• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Termen-limită pentru plata primei tranșe din impozitul pe norma de venit în agricultură

  Roxana Dobre -

  9 zile – atât mai au fermierii la dispoziție să plătească prima tranșă din impozitul pe norma de venit în agricultură, care are termen-limită data de 25 octombrie. Restul banilor, de 50%, se achită până la data de 15 decembrie inclusiv!

  Persoanele care dețin suprafețe agricole și efective de animale ce depășesc un anumit plafon sunt obligate la plata unui impozit indiferent dacă vând sau nu produsele obținute. Impozitul pe norma de venit în agricultură se aplică atât persoanelor fizice, cât și celor juridice.

  Venitul dintr-o activitate agricolă se stabileşte pe bază de norme de venit. Prin venituri din desfăşurarea unei activităţi agricole se înţelege, potrivit prevederilor art.103 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, veniturile obţinute individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică, din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea sau creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

  Persoanele fizice care desfăşoară activităţile agricole menţionate anterior, sunt supuse impunerii pe bază de norme de venit, indiferent de forma sub care desfăşoară aceste activităţi, respectiv individual, PFA sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică.

  Precizăm că, veniturile menţionate anterior, sunt neimpozabile în limitele stabilite potrivit tabelului următor:

  Nr. crt.

  Produse vegetale

  Suprafaţă

  1.

  Cereale

  pînă la 2 ha

  2.

  Plante oleaginoase

  pînă la 2 ha

  3.

  Cartof

  pînă la 2 ha

  4.

  Sfeclă de zahăr

  pînă la 2 ha

  5.

  Tutun

  pînă la 1 ha

  6.

  Hamei pe rod

  pînă la 2 ha

  7.

  Legume în cîmp

  pînă la 0,5 ha

  8.

  Legume în spaţii protejate

  pînă la 0,2 ha

  9.

   

  Leguminoase pentru boabe

  pînă la 1,5 ha

  10.

  Pomi pe rod

  pînă la 1,5 ha

  11.

  Vie pe rod

  pînă la 1 ha

  12.

  Arbuşti fructiferi

  pînă la 1 ha

  13.

  Flori şi plante ornamentale

  pînă la 0,3 ha

  Animale

  Nr. capete/Nr. de familii de albine

  1.

  Vaci

  pînă la 2

  2.

  Bivoliţe

  pînă la 2

  3.

  Oi

  pînă la 50

  4.

  Capre

  pînă la 25

  5.

  Porci pentru îngrăşat

  pînă la 6

  6.

  Albine

  pînă la 75 de familii

  7.

  Păsări de curte

  pînă la 100

  Depăşirea limitelor menţionate în tabelul anterior, generează impozitarea veniturilor, pe bază de norme anuale de venit.

  Impozitarea persoanelor care desfăşoară aceste activităţi se face indiferent dacă valorifică sau nu, în stare naturală, produsele obţinute.

  Potrivit prevederilor art.106 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, „normele de venit se propun de către entităţile publice mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe baza metodologiei stabilite prin hotărâre a Guvernului, se aprobă şi se publică de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, până cel târziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplică aceste norme de venit”.

  Contribuabilii care desfăşoară o activitate agricolă pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit au obligaţia de a depune anual o declaraţie – formularul 221, la organul fiscal competent, până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs.

  Pe baza declaraţiilor depuse de contribuabili, organul fiscal competent stabileşte impozitul anual datorat, calculat prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului anual din activităţi agricole stabilit pe baza normei anuale de venit. Impozitul astfel determinat de organul fiscal competent reprezintă impozit final şi nu se recalculează.

  Conform prevederilor art.107 alin.(6) din Codul fiscal, plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale se efectuează către bugetul de stat în două rate egale, astfel:

  -50% din impozit până la data de 25 octombrie inclusiv;

  -50% din impozit până la data de 15 decembrie inclusiv.

  Nu au obligaţii de declarare şi nu datorează impozit persoanele fizice care deţin suprafeţe necultivate sau se încadrează în limitele stabilite în tabelul menţionat mai sus.


  Te-ar mai putea interesa

  Roșii mari de grădină – cinci secrete ale cultivatorilor cu experiență Cod portocaliu de vijelii puternice, grindină și ploi torențiale în jumătate de ţară. Județe sub alertă! Doi tineri din București au investit într-o livadă de cireși amari. Au pornit la drum cu un singur pom bătrân

  Ultimele știri

  Cultura de mazăre irigată în ferma lui Bekes Arnold: costuri, producție, rată de profit Propunerile societății civile pentru o tranziție verde echitabilă, inclusiv în sectorul agroalimentar Maniu Vonica, fermier: Deocamdată am oprit toate investițiile. Este un an al incertitudinii