• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Subvenții APIA: Lista culturilor ce trebuie înființate cu sămânță certificată pentru a se încasa sprijinul cuplat

  agrointeligenta.ro -

  La subvențiile agricole din 2016, sprijinul cuplat în sectorul vegetal se poate încasa doar dacă fermierii au folosit sămânță certificată pentru înființarea culturilor respective.

  Sprijinul cuplat se plătește și anul acesta pentru următoarele culturi agricole:

  -Soia;
  -Lucernă;
  -Mazăre boabe pentru industrializare;
  -Fasole boabe pentru industrializare;
  -Cânepă pentru ulei şi fibră;
  -Orez;
  -Sămânţă de cartof;
  -Hamei;
  -Sfeclă de zahăr;
  -Tomate pentru industrializare cultivate în câmp;
  -Castraveți pentru industrializare cultivaţi în câmp;
  -Legume cultivate în sere; 7.13. Legume cultivate în solarii;
  -Prune destinate industrializării pentru obținerea de produse alimentare nonalcoolice;
  -Mere destinate industrializării pentru obținerea de produse alimentare nonalcoolice;
  -Cireșe și vișine destinate industrializării pentru obținerea de produse alimentare nonalcoolice;
  -Caise şi zarzăre destinate industrializării pentru obținerea de produse alimentare nonalcoolice;
  -Cartofi timpurii, semitimpurii şi de vară;

  Sămânța certificată trebuie folosită pentru culturile de soia, lucernă, mazăre și fasole boabe pentru industrializare, cânepă pentru ulei și fibre, orez, cartof, sfeclă la zahăr, hamei, tomate destinate industrializării, castraveților destinați industrializării, legumelor cultivate în seră (tomate și castraveți pentru consum în stare proaspătă sau destinați industrializării, ardei și varză pentru consum în stare proaspătă) și legume cultivate în solare (tomate și castraveți pentru consum în stare proaspătă, castraveți destinați industrializării, ardei-varză-vinete pentru consum în stare proaspătă).

  Sprijinul cuplat pentru sămânța de soia

  Sprijinul cuplat pentru cultura de soia se acordă fermierilor activi care fac dovada că realizează o producţie anuală minimă de 1.300 kg boabe soia/ha sau valorifică o producţie minimă de 1.300 kg boabe soia/ha pe bază de contract încheiat cu o unitate de industrializare a boabelor de soia, în scopul obţinerii de şrot şi ulei de soia sau soia integral extrudată, sau pe bază de contract comercial de vânzare a mărfii şi/sau o utilizează în scopul furajării animalelor înscrise în RNE şi a păsărilor pe care le deţin în fermă, prin prelucrarea producţiei cu instalaţii proprii de procesare a soiei sau pe bază de contract de prestări de servicii. Sunt eligibili și fermierii care livrează, pe bază de aviz de expediţie, deţinătorului soiului minimum 1.300 kg sămânţă certificată/ha, în cazul loturilor semincere, şi prezintă factura fiscală pentru servicii multiplicare soia, emisă către deţinătorul soiului, din care să reiasă ca i-a livrat minimum 1.300 kg sămânţă certificată/ha.

  Pentru cultura de soia înființată începând cu anul de cerere 2016, solicitantul trebuie să facă dovada că utilizează sămânţă certificată oficial în conformitate cu Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată, denumită în continuare Legea nr. 266/2002, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 150/2010 privind comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre şi Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 59/2011 pentru aprobarea procedurilor privind cerinţele specifice pentru producerea, certificarea şi comercializarea seminţelor de cereale, plante oleaginoase şi pentru fibre şi plante furajere în România.

  Documentele pentru achiziția și certificarea semințelor de soia, începând cu anul de cerere 2016, conform art. 42, alin. (3), lit. e) al O.M.A.D.R nr. 619/2015 sunt: factura fiscală de achiziție a semințelor și documentul oficial de certificare a lotului de sămânță sau Buletinul de analiză oficială, cu mențiunea “sămânță admisă pentru însămânțare”, sau Buletinul de analiză oficială cu mențiunea “Necesar propriu” și “Interzisă comercializarea” sau document de calitatea și conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent al documentelor menționate, emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară terță care are echivalență conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau etichetă oficială care poate ține loc de document de calitate și conformitate.

  Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare prevăzute la alin. (3) este 31 martie a anului următor anului de cerere curent.

  Verificarea eligibilităţii, în cazul consumului în ferma proprie, se face inclusiv pe baza consumurilor de furaje normate pe specii de animale, prevăzute în anexa nr. 5, şi a numărului mediu de animale înscrise în RNE şi de păsări din fermă pe perioada anului de cerere.

  Sprijinul cuplat pentru sămânța de lucernă

  Sprijinul cuplat pentru cultura de lucernă se acordă fermierilor activi care fac dovada că au realizat anual o producţie minimă de 15 tone/ha masă verde sau 3,75 tone/ha fân sau au comercializat cel puţin producţia minimă pe baza contractului încheiat cu exploataţii de creştere a animalelor înscrise în RNE şi a facturii fiscale de vânzare sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice. Sunt eligibili și fermierii care au consumat cu animalele pe care le deţin, înscrise în RNE, şi/sau au stocat în vederea consumului cu acestea cel puţin producţia minimă precizată mai sus obţinută în fermă. Verificarea eligibilităţii se face pe baza consumurilor de furaje normate pe specii de animale şi a dublului numărului mediu de animale din fermă pe perioada anului de cerere;

  Pentru cultura de lucernă înființată începând cu anul de cerere 2016, solicitantul trebuie să facă dovadă că utilizează sămânță certificată, în conformitate cu Legea nr. 266/2002, cu O.M.A.D.R nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării și comercializarea semințelor de plante furajere și cu O.M.A.D.R nr. 59/2011 pentru aprobarea procedurilor privind cerințele specifice pentru producerea, certificarea și comercializarea semințelor de cereale, plante oleagionase și pentru fibre și plante furajere în România și prezintă factură fiscală de achiziție a semințelor și document oficial de certificare a lotului de sămânță sau Buletin de analiză oficială cu mențiunea “sămânță admisă pentru însămânțare”, sau Buletin de analiză oficială cu mențiunea “Necesar propriu” și “Interzisă comercializarea” sau document de calitate și conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent al documentelor menționate, emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară terță care are echivalență conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau etichetă oficială care poate ține loc de document de calitate și conformitate.

  Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare este 31 martie a anului următor anului de cerere curent.

  Sprijinul cuplat cultura de mazăre boabe pentru industrializare

  Sprijinul cuplat pentru cultura de mazăre boabe pentru industrializare se acordă fermierilor activi care au încheiat contract anual cu o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranţa alimentelor și livrează cantitatea minimă de 1,9 tone/ha mazăre boabe la o unitate de procesare înregistrată pentru siguranţa alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008. sunt eligibili și fermierii care fac dovada, pe bază de factură fiscală sau pe baza filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice, a comercializării producţiei contractate, dar nu mai puţin decât cantitatea de 1,9 tone/ha.

  Începând cu anul de cerere 2016, fermierii trebuie să facă dovada că utilizează sămânţa certificată însoţită de documentul oficial de calitate a seminţei, în conformitate cu Legea nr. 266/2002 şi cu Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.366/2005 pentru aprobarea regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul şi certificarea calităţii şi/sau comercializarea seminţelor de legume, denumit în continuare Ordinul nr. 1.366/2005. Documentele doveditoare privind condiţiile sunt: contractul cu o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranţa alimentelor, factura fiscală de livrare a producţiei contractate sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice, factura fiscală de achiziţie a seminţelor şi documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea „sămânţă admisă pentru însămânţare”, sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea „Necesar propriu” şi „Interzisă comercializarea” sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate. Cantităţile minime de sămânţă necesare la hectar sunt incluse în anexa nr. 4.

  Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare este 1 septembrie a anului de cerere.

  Procesatorii care cultivă mazăre boabe fac dovada procesării producţiei proprii, până la data de 1 noiembrie a anului de cerere, prin documente contabile interne.

  Sprijinul cuplat pentru cultura de fasole boabe pentru industrializare

  Sprijinul cuplat pentru cultura de fasole boabe pentru industrializare se acordă fermierilor activi care au încheiat contract anual cu o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranţa alimentelor și livrează cantitatea minimă de 0,85 tone/ha fasole boabe la o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranţa alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008. Eligibili fermierii care fac dovada, pe baza facturii fiscale sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice, a comercializării producţiei contractate, dar nu mai puţin decât cantitatea de 0,85 tone/ha.

