• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Ajutor de minimis pentru ovine și caprine: 2.500 de lei cap/berbec sau țap de rasă. Cererile se depun până pe 15 septembrie

  agrointeligenta.ro -

  Bani pentru cumpărarea de berbeci și țapi de rasă! Crescătorii de ovine și cei de caprine pot beneficia de un ajutor de cel mult 2.500 de lei/cap de berbec sau de țap din rasă specializată prin intermediul unei scheme de ajutor de minimis ce va fi lansată în curând și pentru care va fi alocate 24 de milioane de lei de la bugetul de stat. 

  Prin schema de ajutor de minimis, crescătorii pot primi ajutor de cel mult 15.000 de euro pe parcursul a trei ani, iar în cazul acestei scheme, trebuie să dețină un efectiv minim de 60 de ovine femelă sau 60 de femele caprine pentru a putea accesa bani pentru achiziția de masculi din rase specializate.

  Achiziţionarea de berbeci/țapi de reproducție din rase specializate se realizează respectând proporția de un berbec/un țap din rase specializate la 30 de capete femele ovine/20 capete femele caprine deţinute de beneficiar, se arată în proiectul de Hotărâre de Guvern. Mai mult, numărul maxim de berbeci/țapi de reproducţie care poate fi achiziţionat de un beneficiar, trebuie să corespundă, aplicând proporţia prevăzută, unui număr de 700 capete femele ovine/350 capete femele caprine.

  Rasele specializate eligibile pentru ajutorul de minimis

  Ovine: Țurcană, Țigaie, Karakul, Cap Negru de Teleorman, Suffolk, Ile de France, Rasa de carne Palas, Texel, Charollais, Cap Negru German, Hampshire, Merinofleisch, Merinos de Palas, Lacaune, Friză, Awassi, Blanche du Massif Central, Vendeen, Berrichon du Cher, Chamoise și Rouge de l’Ouest.

  Caprine: Carpatină, Albă de Banat, Alpină Franceză, Saanen, Boer, Murciano-Granadină, Nubiană și Nobilă Germană.

  Cine poate accesa ajutorul de minis

  Beneficiarii schemei de minimis pot fi:
  a) crescători de ovine/caprine, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;

  b) crescători de ovine/caprine, persoane fizice care deţin atestat de producător emis potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;

  c) crescători de ovine/caprine, persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu personalitate juridică constituite conform legii.

  Condiții de eligibilitate

  Pentru obținerea ajutorului de minimis beneficiarii ptrebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  a) să dețină un efectiv de femele ovine/caprine, așa cum sunt definite la alin.(1), identificate şi înregistrate în RNE, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;

  b) berbecii/țapii achiziționați sunt din rasele specializate cuprinse în lista întocmită de ANZ, prevăzută în anexa nr.1;

  c) să deţină registrul individual al exploataţiei, completat și actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 şi a Directivelor 92/102/CEE şi 64/432/CEE.

  d) se obligă prin angajament scris să menţină în exploatație berbecii/țapii de reproducție din rase specializate, achiziționați, pe o perioadă de minimum 3 ani începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat,

  e) se obligă prin angajament scris să înscrie în Registrul Genealogic, produșii femeli obținuți din monta naturală cu berbecii/țapii de reproducție din rase specializate achiziționați în baza prezentei hotărâri, în cazul raselor pentru care se face reproducție în rasă pură, conform standardelor de rasă.

  Termen limită pentru depunerea cererilor: 15 septembrie

  Fermierii care vor să acceseze schema de ajutor de minimis trebuie să depună cererile până cel târziu pe 15 septembrie însă înainte trebuie să se prezinte la direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti pe a cărui rază teritorială se află exploataţia înregistrată sau exploataţia cu cel mai mare număr de animale. Ei trebuie să ceară aici ca în primă fază să li se întocmească situații privind sumele primite anterior de aceștia prin scheme de minimis și nu vor putea cere bani acum dacă au beneficiat de peste 15.000 de euro în ultimii trei ani.

  Pentru obţinerea ajutorului de minimis, beneficiarii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și pentru care Direcţiile pentru agricultură au calculat o sumă minimă rămasă de 2.500 lei, întocmesc cereri, conform unui model (descarcă AICI MODELEL DE CERERE) şi le depun de la data publicării HG-ului până în 15 septembrie 2016, la direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti pe a cărui rază teritorială se află exploataţia înregistrată sau exploataţia cu cel mai mare număr de animale, însoţite de următoarele documente:

  a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică, sau după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;

  b) copie a atestatului de producător, emis potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, în cazul persoanelor fizice;

  c) copie a certificatului de înregistrare la Registrul Comerţului, în cazul persoanelor juridice și în cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 4, lit. a), precum si copie a BI/CI a împuternicitului persoană fizică;

  d) declarație pe proprie răspundere conform Anexei nr.2, partea B;

  e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

  f) document care atestă numărul de femele ovine/caprine înscrise în RNE, la data depunerii cererii, eliberat în funcție de operatorul Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor – SNIIA;

  g) angajamentul prin care se obligă să menţină animalele achiziţionate potrivit prezentei hotărâri minimum 3 ani, să înscrie în Registrul genealogic, secţiunea secundară produşii femeli obţinuţi din  monta naturală cu berbecii/țapii de reproducţie din rase specializate achiziţionaţi, precum şi să introducă întreg efectivul de ovine/caprine în programul strategic de eradicare a scrapiei;

  h) copia facturii fiscale de achiziție/filei carnetului de comercializare a berbecilor/țapilor de reproducție din rase specializate;

  i) copii ale certificatelor de origine a berbecilor/țapilor de reproducție din rase specializate, vizate de Oficiul judeţean de zootehnie, care se depun până la data de 30 septembrie 2016.

  Documentele prevăzute sunt emise înaintea datei de depunere a sunt emise înaintea datei de depunere a cererii, cu excepția celui prevăzut la  lit.i).

  O parte din beneficiari vor fi ulterior verificați

  Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti împreună cu Oficiile judeţene pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie vor efectua verificări la fața locului pe un eșantion de 5% din beneficiari, până la sfârșitul semestrului I al anului 2017 și vor întocmi procese verbale de constatare. Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situaţii nereale pe documentele aferente ajutorului prevăzut în schema de ajutor de minimis sau încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri. În aceste cazuri, beneficiarul de sprijin va returna sumele primite!

  Se estimează că Hotărârea de Guvern pentru ajutorul de minimis să fie aprobată în perioada imediat următoare – cel mult două săptămâni pentru ca fermierii să aibă timp să se încadreze în termenul de depunere de 15 septembrie.

  DOCUMENTE pentru DESCĂRCARE

  PROIECT Hotărâre de Guvern Ajutor de minimis pentru achiziția de berbeci/țapi de rase specializate – PDF

  ANEXA 2 –  CEREREA ce trebuie depusă la Direcțiile agricole județene- PDF

  ANEXA 1  – RASELE ELIGIBILE la plata ajutorului de minimis


  Te-ar mai putea interesa

  Fermierii care au pierdut prima pe cap de vacă. Calcul ANT bovine după data de referință Viermele prunelor: caracteristici, semne, combatere Se schimbă vremea! Șefa ANM a anunțat de când vin ploile

  Ultimele știri

  Florin Dragomir, producător: Pentru un kilogram de telemea de Sibiu folosim 5 litri de lapte de oaie Furtuna Renata ajunge în România – sunt așteptate ploi, vijelii și temperaturi scăzute Fermierii spun că războiul din Ucraina scumpește usturoiul românesc