• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Fonduri europene pentru infrastructura rurală: 453 milioane de euro disponibile pentru satul românesc în 2016

  Gabriela Gimbășanu -

  Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale își respectă calendarul asumat și după lansarea din 20 mai a măsurilor dedicate pomiculturii, în cursul zilei de azi (24 mai – n.r) agenția anunță beneficiarii că începând din data de 25 mai se primesc proiecte pentru alte trei submăsurile 4.3.A –”Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – Infrastructura de acces agricolă”, 7.2 ”Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”, 7.6 – ”Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural”.

  Pentru toate aceste submăsuri, sesiunea anuală continuă de primire a proiectelor este deschisă în intervalul 25 mai – 31 octombrie 2016. Solicitanții de fonduri europene pentru agricultură și dezvoltare rurală au în 2016 la dispoziție peste 453 milioane de euro pentru dezvoltarea infrastructurii rurale, agricole sau forestiere şi protejarea patrimoniului cultural. Modalitatea de depunere a proiectelor este cea on-line pe pagina oficială a Agenției pentru toate cele trei submăsuri.

  „Dezvoltarea rurală se realizează atât prin investițiile beneficiarilor privaţi, cât şi prin cele ale celor publici. Cele două categorii de solicitanți se completează şi se sprijină reciproc. Dacă până acum am deschis o parte din sesiunile pentru beneficiari privaţi, acum completăm investiţiile ce se pot finanța în acest an în spaţiul rural cu cele care sunt accesibile beneficiarilor publici. Sunt trei submăsuri foarte aşteptate, ținând cont de faptul că, atât pentru PNDR 2007-2013, cât şi pentru sesiunea din 2015, nevoia de investiţie pentru infrastructura din mediul rural a depăşit alocările” a declarat Eugen Popescu, directorul general AFIR.

  Submăsura 4.3 A are o alocare de 20 milioane de euro

  Pentru sesiunea 25 mai – 31 octombrie 2016, submăsura 4.3 A beneficiază de o alocare de 20 milioane euro. Scopul investițiilor sprijinite în cadrul submăsurii 4.3 A este de îmbunătățire a performanței economice a tuturor fermelor şi de facilitare a restructurării şi modernizării acestora, în special în vederea creşterii participării şi orientării către piaţă, dar şi a diversificării agricole. Investiţiile realizate vor duce la creşterea competitivităţii sectorului agricol prin îmbunătăţirea accesibilităţii exploataţiilor agricole, la modernizarea şi adaptarea căilor de acces, asigurând totodată o mai bună aprovizionare şi un acces mai facil către consumatori şi pieţele de desfacere.

  Beneficiari ai submăsurii sunt unitățile administrativ teritoriale și/ sau asociații ale acestora constituite conform legislației naționale în vigoare. Sprijinul nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși 1.000.000 Euro/ proiect pentru drumurile agricole de acces.

  Una din condiţiile de finanţare este ca investiția să fie racordată la un drum existent. Evident, solicitanții trebuie să facă dovada proprietății/administrării terenului pe care se realizează investiția.

  Printre cheltuielile eligibile se numără cele privind costurile generale ale proiectului sau cele legate de consultanţă şi pentru managementul proiectului.

  Submăsura 7.2 are o alocare de 360 milioane euro

  În ceea ce priveşte submăsura 7.2 scopul investițiilor sprijinite este de creare și modernizare a infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu apă/apă uzată, care constituie elemente de bază pentru comunitatea rurală. Totodată, beneficiarii submăsurii vor contribui la crearea și modernizarea infrastructurii educaționale ante și preșcolară și a infrastructurii de învățământ secundar superior, cu profil resurse naturale și protecția mediului dar și a școlilor profesionale în domeniul agricol.

  Beneficiari pot fi comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare sau ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (infrastructură de tip after-school).

  Valoarea sprijinului nerambursabil acordat este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri care sunt negeneratoare de venit. Beneficiarii submăsurii pot obține până la 4 milioane euro pentru proiectele depuse de asociațiile de dezvoltare intercomunitare.

  Pentru proiectele privind infrastructura rutieră de interes local și infrastructura de apă/apă uzată sunt cheltuieli eligibile construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă în localități rurale care fac parte din aglomerări umane între 2.000 ‐ 10.000 locuitori echivalenţi (l.e.), construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă uzată în localități rurale care fac parte din aglomerări umane între 2.000 ‐ 10.000 l.e. sau construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local.

  Pentru proiectele care vizează infrastructura de apă/apă uzată este necesar ca solicitanții să se informeze la Operatorul Regional dacă localitățile rurale fac parte din aglomerări umane cuprinse între 2.000 ‐ 10.000 locuitori echivalenţi, conform Master Planului aprobat şi dacă investiția propusă nu este finanțată/urmează a fi finanțată prin POIM (Programul Operațional Infrastructură Mare).

  Cheltuielile eligibile pentru proiectele de infrastructură educațională/socială sunt înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă, extinderea și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ secundar superior, filiera tehnologică cu profil resurse naturale și protecția mediului și a școlilor profesionale în domeniul agricol.

  Submăsura 7.6 cu o alocare de 55 milioane de euro

  Submăsura 7.6 – ”Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural”, cu o alocare pentru această sesiune de 55 milioane euro, are ca scop protejarea patrimoniului cultural sau/ și realizare a investițiilor pentru conservarea moștenirii de interes local, a așezămintelor monahale inclusiv a modernizării așezămintelor culturale. Obiectivele submăsurii sunt susținerea investițiilor de restaurare, conservare și accesibilizare a patrimoniului cultural imobil de interes local, a așezămintelor monahale inclusiv a așezămintelor culturale.

  De asemenea, fondurile alocate vor fi folosite pentru punerea în valoare a moștenirii culturale locale, la promovarea turismului rural, conducând astfel la creșterea nivelului de trai în zonele rurale.

  Beneficiari ai submăsurii sunt ONG-uri, Unități de cult, persoane fizice autorizate sau societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B şi comunele.

  Sprijinul nerambursabil poate fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit, caz în care valoarea unui proiect nu poate depăşi 500.000 euro. Dintre cheltuielile eligibile amintim restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă, modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale, achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

  Lista cheltuielilor eligibile, precum şi toate condiţiile de accesare ale celor trei submăsuri sunt disponibile pe site-ul AFIR, www.afir.info.


  Te-ar mai putea interesa

  Furtuni puternice, dar și caniculă. Județele vizate de noile alerte meteo! Furtuni puternice cu grindină anunțate astăzi de ANM. Codul roșu de caniculă – menținut! Tuta absoluta la tomate. Prevenire, combatere

  Ultimele știri

  Prețul grâului, în creștere pe bursă, nu și la fermieri. Samson Popescu: Așteptăm să vindem măcar cu 90 de bani Județul unde s-a produs mai mult grâu decât anul trecut, dar de o calitate mai slabă Ministerul Agriculturii a dat derogare la neonicotinoide pentru campania agricolă de toamnă