  Sprijinul cuplat pentru cultura de mazăre boabe pentru industrializare și cultura de fasole boabe pentru industrializare se acordă începând cu anul de cerere 2016, fermierilor activi care fac dovadă că utilizează sămânță certificată însoțită de documentul oficial de calitate a seminței, în conformitate cu Legea nr. 266/2002 și cu O.M.A.D.R nr. 1.366/2005 și prezintă factură fiscală de achiziție a semințelor și document oficial de certificare a lotului de sămânță sau Buletin de analiză oficială cu mențiunea “sămânță admisă pentru însămânțare”, sau Buletin de analiză oficială cu mențiunea “Necesar propriu” și “Interzisă comercializarea” sau document de calitate și conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent al documentelor menționate, emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară terță care are echivalență conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau etichetă oficială care poate ține loc de document de calitate și conformitate.

  Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare este 1 septembrie a anului de cerere.

  Procesatorii care cultivă fasole boabe fac dovada industrializării producţiei proprii, până la data de 1 noiembrie a anului de cerere, prin documente contabile interne.

  Sprijinul cuplat pentru cânepă de ulei și fibră

  Sprijinul cuplat pentru cultura de cânepă pentru ulei şi fibră se acordă fermierilor activi care au încheiat contract cu unităţi de procesare aflate atât pe teritoriul României, cât şi pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene, pentru producţia obţinută și fac dovada că au realizat o producţie minimă de 600 kg seminţe/ha sau 10.000 kg tulpini uscate/ha. Fermierii trebuie să facă dovada că deţin autorizaţie de cultivare emisă de DAJ şi respectă condiţiile specifice privind cultivarea cânepei, conform legislaţiei privind cultivarea plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope. Totodată, se cere și o copie de pe certificatul de înregistrare şi/sau certificatul constatator eliberate/eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau de o instituţie similară din statele membre UE, din care să rezulte activitatea de procesare a unităţii cu care a încheiat contractul.

  În conformitate cu legislaţia în vigoare, inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor recoltează probele pentru determinarea conţinutului de tetrahidrocanabinol (THC) la soiurile de cânepă cultivate şi transmit Laboratorului Regional pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Blaj probele preluate, însoţite de datele de identificare ale producătorului agricol (numele şi prenumele, codul numeric personal/codul unic de înregistrare, adresa) şi datele de identificare ale suprafeţei cultivate (dimensiunea, parcela/lotul), până la data de 15 septembrie a anului de recoltă. Laboratorul Regional pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Blaj transmite MADR şi APIA până la data de 1 noiembrie a anului de recoltă raportul cu privire la conţinutul de THC al culturilor de cânepă pentru fibră, care include următoarele informaţii: conţinutul de THC, împărţit în tranşe/gradări de 0,1%, procedura utilizată, precum şi datele transmise de inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor;

  Pentru cultura de cânepă pentru ulei și fibră înființată începând cu anul de cerere 2016, solicitantul trebuie să facă dovada că utilizează sămânță certificată, în conformitate cu Legea nr. 266/2002 și cu O.M.A.D.R nr. 59/2011 pentru aprobarea procedurilor privind cerințele specifice pentru producerea, certificarea și comercializarea semințelor de cereale, plantelor oleaginoase și pentru fibre și plante furajere în România și prezintă factură fiscală de achiziție a semințelor și document oficial de certificare a lotului de sămânță sau Buletin de analiză oficială cu mențiunea “sămânță admisă pentru însămânțare” sau Buletin de analiză oficială cu mențiunea “Necesar propriu” și “Interzisă comercializarea” sau document de calitate și conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent al documentelor menționate, emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară terță care are echivalență conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau etichetă oficială care poate ține loc de document de calitate și conformitate.

  Termenul de depunere la APIA a documentelor doveditoare este 1 noiembrie a anului de cerere.

