Ştiri agricoleSubvenţii APIA 2018

SUBVENȚII 2018. TOP 10 GREȘELI DE EVITAT la completarea CERERII UNICE PENTRU APIA!

Fermieri, aceste greșeli vă pot aduce sancțiuni și chiar tăieri de la plata subvențiilor agricole pe care le primiți de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA). Agrointeligența-www.agrointel.ro vă spune cum să evitați să pierdeți banii europeni pe terenul agricol evitând 10 greșeli din completarea cererii unice!

1. Declarați toate parcelele agricole pe care le utilizați

Fermierul are obligația să declare toate parcelele agricole pe care le utilizează indiferent dacă acestea sunt sau nu sunt eligibile pentru sprijin, solicitate şi nesolicitate la plată şi pe care trebuie să respecte cerinţele de ecocondiţionalitate. Concret, „parcelă agricolă” – înseamnă o suprafaţă continuă de teren, care face obiectul unei declaraţii din partea unui singur fermier, cu aceeaşi categorie de folosinţă, pe care se cultivă o singură grupă de culturi, în conformitate cu art. 67 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului; cu toate acestea, în cazul în care se solicită o declaraţie separată privind utilizarea unei suprafeţe care face parte dintr-o singură grupă de culturi în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1307/2013, utilizarea respectivă limitează suplimentar, dacă este necesar, suprafaţa respectivă.

Excepție! Fermierii care deţin parcele agricole cu o suprafaţă de până la 0,1 ha nesolicitate la plată pot să nu le declare, cu condiţia ca suprafața însumată a acestor parcele să nu depășească un hectar. De asemenea fermierii care nu depun cerere pentru nicio plată directă bazată pe suprafață nu au obligația de a-și declara parcelele agricole dacă suprafața totală nu depășește 1 ha. În toate cazurile, fermierul indică în cererea sa că are la dispoziție parcele agricole și, la cererea APIA, indică localizarea acestora.

Fermierii care participă la schema pentru micii fermieri astfel cum se menționează în titlul V din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 nu au obligația de a-și declara parcelele agricole pentru care nu depun cerere de plată, cu excepția cazului în care o astfel de declarație este necesară pentru obținerea unui alt tip de ajutor sau sprijin.

2. Specificați datele complete pentru fiecare parcelă!

Pentru fiecare parcelă se specifică: judeţul (indicativul judeţului), localitatea/comună/oraş, codul SIRUTA al localităţii, numărul blocului fizic în care este localizată parcela agricolă. Numărul parcelei agricole– este un număr serial atribuit de către fermier parcelelor agricole în cadrul blocurilor fizice.

Parcelele se numerotează cu numere de la 1 la n. Din campania precedentă se păstrează numerotarea parcelelor agricole. Parcelele primite prin transfer în anul precedent primesc număr de la n+1.

Atenție! La final se generează fişiere PDF cu parcelele digitizate care însă nu se tipăresc şi nu se ataşează la dosar, fiind stocate în serverul APIA.

4. Excludeți elemente neeligibile incluse în suprafaţa parcelelor digitizate

Dacă fermierul are cunoştinţă sau se observă pe imagine elemente neeligibile incluse în suprafaţa parcelelor digitizate şi implicit în declaraţia de suprafaţă 2018, fermierul trebuie să le excludă pentru a nu fi supus sancţiunilor. Atenție! Fermierul poate solicita asistenţă centrelor APIA în vederea realizării unei identificări corecte a parcelelor. În acest caz fermierul completează Declaraţia privind completarea cererii în IPA-Online, prin care declară că pe userul şi parola proprii, informaţiile din cererea unică de plată 2018 au fost operate/actualizate cu sprijinul funcţionarului APIA. Fermierul preia întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi veridicitatea datelor şi se angajează că nu va contesta ulterior datele înscrise în cererea unică de plată.

5. Utilizați rezultatele de la teledetecție, dacă ați fost la control în anii anteriori

La actualizarea digitizării parcelelor în aplicaţia IPA-Online 2018, fermierii care anterior au fost controlaţi pe teren clasic sau prin metoda teledetecţiei vor utiliza în mod obligatoriu rezultatele controalelor, prin activarea straturilor de măsurători şi se vor asigura că suprafaţa declarată este conformă cu suprafaţa utilizată

6. Folosiți datele cadastrale dacă aveți cadastrul efectuat pe terenurile pe care le dețineți!

Fermierii trebuie să utilizeze informaţiile cadastrale urmare înregistrării sistematice a imobilelor prin Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară, în situaţia în care acestea sunt disponibile şi relevante. Identificarea presupune ca parcela să nu se suprapună peste parcelele declarate de alți fermieri și să nu depășească limita blocului fizic, în conformite cu art.2, lit. n1, din Ordin MADR 619/2015.

