratori de păduri de stat/private, penitenciare, unităţi administrativ- teritoriale: comune, municipii, oraşe, judeţe pot fi considerate fermier activ, dacă îndeplinesc una dintre condiţiile prevăzute la alin. (5) lit. a) sau b).

  (7) În sensul alin. (5), dovezile verificabile pentru persoanele juridice sunt reprezentate de situaţiile financiare anuale însoţite de formularul „Date informative”, respectiv, raportările contabile anuale, depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi de alte documente din care să reiasă veniturile totale şi veniturile obţinute din activităţile agricole, care se prevăd prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

  (8) În cazul fermierilor prevăzuţi la alin. (3) care, potrivit legii, nu întocmesc situaţii financiare anuale, dovezile verificabile sunt declaraţiile privind veniturile, precum şi alte documente emise de unitatea teritorială a Ministerului Finanţelor Publice sau de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală care se prevăd prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

  (9) Fermierii persoane fizice care nu au depus cereri unice de plată în anul anterior, calculul estimat al plăţilor directe depăşind plafonul de 5.000 euro, pot dovedi calitatea de fermier activ potrivit prevederilor alin. (2) sau (3).

  (10) Fermierii persoane juridice care nu au depus cereri unice de plată în anul anterior, calculul estimat al plăţilor directe depăşind plafonul de 5.000 euro, pot dovedi calitatea de fermier activ potrivit prevederilor alin. (4).

  (11) Prevederile alin. (6) pot fi actualizate la iniţiativa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin hotărâre a Guvernului.

   


  Te-ar mai putea interesa

  Plantare castraveți: perioade, distanțe între răsaduri Subvenția APIA de 100 de euro – fermierii autorizați, urmează plata în conturi! Încrețirea sau răsucirea frunzelor la ardei. Cauze, remedii

  Ultimele știri

  Comisia Europeană ne trântește ușa în nas: Nu există temei juridic pentru utilizarea neonicotinoidelor! Seceta – subiect fierbinte la Bruxelles. România a cerut Comisiei Europene măsuri concrete pentru fermieri O familie de oieri își vinde produsele prin propriile magazine. Cel mai cerut este cotletul de berbecuț