  Sprijinul cuplat pentru a dovedi originea sămânței de orez

  Sprijinul cuplat pentru cultura de orez se acordă cultivatorilor de orez, fermieri activi care au contract de valorificare a unei producţii minime de 4.500 kg/ha orez şi fac dovada valorificării acesteia pe bază de factură fiscală şi contract. În situaţia în care fermierul are şi calitatea de procesator, acesta face dovada procesării producţiei proprii prin documente contabile interne

  Pentru cultura de orez înființată începând cu anul de cerere 2016, solicitantul trebuie să facă dovada că utilizează sămânță certificată, în conformitate cu Legea nr. 266/2002.

  Documentele pentru achiziția și certificarea semințelor sunt: factură fiscală de achiziție a semințelor și document oficial de certificare a lotului de sămânță sau Buletin de analiză oficială cu mențiunea “sămânță admisă pentru însămânțare” sau Buletin de analiză oficială cu mențiunea “Necesar propriu” și “Interzisă comercializarea” sau document de calitate și conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent al documentelor menționate, emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară terță care are echivalență conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau etichetă oficială care poate ține loc de document de calitate și conformitate.

  Termenul de depunere la APIA a documentelor doveditoare este 15 noiembrie a anului de cerere.

  Sprijinul cuplat pentru sămânța certificată la cartof

  Sprijinul cuplat pentru cultura de sămânţă de cartof se acordă fermierilor activi care au autorizaţii pentru producerea seminţei de cartof pentru anul de cerere, eliberate de inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor de pe raza teritorială în care îşi desfăşoară activitatea, pe care le prezintă la APIA la depunerea cererii unice de plată. Fermierii trebuie să valorifice minimum 20.200 kg sămânţă de cartof/ha pe baza facturii fiscale sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice, pe care le prezintă la APIA până la data de 15 mai a anului următor anului de cerere curent.

  Pentru cultura de sămânță de cartof, fermierul trebuie să facă dovada că utilizează sămânță certificată în conformitate cu Legea nr. 266/2002 și cu O.M.A.D.R nr. 1.266/2005 pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, certificarea calității și comercializarea cartofului pentru sămânță.

  Documentele pentru certificarea și achiziția semințelor sunt: factura fiscală de achiziție a seminței de cartof, pentru cantitatea corespunzătoare a suprafeței declarate, însoțită de Autorizația pentru producerea cartofului de sămânță, vizată pentru anul curent de cerere și documentul oficial de certificare a lotului de sămânță sau Buletin de analiză oficială cu mențiunea “sămânță admisă pentru însămânțare” sau Buletin de analiză oficială cu mențiunea “Necesar propriu” și “Interzisă comercializarea” sau document de calitate și conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent al documentelor menționate, emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară terță care are echivalență conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau etichetă oficială care poate ține loc de document de calitate și conformitate. Aceste documente se prezintă la APIA la depunerea cererii unice de plată, împreună cu declarația de multiplicare.

  Sprijinul cuplat pentru subvenția la sfeclă de zahăr

  Sprijinul cuplat pentru cultura de sfeclă de zahăr se acordă fermierilor activi care deţin contract de producere a sfeclei de zahăr cu o fabrică de zahăr, conform modelului prevăzut în anexa la Acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr, aprobat anual prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, înregistrat la DAJ, iar o copie a acestuia este depusă la APIA până la data de 1 octombrie a anului în curs. Contractul se vizează de reprezentantul desemnat al DAJ pe a cărei rază teritorială se află terenul cultivat numai dacă, pe baza verificărilor efectuate în perioada de vegetaţie, se constată respectarea condiţiilor agrotehnice, suprafaţa culturii şi asigurarea unei densităţi medii de cel puţin 6 plante/mp; rezultatul verificărilor se consemnează într-un proces-verbal de constatare semnat de reprezentanţii DAJ, ai Federaţiei cultivatorilor de sfeclă de zahăr şi ai fabricii de zahăr, care se păstrează la DAJ. Lipsa vizei DAJ pe contract determină neeligibilitatea la plată pentru sprijinul cuplat. Fermierii trebuie să facă dovada comercializării unei producţii minime de 26.400 kg/ha, pe bază de factură fiscală pentru persoanele juridice şi pe bază de adeverinţă eliberată de fabrica de zahăr pentru persoanele fizice, care se prezintă la APIA până la data de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere curent.