7. Folosiți categoriile de folosință corecte pentru suprafețele pentru care cereți subvenții

Suprafaţa agricolă eligibilă are următoarele categorii de folosinţă:
TA – “terenuri arabile” înseamnă terenurile cultivate în scopul producţiei de culturi sau menţinute în bune condiţii agricole şi de mediu în conformitate cu art. 93 din Regulamentul (CE) nr. 1.306/2013, indiferent dacă terenurile respective sunt sau nu acoperite de sere sau de un mijloc de protecţie fix sau mobil”;
PP– “pajişti permanente” înseamnă terenurile utilizate ca pășune sau fâneață, potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) lit. h) din ordonanță
„Iarbă sau alte plante furajere erbacee” înseamnă toate plantele erbacee care se găsesc în mod obişnuit pe pajişti permanente naturale sau care sunt incluse în mod normal în amestecurile de seminţe pentru pajişti şi pot fi utilizate în hrana animalelor;
CP – “culturi permanente” înseamnă culturile pentru care nu se practică un sistem de rotaţie, altele decât pajişti permanente, care ocupă terenurile pentru o perioadă de cinci ani sau mai mare şi care produc recolte repetate, inclusiv pepinierele şi speciile forestiere cu ciclu scurt de producţie;
„Pepiniere” înseamnă următoarele suprafeţe cu plante tinere lemnoase cultivate în aer liber, destinate plantării ulterioare: pepiniere viticole şi vii-mamă pentru portaltoi, pepiniere de pomi fructiferi şi de fructe de pădure, pepiniere de plante ornamentale, pepiniere comerciale de arbori de pădure, cu excepţia arborilor pentru nevoile proprii ale exploataţiei, crescuţi în zona împădurită, pepiniere de arbori şi arbuşti pentru plantarea în grădini, parcuri, pe marginea drumurilor, pe rambleuri cum ar fi, dar fără a se limita la: plante pentru garduri vii, trandafiri şi alţi arbuşti ornamentali, conifere ornamentale, precum şi portaltoii acestora şi materialul săditor.
„Specii forestiere cu ciclu scurt de producţie” înseamnă suprafeţe plantate cu specii de arbori încadrate la codul NC 06 02 9041; sunt considerate zone cu specii forestiere cu ciclu scurt de producţie zonele cu plantaţii de salcie (Salix L), Plopul alb (Populus alba) şi Plopul negru (Populus nigra) care contribuie la ZIE (zone de interes ecologic).

Pentru parcelele agricole pentru care fermierul nu solicită sprijin, se completează codurile categoriei de folosinţă: TAn, PPn, CPn. A nu se confunda parcelele pentru care nu se solicită sprijin cu parcelele a căror suprafaţă este sub limita de eligibilitate.

Pentru parcelele agricole care sunt în curs de împădurire prin submăsura 8.1 ”Împăduriri și creare de suprafețe împădurite” din cadrul PNDR 2014-2020 sau în temeiul unei scheme naţionale ale cărei condiţii respectă dispoziţiile art. 43 alin. (1), (2) şi (3) din Regulamentul (CE) nr.1.698/2005 sau ale art. 22 din Regulamentul (UE) nr.1.305/2013 se completează codurile categoriei de folosință TAi, PPi, CPi și codurile de cultură după caz. Pentru parcelele agricole care au fost împădurite se completează codurile categoriei de folosință PA și codul de cultură 1006.

8. Completați cu atenție numărul parcelei

Numărul parcelă/cultură reprezintă numărul parcelei, urmat de simbolul parcelei dat în ordine de caracterele (literele) alfabetului (1a; 1b; 1c….). Cultura şi codul corespunzător culturii – se indică conform Anexei (tabelul nr. 1) pe care l-am inserat și noi mai jos!

La delimitarea parcelelor agricole, fermierul trebuie sa declare culturile in interiorul parcelelor agricole, in ordine alfabetica. Daca parcela are mai multe culturi, conform localizarii acesteia, prima cultura de la stanga va avea litera a, urmatoarea alaturata acesteia din partea dreapta, va avea litera b, si asa mai departe.
În câmpul 16, declaraţia de suprafaţă va conţine informaţii privind întocmirea Anexei 17b.

Dacă fermierul intenţionează să cultive culturi de toamnă (zone cu strat vegetal) care să contribuie la asigurarea proporţiei pentru zone de interes ecologic (ZIE) acestea se vor declara în coloanele 18, 19 utilizând codurile din lista amestecurilor de specii de culturi pentru strat vegetal care contribuie la ZIE.

GENUL BOTANIC DENUMIRE CULTURĂ COD SCHEMA DE PLATĂ /

MĂSURA DE SPRIJIN APLICABILĂ CULTURII

I. TEREN  ARABIL – TA
CEREALE PENTRU BOABE
Triticum GRÂU COMUN de toamnă 101 SAPS, ANT1

M10_P4,  , M10_P7, , M10_P10, M10_P9.1, M10_P11.1.2, M11_S1_P1, M11_S2_P1,  

Triticum GRÂU COMUN de primăvară 1010 SAPS, ANT1

M10_P4,    M10_P10, M10_P9.1, M10_P11.1.2,M11_S1_P1, M11_S2_P1,  

Triticum GRÂU DUR de toamnă 102 SAPS, ANT 1

M10_P4,  M10_P7, ,  M10_P10, M10_P9.1, M10_P11.1.2,M11_S1_P1, M11_S2_P1,

Triticum GRÂU DUR de primăvară 1020 SAPS, ANT 1  

M10_P4,   M10_P10, M10_P9.1, M10_P11.1.2,M11_S1_P1, M11_S2_P1,  

Triticum GRÂU SPELTA (alac) 132 SAPS, ANT 1  

M10_P4,  M10_P7, M10_P10, M10_P9.1, M10_P11.1.2,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Triticosecale TRITICALE de toamnă 103 SAPS, ANT1

M10_P4,  M10_P7, ,  M10_P10, M10_P9.1, M10_P11.1.2,M11_S1_P1, M11_S2_P1

Triticosecale TRITICALE de primăvară 1030 SAPS, ANT1

M10_P4,   M10_P10, M10_P9.1, M10_P11.1.2,M11_S1_P1, M11_S2_P1

Secale SECARĂ de toamnă 104 SAPS, ANT1

M10_P4,  M10_P7, M10_P10, M10_P9.1, M10_P11.1.2,  M11_S1_P1, M11_S2_P1

Secale SECARĂ de primăvară 1040 SAPS, ANT1

M10_P4,   M10_P10, M10_P9.1, M10_P11.1.2,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Hordeum ORZ de toamnă 105 SAPS, ANT1

M10_P4,  M10_P7, M10_P10, M10_P9.1, M10_P11.1.2,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Hordeum ORZ de primăvară 1050 SAPS, ANT1

M10_P4,   M10_P10, M10_P9.1, M10_P11.1.2,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Hordeum ORZOAICĂ de toamnă 106 SAPS, ANT1

