• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • agrointel.ro
 • Ştiri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Agribusiness
 • Anunțuri
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Bani pentru apicultori. Cum se face decontarea cheltuielilor prin Programul Național Apicol pe 2016

  agrointeligenta.ro -

  Guvernul a aprobat miercuri, 13 aprilie, un buget de 30,2 milioane de euro pentru sprijinirea financiară a apicultorilor în 2016. Banii vor putea fi accesați prin Programul Național Apicol care a suferit câteva modificări importante privind modul în care se face decontarea cheltuielilor eligibile pentru anul în curs.

  Agrointeligența vă prezintă procedura de depunere a actelor pentru decontarea cheltuielilor apicole în 2016, așa cum este ea inclusă în HG-ul aprobat săptămâna trecută de către Guvernul României. Astfel, și în acest an, cheltuielile eligibile se deontează prin formele asociative, unde crescătorii de albine trebuie să depună o serie de documente justificatoare.

  Decontarea se face prin formele asociative

  Beneficiarii Programului naţional apicol pentru perioada 2014-2016, pentru acţiunile prevăzute de combatere a varoozei și nosemozei, refacerea efectivului de familii de albine, raţionalizarea stupăritului pastoral, asistenţă pentru laboratoarele de analiză a caracteristicilor fizico-chimice ale mierii, achiziţionează direct toate produsele sau achiziționează prin intermediul formei asociative toate produsele, solicită anual ajutorul financiar prin intermediul formei asociative legal constituite din care fac parte, conform legislaţiei în vigoare, şi depun la sediul acesteia următoarele documente:

  a) cerere unică de solicitare care se depune o singură dată înainte de efectuarea oricărei achiziții, în care menţionează acordul pentru achiziția produselor și/sau pentru derularea sprijinului financiar aferente măsurilor prevăzute în Program, prin intermediul aceleiaşi forme asociative;
  b) declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că apicultorii:
  (i) achiziţionează mătcile, roiurile pe faguri şi/sau familiile de albine prin Program, în afara perioadei cuprinse între data depunerii oricărei cereri de finanţare pentru acordare de ajutor financiar nerambursabil din măsurile agricole de investiții finanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și data acordării ultimei plăţi pentru finalizarea investiţiei;
  (ii) indiferent de forma juridică de organizare, nu au mai solicitat sprijin financiar prin intermediul altei forme asociative;
  (iii) în cazul în care au loc modificări asupra statutului lor juridic, informează forma asociativă din care fac parte, în termen de 5 zile lucrătoare de la survenirea acestor modificări. c) copia actului de identitate – B.I./C.I., în cazul persoanelor fizice;
  d) copia certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comerţului/a certificatului de înregistrare fiscală, după caz, iar toate documentele vor fi eliberate pe forma de organizare;
  e) copia adeverinţei care să ateste proprietatea şi numărul familiilor de albine înscrise în registrul agricol, la data solicitării acesteia, eliberată de consiliul local;
  f) copia adeverinţei/atestatului/certificatului/diplomei care să confirme pregătirea apicultorului în domeniul apicol, conform legislaţiei în vigoare, eliberată/eliberat până la termenul-limită de depunere a cererii şi a documentelor, după caz;
  g) copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară, eliberat înainte de depunerea cererii de solicitare la sediul formei asociative de către direcţia judeţeană sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, respectiv a municipiului Bucureşti, pe raza căreia îşi desfăşoară permanent activitatea exploataţia/unitatea;
  h) copia ordinului de deplasare eliberat de forma asociativă din care face parte apicultorul, din care să rezulte că acesta a efectuat deplasarea în pastoral până la data depunerii cererii unice prevăzută la lit.a), avizat şi datat de către consiliul local;
  i) copia fișei „Mișcarea efectivului familiilor de albine” din carnetul de stupină, pentru acțiunea refacerea efectivului de familii de albine.

  Beneficiarii Programului, după ce achiziţionează direct toate produsele, depun la sediul formei asociative legal constituite din care fac parte, pe lângă documentele prevăzute mai sus, următoarele:

  a) copia certificatului de origine, care atestă provenienţa mătcilor din stupine de elită autorizate de către Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu” şi autorizate sanitar-veterinar;
  b) copia declaraţiei de conformitate, care atestă provenienţa mătcilor din stupine de multiplicare autorizate de către Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G, K, Constantinescu” şi autorizate sanitarveterinar;
  c) copia buletinului de efectuare a analizelor fizico-chimice ale mierii şi copia documentelor de efectuare a plăţii analizelor fizico-chimice ale mierii, emis după data depunerii cererii unice de solicitare prevăzută la alin.(1) lit.a;
  d) copia documentului care atestă autorizarea pentru comercializare a furnizorului de medicamente;
  e) copia facturii de achiziţie a medicamentelor şi a fundurilor de stupi pentru control sau a fundurilor de stupi antivarooa, a mătcilor, roiurilor pe faguri sau familiilor de albine şi a stupilor, emisă după data depunerii cererii unice de solicitare;
  f) copia facturii de efectuare a analizelor fizico-chimice ale mierii, precum și copia documentelor de efectuare a plăţii acestora, emise după data depunerii cererii unice de solicitare;
  g) copia documentelor de efectuare a plăţii medicamentelor şi a fundurilor de stupi pentru control sau a fundurilor de stupi antivarooa, a mătcilor, roiurilor pe faguri sau familiilor de albine şi a stupilor, emise după data depunerii cererii unice de solicitare.