  Pentru cultura de sfeclă de zahăr, înființată începând cu anul de cerere 2016, solicitantul trebuie să facă dovada că utilizează sămânță certificată în conformitate cu Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și testarea și înregistrarea soiurilor de plante, republicată.

  Documentele pentru achiziția și certificarea semințelor de sfeclă de zahăr sunt: Buletin de analiză oficială cu mențiunea “sămânță admisă pentru însămânțare” sau Buletin de analiză oficială cu mențiunea “Necesar propriu” și “Interzisă comercializarea” sau document de calitate și conformitate al furnizorului sau document oficial de certificare a lotului de sămânță sau orice alt document echivalent al documentelor menționate, emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară terță care are echivalență conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau etichetă oficială care poate ține loc de document de calitate și conformitate sau adeverință eliberată de fabrica de zahăr cu care fermierul a încheiat contract de producere a sfeclei de zahăr.

  Sprijinul cuplat la cultura de hamei

  Sprijinul cuplat pentru cultura de hamei se acordă fermierilor activi care au încheiat un contract cu o fabrică de bere sau cu unităţi de procesare pentru scop farmaceutic. Solicitantul trebuie să înregistreze contractul de vânzare- cumpărare pentru producţia de hamei la DAJ, respectiv a municipiului Bucureşti. O copie a acestui contract se depune ulterior de către solicitant la centrul local/judeţean sau al municipiului Bucureşti al APIA. Copia contractului menţionat anterior se depune până la data de 15 octombrie a anului în care solicitantul depune cererea unică de plată. Contractele de vânzare-cumpărare trebuie să respecte prevederile art. 14 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.952/2005 privind organizarea comună a pieţei în sectorul hameiului şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.696/71, (CEE) nr. 1.037/72, (CEE) nr. 879/73 şi (CEE) nr. 1.981/82. Este nevoie să se facă dovada unei producţie minime de 490 kg conuri uscate de hamei/ha prin proces-verbal de constatare încheiat între DAJ şi fermier, care se depune la APIA, până la data de 1 decembrie a anului de cerere.

  Sprijin cuplat pentru cultura de tomate destinate industrializării

  Sprijinul cuplat pentru tomate destinate industrializării se acordă fermierilor activi care cultivă în câmp tomate, prezintă la APIA până la data de 15 iunie a anului de cerere contractul/contractele încheiat/încheiate cu o unitate de procesare înregistrată pentru siguranţa alimentelor și livrează cantitatea minimă de 30 tone/ha tomate la o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranţa alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008. Sunt eligibili producătorii care fac dovada valorificării producţiei contractate, pe baza facturii fiscale sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice, a unei cantităţi cel puţin egale cu cea prevăzută la lit. c), până la data de 1 noiembrie a anului de cerere.

  Unităţile de industrializare care cultivă tomate fac dovada procesării producţiei proprii, prin documente contabile interne, până la data de 1 noiembrie a anului de cerere.

  Pentru cultura înfiinţată începând cu anul de cerere 2016, fermierii trebuie să facă dovada că utilizează sămânţa certificată oficial, precum şi categorie standard, în conformitate cu Legea nr. 266/2002, cu Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.269/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea, controlul calităţii şi/sau comercializarea materialului de înmulţire şi plantare legumicol, altul decât seminţele, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Ordinul MAPDR nr. 1.269/2005, şi cu Ordinul MAPDR nr. 1.366/2005. Pentru cultura înfiinţată începând cu anul de cerere 2016, fermierii trebuie să facă dovada că utilizează sămânţă certificată. În anul 2016 procentul din sămânţa certificată autohtonă utilizată este de minimum 5% din norma de semănat pe hectar. Se consideră sămânţă autohtonă sămânţa certificată în conformitate cu legislaţia în vigoare în domeniul calităţii seminţelor, produsă pe teritoriul României din soiuri înregistrate în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România, în anul de cerere respectiv.

  Factura fiscală de achiziţie a seminţelor şi documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea „sămânţă admisă pentru însămânţare”, sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea „Necesar propriu” şi „Interzisă comercializarea” sau Documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate se prezintă la APIA până la data de 1 noiembrie a anului de cerere. Documentele care atestă calitatea seminţelor certificate autohtone se vizează în prealabil de inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor de pe raza teritorială în care fermierul îşi desfăşoară activitatea sau de Laboratorul central pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor. 