M10_P4,   M10_P10, M10_P9.1, M10_P11.1.2,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Hordeum ORZOAICĂ de primăvară 1060 SAPS, ANT1

M10_P4, ,  M10_P10, M10_P9.1, M10_P11.1.2,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Avena OVĂZ de toamnă 107 SAPS, ANT1

M10_P4,  , M10_P10, M10_P9.1, M10_P11.1.2,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Avena OVĂZ de primăvară 1070 SAPS, ANT1

M10_P4,  , M10_P10, M10_P9.1, M10_P11.1.2,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Zea PORUMB 108 SAPS,  ANT1

M10_P4,  M10_P7, M10_P10, M11_S1_P1, M11_S2_P1

Zea PORUMB ZAHARAT 109 SAPS, ANT1

M10_P4,  M10_P7, M10_P10,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Sorghum SORG 110 SAPS, ANT1

M10_P4,   M10_P10,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Zea PORUMB- HIBRID/SOI TIMPURIU 115 SAPS, ANT1

M10_P4, M10_P5, M10_P7,   M10_P10,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Zea PORUMB- HIBRID/SOI

SEMI-TIMPURIU

116 SAPS, ANT1

M10_P4,  M10_P5, M10_P7, M10_P10,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Zea PORUMB-HIBRID/SOI TARDIV 117 SAPS, ANT1

M10_P4,  M10_P5, M10_P7,  M10_P10,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Zea PORUMB-HIBRID/SOI SEMI-TARDIV 118 SAPS, ANT1

M10_P4,  M10_P5, M10_P7,  M10_P10,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Zea PORUMB SILOZ                                                  131 SAPS, ANT1,

M10_P4,  M10_P7, M10_P10,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Sorghum SORG-HIBRID/SOI TIMPURIU 119 SAPS, ANT1

M10_P4,  M10_P5, M10_P10,  M10_P9.1

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Sorghum SORG-HIBRID/SOI SEMI-TIMPURIU 120 SAPS, ANT1

M10_P4,  M10_P5, M10_P10,  M10_P9.1

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Sorghum SORG-HIBRID/SOI TARDIV 121 SAPS, ANT1

M10_P4,  M10_P5, M10_P10,  M10_P9.1

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Sorghum SORG-HIBRID/SOI SEMI-TARDIV 122 SAPS, ANT1

M10_P4,  M10_P5, M10_P10,  M10_P9.1,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Helianthus FLOAREA SOARELUI- HIBRID/SOI TIMPURIU 123 SAPS, ANT1

M10_P4,   M10_P5, M10_P10,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Helianthus FLOAREA SOARELUI HIBRID/SOI

SEMI TIMPURIU

124 SAPS, ANT1

M10_P4,  M10_P5,

M10_P10,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Helianthus FLOAREA SOARELUI- HIBRID/SOI TARDIV 125 SAPS, ANT1

M10_P4, M10_P5,  M10_P10, M11_S1_P1, M11_S2_P1

Helianthus FLOAREA SOARELUI HIBRID/SOI

SEMI-TARDIV

126 SAPS, ANT1

M10_P4, M10_P5, M10_P10,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Glycine SOIA-HIBRID/SOI TIMPURIU 127 SAPS, ANT1

M10_P4, M10_P5, M10_P10

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Glycine SOIA-HIBRID/SOI TIMPURIU 1271 SAPS, ANT 1

M10_P4,  M10_P5, M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Glycine SOIA – HIBRID/SOI SEMI-TIMPURIU 128 SAPS, ANT1

M10_P4, M10_P5,  M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Glycine SOIA – HIBRID/SOI SEMI-TIMPURIU 1281 SAPS, ANT 1  

M10_P4,   M10_P5, M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Glycine SOIA – HIBRID/SOI TARDIV 129 SAPS, ANT1

M10_P4, M10_P5,  M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Glycine SOIA – HIBRID/SOI TARDIV 1291 SAPS, ANT 1  

M10_P4,   M10_P5, M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Glycine SOIA – HIBRID/SOI SEMI-TARDIV 130 SAPS, ANT1

M10_P4, M10_P5,  M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Glycine SOIA – HIBRID/SOI SEMI-TARDIV 1301 SAPS, ANT 1  

M10_P4,   M10_P5, M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Oryza OREZ 111 SAPS, ANT1, M10_P10, M10_P9.1, M10_P11.1.2,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Oryza OREZ 1117 SAPS, ANT1,  SC7.6, M10_P10, M10_P9.1, M10_P11.1.2,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Panicum MEI 112 SAPS, ANT1

M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1, M10_P11.1.2,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Fagopyrum HRIŞCA 113 SAPS, ANT1

M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

ALTE  CEREALE  PENTRU BOABE 114 SAPS, ANT1

M10_P4,  , M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

PLANTE PROTEICE (LEGUMINOASE PENTRU  BOABE)
Pisum MAZĂRE    BOABE 151 SAPS, ANT1

M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Pisum MAZĂRE    BOABE 1511 SAPS, ANT 1

M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Pisum MAZĂRE BOABE  INDUSTRIALIZARE 1517 SAPS, ANT1, SC 7.3

M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Pisum MAZĂRE BOABE  INDUSTRIALIZARE 15171 SAPS, ANT1, SC 7.3

M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Phaseolus FASOLE   BOABE 152 SAPS, ANT1

M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Phaseolus FASOLE   BOABE 1521 SAPS, ANT 1  

M10_P4, M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Phaseolus FASOLE  BOABE INDUSTRIALIZARE 1527 SAPS, ANT1, SC 7.4

M10_P4, M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Phaseolus FASOLE  BOABE INDUSTRIALIZARE 15271 SAPS, ANT1, SC 7.4

M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Lens LINTE 153 SAPS, ANT1

M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Lens LINTE 1531 SAPS, ANT 1  

M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Vicia BOB 154 SAPS, ANT1

M10_P4,   M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Vicia BOB 1541 SAPS, ANT 1  

