• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Ce trebuie să faceți pentru a beneficia de cadastrarea gratuită a terenurilor agricole

  Roxana Dobre -

  Cadastrarea gratuită a terenurilor agricole reprezintă un subiect de maxim interes pentru fermieri, cu atât mai mult cu cât din anul 2020 subvențiile agricole nu ar mai fi acordate pentru acele terenuri care nu au cadastrul finalizat. Chiar dacă programul este gratuit, producătorii agricoli au o serie de obligații pe care trebuie să le respecte din momentul în care sunt anunțați că în zona lor începe cadastrarea gratuită!

  Odată cu începerea lucrărilor de cadastru, fermierii care au fost anunțați că lucrările încep în zona lor au de îndeplinit la rândul lor o serie de obligații. Iată ce pași au de urmat:

  -Să se prezinte la punctele de informare pentru a obține informații referitoare la planul de lucru, programarea interviurilor în teren, activitățile de măsurare și identificare a imobilelor;

  -Să meargă la primărie cu actele de proprietate pentru a obține copii legalizate;

  -Să înmâneze echipei care efectuează lucrările de înregistrare sistematică copiile legalizate ale actelor juridice care atestă dreptul de proprietate sau alte drepturi reale, care conțin modificări ale configurației imobilelor sau atestă alte acte, fapte ori raporturi juridice privitoare la imobile. Copiile legalizate ale documentelor se preiau numai dacă acestea nu există în arhiva oficiului teritorial sau a autorității admnistrației publice locale ori a emitentului acestora;

  -Să colaboreze cu echipa care efectuează lucrările de înregistrare sistematică, în sensul de a-i permite accesul pe proprietate și de a-i furniza informații privitoare la identificarea imobilelor pe care le dețin;

  -Să verifice informațiile din fișele de date care le vor fi prezentate;

  -Să verifice inforrnațiile privitoare la imobilele pe care le dețin, în etapa de publicare a documentelor tehnice cadastrale;

  -Să depună cerere de rectificare dacă datele publicate nu sunt corecte. Cererea de rectificare a informațiilor din documentele tehnice publicate se poate face în termen de 60 de zile de la afișare și trebuie însoțită de documentele doveditoare.

  Cum află efectiv fermierii că încep lucrări în zona lor 

  Prima etapă de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică presupune „înștiintarea proprietarilor, respectiv a posesorilor și a altor deținători, prin intermediul campaniei de informare publică, organizată la nivel național și local, cu privire la începerea lucrărilor de înregistrare sistematică, precum și cu privire la procedura de realizare, beneficiile, drepturile și obligatiile ce le revin pe parcursul derulării lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților.

  De precizat că programul național de cadastru și carte funciară include acțiunile necesare derulării, precum și sumele aferente acestora și constă în activități precum:

  -Măsurători cadastrale;

  -Activități de geodezie, cartografie, topografie și fotogrammetrie;

  -Activități de informare și conștientizare a pubicului;

  -Dezvoltare și mentenanță a sistemelor informatice;

  -Conversia cărților funciare și a documentațiilor cadastrale din format analogic în format digital;

  -Tehnice de calcul și de stocare;

  -Alte activități ce decurg din derularea Programului național de cadastru și carte funciară.

  Programul este total gratuit

  Finanțarea programului național se asigură din veniturile proprii ale Agenției Naționale, în condițiile legii”, se specifică că ANCPI decontează lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ teritoriale.

  În cadrul PNCCF sunt necesare copii legalizate ale actelor de proprietate numai în situația în care acestea nu există în arhiva oficiului teritorial sau a autorității administrației publice locale ori a emitentului acestora.


  Te-ar mai putea interesa

  Doi tineri din București au investit într-o livadă de cireși amari. Au pornit la drum cu un singur pom bătrân Roșii mari de grădină – cinci secrete ale cultivatorilor cu experiență Cod portocaliu de vijelii puternice, grindină și ploi torențiale în jumătate de ţară. Județe sub alertă!

  Ultimele știri

  Adrian Pintea, MADR: Subvenția care ajunge în conturi în maxim o săptămână! Lupu, Holstein RO: Ar trebui să se oprească modul în care sume importante ajung la ferme fără un minim de performanţă Valentin Jecu, cultivator de usturoi: Nu știu dacă vom recolta cele 3 tone la hectar pentru ajutorul de minimis