  Sprijinul cuplat pentru castraveţi destinaţi industrializării

  Sprijinul cuplat pentru castraveţi destinaţi industrializării se acordă fermierilor activi care cultivă în câmp castraveţi, prezintă la APIA până la data de 15 iunie a anului de cerere contractul/contractele încheiat/încheiate cu o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranţa alimentelor și fac dovada valorificării producţiei contractate, pe baza facturii fiscale sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice, până la data de 1 noiembrie a anului de cerere. Fermierii trebuie să dovedească că livrează cantitatea minimă de 12 tone/ha castraveţi la o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranţa alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008.

  Unităţile de industrializare care cultivă castraveţi fac dovada procesării producţiei proprii, prin documente contabile interne, până la data de 1 noiembrie a anului de cerere.

  Pentru cultura înfiinţată începând cu anul de cerere 2016, fermierii trebuie să facă dovada că utilizează sămânţa certificată oficial, precum şi categorie standard, în conformitate cu Legea nr. 266/2002, cu Ordinul MAPDR nr. 1.269/2005 şi cu Ordinul MAPDR nr. 1.366/2005.

  În anul 2016 procentul din sămânţa certificată autohtonă utilizată este de minimum 5% din norma de semănat pe hectar. Se consideră sămânţă autohtonă sămânţa certificată în conformitate cu legislaţia în vigoare în domeniul calităţii seminţelor, produsă pe teritoriul României din soiuri înregistrate în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România, în anul de cerere respectiv.

  Factura fiscală de achiziţie a seminţelor şi documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea „sămânţă admisă pentru însămânţare”, sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea „Necesar propriu” şi „Interzisă comercializarea” sau Documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate se prezintă la APIA până la data de 1 noiembrie a anului de cerere. Documentele care atestă calitatea seminţelor certificate autohtone se vizează în prealabil de inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor de pe raza teritorială în care fermierul îşi desfăşoară activitatea sau de Laboratorul central pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor. 

  Sprijinul cuplat pentru legume cultivate în seră

  Sprijinul cuplat pentru legume cultivate în seră se acordă fermierilor activi, pentru următoarele culturi: tomate pentru consum în stare proaspătă, castraveţi pentru consum în stare proaspătă sau destinaţi industrializării, ardei pentru consum în stare proaspătă și varză pentru consum în stare proaspătă.

  Sprijinul cuplat pentru culturi se acordă fermierilor activi care fac dovada comercializării următoarelor cantităţi minime anuale pe hectarul cultivat, în funcţie de legumele cultivate, pe baza facturii fiscale sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice:

  a) 85 tone la tomate pentru consum în stare proaspătă;

  b) 65 tone la castraveţi pentru consum în stare proaspătă;

  c) 50 tone la castraveţi destinaţi industrializării pentru care trebuie să aibă un contract încheiat cu o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranţa alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008;

  d) 29 tone la ardei pentru consum în stare proaspătă;

  e) 46 tone la varză pentru consum în stare proaspătă.

  Pentru cultura înfiinţată începând cu anul de cerere 2016, fermierii trebuie să facă dovada că utilizează sămânţa certificată oficial, precum şi categorie standard, în conformitate cu Legea nr. 266/2002, cu Ordinul MAPDR nr. 1.269/2005 şi cu Ordinul MAPDR nr. 1.366/2005.

  În anul 2016 procentul din sămânţa certificată autohtonă utilizată este de minimum 5% din norma de semănat pe hectar pentru fiecare specie în parte. Se consideră sămânţă autohtonă sămânţa certificată în conformitate cu legislaţia în vigoare în domeniul calităţii seminţelor, produsă pe teritoriul României din soiuri înregistrate în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România, în anul de cerere respectiv.

  Documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea „sămânţă admisă pentru însămânţare”, sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea „Necesar propriu” şi „Interzisă comercializarea” sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate, contractul încheiat cu o fabrică procesatoare şi factura fiscală, se depune la APIA până la data de 1 februarie a anului următor anului de cerere curent.