M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Lupinus LUPIN 155 SAPS, ANT1

M10_P4, M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Lupinus LUPIN 1551 SAPS, ANT 1  

M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Vigna FASOLIŢĂ 156 SAPS, ANT1

M10_P4, M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Vigna FASOLIŢĂ 1561 SAPS, ANT 1  

M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Cicer NAUT 157 SAPS, ANT1

M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Cicer NAUT 1571 SAPS, ANT 1  

M10_P4, M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Vicia MĂZĂRICHE DE TOAMNĂ 158 SAPS, ANT1

M10_P4, M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Pisum MAZĂRE FURAJERĂ DE TOAMNĂ 159 SAPS, ANT1

M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Pisum MAZĂRE FURAJERĂ DE TOAMNĂ 1591 SAPS, ANT 1  

M10_P4, M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

ALTE LEGUMINOASE PENTRU  BOABE 160 SAPS, ANT1

M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1

M11_S1_P1, M11_S2_P1

PLANTE INDUSTRIALE şi MEDICINALE
Helianthus FLOAREA  SOARELUI 201 SAPS, ANT1

M10_P4,  M10_P10,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Brassica RAPIŢĂ de toamnă 202 SAPS, ANT1

M10_P4,  M10_P7, ,  M10_P10, M10_P11.1.2,

M11_S1_P1, M11_S2_P1,  

Brassica RAPIŢĂ de primăvară 2020 SAPS, ANT1

M10_P4,  M10_P10,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Glycine SOIA   203 SAPS, ANT1,

M10_P4, M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Glycine SOIA 2031 SAPS, ANT 1,

M10_P4, M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Glycine SOIA   2037 SAPS, ANT1, SC 7.1

M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Glycine SOIA   20371 SAPS, ANT1, SC 7.1

M10_P4, M10_P10,  M10_P9.1,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Linum IN  PENTRU  ULEI 204 SAPS, ANT1

M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

ALTE  OLEAGINOASE 205 SAPS, ANT1

M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Linum IN  PENTRU  FIBRĂ 206 SAPS, ANT1,  ANT 2

M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Cannabis CÂNEPĂ  PENTRU FIBRĂ 207 SAPS, ANT1, ANT 3,

M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Cannabis CÂNEPĂ  PENTRU FIBRĂ 2077 SAPS, ANT1, ANT 3, SC 7.5,

M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Nicotiana TUTUN 208 SAPS, ANT1,  ANT 4

M10_P4, M10_P10,  M10_P9.1,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Foeniculum FENICUL 209 SAPS, ANT1,

M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P5, M11_S2_P5

Lavandula LEVĂNŢICA 210 SAPS, ANT1,

M10_P4, M10_P10,  M10_P9.1

M11_S1_P5, M11_S2_P5

Mentha MENTA 211 SAPS, ANT1

M10_P4, M10_P10,  M10_P9.1,

M11_S1_P5, M11_S2_P5

Pimpinella ANASON 212 SAPS, ANT1

M10_P4,    M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P5, M11_S2_P5

ALTE PLANTE MEDICINALE ŞI  AROMATICE (anuale) în câmp şi spaţii protejate 213 SAPS, ANT1,

M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P5, M11_S2_P5

ALTE PLANTE MEDICINALE ŞI  AROMATICE (perene) în câmp şi spaţii protejate: 2013 SAPS, ANT1,

M10_P10,  M10_P9.1,

M11_S1_P5M11_S2_P5

ALTE PLANTE INDUSTRIALE 214 SAPS, ANT1

M10_P4, M10_P10,  M10_P9.1,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Arachis ARAHIDE 215 SAPS, ANT1

M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Papaver MAC 216 SAPS, ANT1,

M10_P4,   M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P1/P5, M11_S2_P1/P5

Ricinus RICIN 217 SAPS, ANT1,

M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P1/P5, M11_S2_P1P5

Sesanum SUSAN 218 SAPS, ANT1

M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1,M11_S1_P1/P5, M11_S2_P1/P5

Carthamus ŞOFRĂNELUL 219 SAPS, ANT1

M10_P4,

M11_S1_P1/P5, M11_S2_P1/P5

Cannabis CÂNEPĂ PENTRU ULEI 220 SAPS,  ANT 1,

M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Cannabis CÂNEPĂ PENTRU ULEI 2207 SAPS,  ANT 1, SC 7.5,  

M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

PLANTE TUBERCULIFERE
Solanum CARTOFI  TIMPURII(include cartofulsemitimpuriuşi de vară) 251 SAPS, ANT1

M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P2, M11_S2_P2

Solanum CARTOFI  TIMPURII PENTRU INDUSTRIALIZARE (include cartoful semitimpuriu şi de vară) 2517 SAPS, ANT1, SC7.18

M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P2, M11_S2_P2

Solanum CARTOFI  TÂRZII 253 SAPS, ANT1

M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P2, M11_S2_P2

Solanum ALTE CULTURI DE CARTOFI 254 SAPS, ANT1

M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P2, M11_S2_P2

Solanum CARTOFI PENTRU SĂMÂNŢĂ 255 SAPS, ANT1,

M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1

M11_S1_P2, M11_S2_P2

Solanum CARTOFI PENTRU SĂMÂNŢĂ 2557 SAPS, ANT1, SC 7.7

M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P2, M11_S2_P2

PLANTE RADĂCINOASE
Beta SFECLĂ DE ZAHĂR 301 SAPS, ANT1, ANT 6,

M10_P4,   M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Beta SFECLĂ DE ZAHĂR 3017 SAPS, ANT1, ANT 6, SC7.9

M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Beta SFECLĂ FURAJERĂ 302 SAPS, ANT1

