• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • Cererea și lista documentelor ce se depun pentru a lua ajutorul de minimis pentru bovine. Termen-limită: 11 noiembrie

  Roxana Dobre -

  DOCUMENTE pentru a lua ajutor de minimis la cumpărarea vacilor de lapte și a vacilor de carne! Hotărârea privind banii fermierilor, apărută în Monitorul Oficial! Producătorii agricoli pot cere până pe 11 noiembrie sprijin financiar pentru achiziția de juninci din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline şi/sau tauri de reproducţie din rase de carne.  Cererile se pot depune începând de astăzi la direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti pe a cărui rază teritorială se află exploataţia înregistrată sau exploataţia cu cel mai mare număr de animale.

  Producătorii agricoli vor beneficia în perioada următoare de un ajutor în valoare de 18.150.000 lei care a fost aprobat în ședința din 5 octombrie a Guvernului.  Beneficiarii acestei măsuri pot fi crescătorii de bovine/bubaline, după cum urmează:
  -Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008;
  -Persoane fizice care deţin atestat de producător emis potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014;
  -Persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu personalitate juridică constituite conform legii.

  În privința condițiilor de eligibilitate, beneficiarii trebuie să deţină:

  -Minimum 3 capete şi maximum 10 capete de vaci/beneficiar identificate şi înregistrate în RNE, în vederea achiziționării de juninci din rase de taurine de lapte sau carne minimum 1 cap şi maximum 10 capete bivoliţe pe beneficiar identificate şi înregistrate în RNE, în vederea achiziţionării de juninci din specia bubaline;
  -Minimum 40 capete de vaci şi/sau viţele şi/sau juninci pe beneficiar, cu excepţia celor din localităţile din zona montană care trebuie să deţină minimum 10 capete de vaci şi/sau viţele şi/sau juninci pe beneficiar, pentru achiziţionarea de tauri de reproducţie din rase specializate de carne;

  Totodată, beneficiarii:

  -Se obligă prin angajament scris să menţină în exploataţie animalele de reproducţie din rase specializate achiziţionate, pe o perioadă de minimum 3 ani începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat;
  -Se obligă prin angajament scris să înscrie în Registrul Genealogic animalele de reproducţie din rase specializate achiziţionate;

  Ce documente trebuie să depuneți:

  Pentru obţinerea ajutorului de minimis, crescătorii de animale care îndeplinesc deja criteriile de eligibilitate menționate mai sus, pot depune cereri la direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti pe a cărei rază teritorială se află exploataţia înregistrată sau exploataţia cu cel mai mare număr de animale, însoţite de următoarele documente:

  -Copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
  -Copie a atestatului de producător, emis potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul persoanelor fizice;
  -Copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrul Comerţului, în cazul persoanelor juridice precum şi copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică;
  -Declaraţie pe propria răspundere;
  -Dovadă cont activ bancă/trezorerie;
  -Document care atestă numărul de vaci/viţele/juninci sau bivoliţe înscrise în RNE, la data depunerii cererii, eliberat de operatorul Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor – SNIIA;
  -Angajamentele de menținere în exploatație a animalelor;
  -Copia facturii fiscale de achiziţie/filei carnetului de comercializare a junincilor din rase de taurine şi/sau a junincilor din specia bubaline şi/sau a taurilor de reproducţie din rase de carne;
  -Copii ale certificatelor de origine a junincilor din rase de taurine şi/sau a junincilor din specia bubaline, precum şi ale taurilor de reproducţie din rase de carne, vizate de oficiul judeţean de zootehnie;
  -Copie a buletinului de însămânţări artificiale/adeverinţei de montă naturală, în cazul achiziţionării junincilor din rase de taurine şi bubaline, din care să reiasă gestaţia de minimum 3 luni;
  -Formularul de mişcare F2/document de mişcare, emis de medicul veterinar de liberă practică împuternicit/utilizatorul Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, avizat de direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană depus în termen de maximum 15 zile de la data încasării ajutorului de minimis. Viza direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene certifică faptul că mişcarea animalelor a fost înregistrată în baza naţională de date.
  Atenție! BI/CI precum și certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrul Comerţului trebuie să fie prezentate și în original în vederea certificării de reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul”.

  De reținut: Înainte să mergeți să depuneți cererea trebuie mai întâi să faceți o vizită la direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti pe a cărei rază teritorială se află exploataţia înregistrată sau exploataţia cu cel mai mare număr de animale şi să solicitați întocmirea unei situaţiei privind ”istoricul” ajutorului de minimis de care ați mai beneficiat. 