  Unităţile de industrializare care cultivă castraveţi în sere proprii fac dovada procesării producţiei proprii, până la data de 1 noiembrie a anului de cerere, prin documente contabile interne.

  Nu sunt eligibile la plată suprafeţele de sere în care legumele nu sunt cultivate pe pământ.

  Sprijinul cuplat pentru legume cultivate în solare

  Sprijinul cuplat pentru legume cultivate în solare se acordă fermierilor activi, pentru următoarele culturi tomate pentru consum în stare proaspătă, castraveţi pentru consum în stare proaspătă, castraveţi destinaţi industrializării, ardei pentru consum în stare proaspătă, varză pentru consum în stare proaspătă, vinete pentru consum în stare proaspătă.

  Sprijinul cuplat pentru culturile prevăzute la alin. (1) se acordă fermierilor care fac dovada comercializării următoarelor cantităţi minime anuale pe hectarul cultivat, în funcţie de legumele cultivate, pe baza facturii fiscale sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice:

  a) 32 tone la tomate pentru consum în stare proaspătă;

  b) 30 tone la castraveţi pentru consum în stare proaspătă şi/sau procesare. În cazul castraveţilor destinaţi procesării să aibă un contract încheiat cu o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranţa alimentelor potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008;

  c) 16 tone la ardei pentru consum în stare proaspătă;

  d) 22 tone la varză pentru consum în stare proaspătă;

  e) 20 tone la vinete pentru consum în stare proaspătă.

  Pentru cultura înfiinţată începând cu anul de cerere 2016, fermierii trebuie să facă dovada că utilizează sămânţa şi hibrizi autohtoni certificate oficial, precum şi categorie standard, în conformitate cu Legea nr. 266/2002, cu Ordinul MAPDR nr. 1.269/2005 şi cu Ordinul MAPDR nr. 1.366/2005.

  În anul 2016 procentul din sămânţa certificată autohtonă utilizată este de minimum 5% din norma de semănat pe hectar pentru fiecare specie în parte. Se consideră sămânţă autohtonă sămânţa certificată în conformitate cu legislaţia în vigoare în domeniul calităţii seminţelor, produsă pe teritoriul României din soiuri înregistrate în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România, în anul de cerere respectiv.

  Documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială, cu menţiunea „sămânţă admisă pentru însămânţare”, sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea „Necesar propriu” şi „Interzisă comercializarea” sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate, contractul încheiat cu o unitate de industrializare şi factura fiscală, se depune la APIA până la data de 1 februarie a anului următor anului de cerere curent. Documentele care atestă calitatea seminţelor certificate autohtone se vizează în prealabil de inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor de pe raza teritorială în care fermierul îşi desfăşoară activitatea sau de Laboratorul central pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor. 

  Nu sunt eligibile la plată suprafeţele de solare în care legumele nu sunt cultivate pe pământ.

  Sprijinul cuplat pentru prune destinate industrializării pentru obţinerea de produse alimentare nonalcoolice se acordă fermierilor activi care:

  a) exploatează livezi de pruni;
  b) fac dovada comercializării a unei producţii minime de 5,6 tone/ha, pe bază de contract cu o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranţa alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008, pe care îl prezintă la APIA împreună cu factura fiscală sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice, până la data de 1 noiembrie a anului de cerere;
  c) unităţile de industrializare care exploatează suprafeţe cu livezi de pruni fac dovada industrializării producţiei proprii prevăzute la lit. b), până la data de 1 noiembrie a anului de cerere, prin documente contabile interne.

  Sprijinul cuplat pentru mere destinate industrializării pentru obţinerea de produse alimentare nonalcoolice se acordă fermierilor care:

  a) exploatează livezi de meri;
  b) fac dovada comercializării unei producţii minime de 7,8 tone/ha, pe bază de contract cu o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranţa alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008, pe care îl prezintă la APIA împreună cu factura fiscală sau cu fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice, până la data de 1 decembrie a anului de cerere;
  c) unităţile de industrializare care exploatează suprafeţe cu livezi de meri fac dovada procesării producţiei proprii prevăzute la lit. b), până la data de 1 decembrie a anului de cerere, prin documente contabile interne.