M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

LEGUME PROASPETE, PEPENI
LEGUME PROASPETE anuale 351 SAPS, ANT1

M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P2, M11_S2_P2

LEGUME PROASPETE perene (sparanghel, etc) 3510 SAPS, ANT1

M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1

M11_S1_P2, M11_S2_P2

Citrullus PEPENI VERZI ŞI GALBENI 352 SAPS, ANT1

M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P2, M11_S2_P2

Solanum TOMATE 353 SAPS, ANT 1

M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P2, M11_S2_P2

Solanum TOMATE  CÂMP – INDUSTRIALIZARE 3537 SAPS, ANT 1, SC7.10

M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P2, M11 _S2_P2

Cucumis CASTRAVEŢI 354 SAPS, ANT 1

M10_P4, M10_P10,  M10_P9.1,

M11_S1_P2, M11_S2_P2

Cucumis CASTRAVEŢI  CÂMP – INDUSTRIALIZARE 3547 SAPS, ANT 1, SC7.11

M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P2, M11_S2_P2

LEGUME DIN SOLARII
Solanum TOMATE SOLARII 359 SAPS, ANT1, SC7.13.1,

M11_S1_P2,  M11_S2_P2

Cucumis CASTRAVETI SOLARII 360 SAPS, ANT1, SC7.13.2

M11_S1_P2, M11_S2_P2

Capsicum ARDEI SOLARII 361 SAPS, ANT1, SC7.13.3

M11_S1_P2,  M11_S2_P2

Brassica VARZA SOLARII 362 SAPS, ANT1, SC7.13.4

M11_S1_P2, M11_S2_P2

Solanum VINETE SOLARII 363 SAPS, ANT1, SC7.13.5

M11_S1_P2, M11_S2_P2

LEGUME DIN SERE  –
Solanum TOMATE SERE 355 SAPS, ANT1, SC7.12.1

M11_S1_P2, M11_S2_P2

Cucumis CASTRAVEŢI SERE 356 SAPS, ANT1, SC7.12.2

M11_S1_P2, M11_S2_P2

Capsicum ARDEI SERE 357 SAPS, ANT1, SC7.12.3

M11_S1_P2, M11_S2_P2

Brassica VARZĂ SERE 358 SAPS, ANT1, SC7.12.4

M11_S1_P2, M11_S2_P2

FLORI ŞI PLANTE ORNAMENTALE 400 SAPS, ANT1M10_P4, M10_P10, M10_P9.1,
FLORI  SI PLANTE ORNAMENTALE IN SERE           401 SAPS, ANT1
PAJIŞTI TEMPORARE (artificiale, însămânţate pe TA <de 5 ani) 450 SAPS, ANT1
PLANTE DE NUTREŢ (anuale) 451 SAPS, ANT1

M10_P4, M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

MIXTURI DE LEGUMINOASE FURAJERE PERENE CU GRAMINEE PERENE 452 SAPS,

M10_P10, M10_P9.1, M10_P11.1.1, M10_P11.1.2,

M11_S1_P1, M11_S2_P1,

LISTA AMESTECURILOR DE SPECII DE CULTURI PENTRU STRAT VEGETAL (CULTURI VERZI)
MUŞTAR + OVĂZ 460
MUŞTAR+ PHACELIA 461
MUŞTAR + RAPIŢĂ 462
LATIR + MĂZĂRICHE DE TOAMNĂ 463
LATIR + OVĂZ 464
MAZĂRE + OVĂZ 465
MĂZĂRICHE DE TOAMNĂ + OVĂZ 466
MĂZĂRICHE DE TOAMNĂ+SECARĂ 467
MĂZĂRICHE DE TOAMNĂ+TRITICALE 468
LUPIN+ TRIFOI 469
RAPIŢĂ + TRITICALE 470
RAPIŢĂ +SECARĂ 471
LOT SEMINCER pentru culturi anuale 500 SAPS, ANT1, M10_P4, M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P1, M11_S2_P1, M11_S1_P2, M11_S2_P2, M11_S1_P5, M11_S2_P5,  

LOT SEMINCER pentru culturi perene 501 SAPS, ANT1,

M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P1, M11_S2_P1, M11_S1_P2, M11_S2_P2, M11_S1_P5, M11_S2_P5

ALTE CULTURI ÎN TEREN ARABIL (anuale) 550 SAPS, ANT1

M10_P4,

M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P1, M11_S2_P1,  M11_S1_P2, M11_S2_P2

ALTE CULTURI ÎN TEREN ARABIL (perene) 551 SAPS, ANT1,

M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P1, M11_S2_P1,  M11_S1_P2, M11_S2_P2

TEREN  NECULTIVAT 970 SAPS, M10_P10, M10_P9.1,

M10_P4

TEREN SUB SERE ŞI SOLARII – CULTIVAT 971 SAPS, ANT1

M11_S1_P2, M11_S2_P2

TEREN SUB SERE ŞI SOLARII – NECULTIVAT 972 SAPS
Trifolium TRIFOI 973 SAPS, ANT1,

M10_P10, M10_P9.1, M10_P11.1.1,  M10_P11.1.2,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Trifolium TRIFOI 9731 SAPS, ANT1,

M10_P10, M10_P9.1,M10_P11.1.1,  M10_P11.1.2,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Medicago LUCERNĂ 974 SAPS ANT1,

M10_P10, M10_P9.1, M10_P11.1.1,  M10_P11.1.2,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Medicago LUCERNĂ 9741 SAPS, ANT1,

M10_P10, M10_P9.1, M10_P11.1.1,  M10_P11.1.2,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Medicago LUCERNĂ 9747 SAPS ANT1, SC7.2,

M10_P10, M10_P9.1, M10_P11.1.1,  M10_P11.1.2,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Medicago LUCERNĂ 97471 SAPS,  ANT1, SC7.2,

M10_P10, M10_P9.1, M10_P11.1.1,  M10_P11.1.2,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Medicago LUCERNĂ 9748 SAPS, ANT1, SC7.2,

