Ştiri agricole

FERMIERII, chemaţi la APIA! DOCUMENTUL pentru plăţi care TREBUIE VIZAT OBLIGATORIU!

Fermierii, chemați la centrele agenției de plăți de care aparțin. Un document important pentru plățile care se fac către producătorii agricoli trebuie vizat începând cu 1 martie.

În perioada 1 martie — 31 august 2018 inclusiv, se pot viza carnetele rentierilor agricoli pentru acordarea rentei viagere agricole aferente anului 2017.

Documente necesare a fi prezentate în vederea obținerii vizei anuale sunt:

– carnetul de rentier agricol;

– actul de identitate în original;

– document coordonate bancare (opțional);

– contract/e de arendare existente la dosar;

-contract/e de vânzare — cumpărare, dacă este cazul.

Pentru vizarea carnetului de rentier agricol, fermierii trebuie să se prezinte personal sau prin împuternicit legal (cu procură notarială de reprezentare/ curatelă).

În cazul în care vizarea carnetului de rentier agricol este solicitată prin mandatar, acesta trebuie să prezinte următoarele documente suplimentare:

– actul de identitate în original și în copie;

– procura specială/ autentificată/ curatelă, în original și în copie.

Solicitanții prezintă la oricare Centru județean al APIA, respectiv al Municipiului București, documentele menționate mai sus, în original, pe baza cărora angajatul APIA va certifica copiile depuse. După certificare, originalele vor fi restituite solicitanților.

Atenție! În cazul în care dețineți documente care fac obiectul acordării rentei viagera agricole, prin care se modifică suprafețele arendate, înstrăinate, dobândite în cursul anului 2017, este necesar să depuneți o cerere de reanalizare a dosarului, precum și prezentarea documentelor doveditoare, în original, care vor sta la baza calculării/ recalculării rentei viagere agricole pentru anul 2017.

În cazul în care ați depus cerere de reanalizare a dosarului de rentă viageră agricolă, vizarea este posibilă numai după reanalizarea dosarului și operarea datelor în sistemul electronic.


Abonați-vă GRATUIT la Agrointeligența - www.agrointel.ro!


1 comentariu

  1. Cui se pot adresa urmașii defunctului al cărui carnet de rentier agricolă nu se găsește la domiciliul defunctului pentru a intra în posesia unui duplicat de carnet de rentier agricol? Precizăm că taxa anuală a fost plătită la începutul acestui an. Banii nu au fost încasați de la factorul poștal deoarece nu avem un duplicat de carnet de rentier agricol cu care să facem actul notarial pentru moștenitorii defunctului decedat în cursul anului curent. Precizăm că suntem din Mun. Constanța.

Scrie un comentariu