  Astfel, direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, întocmesc aceste situaţii privind sumele primite anterior de de dumneavoastră în baza hotărârilor Guvernului și calculează sumelor rămase şi potenţial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis.
  Atenție! Achiziția de animale se face pe bază de factură și carnet de comercializare în cazul persoanelor fizice. Deci fermierul cumpără animalele din banii proprii și după aceea suma îi este decontată începând cu data de 1 decembrie 2016!
  În plus, direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti împreună cu oficiile judeţene de zootehnie efectuează verificarea la faţa locului pe un eşantion de 5% din beneficiari, până la 30 iunie 2017 şi întocmesc procese-verbale de constatare.
  RASELE de taurine de carne și de lapte care se pot achiziţiona sunt:

  -Juninci rase de CARNE: Aberdeen Angus, Limousine, Charolaise, Aubrac;
  -Juninci rase de LAPTE: Bălţată cu Negru Românească, Bălțată Românească, Holstein, Red Holstein, Brună (toate rasele din tulpina Braunvieh: Bruna Germană, Bruna Austriacă, Bruna Italiană, Bruna Franceză, Bruna Cehă, Bruna Slovacă, Bruna Spaniolă, Bruna Elveţiană n.r), Jersey, Simmental (toate rasele din tulpina Simmental: Simmental, Fleckvieh, Simmental Francez, Bălţată Austriacă, Bălţată Germană, Bălţată Ungurească, Bălţată Cehă, Pezzata Rossa Italiană, Swiss Fleckvieh, n.r), Montbeliarde;
  -Tauri din rase de CARNE: Aberdeen Angus, Limousine, Charolaise, Aubrac, Simmental American
  -Bubaline: Bivol Românesc.
  CUANTUMUL sprijinului financiar este de:
  -Maximum 5.000 lei/cap junincă din rasă de taurine de LAPTE;
  -Maximum 6.000 lei/cap junincă din rasă de taurine de CARNE,
  -Maximum 4.500 lei/cap junincă din specia BUBALINE;
  -Maximum 8.000 lei/cap de TAUR de reproducţie din rase de CARNE.
  Atenție! Achiziţionarea de tauri de reproducţie din rase de carne se realizează respectând proporţia de un taur la 40 de capete vaci şi/sau viţele şi/sau juninci deţinute de beneficiar. Numărul maxim de tauri de reproducţie din rase de carne care poate fi achiziţionat de un beneficiar trebuie să corespundă, aplicând proporţia prevăzută, unui număr de 200 capete vaci şi/sau viţele şi/sau juninci.
  DEFINIȚII care vă pot fi de folos
  Pentru a înțelege exact ce animale puteți achiziona vă punem la dispoziție principalele definiții, așa cum apar ele în Hotărârea de Guvern apărută astăzi în Monitorul Oficial.
  JUNINCĂ din specia taurine din rasă de CARNE – femelă de reproducţie din rasă de carne, provenită din părinţi înscrişi în Registrul genealogic al rasei, însămânţată artificial sau montată natural cu taur autorizat şi diagnosticată gestantă de cel puţin 3 luni, cu vârsta cuprinsă între 17 luni şi 34 de luni, din rasele menționate mai sus.
  JUNINCĂ din specia taurine din rasă de LAPTE – femelă de reproducţie din rasă de lapte, provenită din părinţi înscrişi în Registrul genealogic al rasei, însămânţată artificial sau montată natural cu taur autorizat şi diagnosticată gestantă de cel puţin 3 luni, cu vârsta cuprinsă între 17 luni şi 28 de luni, din rasele menționate mai sus. 
  JUNINCĂ  din specia BUBALINE – femelă de reproducţie din specia bubaline, provenită din părinţi înscrişi în Registrul genealogic al rasei, însămânţată artificial sau montată natural cu taur autorizat şi diagnosticată gestantă de cel puţin 3 luni, cu vârsta cuprinsă între 31 de luni şi 44 de luni, din rasele cuprinse în lista menționată mai sus. 
  VACĂ – femelă de reproducţie din specia taurine care, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, a fătat cel puţin o dată şi are cel puţin un produs înregistrat în RNE sau deţine adeverinţă de fătare în cazul mortalităţii produsului fătat;
  BIVOLIȚĂ- femela de reproducţie din specia bubaline care, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, a fătat cel puţin o dată şi are cel puţin un produs înregistrat în RNE sau deţine adeverinţă de fătare în cazul mortalităţii produsului fătat;
  TAUR de reproducţie din rase de CARNE – mascul de reproducţie din rase de carne din specia taurine, cu vârsta cuprinsă între 18 luni şi 24 de luni, din rasele menționate mai sus.
  MODELE de cereri

  ANEXA Nr. 2

  CERERE pentru schema „Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de juninci din rase de taurine, juninci din specia bubaline şi/sau tauri de reproducţie din rase de carne”:


  Te-ar mai putea interesa

  Furtuni puternice anunțate în aproape toate județele. Alertă de vreme severă de la ANM Dezastrul lăsat în urmă de vijeliile cu grindină cât un ou și rafale de peste 100 de km/h! Doi tineri din București au investit într-o livadă de cireși amari. Au pornit la drum cu un singur pom bătrân

  Ultimele știri

  Incendiu în ferma lui Ion Olteanu din Mihăilești. Peste 30 de hectare au ars chiar în timpul recoltatului Start fonduri europene pentru achiziția de utilaje! Proiectele se depun de marți, 25 iunie, la AFIR Bogdan Cățoi, fermier: La cultura de grâu am recoltat sub 700 de kilograme la hectar