M10_P10, M10_P9.1, M10_P11.1.1,  M10_P11.1.2,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Medicago LUCERNĂ 97481 SAPS,  ANT1, SC7.2

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Medicago LUCERNĂ PENTRU SĂMÂNŢĂ 9749 SAPS, ANT1, SC7.2,

M10_P10, M10_P9.1, M10_P11.1.1,  M10_P11.1.2,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Medicago LUCERNĂ PENTRU SĂMÂNŢĂ 97491 SAPS,  ANT1, SC7.2,

M10_P10, M10_P9.1, M10_P11.1.1,  M10_P11.1.2,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Onobrychis SPARCETĂ 975 SAPS,  ANT1, M10_P10, M10_P9.1, M10_P11.1.1,  M10_P11.1.2,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Onobrychis SPARCETĂ 9751 SAPS,  ANT1, M10_P10, M10_P9.1, M10_P11.1.1,  M10_P11.1.2,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Phacelia PHACELIA 976 SAPS, ANT 1

M10_P4, M10_P10, M10_P9.1,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Sinapis MUŞTAR 977 SAPS, ANT 1,  M10_P10, M10_P9.1,

M10_P4, M11_S1_P1, M11_S2_P1

Lotus GHIZDEI 978 SAPS, ANT 1,  M10_P10, M10_P9.1, M10_P11.1.1,  M10_P11.1.2,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Agaricus CIUPERCI 979
Fragaria CĂPŞUNI 803 SAPS, ANT1,

M11_S1_P1, M11_S2_P1

Cichorium CICOARE 805 SAPS, ANT1,M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1,M11_S1_P5, M11_S2_P5
LISTA CULTURILOR ENERGETICE DESTINATE PRODUCŢIEI DE BIOMASĂ, UTILIZATĂ ÎN SCOPUL PRODUCERII ENERGIEI ELECTRICE
Brassica RAPIŢĂ ENERGETICA 9540 SAPS, ANT1,

M10_P4,

M10_P7,  M10_P10, M10_P11.1.2,

Zea PORUMB ENERGETIC 9541 SAPS, ANT1,

M10_P4,

M10_P7,  M10_P10,

Sorghum SORG ZAHARAT ENERGETIC 9542 SAPS, ANT1,

M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1,

Sorghum SORG X SUDAN ENERGETIC 9543 SAPS, ANT1,

M10_P4 M10_P10, M10_P9.1,

Cynara ANGHINARE ENERGETICĂ 9544 SAPS, ANT1,

M10_P4 M10_P10, M10_P9.1,

Panicum MEI ENERGETIC 9545 SAPS, ANT1,

M10_P4 M10_P10, M10_P9.1, M10_P11.1.1, M10_P11.1.2,

Euphorbia LAPTELE – CÂINELUI ENERGETIC 9546 SAPS, ANT1, M10_P10, M10_P9.1,
Elytrigia IARBA ENERGETICĂ 9547 SAPS, ANT1, M10_P10, M10_P9.1,
Triticosecale TRITICALE ENERGETICĂ 9548 SAPS, ANT1,

M10_P4, M10_P7 M10_P10, M10_P9.1, M10_P11.1.1, M10_P11.1.2,

Secale SECARĂ ENERGETICĂ 9549 SAPS, ANT1,

M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1, M10_P11.1.1, M10_P11.1.2, M10_P7

Sorghum SORG ENERGETIC 9550 SAPS, ANT1,

M10_P4  M10_P10, M10_P9.1,

Beta SFECLĂ FURAJERĂ ENERGETICĂ 9551 SAPS, ANT1,

M10_P4 M10_P10, M10_P9.1,

Beta SFECLĂ DE ZAHĂR ENERGETICĂ 9552 SAPS, ANT1,

M10_P4 M10_P10, M10_P9.1,

Trifolium TRIFOI ROŞU ENERGETIC 9553 SAPS, ANT1, M10_P10, M10_P9.1, M10_P11.1.1, M10_P11.1.2,
Trifolium TRIFOI ROŞU ENERGETIC 95531 SAPS,  ANT1, M10_P10, M10_P9.1, M10_P11.1.1, M10_P11.1.2,
Trifolium TRIFOI ALB ENERGETIC 9554 SAPS, ANT1, M10_P10, M10_P9.1, M10_P11.1.1, M10_P11.1.2,
Trifolium TRIFOI ALB ENERGETIC 95541 SAPS,  ANT1, M10_P10, M10_P9.1, M10_P11.1.1, M10_P11.1.2,
Camelina CAMELINĂ ENERGETICĂ 9555 SAPS, ANT1, M10_P10, M10_P9.1,
Medicago LUCERNĂ ENERGETICĂ 9556 SAPS, ANT1, M10_P10, M10_P9.1, M10_P11.1.1, M10_P11.1.2,
Medicago LUCERNĂ ENERGETICĂ 95561 SAPS,  ANT1, M10_P10, M10_P9.1, M10_P11.1.1, M10_P11.1.2,
Lolium RAIGRAS PEREN ENERGETIC 9557 SAPS, ANT1, M10_P10, M10_P9.1,
Sorghum IARBĂ DE SUDAN ENERGETICĂ 9558 SAPS, ANT1, M10_P10, M10_P9.1,
Lupinus LUPIN ENERGETIC 9559 SAPS, ANT1,