  Sprijinul cuplat pentru cireşe şi vişine destinate industrializării pentru obţinerea de produse alimentare nonalcoolice se acordă fermierilor care:

  a) exploatează livezi de cireşi şi vişini;
  b) fac dovada comercializării unei producţii minime de 4,4 tone/ha, pe bază de contract cu o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranţa alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008, pe care îl prezintă la APIA împreună cu factura fiscală sau cu fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice, până la data de 1 octombrie a anului de cerere;
  c) unităţile de industrializare care exploatează suprafeţe cu livezi de cireşi şi/sau vişini fac dovada procesării producţiei proprii prevăzute la lit. b), până la data de 1 octombrie a anului de cerere, prin documente contabile interne.

  Sprijinul cuplat pentru caise şi zarzăre destinate industrializării pentru obţinerea de produse alimentare nonalcoolice se acordă fermierilor care:

  a) exploatează livezi de caişi şi zarzări;
  b) fac dovada comercializării unei producţii minime de 4,7 tone/ha, pe bază de contract cu o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranţa alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008, pe care îl prezintă la APIA împreună cu factura fiscală sau cu fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice, până la data de 1 septembrie a anului de cerere;
  c) unităţile de industrializare care exploatează suprafeţe cu livezi de caişi şi/sau zarzări fac dovada procesării producţiei proprii prevăzute la lit. b), până la data de 1 septembrie a anului de cerere, prin documente contabile interne.

  Sprijinul cuplat pentru cultura de cartofi timpurii, semitimpurii şi de vară pentru industrializare se acordă fermierilor activi care:

  a) cultivă cartofi timpurii, semitimpurii şi de vară pentru industrializare;
  b) fac dovada comercializării unei producţii minime de 12,5 tone/ha, pe bază de contract cu o unitate de procesare înregistrată pentru siguranţa alimentelor, potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008, pe care îl prezintă la APIA împreună cu factura fiscală până la data de 1 octombrie a anului de cerere;
  c) fac dovada comercializării producţiei contractate, pe baza facturii fiscale sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice, care se depun la APIA până la data de 30 octombrie a anului de cerere.
  Pentru cultura înfiinţată începând cu anul de cerere 2016, fermierii trebuie să facă dovada că utilizează sămânţa certificată oficial din categoriile Prebază, Bază şi Certificată, în conformitate cu Legea nr. 266/2002 şi cu Ordinul nr. 1.266/2005.
  Documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea „sămânţă admisă” pentru însămânţare” sau Buletinul de analiză oficială cu menţiunea „Necesar propriu” şi „Interzisă comercializarea” sau Documentul de calitate şi conformitate al furnizorului sau orice alt document echivalent documentelor menţionate emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE sau eticheta oficială care poate ţine loc de document de calitate şi conformitate se prezintă la APIA până la data de 1 august a anului de cerere. Cantităţile minime de sămânţă necesare la hectar sunt incluse în anexa nr. 4.

  În situaţia în care solicitantul sprijinului cuplat în sectorul vegetal este membru al unui/unei grup/organizaţii de producători recunoscut(e) de MADR, actele doveditoare ale cantităţii livrate prin intermediul grupului/organizaţiei sunt:

  a) pentru persoanele fizice, fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol;
  b) pentru persoanele juridice, inclusiv PFA, II, IF, copia facturii emise către grup.
  Solicitanţii din forma asociative mai prezintă şi: adeverinţă prin fac dovada că sunt membri ai grupului/organizaţiei de producători prin care valorifică producţia și copia contractului încheiat între grup/organizaţie şi cumpărător.

  Acte normative utile:

  Ordinul nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

  Ordinul nr. 234/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, şi pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea


  Te-ar mai putea interesa

  Prețul roșiilor românești s-a prăbușit după sărbători. Cât costă acum un kilogram de tomate la fermieri Cum va fi vremea în această săptămână. Anunț de la șefa ANM Încrețirea sau răsucirea frunzelor la ardei. Cauze, remedii

  Ultimele știri

  Anunț pentru fermieri: Astăzi s-a făcut plata pentru subvenția de 100 euro la hectar! Ultima oră despre subvențiile APIA! Situația la zi cu fermierii care încasează plăți la hectar! Primii fermieri care intră la recoltat cu trei săptămâni mai devreme din cauza secetei