  Beneficiarii Programului care sunt crescători de albine în sistem ecologic, depun la sediul formei asociative legal constituite din care fac parte, mai trebuie să depună, după caz, următoarele acte:

  a) copia fişei de înregistrare a producătorului în agricultura ecologică, avizată și aprobată de către Direcția pentru Agricultură Județeană, respectiv a Municipiului București;
  b) copia contractului producătorului ecologic, încheiat cu un organism de inspecţie şi certificare aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

  Cererea unică de solicitare depusă la sediul formei asociative împreună cu documentele justificative se înregistrează într-un registru.

  Furnizorii de medicamente, funduri de stupi pentru control, funduri de stupi antivarooa, mătci, roiuri pe faguri, familii de albine sau de stupi nu pot fi și beneficiari ai măsurii pentru care sunt furnizori în Programul naţional apicol pentru perioada 2014-2016.

  Beneficiarii achiziționează familii de albine identificate conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 119/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

  Familiile de albine achiziționate prin Program nu se unifică cu familiile de albine deținute de apicultor.

  Roiurile pe faguri achiziționate prin Program se înscriu obligatoriu în Carnetul de stupină.

  Formele asociative au obligația, ca în cel mult 45 de zile lucrătoare de la data încasării ajutorului financiar de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, atât de a plăti membrilor apicultori sumele autorizate la plată, cât și de a transmite la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură documente privind efectuarea plăților către membri apicultori, beneficiari ai sprijinului cuvenit. Documentele privind efectuarea plăților către membri apicultori, beneficiari ai sprijinului cuvenit, pot fi depuse și după termenul prevăzut, în termen de 25 de zile lucrătoare, aplicându-se formelor asociative o reducere de 0,5% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor aprobate la plată și nedistribuite, însoțite de documente justificative prin care se motivează întârzierea.

  Fac excepție de la termenul prevăzut formele asociative care se află în una din situațiile:
  a) decesul apicultorului beneficiar al sprijinului, al reprezentantului legal al formei asociative, caz în care forma asociativă depune la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură copia certificatului de deces;
  b) emiterea unui act administrativ pe numele formei asociative prin care s-a dispus blocarea contului în care au fost virate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură sumele autorizate la plată pentru apicultorii beneficiari ai sprijinului, caz în care forma asociativă depune la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură copia actului administrativ din care reiese blocarea contului;
  c) incapacitate profesională de lungă durată a reprezentantului legal sau a apicultorului membru al acesteia, în care forma asociativă depune la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură copii ale documentelor justificative, conform legislației specifice în vigoare.

  În cazurile excepționale, forma asociativă are obligația de a depune la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, documentele privind efectuarea plăților către membri apicultori, beneficiari ai sprijinului cuvenit, în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care forma asociativă este în măsură să facă acest lucru, dar nu mai mult de 1 martie 2017, împreună cu documentele doveditoare ale situației invocate.

  În cazul în care, forma asociativă nu face dovada plăților către apicultorii beneficiari ai sumelor cuvenite, în termenele prevăzute, aceasta nu mai poate solicita sprijin pentru nicio măsură din Program, în următorii doi ani, iar APIA notifică apicultorii, membri ai formei asociative respective, cu privire la acest fapt.

  Legislație utilă:

  ***Programul Național Apicol 2014-2016 (forma adoptată inițial)

  ***HG cu modificările pentru PNA pentru 2016


  Pe Instagram-ul Agrointeligența găsiți imaginile momentului din agricultură!

  CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Agrointeligența pentru Android sau iPhone!

  Te-ar mai putea interesa

  Fuziunea dintre Premium Porc și DanBred – anulată din cauza problemelor create de PPA Coccidioza la iepuri: semne, tratament, prevenire Fermierii sârbi au început să își vândă produsele într-un lanț de magazine din România

  Ultimele știri

  Vicepremierul Dan Barna: Investițiile în irigații au fost scoase din PNRR! Transmisie LIVE: PORUMBUL 2021 LA START! De unde se aprovizionează ministrul Oros cu carne proaspătă și cu legume