M10_P4  M10_P10, M10_P9.1,

Lupinus LUPIN ENERGETIC 95591 SAPS,  ANT1

M10_P4,  M10_P10, M10_P9.1,

Phacelia PHACELIA ENERGETICĂ 9560 SAPS, ANT1,

M10_P4  M10_P10, M10_P9.1,

II. PAJIŞTE  PERMANENTĂ – PP
PAJIŞTI  PERMANENTE COMUNALE UTILIZATE ÎN COMUN 603 SAPS,

M10_P1, M10_P3.1.1, M10_P3.1.2, M10_P3.2.1, M10_P3.2.2, M10_P6.1, M10_P6.2, M10_P9.2.1,  M10_P9.2.2, M10_P11.2,

PAJIŞTI PERMANENTE UTILIZATE ÎN COMUN 604 SAPS,  

M10 P1, M10_P3.1.1, M10_P3.1.2, M10_P3.2.1, M10_P3.2.2, M10_P6.1, M10_P6.2,  M10_P9.2.1, M10_P9.2.2, M10_P11.2

PAJIŞTI PERMANENTE COMUNALE UTILIZATE INDIVIDUAL 605 SAPS,  

M10_P1, M10_P3.1.1, M10_P3.1.2, , M10_P3.2.1, M10_P3.2.2, M10_P6.1, M10_P6.2, ,  M10_P9.2.1, M10_P9.2.2, M10_P11.2,

M11_S1_P6.1, M11_S2_P6.1,

M11_S1 P6.2, M11_S2_P6.2

PAJIŞTI PERMANENTE UTILIZATE INDIVIDUAL 606 SAPS,  

M10_P1, M10_P3.1.1, M10_P3.1.2, , M10_P3.2.1, M10_P3.2.2, M10_P6.1, M10_P6.2,,   M10_P9.2.1, M10_P9.2.2, M10_P11.2,M11_S1_P6.1, M11_S2_P6.1,

M11_S1 P6.2, M11_S2_P6.2

FÂNEŢE UTILIZATE INDIVIDUAL 607 SAPS,  

M10_P1,  M10_P1.2.1, M10_P1.2.2, M10_P3.1.1, M10_P3.1.2, M10_P3.2.1, M10_P3.2.2, , M10_P6.1, M10_P6.2,   M10_P9.2.1, M10_P9.2.2, M10_P11.2,

M11_S1_P6.1, M11_S2_P6.1,

M11_S1 P6.2, M11_S2_P6.2

FÂNEŢE COMUNALE UTILIZATE INDIVIDUAL 608 SAPS,  

M10_P1,  M10_P1.2.1, M10_P1.2.2, M10_P3.1.1, M10_P3.1.2, M10_P3.2.1, M10_P3.2.2, M10_P6.1, M10_P6.2,   M10_P9.2.1, M10_P9.2.2, M10_P11.2,

