• ABONARE
 • Contact
 • Publicitate
 • Anunțuri
 • Audiență
 • Rețele sociale
 • Informații
 • Știri
 • Subvenții APIA
 • Vegetal
 • Zootehnie
 • Bursă cereale
 • Agribusiness
 • ARHIVA
 • CĂUTARE
 • ÎN VIGOARE: ORDINUL SUBVENȚIILOR – SCHIMBAT DIN NOU. MODIFICĂRILE pe care TREBUIE SĂ LE ȘTIE TOȚI FERMIERII!

  Roxana Dobre -

  Noi schimbări la Ordinul Subvențiilor, publicate în Monitorul Oficial de vineri, 21 aprilie. Fermierii care cer subvenții și depun cererea unică în această perioadă trebuie să știe modificările propuse de Ministerul Agriculturii!

  Prima modificare în vizează pe agricultorii care cultivă cartofi pentru sămânță. Astfel, la articolul 48, care se referă la condițiile în care se acordă sprijinul cuplat pentru cultura de sămânță de cartof, literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

  a) au autorizaţii pentru producerea seminţei de cartof pentru anul de cerere, eliberate de inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor de pe raza teritorială în care îşi desfăşoară activitatea, vizate pentru anul curent de cerere, pe care le prezintă la APIA la depunerea cererii unice de plată, dar nu mai târziu de data-limită de depunere a cererilor unice de plată;

  c) pentru cultura înfiinţată începând cu anul de cerere 2016 trebuie să facă dovada că utilizează sămânţă certificată în conformitate cu Legea nr. 266/2002 şi cu Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.266/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, certificarea calităţii şi comercializarea cartofului pentru sămânţă, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Ordinul nr. 1.266/2005.

  Pentru sămânţa achiziţionată de la terţi, fermierul prezintă factura de achiziţie sau fila/filele din carnetul de comercializare a seminţei de cartof, pentru cantitatea corespunzătoare suprafeţei declarate, însoţită/însoţite de:

  (i) documentul de calitate şi conformitate al furnizorului; sau
  (ii) orice alt document echivalent documentului menţionat emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE; sau
  (iii) o etichetă oficială pentru fiecare lot însămânţat care ţine loc de document de calitate şi conformitate.
  În cazul utilizării seminţei certificate oficial din producţia proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial/oficiale de certificare a lotului/loturilor de sămânţă, cu menţiunea «Necesar propriu». Acestea se prezintă la APIA la depunerea cererii unice de plată.

  A doua modificare se referă la fermierii care cer sprijin cuplat vegetal pentru cultura de cartofi timpurii, semitimpurii și de vară pentru industrializare. Astfel, la articolul 59, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  (3) Pentru sămânţa achiziţionată de la terţi, fermierul prezintă factura de achiziţie sau fila/filele din carnetul de comercializare a seminţei de cartof, pentru cantitatea corespunzătoare suprafeţei declarate, însoţită/însoţite de:
  (i) documentul de calitate şi conformitate al furnizorului; sau
  (ii) orice alt document echivalent documentului menţionat emis într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o ţară terţă care are echivalenţă conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE; sau
  (iii) o etichetă oficială pentru fiecare lot însămânţat care ţine loc de document de calitate şi conformitate.
  În cazul utilizării seminţei certificate oficial din producţia proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial/oficiale de certificare a lotului/loturilor de sămânţă, cu menţiunea «Necesar propriu». Documentele se prezintă la APIA până la data de 1 august a anului de cerere. Cantităţile minime de sămânţă necesare la hectar sunt incluse în anexa nr. 4.”

  A treia modificare face referire la articolul 68, care se referă la condițiile pentru ANTZ, se modifică alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

  e) copie de pe avizele de însoţire a mărfii care atestă livrarea şi de pe notele de intrare-recepţie în unitatea de procesare din care să rezulte livrarea şi recepţia a minimum 3 tone lapte la unitatea proprie de procesare, în perioada de referinţă a anului de solicitare, precum şi copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte.”

  A patra modificare îi vizează pe fermierii care cer SCZ iar la articolul 75, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

  d) să aibă încheiat un contract pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii cererii unice de plată, cu un prim- cumpărător şi cel puţin un document fiscal care să ateste livrarea laptelui sau, în cazul în care producătorul deţine unitate proprie de procesare a laptelui, să deţină copie de pe cel puţin un aviz de însoţire a mărfii şi de pe o notă de intrare-recepţie care atestă livrarea laptelui la unitatea proprie de procesare, precum şi copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte, sau în cazul vânzărilor directe, să deţină carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol/dispoziţie de încasare a valorii aferente laptelui comercializat/factură fiscală care să ateste vânzarea laptelui sau a produselor lactate;”.

  La articolul 78 alineatul (5) litera c), după punctul (iv) se introduce un nou punct, punctul (v), cu următorul cuprins:

  (v) copie de pe cel puţin un aviz de însoţire a mărfii care atestă livrarea şi de pe o notă de intrare-recepţie în unitatea de procesare din care rezultă livrarea şi recepţia laptelui la unitatea proprie de procesare, precum şi copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte.”

  Vă reamintim că data-limită pentru depunerea cererilor unice la APIA pentru subvențiile aferente anului 2017 este 15 mai. 


  Te-ar mai putea interesa

  Tomata care nu se descompune: ”Este cumpărată de o lună, nu știu ce bagă în ele” Un mare lac, o sursă de apă pentru irigații, pe cale să dispară din cauza secetei Județul în care toată suprafața de porumb neirigat este compromisă din cauza secetei

  Ultimele știri

  Mici fermieri care irigă – reclamați la poliție de vecinii deranjați de zgomotul pompelor Alertă meteo de furtuni și vijelii în jumătate de țară. Temperaturi sufocante și caniculă până joi Fermierii din AAC – mesaj pentru partidele politice: Susțineți la Bruxelles prioritățile agriculturii românești!