• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • SCHIMBĂRI LA APIA pentru SUBVENȚIILE FERMIERILOR!

  Roxana Dobre -

  Decizie a noului ministrul al agriculturii privind funcționarea agenției care se ocupă cu plata subvențiilor către fermieri, APIA. Potrivit unui proiect de lege publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii, care se află în dezbatere public, personalul agenției de plăți va fi suplimentat cu 50 de posturi.

  ”În baza noilor cerinţe pentru Politica Agricolă Comună transpuse în regulamentele europene, au fost identificate mai multe activităţi care trebuie desfăşurate în perioada imediat următoare, respectiv actualizarea și întreținerea LPIS precum și delimitarea și identificarea categoriilor de folosință a suprafeţelor agricole din cadrul parcelelor de referinţă. Pentru actualizarea LPIS este necesară digitizarea/verificarea a unei suprafețe de minim 40.000 km2 pe an pentru a putea acoperi în 3-4 ani cei aproximativ 130.000 km2 delimitați ca suprafețe agricole. Pe lângă această suprafață sunt necesare digitizări suplimentare în conformitate cu Documentul de lucru DSCG/2014/33 – FINAL al CE ”Document de orientare privind sistemul de identificare a parcelelor agricole (LPIS) în temeiul articolelor 5, 9 şi 10 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014” și cu Documentul de lucru DSCG/2014/31-FINAL al CE (Ghid privind stabilirea stratului ZIE (Zone de interes ecologic) menţionat la articolul 70(2) al Regulamentului (UE) nr.1306/2013)”, se arată în proiectul de lege publicat pe site-ul MADR.

  Pentru a realiza fluxul de lucru s-a decis ca aceste activităţi să se realizeze de către funcţionarii de la centrele judeţene, funcţionari deja implicaţi în activitatea complexă de gestionare şi control a cererilor de plată, determinând suprapunerea mai multor activităţi de bază. Ca urmare, activitatea suplimentară alocată funcţionarilor centrelor judeţene nu a avut şi nu are ca rezultat creşterea calităţii actualizării LPIS. În sensul celor prezentate, este oportună preluarea activităţilor de către aparatul central, în condiţiile în care se asigură personalul minim solicitat pentru realizarea acestor activităţi, date fiind următoarele avantaje:

  – coordonarea şi alocarea corespunzătoare a resurselor pentru activităţile de actualizare LPIS, în funcţie de disponibilitatea informaţiilor suplimentare care stau la baza actualizării LPIS;

  – asigurarea unui flux constant de lucru pe toată perioada anului, având în vedere faptul că sunt mai multe etape de actualizare LPIS, în perioada de primire cereri şi imediat după obţinerea rezultatelor de la controalele pe teren;

  – asigurarea controlului de calitate pentru serviciile de control de calitate a digitizării pentru contractul extern de actualizare LPIS; – actualizarea LPIS în conformitate cu cerinţele noi de calitate pentru perioada 2015 – 2020 (crearea straturilor pentru înverzire în conformitate cu cerinţele Regulamentului (UE) nr. 1307/2013, respectiv ale Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014); – degrevarea personalului de la centrele judeţene implicat în gestionarea/controlul cererilor de plată de aceste sarcini suplimentare privind actualizarea LPIS, determinând creşterea calităţii primirii şi administrării cererilor de sprijin;

  – modul de lucru unitar şi coordonarea directă a personalului responsabil cu actualizarea şi întreţinerea LPIS;

  – reducerea costurilor cu instruirea personalului, aceasta având loc direct la sediul APIA, neimplicând costuri suplimentare de cazare, deplasare etc.;

  – reducerea numărului de supracontroale pentru asigurarea calităţii LPIS; – asigurarea îndeplinirii noilor cerinţe prevăzute în regulamentele europene pentru noul PAC.

  Având în vedere aspectele menţionate, în vederea eficientizării activităţii de actualizare şi întreţinere a LPIS şi a reducerii costurilor, se impune suplimentarea personalului din cadrul Serviciului LPIS cu un număr corespunzător de posturi, care vor fi ocupate prin recrutare de resurse umane cu pregătire de specialitate necesară desfăşurării operaţiunilor specifice.

  Totodată, contractele încheiate de APIA care au ca obiect servicii de dezvoltare a Sistemului Integrat de Administrare și Control (IACS) și LPIS, servicii de aerofotogrammetrie, digitizare și controlul satelitar al parcelelor, servicii de asistență tehnică din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală etc. necesită o gestionare complexă care este dificil de realizat cu personal insuficient, existând riscul unor întârzieri în derularea acestor contracte și implicit în absorbția fondurilor europene.

  Având în vedere fundamentarea numărului de posturi pe principalele activităţi ale APIA, în sprijinul derulării operaţiunilor legate de gestionarea fondurilor alocate, în concordanţă cu încărcarea echilibrată a personalului din aparatul central şi din centrele judeţene, considerăm că se justifică suplimentarea personalului cu 50 de posturi.

  MADR atrage atenția că neadoptarea proiectului  va avea consecinţe negative asupra sistemului de acordare a sprijinului provenit din fondurile europene şi din fondurile bugetului de stat pentru agricultură, respectiv:

  – blocarea activităţii APIA şi implicit a întregului sistem de acordare a sprijinului financiar pentru fermieri, prin imposibilitatea obiectivă de gestionare a tuturor formelor de sprijin din cauza lipsei de personal;

  – suportarea de penalităţi pentru plăţile efectuate de România, prin APIA, peste termenele prevăzute de regulamentele europene, fapt ce conduce la diminuarea fondurilor europene alocate de Comisie;

  – excluderea, parţială sau totală, a României de la finanţarea din Fondul European de Garantare Agricolă şi din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Aceste consecinţe conduc, implicit, la pierderea finanțării europene și alocarea fondurilor necesare pentru plata fermierilor români din bugetul naţional.

  Puteti consulta proiectul de lege aici: proiect-HG-reorganizare-MADR-update-09.01.2017.pdf


  Te-ar mai putea interesa

  Bursa cerealelor – creșteri la grâu și rapiță! Prețuri pe tonă azi, în portul Constanța Fasolea, cea mai nouă cultură în ferma familiei Gheorghiță. De la 2 hectare, la 100 de hectare Plantare castraveți: perioade, distanțe între răsaduri

  Ultimele știri

  Ministrul Agriculturii: Vom aloca sumele necesare pentru despăgubiri în zonele afectate de secetă Florin Barbu: România poate obține 30 de milioane de tone de porumb pe an după reabilitarea sistemului de irigații Micii fermieri din Olt și-au făcut o moară cu pietre ce produce făină integrală de grâu și secară