M11_S1_P6.1, M11_S2_P6.1,

M11_S1 P6.2, M11_S2_P6.2

LIVADA TRADIŢIONALĂ UTILIZATĂ EXTENSIV  PRIN PAŞUNAT ŞI/SAU COSIT 660 SAPS

M10_P1, M11_S1_P6.2, M11_S2_P6.2

LIVADA TRADIŢIONALĂ UTILIZATĂ EXTENSIV CA FÂNEAŢĂ 661 SAPS

M10_P1, M10_P1.2.1 M10_P1.2.2, M11_S1_P6.2, M11_S2_P6.2

FÂNEŢE NATURALE ENERGETICE 662 SAPS
III. CULTURI  PERMANENTE – CP
POMI  FRUCTIFERI
Malus MERI 651 SAPS

M11_S1_P3, M11_S2_P3

Malus MERI INDUSTRIALIZARE 6517 SAPS, SC 7.15

M11_S1_P3, M11_S2_P3

Pyrus PERI   652 SAPS

M11_S1_P3, M11_S2_P3

Prunus PRUNI             653 SAPS

M11_S1_P3, M11_S2_P3

Prunus PRUNI INDUSTRIALIZARE 6537 SAPS, SC 7.14

M11_S1_P3, M11_S2_P3

Prunus CAIŞI ŞI ZARZĂRI       654 SAPS

M11_S1_P3, M11_S2_P3

Prunus CAISI ŞI ZARZĂRI – INDUSTRIALIZARE 6547 SAPS, SC 7.17

M11_S1_P3, M11_S2_P3

Prunus PIERSICI 655 SAPS

M11_S1_P3, M11_S2_P3

Prunus CIREŞI ŞI VIŞINI 656 SAPS

M11_S1_P3, M11_S2_P3

Prunus CIREŞI ŞI VIŞINI –  INDUSTRIALIZARE 6567 SAPS, SC 7.16

M11_S1_P3, M11_S2_P3

Cydonia GUTUI 657 SAPS

M11_S1_P3, M11_S2_P3

Morus DUZI 658 SAPS,

M11_S1_P3, M11_S2_P3

ALŢI POMI FRUCTIFERI 659 SAPS,

M11_S1_P3, M11_S2_P3

CASTANI, NUCI, ALUNI ŞI ALTE SPECII ÎNRUDITE
Castanea CASTANI 701 SAPS

M11_S1_P3, M11_S2_P3

Juglans,

Corylus

NUCI ŞI ALUNI 702 SAPS,

M11_S1_P3, M11_S2_P3

ALTE SPECII                   703 SAPS

M11_S1_P3, M11_S2_P3

LIVEZI TINERE NEINTRATE PE ROD 704 SAPS

M11_S1_P3, M11_S2_P3

Humulus HAMEI 750 SAPS,  ANT 5,

M11_S1_P3, M11_S2_P3

Humulus HAMEI 7507 SAPS,  ANT 5, SC 7.8

M11_S1_P3, M11_S2_P3

ARBUŞTI FRUCTIFERI
Rubus ZMEUR 801 SAPSM11_S1_P3, M11_S2_P3
Ribes COACĂZ 802 SAPS

M11_S1_P3, M11_S2_P3

ALŢI  ARBUŞTI  FRUCTIFERI (cătină, afin etc) 804 SAPS

M11_S1_P3, M11_S2_P3

PEPINIERE
Vitis PEPINIERE VITICOLE ŞI PLANTAŢII  PORTALTOI 901 SAPS, M11_S1_P4, M11_S2_P4
PEPINIERE POMICOLE 902 SAPS

M11_S1_P3, M11_S2_P3

PEPINIERE FORESTIERE 903 SAPS
ALTE  PEPINIERE 904 SAPS
ALTE CULTURI PERMANENTE
TEREN ÎN PREGĂTIRE PENTRU LIVEZI 950 SAPS
TEREN ÎN PREGĂTIRE PENTRU VII 951 SAPS
TEREN ÎN PREGĂTIRE PENTRU ALTE CULTURI PERMANENTE 952 SAPS
LISTA CULTURILOR ENERGETICE DESTINATE PRODUCŢIEI DE BIOMASĂ, UTILIZATĂ ÎN SCOPUL PRODUCERII ENERGIEI ELECTRICE
Salix SALCIE ENERGETICĂ (Salix viminalis) 9531 SAPS
Miscanthus IARBA-ELEFANTULUI 9532 SAPS
Populus PLOP HIBRID ENERGETIC 9533 SAPS
Arundo STUF GIGANT ENERGETIC 9534 SAPS
Helianthus NAP PORCESC (TOPINAMBUR) 9535 SAPS
Paulownia ARBORELE-PRINŢESEI ENERGETIC 9536 SAPS
Jatropha ARBUST DE PETROL ENERGETIC 9537 SAPS
VII
Vitis VII  PE ROD CU  STRUGURI NOBILI PENTRU VIN                                                           961 SAPS

M11_S1_P4, M11_S2_P4

Vitis VII  PE ROD CU  STRUGURI DE  MASĂ 962 SAPS

M11_S1_P4, M11_S2_P4

Vitis VII  TINERE  NEINTRATE  PE ROD 963 SAPS

M11_S1_P4, M11_S2_P4

Vitis VII CU SOIURI HIBRIDE INTERSPECIFICE PENTRU VIN 964 SAPS

M11_S1_P4, M11_S2_P4

Vitis VII ÎNFIINŢATE PRIN PROGRAMUL RESTRUCTURARE/RECONVERSIE 965 SAPS

M11_S1_P4, M11_S2_P4

Vitis SUPRAFAŢĂ DEFRIŞATĂ PRIN PROGRAMUL DE PRIMĂ DE  DEFRIŞARE 966 SAPS
IV  Teren împădurit în conformitate cu art.10, alin.1 b) din OUG 3/2015
PA Teren împădurit în conformitate cu art.10, alin.1 b) din OUG 3/2015 1006 SAPS

9. Atenție și la codurile pentru pajiștile permanente!

Pajiştile permanente utilizate în comun de mai mulţi fermieri  sunt suprafeţele de pajişti în interiorul cărora nu există nicio delimitare naturală sau artificială, iar animalele păşunează liber sau se coseşte pe întreaga suprafaţă a pajiştii în cauză. Această suprafaţă poate coincide sau nu cu suprafaţa blocului fizic.

Dacă la controlul la faţa locului APIA descoperă o neregularitate/neconformitate, fermierii care utilizează suprafaţa de pajişte în comun pot suporta sancţiunea.

Pentru pajiştile permanente se vor completa următoarele coduri, după caz:

Codul 603 – Pajişti permanente comunale utilizate în comun: se completează de către toţi fermierii care utilizează în comun pajiştile permanente contractate de la UAT.

Codul 604 – Pajişti permanente utilizate în comun: se completează de către toţi fermierii care utilizează în comun  pajiştile permanente care nu sunt însă contractate de la UAT.

Codul 605 – Pajişti permanente comunale utilizate individual: se completează de către fermierii care utilizează individual suprafaţa de pajişti permanente contractată de la UAT.

Codul 606Pajişi permanente utilizate individual: se completază de catre fermierii care utilizează individual suprafaţa de pajişti permanente care nu este contractată de la UAT.

Codul 607 – Fâneţe utilizate individual (utilizate prin cosit).

Codul 608 Fâneţe comunale utilizate individual (teren luat în concesiune/ închiriere de la UAT).

Codul 660 -Livada traditională utilizată extensiv prin păşunat şi/sau cosit.

Codul 661 Livada tradiţională utilizata ca fâneaţă.

Codul 662 -Fâneţe naturale energetice.

Toate codurile de cultură aferente pajiştilor permanenete-PP, cu excepţia 607/608/661, se pot aplica pe parcelele pe care fermierul le utilizează mixt (prin păşunat şi/sau cosit).

10. Respectați programarea efectuată de APIA și nu depășiți termenul-limită

Cererile unice de plată se depun la Centrele județene APIA în cazul fermierilor care solicită o suprafaţă mai mare de 50 hectare teren agricol şi la centrele locale APIA în cazul fermierilor care solicită o suprafaţă mai mică sau egală cu 50 hectare teren agricol.

Fermierii au ca termen limită data de 15 mai pentru depunerea cererii unice iar ministrul agriculturii a atenționat că nu se va folosi de acea perioadă de depunere cu penalizări pentru a nu pierde bani din subvenții. Așadar dacă nu ajungeți la centrele APIA până la data limită riscați să rămâneți în totalitate fără subvențiile europene și cele naționale!

De reținut: Semnătura titularului de cerere, reprezentant/administrator desemnat/împuternicitdupă caz, semnează persoana respectivă. În caz de împuternicire, împuternicitul îşi înscrie numele şi prenumele în clar şi datează.

Declaraţia de suprafaţă se tipăreşte, se datează și se semnează de către fermier/ reprezentant/administrator desemnat/împuternicit . La centrul APIA fermierul ia la cunoştinţă şi semnează angajamentele.

Completarea declaraţiei de suprafaţă se realizează electronic, folosind aplicaţia IPA-Online la adresa: http://lpis.apia.org.ro/. Finalizarea şi închiderea cererii unice de plată în IPA-Online se face în prezenţa funcţionarului APIA responsabil cu primirea cererii unice de plată, după verificarea acesteia şi a mesajelor din controlul parcelelor digitizate şi corectarea eventualelor probleme semnalate de către sistemul informatic.


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


Scrie un comentariu