• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Plăți agromediu 2016: Care sunt sancţiunile aplicabile în caz de identificare a unor neconformităţi

  Roxana Dobre -

  Respectarea condiţiilor prevăzute de angajamentele încheiate în cadrul măsurilor de mediu şi climă ale PNDR 2014-2020 aplicabile pe terenurile agricole este verificată de APIA prin controale administrative care vizează toţi fermierii care au angajamente în derulare şi controale pe teren realizate prin selecţia unui eşantion în urma aplicării unei analize de risc. Controlul poate fi administrativ sau în teren după cum urmează:

  Control administrativ:

  -verificare angajament şi cereri de plată

  -verificare încrucişată cu baze de date şi raportări externe

  Control pe teren:

  -caiet de agro-mediu

  -verificare vizuală în cadrul fermei (inclusiv prin vizite rapide la faţa locului planificate pentru verificarea unor cerinţe legate de respectarea anumitor date pentru efectuarea lucrărilor agricole),

  -controale prin teledetecţie.

  Elementele de control şi modalităţile de verificare detaliate sunt dezvoltate în manualele de proceduri elaborate de APIA sau celelalte instituţii delegate cu efectuarea controalelor.

  Metode de verificare a cerinţelor aplicabile angajamentelor:

  -menţinerea angajamentelor şi eligibilitatea suprafeţelor – verificare administrativă (pe baza datelor IACS şi LPIS) prin asigurarea trasabilităţii angajamentelor pentru fiecare parcelă,

   

  – interzicerea utilizării fertilizanţilor chimici şi a pesticidelor – va fi făcută prin controale administrative (schimb de informaţii cu instituţiile responsabile cu verificarea respectării legislaţiei naţionale relevante) şi prin controale pe teren (verificare vizuală, caiet de agro-mediu),

   

  -limitarea utilizării gunoiului de grajd – va fi făcută prin controale administrative (verificare încrucişată cu registrul animalelor) şi prin controale pe teren (verificare vizuală şi prin caietul de agro-mediu pentru aplicarea fertilizanţilor organici şi numărul de animale),

   

  -efectuarea cositului – va fi făcută prin controale pe teren (verificare vizuală şi prin caietul de agromediu pentru data de cosit şi adunatul fânului, precum şi pentru modul de efectuare a lucrărilor)

   

  -limitarea încărcăturii de animale şi efectuarea păşunatului – verificare administrativă (verificare încrucişată cu registrul animalelor pentru menţinerea unei încărcături reduse de animale) şi verificare pe Pagina 35 din 39 teren (verificare vizuală şi prin caietul de agro-mediu pentru menţinerea unei încărcături reduse de animale pe toată perioada păşunatului şi utilizarea pajiştilor inundate),

   

  -eligibilitatea şi menţinerea animalelor din rase locale în pericol de abandon – verificare administrativă (verificare încrucişată cu registrul animalelor şi cu registrele genealogice şi schimb de informaţii cu instituţiile cu responsabilităţi) şi verificare pe teren (verificare vizuală şi prin caietul de agro-mediu),

   

  -interzicerea însămânţărilor sau supraînsămânţări – verificare pe teren (verificare vizuală şi prin caietul de agro-mediu),

   

  – perioadele de înfiinţare, recoltare şi/sau încorporare a culturilor pe teren arabil şi eligibilitatea culturilor – va fi făcută prin controale administrative (pe baza datelor IACS şi LPIS) şi prin controale pe teren (verificare vizuală la momentul la care cerinţele se pot verifica, caiet de agro-mediu),

   

  – interzicerea activităţilor agricole pe timpul iernii – verificare pe teren (verificare vizuală şi prin caietul de agro-mediu),

   

  -deţinerea competenţelor necesare implementării angajamentelor – verificare administrativă (documente care să demonstreze accesarea serviciilor de consiliere sau consultanţă).

  Dacă în urma controalelor se evidenţiază neconformităţi privind respectarea condiţiilor de eligibilitate, a cerinţelor specifice, a cerinţelor de bază, a standardelor de eco-condiţionalitatea sau declararea greşită a parcelelor agricole (identificarea greşită, supradeclararea sau nedeclararea unor parcele agricole), se aplică reduceri la plată, care în unele cazuri pot ajunge până la excluderea de la plată sau chiar recuperarea sumelor plătite până la acel moment în cadrul angajamentelor respective, prin aplicarea unor reguli aprobate prin Ordin al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

  Există 6 categorii de sancţiuni, care se aplică în ordinea enumerării la suma de plată rămasă după etapa anterioară de sancţionare. Ordinea aplicării sancţiunilor este următoarea:

  -Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor/efectivelor de animale declarate,

  -Sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate generale şi a cerinţelor specifice,

  -Sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată,

  -Sancţiuni pentru nedeclararea tuturor suprafeţelor,

  -Sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii,

  -Sancţiuni suplimentare (recuperare debite multianuale).

  Fermierul NU va fi sancţionat în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale dacă a prezentat documente justificative în acest sens, conform legislaţiei în vigoare. Pentru anul în care s-a manifestat cazul de forţa majoră sau circumstanţe excepţionale, fermierul nu va primi plata compensatorie şi nu se vor recupera sumele primite în campaniile anterioare. Angajamentele multianuale rămân în vigoare în caz de forţă majoră şi se închid în caz de circumstanţe excepţionale şi deces.

  Sunt recunoscute, în special, următoarele cazuri de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale: decesul beneficiarului, incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului, o catastrofa naturală gravă care afectează puternic exploataţia agricolă, distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor aflate pe exploataţia agricolă, o epizootie sau o boală a plantelor care afectează parţial sau integral şeptelul sau culturile beneficiarului, exproprierea întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia (dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii).

  În cazul în care beneficiarul a fost selectat pentru controlul pe teren nu permite inspectarea fermei de către reprezentanţii organismelor abilitate, se consideră că acesta nu a respectat angajamentul. În acest caz beneficiarului nu i se va acorda nicio plată pentru măsura respectivă pentru anul în curs. Atât standardele de eco-condiţionalitate, cât şi cerinţele de bază trebuie respectate de beneficiari la nivelul întregii ferme. Nerespectarea obligaţiilor induse de angajamente, în funcţie de evaluarea intenţiei, repetiţia, amploarea şi gravitatea sau persistenţa efectelor neconformităţii respective, conduce la aplicarea unei sancţiuni bazate pe principiul proporţionalităţii, putând să meargă de la notificarea beneficiarului în vederea remedierii problemelor identificate sau aplicarea unor sancţiuni care pot ajunge în unele situaţii până la excluderea de la plată.

  Nerespectarea cerinţelor de bază conduce la aplicarea unei sancţiuni în situaţia în care neconformitatea este identificată pe o suprafaţă agricolă care nu face obiectul unui angajament sau la excluderea de la plată a parcelelor pe care se identifică acea neconformitate în cazul în care pe acea suprafaţă se află în desfăşurare un angajament de agro-mediu şi climă sau pentru agricultura ecologică.


  Te-ar mai putea interesa

  Plantare castraveți: perioade, distanțe între răsaduri Fasolea, cea mai nouă cultură în ferma familiei Gheorghiță. De la 2 hectare, la 100 de hectare Cum va fi vremea în această săptămână. Anunț de la șefa ANM

  Ultimele știri

  Ministrul Agriculturii: Vom aloca sumele necesare pentru despăgubiri în zonele afectate de secetă Florin Barbu: România poate obține 30 de milioane de tone de porumb pe an după reabilitarea sistemului de irigații Micii fermieri din Olt și-au făcut o moară cu pietre ce produce făină integrală de grâu și secară